Універсальний кодекс поведінки/Настанови з правозастосування

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines and the translation is 100% complete.


Універсальний кодекс поведінки

Настанови з правозастосування УКП

Настанови з правозастосування: резюме

У цій таблиці ви можете знайти резюме повних Настанов із правозастосування. Воно створене, щоб пересвідчитися, що усі члени спільноти розуміють нові настанови.

ХТО відповідає за застосування УКП на практиці?

 • Визначені функціонери та органи спільноти[1]
 • Фонд Вікімедіа
 • Члени команди безпеки події та люди на подібних позиціях
 • Новий комітет під назвою Координаційний комітет Універсального кодексу поведінки, або ж U4C
 • U4C буде моніторити правозастосування УКП. Склад U4C буде визначений будівничим комітетом U4C. Будівничий комітет буде обрано у той же спосіб, що й попередні комітети УКП. План, який підготує будівничий комітет, буде винесено на голосування спільнотою

Локальні та глобальні функціонери мають розуміти, як працює правозастосування УКП, навіть якщо вони не є членами U4C

Примітки
 1. такі як, але не лише, адміністратори чи арбітражні комітети

ЯК це буде зроблено?

 • Окремі особи повинні будуть заявити про свою згоду з і дотримання УКП
 • Локальні спільноти, афіліати та Фонд Вікімедіа мають розробити і провести тренінги для членів спільноти, щоб вони ті могли краще вирішувати проблеми з переслідуванням (harassment) та іншими порушеннями УКП
 • Настанови також містять рекомендації щодо того, які сторони мають розглядати які типи порушень УКП
 • Настанови з правозастосування задають межі поведінки, яку мають проявляти спільноти задля дотримання і забезпечення застосування УКП

ЩО ще треба зробити, щоб це здійснити?

 • Спільноти вправі продовжувати використовувати свої наявні системи правозастосування, якщо ті не суперечать Настановам із правозастосування
 • Настанови з правозастосування зауважують, що має існувати і бути практично доступною для осіб, які були покарані за порушення УКП, можливість подавати апеляції

Огляд

Визначення правозастосування кодексу

Правозастосування кодексу — це набір дій із попередження, виявлення, розслідування тощо, які здійснюються у відповідь на порушення Універсального кодексу поведінки.

Правозастосування кодексу є відповідальністю визначених функціонерів та органів з технічними повноваженнями чи повноваженнями прийняття рішень, таких як (але не лише) локальні адміни, стюарди, арбітражні комітети (арбкоми) та їхні члених, координатори безпеки на подіях, Координаційний комітет Універсального кодексу поведінки (U4C) та Фонд Вікімедіа.

Визначення функціонерів робитиметься, за можливості, локальними спільнотами, відповідно до принципу субсидіарності, згідно з яким онлайн- та офлайн-спільноти у світі мають самостійно приймати рішення щодо самих себе, коли це можливо.

Це має робитися належно, вчасно й системно у всьому русі Вікімедіа. Тому особи, на яких покладене правозастосування Універсального кодексу поведінки мусять бути повністю ознайомлені з правилами, які вони застосовують.

Правозастосування УКП здійснюється засобами запобіжної роботи і кампаній, оголошенням попереджень і повідомлень, що мають на меті переконати людей, які демонструють проблематичну поведінку, підкоритися перед загрозою технічних та соціальних обмежень, або здійсненням додаткових потрібних і доречних кроків. Передбачається, що локальні та глобальні функціонери, які впроваджують політики, кодекси, правила та регуляції у просторах Вікімедіа, як онлайн, так і офлайн, розуміються на управлінні правозастосуванням кодексу й суміжних процесах.

Превентивна робота (статті 1 і 2 УКП)

Мета превентивної роботи — зробити користувачів публічних вікі Вікімедіа та інших людей, на яких поширюється УКП, обізнаними про його існування і пропагувати добровільне дотримання кодексу.

Статус перекладів настанов із правозастосування УКП

Оригінальна версія Настанов із впровадження УКП написана англійською мовою. Вона буде перекладена іншими мовами, що використовуються у проєктах Вікімедіа. У випадку будь-яких розбіжностей у значенні між оригінальною англомовною версією та перекладом, оригінальна англомовна версія повинна мати перевагу і бути основою для прийняття рішень.

Запевнення про дотримання УКП членами певних групах

УКП застосовується до усіх, хто робить внесок і взаємодіє у проєктах Вікімедіа, офіційних подіях наживо та пов'язаних просторах, розміщених на платформах третіх сторін. Нижчеперелічені особи мають бути зобов'язаними підтвердити (у письмовій чи іншій погодженій формі), що вони будуть визнавати і дотримуватися Універсального кодексу поведінки:

 • усі працівники Фонду Вікімедіа, члени Ради, члени правління, працівники й підрядники афіліатів Вікімедіа;
 • усі користувачі з розширеними правами;
 • усі члени органу прийняття рішень високого рівня будь-якого проєкту;
 • будь-яка особа, яка бажає використовувати торгову марку Фонду Вікімедіа на таких подіях як, але не лише: події, брендовані торговими марками Вікімедіа (наприклад, з їх використанням у назві події) та представленням організації, спільноти чи проєкту Вікімедіа на події (зокрема, але не лише, доповідач або представник стенду);
 • будь-який службовець чинного чи перспективного афіліату Вікімедіа (наприклад, але не лише: особа чи група осіб, які рекламують і/або співпрацюють над спонсорованою Вікімедіа подією, групою, дослідженням, як у вікі, так і поза нею у дослідницькому середовищі).

Вищеперелічені користувачі мають здійснити підтвердження під час отримання прав чи ролей, а також при будь-якому переобранні, поновленні чи продовженні повноважень; користувачі, що уже належать до цих груп, мають зробити це невдовзі після ратифікації цих настанов, за винятком чинних користувачів із розширеними правами, які не підлягають поновленню і не матимуть визначеного строку на здійснення таких підтверджень. Це положення може бути змінене на розгляді через рік після ратифікації цих настанов. Після того, як буде сформовано U4C, цей комітет створить процедури фасилітації таких підтверджень.

Рекомендації з тренінгів щодо УКП для членів спільноти

Фонд Вікімедіа має розробити і впровадити тренування для членів спільноти, під проводом локальних спільнот і афіліатів, щоб вони могли виявляти, вживати заходів і пом'якшувати шкоду, спричинену порушеннями УКП, зокрема переслідуванням та подібними проблемами поведінки.

Особи, які повинні визнавати і дотримуватися Універсального кодексу поведінки, повинні будуть пройти тренування, яке забезпечить спільне розуміння впровадження кодексу. Інші члени спільноти зможуть пройти таке тренування за своїм бажанням.

Тренування для користувачів мають включати, як мінімум, настанови та інструменти для визначення того, то вважається неетичною поведінкою, і посібник з реагування на переслідування щодо них самих.

Тренування має включати як мінімум такі рівні сертифікації:

 • Рівень 1: Загальні базові знання про УКП
 • Рівень 2: Вміння опрацьовувати порушення УКП, у тому числі апеляції
 • Рівень 3: Належна підтримка осіб, які зазнали переслідування

Завершення рівня сертифікованого тренінгу не має бути розтлумачене як обіймання посади чи отримання довіри від спільноти, потрібних для виконання дій, про які йшлося в тренінгу.

 • Ми рекомендуємо, щоб Фонд Вікімедіа забезпечив ресурси для здійснення перекладу, коли звіти подаються мовами, з якими визначені особи не знайомі.
 • Процес навчання користувачів і працівників, розроблений Фондом Вікімедіа з врахуванням думки функціонерів, задля навчання тому, як застосовувати належні процеси і розуміти УКП на практиці.

Поширення обізнаності про УКП

Для того, щоб покращити видимість УКП, посилання на нього має бути розміщене у таких місцях:

 • сторінки реєстрації користувачів;
 • футери проєктів Вікімедіа і сторінки підтвердження редагування для користувачів не в системі (це доцільно, з огляду на зручність використання, обмеження форм-фактора та інші технічні питання);
 • футери вебсайтів визнаних афіліатів і груп користувачів;
 • помітні місця на подіях наживо;
 • будь-де ще, де доцільно на думку локальних проєктів.

Реактивна робота (стаття 3 УКП)

Мета реактивної роботи — забезпечувати шляхи опрацювання та подачі скарг, надання ресурсів для опрацювання справ, визначення різних типів порушень і механізмів правозастосування, а також пропозицій інструментів подання скарг і шляхів апелювання.

Принципи подачі й опрацювання заяв про порушення

Шляхи ескалації

 • Подання заяви про порушення УКП має бути доступним як для особи, яка стала ціллю, так і для незадіяної третьої сторони, яка спостерігає інцидент.
 • Деякі випадки мають бути перенаправлені чи передані вище, коли це доцільно, згідно з розділом про Типи порушень і механізми правозастосування.
 • Заяви можна пріоритизувати згідно з потребою.

Поради з опрацювання

 • Де це можливо й доцільно, особливо у випадках дрібних порушень, справи слід вирішувати попередженням і сповіщенням про УКП, а не адміністративним покаранням.
 • Справи мають бути розглянуті з урахуванням інформації та контексту.
 • Справи мають бути вирішені у послідовні терміни.
  • Якщо опрацювання затягується, то орган, що приймає рішення, має надавати учасниками регулярні оновлення.
 • Кінцеві покарання запроваджуються згідно з ролями й обов'язками особи, яка порушила УКП (оплачуваний працівник, вибраний чи обраний користувач, волонтер тощо), природою порушення та його серйозністю.
 • Приватність справи має бути визначена не лише тими, хто розглядає справу, але також з врахуванням думки тих, хто подали початкову скаргу.

Особливі випадки й винятки

 • Користувачі, причетні до недобросовісного подання скарг і повторюваних необґрунтованих скарг, ризикують зіткнутися з такими покараннями як, але не лише: втрата права на подання скарг і/або обмеження чи блокування доступу до інтерфейсу подачі скарг.
 • Прості справи, такі як звичайний вандалізм, але не лише, мають бути розглянуті під час редагування і у звичайних процесах, які існують у вікі задля усунення порушень.

Надання ресурсів для розгляду справ

Локальне правозастосування УКП може бути підтриманим у різні способи, і спільноти зможуть на свій розсуд обирати з-поміж різних механізмів або підходів, що базуються на кількох факторах, таких як власні спроможності, підхід до управління і загальні вподобання спільноти. До деяких з цих підходів можуть належати:

 • арбітражний комітет (арбком) для конкретного проєкту Вікімедіа;
 • спільний арбком для багатьох проєктів Вікімедіа;
 • користувачі з розширеними правами застосовують локальні політики, узгоджені з УКП, у децентралізований спосіб;
 • локальний адмінкорпус застосовує політики у проєкті Вікімедіа;
 • локальні дописувачі застосовують локальні правила через обговорення і згоду спільноти.

Спільноти мають продовжувати займатися правозастосуванням через доступні їм засоби, де вони не конфліктують з іншими рекомендаціями у цих настановах.

Правозастосування за типами порушень

Цей розділ розгляне невиключний список різних типів порушень разом з потенційними механізмами правозастосування, які їх стосуються.

Порушення, пов'язані з погрозами фізичного насилля будь-якого роду
 • Розглядає Trust & Safety
Порушення, пов'язані з судовими позовами чи правовими погрозами
 • Справи мають бути негайно надіслані Команді юристів Фонду Вікімедіа або, коли це доцільно, іншим фахівцям, які можуть адекватно оцінити суттєвість загроз
Порушення, пов'язані з розкриттям персональних даних без згоди
 • Загалом розглядають користувачі з правами приховування версій
 • Інколи розглядають Trust & Safety
 • Якщо порушення веде за собою правове зобов'язання, справа буде швидко надіслана Команді юристів Фонду Вікімедіа або, коли це доцільно, іншим фахівцям, які можуть адекватно оцінити суть справи
Порушення, пов'язані з урядуванням афіліату
 • Розглядає Комітет з приєднання
Систематичне недотримання УКП
 • Розглядає U4C
 • До деяких прикладів систематичного недотримання належать:
  • локальна неможливість застосувати УКП;
  • послідовні локальні рішення, що суперечать УКП;
  • відмова застосовувати УКП;
  • нестача ресурсів чи спільноти, чи бажання займатися проблемами.
 • Кросвікі порушення УКП на адміністративному рівні буде розглядати U4C
Порушення поза вікі

(серед прикладів такі, але не лише: марафони редагувань наживо або такі зразки поза вікі, як списки обговорення чи пов'язані простори на сторонніх платформах)

 • Наявні локальні та глобальні механізми правозастосування на зразок, але не лише: політика дружнього простору, правила конференцій, задають правила поведінки і спрацьовують у випадку порушень поза вікі.
 • Розглядає U4C там, де немає локальної структури (наприклад, арбкому), або якщо справа передана їм організаторами події, локальними афілійованими групами чи органами, які розглядають порушення УКП у конкретній вікі. У деяких випадках може бути корисно подати скаргу на порушення поза вікі до структур правозастосування відповідних позавікійних просторів. Це не має сприйматися як твердження, що наявні локальні та глобальні механізми правозастосування не можуть працювати у випадку порушень поза вікі.
 • У випадках подій, які проводить Фонд, правозастосування політики на події забезпечує Trust & Safety
Порушення УКП у вікі
 • Кросвікі порушення УКП: Розглядає U4C, якщо справа передана від або не розглянути глобальними адмінами, стюардами й органами, які розглядають порушення УКП у конкретній вікі;
 • Порушення УКП у конкретній вікі: Розглядають окремі проєкти Вікімедіа відповідно до їхніх наявних настанов (серед прикладів такі, але не лише: вандалізм, додавання упередженої чи хибної інформації, зловживання вдалою, уникнення бану)
Порушення у технічних просторах
 • Комітет технічного кодексу поведінки

Рекомендації для інструменту з подання та обробки скарг

Для того, щоб понизити технічний бар'єр для подання і розгляду скарг про порушення УКП, Фонд Вікімедіа розробить і підтримуватиме централізований інструмент подання і розгляду скарг про порушення УКП як розширення MediaWiki.

Скарги мають містити достатньо інформації, на базі якої можна діяти, або надавати корисне документування справи. Інтерфейс подання має дозволяти позивачу надавати такі деталі тим, хто відповідальний за опрацювання цієї конкретної справи. Сюди належить така інформація, але не лише:

 • Яким чином поведінка, на яку подається скарга, порушує УКП
 • Хто чи що зазнали шкоди від цього порушення УКП
 • Дата і час, коли стався інцидент чи інциденти
 • Місце чи місця, де стався цей інцидент
 • Інша слушна інформація, що дозволить органам правозастосування якнайкраще винести рішення по справі

Інструмент має працювати згідно з принципами простоти використання, приватності й анонімності, гнучкості в опрацюванні та прозорої документації.

Приватність та анонімність

 • Дозволяти подавати скарги публічно (коли усі деталі справи доступні громадськості для огляду) чи з певним рівнем приватності (наприклад, коли ім'я позивача приховане від громадськості; коли ім'я користувача усіх залучених до оскаржуваної поведінки осіб приховані від громадськості; інші потенційні варіанти)
 • Дозволяти подавати скарги з або без входу в систему

Опрацювання

 • Дозволяти опрацьовувати скарги приватно будь-кому, хто відповідає за розгляд порушень УКП
 • Дозволяти перенаправляти скарги відповідним органам; пов'язувати поточні справи з попередніми справами, у яких задіяний той же адресат скарги, включно з можливістю пов'язувати скарги, подані особисто чи поза вікі, з поточними скаргами про порушення УКП
 • Забезпечувати спосіб підкріпити чи задокументувати у цій же системі скаргу, подану особисто
 • Дозволяти тим, хто опрацьовує справи, відфільтровувати недобросовісні скарги

Прозора документація

 • Забезпечувати можливість публічного архівування усіх справ так, щоб по них можна було здійснювати пошук, водночас зберігаючи приватність та безпеку для непублічних справ
 • Призначати кожній справ унікальний публічний ідентифікатор з метою публічної видимості
 • Дозволяти обмежений збір даних загальної статистики використання цього інструменту з метою звітування про правозастосування УКП перед громадськістю, водночас дотримуючись наших принципів мінімального збору даних і поваги до приватності членів нашої спільноти

Особи, на яких покладене правозастосування УКП, не зобов'язані використовувати цей інструмент і можуть продовжувати працювати з будь-якими інструментами, які їм видаються потрібними чи найдоцільнішими, за умови, що вони дозволяють розгляд чи створення справ відповідно до тих самих принципів простоти використання, приватності й анонімності, гнучкості в опрацюванні та прозорої документації.

Рекомендації для локальних структур правозастосування

Де це можливо, ми заохочуємо наявні структури правозастосування взяти на себе відповідальність приймання і розгляду порушень УКП, відповідно до настанов, викладених вище. Якщо локальна структура правозастосування більш строга у певному випадку, ніж викладений нижче базис, ми рекомендуємо віддавати перевагу наявній локальній структурі правозастосування перед цією настановою. Щоб забезпечити послідовність правозастосування УКП по всьому рухові, ми рекомендуємо такі базисні принципи при розгляді порушень УКП на рівні окремого проєкту.

Справедливість у процесі

 • Підтримувальні політики щодо конфлікту інтересів, що допомагає адмінам чи іншим визначати, коли утриматися чи усунутися від скарги, якщо вони занадто близько втягнуті. Подібно до наявних у Вікімедіа процесів арбітражу, арбітри, згадані у суперечці, мають взяти самовідвід від справи.
 • Коли для підтримання рішення U4C необхідно більше інформації, залишаючись у рамках очікувань політики приватності і мінімізуючи зайву шкоду для звинувачувача чи звинуваченого при належному дотриманні процедури, органи прийняття рішень високого рівня і спільноти проситимуть звинувачених висловити свою точку зору.

Прозорість процесу

 • Наявні спільноти і/або Фонд Вікімедіа мають забезпечувати документування тяжкості різних поширених видів переслідувань, яке можна використати для співвіднесення різних результатів. Це допоможе підтримати адміністраторів чи інші органи правозастосування у використанні цих рекомендацій для самостійного визначення відповідної тяжкості

Проєкти та афіліати Вікімедіа, де це можливо, мають вести сторінки з оглядом політик та механізмів правозастосування, що відповідають тексту політики УКП. Проєкти та афіліати, наявні настанови чи політики яких суперечать тексту політики УКП, мають обговорити зміни, що приведуть до відповідності глобальним стандартам спільноти. Оновлення чи створення нових локальних правил має бути здійснене у спосіб, який не суперечить УКП. Проєкти та афіліати можуть подати запит на дорадчі коментарі від U4C щодо потенційних нових політик чи настанов.

У випадку обговорень, що стосуються Вікімедіа, у пов'язаних просторах на сторонніх платформах (наприклад, Discord, Telegram тощо), Умови користування Вікімедіа можуть бути незастосовними. Ці обговорення покриваються Умовами користування та правилами поведінки того конкретного вебсайту. Тим не менше, поведінка вікімедійців у пов'язаному просторі на платформі третій сторін можу бути прийнята як додаткове свідчення у скаргах на порушення УКП. Фонд Вікімедіа має прагнути до співпраці (це це можливо) з такими сторонніми платформами і заохочувати їх додавати настанови, що знеохочують перенесення конфліктів із вікі у їхні простори.

Опрацювання апеляцій

Особи, яких визнано порушниками УКП, мають мати можливість на апеляцію.

Шляхи апеляції

Дія окремого користувача із розширеними правами має бути доступною для оскарження у локальному чи спільному органі прийняття рішень окрім U4C (наприклад, арбкомі). Якщо такого колективного органу прийняття рішень не існує, тоді має бути можливою апеляція до U4C. Окрім цього способу врегулювання, локальні спільноти можуть дозволяти подання апеляцій до іншого окремого користувача із розширеними правами.

Апеляції неможливі у таких випадках:

 • для IP-вандалів, спамних облікових записів та подібних випадків;
 • для легких покарань (менше двох тижнів бану);
 • проти рішення, прийнятого спільнотою проєкту окрім випадків підозри на зловживання владою чи системної проблеми;
 • проти рішення органу прийняття рішень високого рівня окрім випадків передачі справи цим органом;
 • проти окремих рішень, прийнятих Командою юристів Фонду Вікімедіа на основі протиречивих правових зобов'язань.

Рішення щодо апеляцій U4C та органами спільноти

Рішення має базуватися на таких факторах:

 • Тяжкість початкового порушення УКП;
 • Наявність попередньої історії порушень УКП залученими особами;
 • Тяжкість покарань проти особи, що здійснила порушення УКП;
 • Вплив і шкода, нанесені порушенням УКП конкретним особами, групам редакторів і проєкту загалом;
 • Тривалість періоду, що минув з часу порушення;
 • Контекстний аналіз порушення, а також поточний стан можна розглядати у кожному випадку окремо;
 • Підозра на зловживання владою;
 • Підозра на наявність системної проблеми.

Координаційний Комітет УКП (U4C)

Буде сформовано новий глобальний комітет під назвою Координаційний комітет Універсального кодексу поведінки (U4C). Цей комітет буде рівноправним органом поруч з іншими органами прийняття рішень високого рівня (як-то арбкоми та AffCom) і покликаний бути фінальною альтернативою у випадку систематичної нездатності локальних органів застосовувати Універсальний кодекс поведінки на практиці.

Призначення

Координаційний комітет Універсального кодексу поведінки проводить моніторинг скарг на порушення УКП, може брати участь у додаткових розслідуваннях і буде вживати заходів, де доцільно. U4C буде регулярно моніторити й оцінювати стан застосування Кодексу на практиці та може пропонувати Фондові Вікімедіа та на розгляд спільноти доречні зміни до УКП. За необхідності U4C асистуватиме Фондові Вікімедіа у розгляді справ.

Координаційний комітет Універсального кодексу поведінки:

 • розглядає скарги та апеляції за певних обставин, які викладено нижче, а також здійснює необхідні для їхнього розгляду розслідування;
 • забезпечує матеріали щодо найкращих практик дотримання спільнотою УКП, наприклад, але не лише, матеріали тренінгів та роз'яснення шляхів ескалації процесу розгляду;
 • разом з органами прийняття рішень високого рівня та спільнотами надає остаточну інтерпретацію цього документу «Настанови з правозастосування УКП» і самого УКП за появи неоднозначності;
 • розробляє процес самооцінки / рефлексії щодо рішень і процедур для підтримання кращого прийняття рішень й опрацювання справ;
 • моніторить та оцінює ефективність правозастосування УКП на практиці і пропонує поправки до настанов із правозастосування УКП, що увідповіднить його майбутнім потребами і турботам, і за участі Фонду Вікімедіа та ширшої спільноти робить пропозиції до Фонду Вікімедіа та спільноти щодо змін до цього документу «Настанови з правозастосування УКП» і самого УКП.

U4C самостійно не може:

 • змінювати цей документ «Настанови з правозастосування УКП» чи сам УКП;
 • створювати правила, що суперечать цьому документу «Настанови з правозастосування УКП» чи самому УКП або обходять їх у будь-який спосіб;

U4C не братиметься за справи, які містять суперечки між працедавцем і працівником, загальні незгоди між ФВМ та його афіліатами чи будь-які інші питання, що не стосуються порушень Універсального кодексу поведінки і його правозастосування.

Сфера дії

Існують деякі обмеження щодо справ, які можуть бути передані до U4C на розгляд.

До юрисдикції U4C у плані прийняття остаточного рішення належатимуть випадки:

 1. Коли не існує локальної структури, яка б розглянула скаргу.
 2. Коли локальні структури не в змозі розглянути справу.
 3. Коли локальні структури самостійно вирішили передати справу вище до комітету U4C для остаточного прийняття рішень.
 4. У разі тяжких систематичних проблем, що не можуть бути вирішень наявними структурами правозастосування, на зразок, але не лише, випадків, коли локальні структури протирічать УКП, порушення УКП простягаються у кількох спільнотах чи проєктах Вікімедіа або справи із великою кількістю залучених осіб. Сам U4C або будівничий комітет U4C викладуть детальні правила щодо прийняття таких справ.
 5. Коли справ передана до U4C Фондом Вікімедіа і прийнята на розсуд U4C.

U4C може делегувати своє право прийняття фінального рішення, за винятком випадків тяжких системних проблем.

U4C також буде:

 1. Допомагати локальним структурам з Універсальним кодексом поведінки. Сюди можуть належати
  • тренінги
  • пропозиції найкращих практик
  • поради та консультації
  • допомога локальній структурі у заснуванні органу прийняття рішень високого рівня
 2. Надавати глобальній спільноті та Раді ФВМ, не рідше одного разу на рік, звіти щодо правозастосування УКП; деталі звітування будуть визначені будівничим комітетом U4C.
 3. Пропонувати зміни до УКП та правозастосування УКП.
 4. Діяти як додаткова зв'язна ланка між спільнотою та Фондом Вікімедіа у питаннях Універсального кодексу поведінки.
 5. Давати поради органам прийняття рішень високого рівня локальних структур та спільнот, коли його про це просять.

Відбір, членство і ролі

Члени комітету з правом голосу будуть відбиратися щорічно на виборах, які будуть організовані і проведені спільнотою. Кандидати повинні:

 1. Відповідати критеріям Фонду Вікімедіа щодо доступу до непублічних персональних даних і в своїх виборчій програмі підтвердити, що вони повністю відповідатимуть критеріям.
 2. Не мати покарань у жодному проєкті Вікімедіа і не бути під забороною на участь у подіях.
 3. Дотримуватися УКП.
 4. Відповідати будь-яким іншим вимогам, визначеним виборчим процесом.

Члени U4C підпишуть угоду про нерозголошення, що дасть їм доступ до непублічної інформації.

У виняткових обставинах U4C може скликати проміжні вибори у форматі, подібному до звичайних щорічних виборів, якщо комітет визначить, що самовідводи чи неактивність створили негайну потребу у додаткових членах.

Фонд Вікімедіа може призначити до двох членів комітету без права голосу.

U4C може формувати підкомітети чи призначати осіб для виконання конкретних завдань чи на певні ролі за необхідності.

Членство в U4C буде відкритим для будь-якого члена спільноти руху Вікімедіа з гарною репутацією. Членство в U4C має відображати глобальний і розмаїтий склад нашої глобальної спільноти.

Окремі члени U4C не зобов'язані складати свої інші мандати (наприклад, локальне адмінство, членство в арбкові, координаторство безпеки на подіях), але вони не можуть брати участь в опрацюванні справ, у яких вони були залучені під іншими своїми мандатами.

Процедури

U4C вирішуватиме, як часто він має збиратися і які матиме інші процедури. U4C може створювати чи модифікувати свої процедури, якщо це входить у його повноваження. Коли це доцільно, комітет має просити спільноту прокоментувати майбутні зміни перед тим, як їх впроваджувати.

Політика і прецедент

U4C не створює нових політик і не може вносити поправки чи змінювати Універсальний кодекс поведінки. Натомість U4C застосовує і забезпечує застосування УКП на практиці в рамках своєї сфери дії.

Хоча комітет зазвичай буде брати до уваги раніші обговорення при прийнятті рішень за новими справами, попередні рішення на створюють прецеденту. З розвитком правил, настанов і норм спільноти з часом, попередні рішення будуть взяти до уваги лише настільки, наскільки вони залишаються релевантними у поточному контексті.

Будівничий комітет U4C

Після ратифікації настанов із правозастосування УКП Фонд Вікімедіа фасилітуватиме процес розробки решти процесу розбудови U4C, займатиметься іншою необхідною логістикою створення U4C та допомагатиме фасилітувати початкові процедури виборів.

Будівничий комітет складатиметься з волонтерів-членів спільноти, зібраних через процес відкритого подання заяв, волонтерів-працівників афіліатів та кваліфікованих працівників Фонду залежно від конкретних навичок (у тому числі наявності юридичного досвіту, досвіду у сфері розмаїття й інклюзивності та навичок в плані перекла́дності). Члени будуть обрані віцепрезидентом Фонду Вікімедіа з питань стійкості та сталості спільноти. Волонтерами-членами комітету будуть поважні члени спільноті, які мають принаймні дві навички чи риси із наступних:

 • досвід написання чернеток правил,
 • досвід застосування наявних правил і політик у проєктах Вікімедіа,
 • досвід співпраці онлайн,
 • емпатія,
 • досвід співпраці у міжнародній команді,
 • партисипативне прийняття рішень.

Вони будуть обрані, наскільки це можливо, щоб також і представляти розмаїття нашого руху в плані мов спілкування, географії, гендеру, віку, розміру проєкту їхньої домашньої вікі та їхніх ролей у русі Вікімедіа.

Робота будівничого комітету U4C буде ратифікована або Глобальною радою, або процесом спільноти, подібним до ратифікації цього документу.

Глосарій

Адміністратор (sysop або адмін)
Див. визначення на Мета-вікі.
Користувачі із розширеними правами
Користувачі, які мають адміністративні права, вищі за типові дозволи редагування, зазвичай обрані через процеси спільноти чи призначені арбітражними комітетами. Сюди належать такі позиції, але не лише: локальні адміністратори, функціонери, глобальні адміни, стюарди.
Комітет з афіліації або Affcom
Див. визначення на Мета-вікі.
Арбітражний комітет або арбком
Група довірених користувачів, які виконують роль органу остаточного прийняття рішень для деяких суперечок. Сфера дії кожного арбкому визначена його спільнотою. Арбком може обслуговувати більше одного проєкту (наприклад, Вікіновини і Вікімандри) і/або більше однієї мови. Для цілей цих настанов у цей термін включені також Комітет кодексу поведінки технічних просторів Вікімедіа та адмінкорпус.
Спільнота
Мається на увазі спільнота проєкту. Рішення, прийняті спільнотою проєкту, зазвичай визначаються консенсусом. Див. також: Проєкт.
Орган спільноти
Будь-який колективний орган прийняття рішень окрім U4C (наприклад, локальний або спільний арбком чи група локальних адмінів).
Кросвікі
Що впливає на більше ніж один проєкт. Див. також: Глобальний.
Координатор безпеки на події
Особа, призначена організаторами події наживо, афілійованої з Вікімедіа, як відповідальна за охорону й безпеку цієї події.
Глобальний
Що стосується усіх проєктів Вікімедіа.
Глобальні адміни
Див. визначення на Мета-вікі.
Орган прийняття рішень високого рівня
Група (тобто U4C, арбком, Affcom), поза якою не може бути апеляцій. Різні проблеми можуть мати різні органи прийняття рішень високого рівня. Цей термін не включає орган користувачів, що беруть участь в обговоренні, яке організоване на дошці оголошень і завершується прийняттям рішення, навіть якщо результати такого обговорення не можна оскаржити.
Локальний
Що стосується одного проєкту Вікімедіа.
Медіація (посередництво)
Формальний процес під проводом посередника, що намагається вирішити проблему без запровадження формальних санкцій. Структура посередництва може бути різною у різних місцях.
Службовець афіліату Вікімедіа
Будь-яка особа, роль якої полягає у прийнятті рішень для будь-якого афіліату Вікімедіа чи яка представляє цей афіліат.
Приватна вікі
Вікі, яка не розміщена Фондом Вікімедіа.
Проєкт (проєкт Вікімедіа)
Вікі, якою оперує ФВМ.
Системна проблема
Проблема, яка має повторювані риси нездатності дотримання Універсального кодексу поведінки за участі кількох людей, особливо користувачів із розширеними правами.
Стюард
Див. визначення на Мета-вікі.
Пов'язані простори на сторонніх платформах
Вебсайти, включно з приватними вікі, якими не оперує ФВМ, але де користувачі обговорюють питання проєкту, що стосуються Вікімедіа. Часто модеровані волонтерами Вікімедіа.