Plan roczny Wikimedia Foundation/2024-2025/Kluczowe rezultaty - Produkt i technologia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation Annual Plan/2024-2025/Product & Technology OKRs and the translation is 87% complete.
Outdated translations are marked like this.

Niniejszy dokument stanowi część szkicu planu rocznego 2024-25 Wikimedia Foundation i dotyczy połączonego działu Produktu i Technologii.

Dokument jest częścią pierwszej fazy planowania działu Produktu i Technologii na rok 2024-25 w ramach planu rocznego Wikimedia Foundation. Przedstawia wstępny zarys celów i oczekiwanych rezultatów. Jest to kontynuacja planowania podzielonego na "koszyki", rozpoczętego w zeszłym roku.

Portrait of Selena

W listopadzie mówiłam Wam o tym, co według mnie jest najważniejszym pytaniem dla ruchu Wikimedia. Jak powielić sukces Wikipedii i innych projektów Wikimedia na kolejne pokolenia? Chciałbym podziękować wszystkim, którzy zatrzymali się nad tym pytaniem, którzy się ze mną skontaktowali. Spędziłam nieco czasu nad przemyśleniem Waszych uwag i podzielę się swoimi spostrzeżeniami.

Przede wszystkim, nie istnieje jedna zidentyfikowana przyczyna, dla której edytujemy projekty Wikimedia. Chcąc lepiej rozwijać przyszłe pokolenia wolontariuszy, musimy lepiej poznać przyczyny, które przyciągają ich do edytowania. Musimy też pomyśleć o tym, co nas odróżnia od innych projektów: zdolność do dostarczania wiarygodnych treści w zalewie dezinformacji i fake newsów przez rywalizujące platformy. Częścią naszych wysiłków jest zebranie i zaprezentowanie sumy ludzkiej wiedzy poprzez uzupełnianie brakujących szczegółów, co wynikać może z nierówności dostępu do wiedzy, stronniczości czy dyskryminacji. Nasze treści muszą również pozostać istotne w zmieniającym się Internecie napędzanym sztuczną inteligencją i bogatymi doświadczeniami użytkownika. Musimy też znaleźć sposoby na zrównoważone finansowanie naszego ruchu, budując wspólną strategię dla naszych produktów i źródeł przychodu, by finansowanie działało długoterminowo.

Umieścimy te pomysły w planie rocznym Fundacji na rok obrotowy 2024–2025. Dzisiaj przedstawiam Wam pierwszy szkic – celów dla działu Produktu i Technologii. Podobnie, jak w zeszłym roku, ogólny plan roczny będzie skupiony naokoło potrzeb technologicznych naszych odbiorców i platform. Chcemy usłyszeć od Was, czy koncentrujemy się na tych właściwych aspektach. Cele pochodzą z pomysłów zgłaszanych przez społeczności w ramach projektu Talking:2924, na listach dyskusyjnych i stronach dyskusji. O założenia produktowe i technologiczne na kolejny rok pytaliśmy też w trakcie wydarzeń społecznościowych. Możecie poznać pełną listę celów.

"Celem" nazywamy kierunek, który będzie kształtował nasze projekty w kolejnym roku budżetowym. Specjalnie są one szerokie, przedstawiają kierunek naszej strategii i co ważne, nadają priorytety różnym możliwym sprawom, którymi moglibyśmy się zająć. Publikujemy szkic już teraz, by członkowie społeczności dopomogli nam w ukształtowaniu wizji przed ustaleniem budżetów i zobowiązań na kolejny rok.

Komentarze

Rzeczą, do której szczególnie mocno chcemy uzyskać Wasze komentarze, są działania związane z "Doświadczeniem Wiki". Jest to kwestia tego, jak dostarczamy, usprawniamy i dokonujemy innowacji w tym, jak użytkownicy - zarówno czytelnicy, darczyńcy, jak i edytujący - korzystają z wiki. W tym obszarze wspieramy naszą rdzenną technologię i poszerzamy możliwości, ale też upewniamy się, że możemy poprawić doświadczenie naszych edytorów, szczególnie tych z zaawansowanymi uprawnieniami, dzięki lepszym narzędziom i rozwiązaniom, tłumaczeniom i usprawnieniom w obrębie platformy.

Poniżej znajdziecie przemyślenia po naszych rozmowach związanych z planowaniem kolejnego roku, jak też pytania, dzięki którym zamierzamy poprawić nasze pomysły.

 1. Działania wolontariackie w projektach Wikimedia powinny dawać satysfakcję. Sądzimy też, że doświadczenie ze współpracy online powinno być czynnikiem, dzięki któremu użytkownicy wracają do Wikimediów. Co sprawia, że edytorzy czują satysfakcję i współpracują lepiej w celu tworzenia wiarygodnych treści?
 2. Wiarygodność naszych treści jest częścią unikalnego wkładu Wikimediów do świata, jak też czynnikiem, dzięki któremu ludzie korzystają z naszych projektów i treści. Co możemy zrobić, by wiarygodne treści przyrastały szybciej i lepiej, ale nadal zgodnie z zasadami jakości, ustanowionymi przez społeczności każdego projektu?
 3. By utrzymać istotność i skutecznie konkurować z innymi wielkimi platformami internetowymi, Wikimedia potrzebują nowego pokolenia odbiorców czujących więź z naszymi treściami. Jak sprawić, by nasze treści łatwiej było odszukać i jak prowadzić interakcję z naszymi czytelnikami i darczyńcami?
 4. W czasach, gdy nękanie w internecie kwitnie, musimy zapewnić, że nasze społeczności, platforma i systemy dostarczania zawartości są zabezpieczone. Stoimy również w obliczu rozwijanych wymogów regulacyjnych, gdzie światowi decydenci zajmują się modelowaniem prywatność, tożsamość i udostępnianiem informacji online. Jak powinniśmy poprawiać nasze zdolności zwalczania nękania, aby odpowiedzieć na powyższe wyzwania?
 5. MediaWiki, platforma programistyczna i interfejsy, dzięki którym działa Wikipedia, wymaga ciągłego wsparcia na kolejną dekadę, by umożliwiać tworzenie, moderowanie, przechowywanie, odkrywania i korzystanie z informacji - otwartej, wielojęzycznej, na dużą skalę. Jakie decyzje i jaki rozwój platformy MediaWiki są konieczne w tym roku, by platforma ta nadal wypełniała swoje zadania?
Dyskusja

–– Selena Deckelmann

Cele (szkic)

Aktualnie opublikowane są najbardziej ogólne cele .

Kolejny poziom, czyli kluczowe rezultaty dla każdego celu, podane są niżej.

Hipotezy leżące u podstaw każdego kluczowego rezultatu znajdą się i będą aktualizowane przez cały rok na stronach projektów i zespołów, w miarę zyskiwania wiedzy o rozwijanych obszarach.

Wstępne cele - Wiki Experiences (Doświadczenie wiki)
Cel Obszar Cel Kontekst Właściciel
WE1

Dyskusja

Doświadczenie twórców Doświadczeni i nowi twórcy współpracują online celem tworzenia wiarygodnej encyklopedii, z coraz większą łatwością i mniejszą frustracją. By Wikipedia w kolejnych latach była żywa, musimy wychować kolejne pokolenia twórców i uczynić wnoszenie wkładu czymś, co się chce robić. Różne pokolenia twórców potrzebują różnych inwestycji - doświadczeni ucieszą się z usprawnienia narzędzi do zaawansowanej pracy, a nowsi potrzebują nowych metod edytowania, które dla nich mają sens. Ponadto niezależnie od pokolenia, wszyscy twórcy muszą być w stanie łączyć się z innymi, by mieć jak największe efekty pracy. W ramach tego celu pracujemy nad usprawnieniami dla zaawansowanych użytkowników, obniżamy bariery konstruktywnego wkładu dla nowicjuszy i inwestujemy w sposoby komunikacji między edytującymi pokrewne tematy. Marshall Miller
WE2

Dyskusja

Encyklopedyczne treści Społeczności są wspierane w uzupełnianiu luk w wiedzy dzięki narzędziom i systemom, które są dostępniejsze, łatwiejsze w użyciu, dostosowywaniu i usprawnianiu, co daje wzrost zaufania do wiarygodnej encyklopedycznej wiedzy. Encyklopedyczne treści, głównie w Wikipedii, można mnożyć i poprawiać dzięki ciągłemu zaangażowaniu i innowacyjności. Narzędzia i zasoby - techniczne i inne - dostępne dla twórców mogą być łatwiejsze do odnalezienia i bardziej wiarygodne w działaniu. Takie narzędzia powinny mieć lepsze wsparcie ze strony WMF, dzięki usprawnieniom opracowywanym w krótkich cyklach produkcyjnych. W świetle ostatnich trendów związanych z generowaniem treści z udziałem AI i zmieniających się zachowań użytkowników, podejmiemy również prace nad projektami, takimi, jak Wikifunkcje, które pomogą w skalowaniu tworzenia i wykorzystywania wiedzy. Mechanizmy do znajdowania luk w wiedzy powinny być łatwiejsze do odnalezienia i powinny wspierać planowanie prac. Zasoby wspierające tworzenie encyklopedycznej wiedzy, takie jak Biblioteka Wikipedii czy kampanie edycyjne, powinny być lepiej zintegrowane z mechanizmami pracy twórców. Metody wykorzystywane do mnożenia wiedzy powinny jednocześnie mieć zabezpieczenia przed narastającymi zagrożeniami, zapewniające ciągłe zaufanie w proces tworzenia treści, utrzymując podstawowe założenia encyklopedyczności obecne w projektach Wikimedia.

Publiczność: redaktorzy, tłumacze

Runa Bhattacharjee
WE3

Dyskusja

Doświadczenie użytkownika (tekst i media) Nowe pokolenie konsumentów dociera do Wikipedii, odkrywając w niej preferowane miejsce dowiadywania się i interakcji i budując długofalową relację z encyklopedycznymi treściami. Cele:

Utrzymania istniejących i przyszłych pokoleń konsumentów i darczyńców

Zwiększenie istotności dla bieżących i przyszłych pokoleń konsumentów, przez ułatwienie odkrywania treści Wikipedii i usprawnienie interakcji z tymi treściami.

Praca na różnych platformach nad zaadaptowaniem naszych doświadczeń i istniejącej wiedzy, by encyklopedyczne treści można było odkrywać i poprawiać dla i w ramach nowego pokolenia konsumentów i darczyńców.

Olga Vasileva
WE4

Dyskusja

Zaufanie i bezpieczeństwo Poprawa infrastruktury, narzędzi i procesów, by projekty Wikimedia były odpowiednio przygotowane na ochronę społeczności, platformy i infrastruktury przed różnorodnymi skalowalnymi i bezpośrednimi naruszeniami, przy zachowaniu zgodności z regulacjami prawnymi. Niektóre aspekty naszej zdolności do walki z nadużyciami wymagają ulepszenia. Zmniejszenie nadużyć związanych z adresami IP staje się coraz mniej skuteczne, kilka narzędzi administracyjnych wymaga poprawy wydajności, a my musimy stworzyć jednolita strategię, która pomoże nam wielkoskalowo zwalczać nadużycia poprzez łączone wykorzystanie różnych sygnałów i mechanizmów łagodzenia (captcha, blokady, itp.). W tym roku rozpoczniemy prace nad największymi problemami w tym obszarze. Ponadto, inwestycje w ochronę przed nadużyciami muszą być zrównoważone inwestycjami w zrozumienie i poprawę kondycji społeczności - kilka aspektów tego obszaru uwzględniono w różnych wymaganiach prawnych. Suman Cherukuwada
WE5

Dyskusja

Platforma wiedzy I (Ewolucja platformy) Ewolucja platformy MediaWiki i jej interfejsów do usprawnienia podstawowych potrzeb Wikipedii. Oprogramowanie MediaWiki stworzono dla tworzenia, moderowania, przechowywania, odkrywania i korzystania z otwartych wielojęzycznych treści na wielką skalę. W drugim roku Platformy Wiedzy, chcemy przyjrzeć się systemowi i rozpocząć prace nad usprawnieniami platformy, by przez kolejna dekadę wspierała ona prawidłowo najważniejsze potrzeby projektów Wikimedia, począwszy od Wikipedii. Kontynuować będziemy prace nad lepszym scharakteryzowaniem naszej platformy produkowania wiedzy, wzmocnieniem jej zrównoważonego rozwoju, skoncentrujemy się na rozszerzeniach, lepiej opisując i projektując rozwijanie kolejnych funkcji, dalej też będziemy wspierać dzielenie się wiedzą i zapraszając ludzi do rozwijania MediaWiki. Birgit Müller
WE6

Dyskusja

Platforma wiedzy II (Usługi dla programistów) pracownicy techniczni i programiści-wolontariusze będą mieć narzędzia do wydajnego wspierania projektów Wikimedia. Będziemy kontynuować prace nad usprawnianiem i zwiększaniem skali cyklu rozwijania, testowania i publikowania oprogramowania; rozszerzymy też definicję Wikimedia Production, by zawarły się w niej usługi dla programistów narzędzi. Chcemy też lepiej odpowiadać na najczęściej zadawane pytania w dziedzinie o prace programistyczne i inżynierskie, a posiadane dane będziemy udostępniać, by podejmowane decyzje były bardziej świadome. Częścią naszych działań w tym obszarze jest poszukiwanie praktyk (lub nieistniejących praktyk) które utrudniają rozwój naszego ekosystemu. Birgit Müller

Wstępne cele Sygnałów i Usług Danych
Cel Obszar Cel Kontekst Właściciel
SDS1

Dyskusja

Shared insights Nasze decyzje dotyczące wspierania misji i ruchu Wikimedia są zawarte w wysokopoziomowych metrykach i przemyśleniach. By wydajnie i skutecznie tworzyć rozwiązania technologiczne, wspierać wolontariuszy i prowadzić rzecznictwo w sprawie zasad, które chronią i poszerzają dostęp do wiedzy, musimy dobrze zrozumieć ekosystem Wikimedia i dopasować nasze działania do tego, co jest określane mianem sukcesu. Oznacza to śledzenie zestawu metryk, które są wiarygodne, zrozumiałe i szybko dostępne. Oznacza to również prowadzenie badań i zbieranie przemyśleń, dzięki którym zrozumiemy, dlaczego i jak pewne rzeczy się dzieją. Kate Zimmerman
SDS2

Dyskusja

Platforma eksperymentalna Menedżerowie produktów mogą szybko, łatwo i z pewnością ocenić wpływ cech prowadzonych przez nich produktów. Aby umożliwić i przyspieszyć podejmowanie decyzji na temat rozwoju funkcji produktów, menedżerowie produktu potrzebują platformy eksperymentalnej, w której mogą zdefiniować funkcje, wybierać grupy użytkowników do badania i sprawdzać pomiary wpływu zmian. Skrócenie czasu pomiędzy rozpoczęciem badania a analizą wyników jest niezwykle istotne, gdyż skrócenie czasu poświęconego na uczenie się przyspieszy prowadzenie eksperymentów, a w konsekwencji innowacje. Testy prowadzone ręcznie o dotychczasowe metody pomiarów określiliśmy jako bariery wzrostu. W idealnym scenariuszu, menedżerowie produktu menedżerowie produktu mogą przejść od rozpoczęcia eksperymentu do konkluzji przy zerowym lub minimalnym nakładzie pracy ręcznej ze strony inżynierów i analityków. Tajh Taylor

Wstępne cele - przyszli odbiorcy
Cel Obszar Cel Kontekst Właściciel
FA1

Dyskusja

Hipotezy testowe Wydanie rekomendacji dotyczących inwestycji strategicznych ze strony WMF - na podstawie wniosków z eksperymentów dających lepsze zrozumienie dzielenia się wiedzą i jej konsumpcji w środowisku online - by ruch Wikimedia lepiej służył odbiorcom w zmieniającym się Internecie. Ze względu na ciągłe zmiany w technologii i zachowaniu użytkowników online (np. zwiększająca się preferencja do uzyskiwania informacji za pośrednictwem aplikacji społecznościowych, popularność krótkich materiałów wideo, wzrost ilości treści generowanych przez AI), ruch Wikimedia staje w obliczu coraz trudniejszego przyciągania i utrzymania czytelników i edytorów. Zmiany te przynoszą jednak również możliwości obsłużenia nowych odbiorców poprzez tworzenie i dostarczanie informacji w nowy sposób. Jednakże, jako ruch nie mamy jasnego, opartego na danych obrazu korzyści i kompromisów, które należy mieć na uwadze by przełamać wyzwania stojące na drodze ku nowym szansom. Czy więc powinniśmy na przykład...
 • inwestować w nowe wielkie narzędzia, typu chatboty albo społecznościowe materiały wideo?
 • przenieść wiedzę projektów Wikimedia i sposoby jej opracowywania na popularne platformy zewnętrzne?
 • a może coś innego?

Aby zapewnić, że projekty Wikimedia staną się wielopokoleniowe, będziemy testować hipotezy, aby lepiej zrozumieć i zarekomendować odpowiednie obiecujące strategie działania - dla WMF i całego ruchu Wikimedia - by dążyć do przyciągnięcia i utrzymania przyszłych odbiorców.

Maryana Pinchuk

Wstępne cele - wsparcie produktu i inżynierii
Cel Obszar Cel Kontekst Właściciel
PES1

Dyskusja

Wydajność działania Sprawienie, by Wikimedia Foundation pracowała szybciej, taniej i z większym efektem Pracownicy robią wiele w swojej pracy, aby nasze działania były szybsze, tańsze i bardziej efektywne. W ramach tego celu podkreślono konkretne inicjatywy, które a) przyniosą znaczne zyski w kierunku szybszego, tańszego lub bardziej skutecznego działania; b) podejmą skoordynowane wysiłki i zmienią praktyki formalne i nieformalne w Fundacji. W istocie kluczowe rekomendacje w ramach tego celu są najtrudniejszymi i najlepszymi ulepszeniami, jakich możemy w tym roku dokonać w zakresie efektywności operacyjnej pracy w dziedzinie naszych produktów i technologii. Amanda Bittaker


Wstępne kluczowe rezultaty (Key Results, KR)

Wstępne kluczowe rezultaty dla każdego celu są spisane poniżej. Odpowiadają celom wymienionym wyżej.

Hipotezy dla każdego kluczowego rezultatu będą aktualizowane przez cały rok na stronach projektów i zespołów, w miarę zyskiwania wiedzy o rozwijanych obszarach.

Doświadczenie wiki (WE) - Projekt kluczowych rezultatów

[ Wstępne cele ]

Skrótowa nazwa rezultatu Opis rezultatu Kontekst rezultatu Właściciel
WE1.1

Dyskusja

Opracowanie lub ulepszanie jednego cyklu pracy, który pomaga uczestnikom o wspólnych zainteresowaniach łączyć się ze sobą i współpracować nad tworzeniem treści. Uważamy, że przestrzenie społecznościowe i interakcje na wiki sprawią, że ludzie będą szczęśliwsi i bardziej produktywni jako twórcy. Ponadto przestrzenie społeczne pomagają we wdrożeniu i mentoringu nowych użytkowników, służą do modelowania najlepszych praktyk tworzenia treści i pomagają identyfikować luki w wiedzy. Jednak istniejące zasoby, narzędzia i przestrzenie wspierające współpracę nie nadążają za rzeczywistością i nie odpowiadają na potrzeby i wyzwania współczesnych twórców. W międzyczasie, praca zespołu Kampanii edycyjnych wykazała, że wielu organizatorów takich wydarzeń chętnie eksperymentuje z nowymi narzędziami dzięki ustrukturyzowanemu cyklowi pracy, co pomaga im w działaniach organizatorskich. Z tego powodu, chcemy skupić się na wspieraniu i promowaniu poczucia przynależności uczestników projektów do społeczności. Ilana Fried
WE1.2

Dyskusja

Konstruktywne aktywowanie: #% przyrost rok do roku procenta nowicjuszy, którzy dokonali co najmniej jednej konstruktywnej edycji na urządzeniu mobilnym. Aktualne całostronicowe edytowanie wymaga zbyt wiele kontekstu, cierpliwości i prób i błędów od nowicjuszy, by byli w stanie wnieść konstruktywne treści do projektów. Chcąc wesprzeć nowe pokolenie wolontariuszy, zwiększymy liczbę i dostępność mniejszych, ustrukturyzowanych i zadaniowych metod edytowania, na przykład Edit Check i Ustrukturyzowane zadania.

Uwaga: wartości bazowe zostaną ustalone pod koniec 4. kwartały aktualnego roku obrotowego, po czym również ustalona zostanie metryka (procentowa) tego rezultatu.

Peter Pelberg
WE1.3

Dyskusja

Zwiększenie zadowolenia użytkownika w 4 produktach moderacyjnych o X%. Redaktorzy z rozszerzonymi uprawnieniami korzystają z szerokiej gamy istniejących funkcji, rozszerzeń, narzędzi i skryptów do wykonywania zadań moderacyjnych w projektach Wikimedia. W tym roku chcemy skupić się na udoskonalaniu tego zestawu narzędzi zamiast podejmować projekty mające na celu zbudowanie nowej funkcjonalności w tej przestrzeni. Zamierzamy wprowadzić wiele produktów w ciągu roku i chcemy w każdym z nich dokonać ulepszeń. Mamy nadzieję, że w ten sposób poprawimy ogólną jakość moderowania treści.

Zdefiniujemy X% na podstawie pomiaru wartości bazowych dla niektórych popularnych narzędzi moderatorskich, na które możemy być ukierunkowani w tym strumieniu pracy. Istotny wpływ na decyzję o priorytetach tego KR będzie mieć Lista życzeń społeczności.

Sam Walton
WE2.1

Dyskusja

Do końca 2. kwartału wspierać będziemy organizatorów, uczestników i instytucje specjalnymi narzędziami, wnioskami i podejściami organizacyjnymi, które zwiększą zasięg wysokiej jakości treści w kluczowych obszarach tematycznych [do ustalenia] o X%. W tym KR chodzi o poprawę pokrycia tematycznego treści w celu zmniejszenia istniejących luk w wiedzy. Ustalono, że społeczności korzystają na istnieniu skutecznych narzędzi i kampanii edycyjnych mających na celu zwiększenie jakości treści w naszych projektach. W tym roku chcemy skupić się na ulepszaniu istniejących narzędzi i eksperymentowaniu z nowymi sposobami priorytetyzowania kluczowych obszarów tematycznych, które zmniejszają luki w wiedzy. Nasz cel wzrostu pokrycia wiedzy o X% zostanie określony poprzez analizę istniejących bazowych wartości dotyczących tworzenia treści wysokiej jakości. Tematykę, na której będziemy się skupiać w ramach społeczności i instytucji, będziemy określać w przyszłym kwartale. Purity Waigi & Fiona Romeo
WE2.2

Dyskusja

Do końca 2. kwartału wdrożyć i przetestować dwa zalecenia, zarówno społeczne, jak i techniczne, w celu wspierania integracji języków w małych społecznościach, z oceną analizującą opinie społeczności. Istnieje ponad 300 edycji językowych Wikipedii. A jednak istnieje o wiele więcej języków, którymi posługują się miliony ludzi i w których nie ma Wikipedii ani w ogóle serwisu wiki. Stanowi to przeszkodę w realizacji naszej wizji: że każdy człowiek może swobodnie dzielić się sumą wszelkiej wiedzy. Wikimedia Incubator to miejsce, w którym można organizować, pisać, testować i sprawdzać, czy wiki potencjalnych projektów Wikimedia w nowych wersjach językowych nadają się do hostowania przez WMF. Inkubator został uruchomiony w 2006 roku przy założeniu, że jego użytkownicy będą mieli wcześniejszą wiedzę z zakresu edycji wiki. Problem ten pogłębia jednak fakt, że proces ten powinien być wykonywany głównie przez osoby najnowsze i najmniej doświadczone w naszym ruchu. Chociaż od tego czasu edytowanie wiki Wikimedia znacznie się poprawiło, Inkubator nie otrzymał aktualizacji z powodu ograniczeń technicznych. Obecnie wiki potrzebuje kilku tygodni, aby wyjść z Inkubatora i każdego roku powstaje tylko około 12 nowych językowych, co wskazuje na znaczne wąskie gardło.

Istniejące badania i materiały ujawniają wyzwania techniczne na każdym etapie wdrażania nowego języka: dodawanie nowych języków do Inkubatora, złożoność w opracowywaniu i przeglądaniu treści oraz powolny proces tworzenia wiki po wyjściu z Inkubatora na własną platformę językową.

Każda faza jest powolna i złożona, a do tego wymaga wiele ręcznej pracy, co wskazuje na potrzebę ulepszeń. Rozwiązanie tego problemu umożliwi szybsze i łatwiejsze tworzenie wiki w nowych językach oraz umożliwi dzielenie się wiedzą przez większą liczbę osób. Interesariusze oraz prowadzone badania i zasoby zwróciły uwagę na proponowane rekomendacje zarówno pod względem społecznym, jak i technicznym. Ten kluczowy rezultat sugeruje przetestowanie dwóch zaleceń, zarówno społecznych, jak i technicznych, oraz ocenę opinii społeczności.

Satdeep Gill & Mary Munyoki
WE2.3

Dyskusja

Do końca 2. kwartału, 2 nowe funkcje poprowadzą uczestników do dodawania materiałów źródłowych zgodnych z wytycznymi projektu, a 3-5 partnerów przekaże materiały źródłowe, które odniosą się do luk językowych i geograficznych. Aby zwiększyć dostęp do wysokiej jakości materiałów źródłowych potrzebnych do zmniejszenia strategicznych luki w wiedzy, podejmiemy następujące działania:
 • Partnerstwo z Biodiversity Heritage Library; AfLIA; i siecią Wikisource Loves Manuscripts.
 • Wspieranie nabywania i zachowania partnerów treści poprzez bardziej dostępne metryki ponownego wykorzystania treści.
 • Prowadzenie twórców ku dodawaniu grafik i przypisów zgodnych z wytycznymi projektów i zwiększających wiarygodność treści, na przykład przez podświetlanie kluczowych problematycznych zapisów podczas ładowania grafik lub edycji tekstu.
Fiona Romeo & Alexandra Ugolnikova
WE2.4

Dyskusja

Do końca 2. kwartału, wdrożenie Wikifunctions na co najmniej jednej Wikipedii w małym języku, by doprowadzić do lepszej skalowalności dodawania nowej wiedzy. By skutecznie redukować luki w wiedzy, niezbędne jest usprawnienie metod pracy wspierających skalowalny przyrost wysokojakościowej wiedzy, szczególnie w mniejszych społecznościach językowych. Amy Tsay
WE3.1

Dyskusja

Wdrożenie dwóch nadzorowanych, dostępnych i pochodzących od społeczności doświadczeń z przeglądania treści na reprezentatywnych wiki. Celem będzie zwiększenie retencji niezalogowanych czytelników o 5%. Ten KR skupia się na zwiększeniu retencji nowego pokolenia czytelników na naszego serwisu, umożliwiając nowemu pokoleniu zbudowanie trwałego połączenia z Wikipedią, poprzez badanie możliwości łatwiejszego odkrywania i uczenia się treści, które interesują czytelników. Będzie to obejmować eksplorację i rozwój nowych, wyselekcjonowanych, spersonalizowanych i kierowanych przez społeczność możliwości przeglądania i uczenia się (na przykład kanały z odpowiednią treścią, rekomendacje i sugestie dotyczące treści tematycznych, możliwości eksploracji treści wyselekcjonowanych przez społeczność itp.).

Planujemy rozpocząć rok finansowy od przeprowadzenia serii eksperymentów związanych z czytelnictwem, aby określić, które elementy chcielibyśmy skalować do użytku produkcyjnego i na jakiej platformie (strona, apka lub jedno i drugie). Następnie skupimy się na skalowaniu tych eksperymentów i testowaniu ich skuteczności w zwiększaniu retencji w środowiskach produkcyjnych. Naszym celem do końca roku jest uruchomienie co najmniej dwóch doświadczeń na reprezentatywnych wiki i dokładne zmierzenie 5% wzrostu retencji czytelników w przypadku czytelników zaangażowanych w te doświadczenia.

Aby osiągnąć skutecznie ten KR, będziemy potrzebować możliwości testowania A/B z użytkownikami zalogowanymi, a także instrumentów zdolnych do pomiaru retencji czytelników. Możemy również potrzebować nowych API lub usług niezbędnych do przedstawienia zaleceń i innych mechanizmów tworzenia treści.

Olga Vasileva
WE3.2

Dyskusja

50% wzrost na platformę liczby darowizn za pośrednictwem punktów dotykowych poza corocznym banerem i e-mailami. Naszym celem jest zapewnienie różnorodności źródeł dochodów przy jednoczesnym uznaniu naszych dotychczasowych darczyńców. Na podstawie informacji zwrotnych i danych skupiamy się na zwiększeniu liczby darowizn poza metodami, na których Fundacja polegała w przeszłości, a w szczególności poza rocznym bannerem. Chcemy pokazać, że poprzez inwestowanie w bardziej zintegrowane doświadczenia darczyńców, możemy utrzymać naszą pracę i rozszerzyć nasz wpływ, zapewniając alternatywę dla istniejących i potencjalnych darczyńców, którzy nie reagują na banery. Początkowym szacunkiem opartym na zmniejszonej widoczności przycisku przekazywania darowizny w działaniach programu Vector 2022 jest 50% przyrost darowizn oraz wzrost liczby wpłat z projektu pilotażowego w latach fiskalnych 2023-2024 na aplikacjach Wikipedii w celu poprawy doświadczeń darczyńców (50,1% wzrost wpłat). Ocena tej metryki per platforma pomoże nam zrozumieć trendy w platformach i to, czy w przyszłości powinny być wdrożone inne taktyki w oparciu o różnice w zachowaniu użytkowników platformy. Jazmin Tanner
WE4.1

Dyskusja

Przedstawić 3 środki przeciwdziałania nękaniu i szkodliwym treściom, które będą wprowadzone na podstawie danych i zgodne z zmieniającym się środowiskiem prawnym, do 3. kwartału. Zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia użytkowników jest podstawowym obowiązkiem platform internetowych. W wielu jurysdykcjach obowiązują przepisy i regulacje wymagające od platform internetowych podejmowania działań przeciwko nękaniu, cyberprzemocy i innym szkodliwym treściom. Niezastosowanie się do nich może narazić platformy na odpowiedzialność prawną i sankcje regulacyjne.

W tej chwili nie mamy zbyt dobrego pojęcia, jak duże są te problemy ani jakie są ich przyczyny. W dużym stopniu opieramy się na dowodach niepotwierdzonych i ręcznie prowadzonych procesach, które narażają nas zarówno na ryzyko prawne, jak i inne dalekosiężne konsekwencje: niedoszacowanie problemu, eskalację szkód, utratę reputacji i spadek zaufania użytkowników.

Musimy stworzyć silną kulturę pomiaru częstotliwości nękania i występowania szkodliwych treści oraz aktywnie wdrażać środki zaradcze.

Madalina Ana
WE4.2

Dyskusja

Opracowanie co najmniej dwóch sygnałów do wykorzystania w procesach przeciwdziałania nękaniu, aby do trzeciego kwartału poprawić precyzję działań wobec podejrzanych podmiotów. Wiki w dużym stopniu opierają się na blokowaniu adresów IP jako mechanizmie blokowania wandalizmów, spamu i nadużyć. Adresy IP są jednak coraz mniej przydatne jako stabilne identyfikatory poszczególnych aktorów, a blokowanie adresów IP ma niezamierzone negatywne skutki dla użytkowników działających w dobrej wierze, którzy akurat korzystają z tego samego adresu IP co nieuczciwi aktorzy. Połączenie malejącej stabilności adresów IP i naszej dużej zależności od blokowania adresów IP skutkuje mniejszą precyzją i skutecznością w eliminowaniu złych aktorów, w połączeniu z rosnącym poziomem szkód ubocznych ponoszonych przez użytkowników działających w dobrej wierze. Chcielibyśmy, aby sytuacja była odwrotna: zmniejszony poziom szkód ubocznych i większa precyzja w działaniach łagodzących wymierzonych w złe podmioty.

Lepsze wspieranie pracy funkcjonariuszy w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i zapewnienie elementów składowych do ponownego wykorzystania w istniejących (np. CheckUser, Special:Block) i nowych narzędziach. W tym KR proponujemy zbadać sposoby wiarygodnego skojarzenia danej osoby z jej działaniami (łagodzenie efektu pacynkowania) i łączyć istniejące sygnały (np. adresy IP, historię konta, atrybuty komunikacji), aby umożliwić bardziej precyzyjne ukierunkowanie działań na nieuczciwych aktorów.

Kosta Harlan
WE4.3

Dyskusja

Zmniejszenie skuteczności rozproszonego ataku na dużą skalę o 50%, mierząc działanie czasem potrzebnym na dostosowanie naszych środków i natężeniem ruchu, jaki możemy utrzymać w symulacji. Ewolucja krajobrazu Internetu, w tym rozwój botnetów na dużą skalę i częstsze ataki, sprawiły, że nasze tradycyjne metody ograniczania nadużyć na dużą skalę stały się przestarzałe. Takie ataki mogą spowodować, że nasze witryny będą niedostępne poprzez zalanie naszej infrastruktury żądaniami lub przeciążenie zdolności naszej społeczności do zwalczania wandalizmów na dużą skalę. Stanowi to również nieuzasadnione obciążenie dla naszych redaktorów o wysokich uprawnieniach i naszej społeczności technicznej.

Musimy pilnie poprawić naszą zdolność do automatycznego wykrywania, przeciwstawiania się i łagodzenia lub powstrzymywania takich ataków. Aby zmierzyć naszą poprawę, nie możemy polegać wyłącznie na częstotliwości/intensywności rzeczywistych ataków, ponieważ bylibyśmy zależni od działań zewnętrznych i trudno byłoby uzyskać jasny ilościowy obraz naszego postępu.

Konfigurując wiele symulowanych ataków o różnym charakterze/złożoności/czasie trwania, które będą bezpiecznie przeprowadzane na naszej infrastrukturze testowej i przeprowadzając je co kwartał, będziemy mogli zarówno przetestować nasze nowe środki zaradcze, gdy nie jesteśmy atakowani, jak i obiektywnie zgłaszać nasze ulepszenia.

Giuseppe Lavagetto
WE4.4

Dyskusja

Launch temp accounts to 100% of all wikis. Temporary accounts are a solution for complying with various regulatory requirements around the exposiure of IPs on our platform on various surfaces. This work involves updating many products, data pipelines, functionary tools, and various volunteer workflows to cope with the existence of an additional type of account. Madalina Ana
WE5.1

Dyskusja

Do trzeciego kwartału zakończenie co najmniej pięciu działań mających na celu zwiększenie zrównoważonego rozwoju platformy. Zrównoważony rozwój platformy MediaWiki to ciągły wysiłek ważny dla naszej zdolności do skalowania, zwiększania lub unikania pogorszenia satysfakcji programistów oraz rozwoju naszej społeczności technicznej. Jest to trudne do zmierzenia i zależy od czynników technicznych i społecznych. Posiadamy jednak wiedzę na temat konkretnych obszarów ulepszeń, które są strategiczne dla zrównoważonego rozwoju. Planowane interwencje mogą pomóc zwiększyć trwałość i łatwość konserwacji platformy lub zapobiec jej degradacji. Planujemy ocenić wpływ tych prac w czwartym kwartale, przedstawiając zalecenia dotyczące celów zrównoważonego rozwoju w przyszłości. Przykłady działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmują: upraszczanie złożonych domen kodu, które są podstawą MediaWiki, ale co do działania których wiedzę posiada jedynie garstka osób; zwiększenie wykorzystania narzędzi do analizy kodu w celu informowania o jakości naszej bazy kodu; usprawnienie procesów takich, jak składanie pakietów oprogramowania i ich publikacja. Mateus Santos
WE5.2

Dyskusja

Zidentyfikowanie do drugiego kwartału i ukończenie do czwartego kwartału jednej lub więcej interwencji w celu ewolucji interfejsów programistycznych ekosystemu MediaWiki, aby umożliwić niezależny, prostszy i bardziej zrównoważony rozwój funkcji. Głównym celem KR 5.2 jest ulepszenie i wyjaśnienie interakcji pomiędzy podstawową platformą MediaWiki a jej rozszerzeniami, skórkami i innymi częściami. Naszym zamiarem jest zapewnienie ulepszeń funkcjonalnych architektury MediaWiki, które umożliwią praktyczną modularność i łatwość konserwacji, dla których łatwiej jest opracowywać rozszerzenia, a także takich, które wzmocnią wymagania wynikające z szerszej wizji produktu MediaWiki. Ta praca ma również na celu poinformowanie, co powinno istnieć (lub nie) w samym MediaWiki, rozszerzeniach lub interfejsach między nimi. Rok zostanie podzielony na dwie fazy: pięciomiesięczną fazę badań i eksperymentów, która stanie się podstawą drugiej fazy, w której zostaną wdrożone określone konkretne interwencje. [TBD]
WE5.3

Dyskusja

Do końca drugiego kwartału: ukończenie jednej inicjatywy polegającej na gromadzeniu danych i jednego eksperymentu dotyczącego poprawy wydajności, aby uzyskać informacje na temat dalszych interwencji w zakresie produktów i platform w celu wykorzystania możliwości odblokowanych dzięki modelowaniu strony przez MediaWiki jako kompozycji ustrukturyzowanych fragmentów. Głównym celem jest umożliwienie programistom i menedżerom produktu wykorzystania nowych możliwości platformy MediaWiki w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie treści encyklopedycznych poprzez udostępnienie nowych ofert produktów, które są obecnie trudne do wdrożenia, a także poprawę wydajności i odporności platformy.

W szczególności, na poziomie platformy MediaWiki chcemy zmienić model przetwarzania MediaWiki z traktowania strony jako monolitycznej jednostki na traktowanie strony jako kompozycji jednostek treści strukturalnej. Widoki oparte na Parsoidzie, integracja z Wikidanymi i integracja z Wikifunctions są krokami w tym właśnie kierunku. W ramach niniejszych Kluczowych Wyników chcemy w bardziej świadomy sposób eksperymentować i gromadzić dane, aby informować o przyszłych interwencjach w oparciu o te nowe możliwości, aby też mieć pewność, że uda nam się osiągnąć zamierzony wpływ na infrastrukturę i produkt.

[TBD]
WE5.4

Dyskusja

By the end of Q2, execute the 1.43 LTS release with a new MW release process that synchronizes with PHP upgrades.

The MediaWiki software platform relies on regular updates to the next PHP version to remain secure and sustainable, which is a pain point in our process and important for the modernization of our infrastructure. At the same time, we regularly release new versions of the MediaWiki software, which e.g. translatewiki.net depends on, the platform used to translate software messages for the Wikimedia projects and many other open source projects.

There’s an opportunity to improve the MediaWiki release process, including technical documentation and synchronization with PHP upgrades in alignment with the MediaWiki product strategy before the next release, which will be a long term support version (LTS). This work is part of our strategic investment in the sustainability of the MediaWiki platform (see also: 5.1) and aims to improve developer experience and infrastructure management.

Mateus Santos
WE6.1

Dyskusja

Rozwiniecie 5 pytań, aby umożliwić podejmowanie efektywnych i świadomych decyzji dotyczących przepływów pracy i usług dla programistów i inżynierów, a także udostępnienie odpowiednich danych do końca czwartego kwartału. „To skomplikowane” to częsta odpowiedź na pytania typu „które repozytoria są wykorzystywane w produkcji Wikimedia?”. W tym KR przyjrzymy się niektórym z naszych „evergreenów” w dziedzinie produktywności i doświadczenia inżynierskiego – powtarzających się pytań, które wydają się łatwe, ale trudno na nie odpowiedzieć, pytań, na które możemy odpowiedzieć, ale dane nie są dostępne i wymagają niestandardowych tematycznych zapytań ekspertów w danej dziedzinie lub pytań, na które uzyskanie odpowiedzi jest kłopotliwe ze względu na luki w procesie lub z innych powodów. Zdefiniujemy, co oznacza „rozwiązać” dla każdego z pytań: dla niektórych może to oznaczać po prostu udostępnienie istniejących, dokładnych danych. Rozwiązanie innych kwestii będzie wymagało więcej czasu na badania i prace inżynieryjne. Nadrzędnym celem tej pracy jest skrócenie czasu, obejść problemów i wysiłku potrzebnych do uzyskania wglądu w kluczowe aspekty doświadczenia programistów i umożliwienie nam wprowadzenia ulepszeń w przepływach pracy i usługach inżynieryjnych i programistycznych. [TBD]
WE6.2

Dyskusja

Do czwartego kwartału ulepszenie istniejącego projektu i przeprowadzenie co najmniej dwóch eksperymentów mających na celu zapewnienie łatwych w utrzymaniu, ukierunkowanych środowisk, które poprowadzą nas w kierunku bezpiecznych, pół-automatycznych dostaw oprogramowania. Programiści i użytkownicy polegają na Wikimedia Beta Cluster (beta), aby wychwytywać błędy, zanim wpłyną one na użytkowników w środowisku produkcyjnym. Z biegiem czasu zastosowania wersji beta wzrosły i zaczęły wywoływać konflikty — zastosowania są zbyt różnorodne, aby zmieściły się w jednym środowisku. Ulepszymy jedno istniejące alternatywne środowisko i przeprowadzimy eksperymenty mające na celu zastąpienie pojedynczej potrzeby testowej o wysokim priorytecie, obecnie spełnianej przez wersję beta, łatwym w utrzymaniu alternatywnym środowiskiem, które lepiej służy potrzebom każdego przypadku użycia. Tyler Cipriani
WE6.3

Dyskusja

Do drugiego kwartału, wprowadzenie systemu punktacji zrównoważonego rozwoju dla platformy Toolforge pod kątem różnych czynników technicznych i społecznych. Do 4. kwartału, poprawa jednego z kluczowych czynników technicznych o 50%. Toolforge, kluczowa platforma dla narzędzi Wikimedia tworzonych przez wolontariuszy, odgrywa kluczową rolę od edycji po ochronę przed wandalizmem. Naszym celem jest zwiększenie użyteczności Toolforge, obniżenie barier w zakresie wkładu, poprawa praktyk społecznościowych i promowanie przestrzegania ustalonych zasad. W tym celu do drugiego kwartału wprowadzimy system punktacji, który będzie oceniał zrównoważony rozwój platformy Toolforge, koncentrując się na aspektach technicznych i społecznych. Kierując się tym systemem jako wskazówką, naszym celem jest poprawa jednego z kluczowych czynników technicznych o 50%. Slavina Stefanova

Kluczowe rezultaty - Signals & Data Services (Sygnały i usługi danych, SDS)

[ Wstępne cele ]

Skrótowa nazwa rezultatu Opis rezultatu Kontekst rezultatu Właściciel
SDS1.1

Dyskusja

Liderzy 2 programów lub inicjatyw opartych na KR stworzą szeroko rozpowszechnioną dokumentację wyjaśniającą logiczny związek między pracą ich zespołu a wpływem na jeden lub więcej podstawowych wskaźników Fundacji.

Nasze podstawowe wskaźniki organizacyjne służą jako podstawa do oceny postępów Fundacji w realizacji jej celów. Podczas przydzielania zasobów do programów i projektowania strumieni pracy zorientowanych na kluczowe wyniki (KR), te wysokopoziomowe wskaźniki powinny wskazywać, w jaki sposób łączymy te inwestycje z nadrzędnymi celami Fundacji określonymi w planie rocznym.

Praca nad tym kluczowym rezultatem potwierdza, że Fundacja jako całość znajduje się na wczesnym etapie swojej zdolności do ilościowego powiązania wpływu wszystkich planowanych interwencji z wysokopoziomowymi lub podstawowymi wskaźnikami. Dążąc do tego ostatecznego celu, niniejszy KR ma na celu opracowanie procesu, w ramach którego dzielimy się logicznymi i teoretycznymi powiązaniami między naszymi inicjatywami a wysokopoziomowymi wskaźnikami. W praktyce oznacza to współpracę z właścicielami inicjatyw w całej Fundacji w celu zrozumienia, w jaki sposób wyniki ich pracy na poziomie projektu są powiązane i wpływają na nasze podstawowe wskaźniki na poziomie Fundacji.

Aby zapewnić spójność w dokumentowaniu potencjalnego wpływu pracy, zastosowane zostaną ramy i ćwiczenia mapowania wpływu, takie jak "mapowanie teorii zmian" i tworzenie wykresów przyczynowo-skutkowych. Aby zrealizować ten kluczowy rezultat, będziemy również musieli opracować materiały pomocnicze, które pomogą właścicielom inicjatyw zrozumieć wskaźniki organizacyjne i zrozumieć, jak tworzyć teorie zmian związane z ich pracą.

Omari Sefu
SDS1.2

Dyskusja

Odpowiedzi na 2 strategiczne otwarte pytania badawcze do grudnia 2024, aby przedstawić rekomendacje lub informacje dotyczące rocznego planowania na rok 2026. W ekosystemie Wikimedia istnieje wiele otwartych pytań badawczych, a udzielenie odpowiedzi na niektóre z nich ma strategiczne znaczenie dla WMF lub afiliantów. Odpowiedzi na te pytania mogą stanowić podstawę przyszłego rozwoju produktów lub technologii lub mogą wspierać proces decyzyjny/rzecznictwo w przestrzeni politycznej. Chociaż na niektóre z tych pytań można odpowiedzieć, wykorzystując wyłącznie wiedzę naukową lub inżynierię badawczą, biorąc pod uwagę społeczno-techniczny charakter projektów Wikimedia, uzyskanie wiarygodnych wniosków często wymaga współpracy między zespołami w celu gromadzenia danych, budowania kontekstu, interakcji z użytkownikiem, starannego projektowania eksperymentów i nie tylko. Za pomocą tego KR staramy się nadać priorytet niektórym naszym zasobom, aby odpowiedzieć na jedno lub więcej takich pytań.

Praca w ramach tego KR obejmuje ustalenie priorytetów listy strategicznych pytań otwartych, a także wykonanie prac eksperymentalnych w celu znalezienia odpowiedzi na X z nich (obecnie szacunkowo 2). Idealnym rodzajem pytań, którymi zajmiemy się w tym KR, są pytania, które po udzieleniu odpowiedzi mogą odblokować jakiś efekt, umożliwiając wielu innym zespołom lub grupom pracę (lepiej? świadomie?) z produktem, technologią lub zasadami. Zamierzamy, aby prace w ramach tego KR miały charakter uzupełniający w stosunku do następujących KR:

 • PES1.3. gdzie nacisk kładzie się na eksperymentowanie z pomysłami na produkty lub funkcje na platformie w oparciu o istniejące produkty.
 • FA1.1. gdzie nacisk kładziony jest na eksperymenty dotyczące przyszłych odbiorców poprzez wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji / maszynowego uczenia.
Leila Zia
SDS1.3

Dyskusja

Osiągnięcie co najmniej 50% redukcji średniego czasu potrzebnego interesariuszom danych na zrozumienie i śledzenie przepływów danych w przypadku 3 podstawowych i niezbędnych wskaźników Wymagane dla standardów Zarządzania Danymi.

Śledzenie transformacji i źródła zbiorów danych jest trudne i wymaga znajomości różnych repozytoriów i systemów. Powinniśmy ułatwić zrozumienie sposobu przepływu danych w naszych systemach, aby zainteresowane strony mogły pracować w sposób bardziej samoobsługowy.

Ta praca będzie wspierać przepływy pracy, w których dane są przekształcane i wykorzystywane do celów analitycznych, budowy funkcji, interfejsów API i zadań związanych z jakością danych. Nastąpi kontynuacja KR dotycząca dokumentowania wskaźników.

Luke Bowmaker
SDS2.1

Dyskusja

Do końca drugiego kwartału możemy wesprzeć 1 zespół produktowy w ocenie funkcji lub produktu za pomocą podstawowych testów A/B, które skracają czas potrzebny na uzyskanie danych o interakcji z użytkownikiem o 50%.

Uważamy, że korzystanie ze wspólnych narzędzi zwiększy pewność zespołów produktowych w podejmowaniu decyzji w oparciu o dane, poprawi wydajność i produktywność oraz ulepszy strategię produktu i innowacyjność.

Przyjrzymy się przyjęciu bazowych danych dotyczących indywidualnego czasu interakcji użytkownika przez zespół i poprawimy go o 50%. Zbadamy również, w jaki sposób możemy skontekstualizować te korzyści w pełniejszym kontekście wszystkich zespołów produktowych.

Oczekujemy, że dowiemy się, jak możemy ulepszyć doświadczenie użytkownika oraz zidentyfikować i ustalić priorytety ulepszeń możliwości platformy w oparciu o opinie zespołu wdrażającego i wyniki SDS2.2.

Virginia Poundstone
SDS2.2

Dyskusja

Do końca drugiego kwartału będziemy mieli 2 podstawowe wskaźniki do analizy eksperymentów (testy A/B) w celu wsparcia testowania hipotez dotyczących produktów/funkcji związanych z KR na lata 24-25. Kiedy menedżer produktu (lub projektant) ma hipotezę, że produkt/funkcja rozwiąże problem/potrzebę użytkowników lub organizacji, eksperyment polega na tym, jak testuje się tę hipotezę i poznaje potencjalny wpływ pomysłu na metrykę. Wyniki eksperymentu informują menedżera produktu i pomagają mu podjąć decyzję, jakie dalsze działania podjąć (porzucić ten pomysł i wypróbować inną hipotezę, kontynuować rozwój, jeśli eksperyment przeprowadzono na wczesnym etapie cyklu rozwoju, lub wypuścić produkt/funkcję większej liczbie użytkowników). Menedżerowie produktu muszą móc podjąć taką decyzję z pewnością, popartą dowodami, którym ufają i które rozumieją.

Główną przeszkodą jest to, że zespoły produktowe formułują obecnie swoje hipotezy na podstawie niestandardowych wskaźników specyficznych dla projektu, które wymagają dedykowanego wsparcia analityka w celu ich zdefiniowania, pomiaru, analizy i raportowania na ich temat. Przejście na zestaw podstawowych metryk do formułowania wszystkich testowalnych hipotez dotyczących produktu/cechy spowodowałoby, że:

 • łatwiej i szybciej będzie można opracowywać, wdrażać i analizować eksperymenty służące testowaniu hipotez
 • łatwiej będzie można przekazywać wyniki i wnioski z eksperymentów decydentom (menedżerom produktu) i innym odbiorcom (np. kierownictwu wyższego szczebla, inne jednostki organizacji, społeczności)

Uważamy, że zestaw podstawowych wskaźników, które są szeroko rozumiane i konsekwentnie stosowane – oraz na które wpływają standardowe wskaźniki branżowe lub które wpływają na standardowe wskaźniki – poprawiłyby również organizacyjną umiejętność korzystania z danych i promowały kulturę przeglądu, eksperymentowania i uczenia się. Koncentrujemy się na podstawowych metrykach, które (1) są potrzebne do najlepszego pomiaru i oceny sukcesu/wpływu produktów/cech związanych z 2 KR Doświadczeń Wiki – WE3.1 i WE1.2 – oraz (2) odzwierciedlają lub mapują do branży standardowe wskaźniki stosowane w analityce internetowej.

Mikhail Popov
SDS2.3

Dyskusja

Deploy a unique agent tracking mechanism to our CDN which enables the A/B testing of product features with anonymous readers. Without such a tracking mechanism, it is not reasonable to implement A/B testing of product features with anonymous readers.
This is basically a milestone-based result to create a new technical capability that others can build measurable things on top of. The key priority use-case will be A/B testing of features with anonymous readers, but this work also enables other important future things, which may create follow-on hypotheses later in WE4.x (for request risk ratings and mitigating large-scale attacks) and for metrics/research about unique device counts as their resourcing and priorities allow.
Brandon Black

Kluczowe rezultaty - przyszli odbiorcy (FA)

[ Wstępne cele ]

Skrótowa nazwa rezultatu Opis rezultatu Kontekst rezultatu Właściciel
FA1.1

Dyskusja

W wyniku eksperymentalnych spostrzeżeń i zaleceń Future Audiences (przyszli odbiorcy, FA) do końca trzeciego kwartału co najmniej jeden cel lub kluczowy wynik należący do zespołu spoza Future Audiences będzie obecny w projekcie planu rocznego na kolejny rok. Od 2020 roku WMF śledzi trendy zewnętrzne które mogą mieć wpływ na naszą zdolność do służenia przyszłym pokoleniom konsumentów wiedzy i twórców wiedzy oraz pozostania rozwijającym się ruchem wolnej wiedzy dla przyszłych pokoleń. Future Audiences, mały zespół badawczo-rozwojowy, będzie:
 • prowadzić szybkie, określone w czasie eksperymenty (mając na celu co najmniej 3 eksperymenty w roku finansowym), aby zbadać sposoby odnoszenia się do tych trendów
 • W oparciu o wnioski z eksperymentów sformułuje zalecenia dotyczące nowych, nieeksperymentalnych inwestycji, które WMF powinna realizować – tj. nowych produktów lub programów, które muszą zostać podjęte przez cały zespół lub zespoły – w trakcie naszego regularnego rocznego okresu planowania. Ten kluczowy rezultat zostanie osiągnięty jeżeli co najmniej jeden cel lub kluczowy rezultat będący własnością zespołu spoza Future Audiences i wynikający z rekomendacji Future Audiences pojawi się w projekcie planu rocznego na kolejny rok finansowy.
Maryana Pinchuk

Kluczowe rezultaty - wsparcie produktu i inżynierii (PES)

[ Wstępne cele ]

Skrótowa nazwa rezultatu Opis rezultatu Kontekst rezultatu Właściciel
PES1.1

Dyskusja

Kultura przeglądu: Stopniowa poprawa wyników nastrojów personelu P+T w odniesieniu do dostawy produktu, dostosowania, kierunku i kondycji zespołu w kwartalnej ankiecie. Kultura przeglądu to kultura rozwoju produktu oparta na krótszych cyklach iteracji, uczenia się i adaptacji. Oznacza to, że nasza organizacja może wyznaczać cele roczne, ale to, co robimy, aby je osiągnąć, będzie się zmieniać i dostosowywać w ciągu roku, w miarę zdobywania wiedzy. Na budowanie kultury przeglądu składają się dwa elementy: procesy i zachowania. W niniejszym KR skupiono się na tym drugim. Zmiany w zachowaniu mogą się rozwijać i wzmacniać naszą kulturę przeglądu. Wiąże się to ze zmianami indywidualnych nawyków i procedur w miarę zbliżania się do bardziej iteracyjnego rozwoju produktu. KR będzie opierał się na zgłaszanych przez samych pracowników zmianach w indywidualnych zachowaniach i pomiarze wynikających z nich zmian, jeśli takie wystąpią, w nastrojach personelu. Amy Tsay
PES1.2

Dyskusja

Do końca drugiego kwartału nowa Lista życzeń lepiej łącząca pomysły i prośby pochodzące z ruchu Wikimedia z działaniami Fundacji i zespołu P+T: pozycje z listy życzeń są opracowywane za pośrednictwem KR na lata 2024–25, Fundacja zrealizuje w tym czasie 10 pomniejszych życzeń i zawrze współpracę z wolontariuszami celem zidentyfikowania co najmniej 3 obszarów rozwoju na rok 2025-26. Lista życzeń społeczności reprezentuje wąski wycinek tego ruchu; uczestniczy w nim około 1 tys. osób, z których większość to edytorzy lub administratorzy. Ludzie często omijają listę życzeń, pisząc prośby o nowe funkcje i raporty o błędach za pośrednictwem Phabricatora, gdzie trudno jest rozpoznać prośby WMF od wniosków ze społeczności. Dla edytorów, Lista życzeń jest kosztowną inwestycją czasu przy minimalnym zysku. Nadal korzystają z niej, ponieważ uważają, że jest to jedyne narzędzie, które zwraca uwagę na istotne błędy i ulepszenia funkcji lub sygnalizuje potrzebę szerszych, strategicznych możliwości. Życzenia są często zapisywane jako rozwiązania, a nie problemy. Rozwiązania mogą wydawać się rozsądne na papierze, ale niekoniecznie uwzględniają złożoność techniczną lub implikacje strategii Ruchu.

Zakres i szerokość życzeń czasami przekracza zakres i możliwości zespołu Community Tech lub dowolnego innego zespołu, utrwalając frustrację, prowadząc do RFC i wezwań do usunięcia Listy życzeń. Podczas gdy członkowie społeczności wolą korzystać z listy życzeń w przypadku pomysłów na projekty, zespoły w Fundacji przyglądają się Liście życzeń i innym procesom przyjmowania w celu ustalenia priorytetów, po części dlatego, że życzenia są nieodpowiednie w czasie planowania rocznego i trudno je uwzględnić w planach działania.

Przyszła Lista życzeń powinna być pomostem pomiędzy społecznością a Fundacją, gdzie społeczności wnoszą wkład w zorganizowany sposób, abyśmy mogli podjąć działania, a co za tym idzie, uszczęśliwić wolontariuszy. Tworzymy nowy proces przyjmowania życzeń, dzięki któremu każdy zalogowany wolontariusz może złożyć swoje życzenie 365 dni w roku. Użytkownicy publikujący owe życzenia mogą zgłosić lub uwidocznić błąd, poprosić o ulepszenie lub zaproponować nową funkcję. Każdy może komentować, uczestniczyć w warsztatach lub wspierać chęć wpływania na ustalanie priorytetów. Fundacja nie będzie kategoryzować życzeń jako „za duże” lub „za małe”.

Życzenia, które tematycznie odnoszą się do większego obszaru problemowego, mogą wpłynąć na roczne planowanie i plany działania zespołu, oferując strategiczne kierunki i możliwości. Życzenia będą widoczne dla Ruchu na pulpicie nawigacyjnym, który kategoryzuje je według projektu, obszaru produktu/problemu i rodzaju życzeń. Fundacja będzie reagować na życzenia w odpowiednim czasie i współpracować ze Społecznością w celu kategoryzowania i ustalania priorytetów życzeń. Będziemy współpracować z wikimedianami, aby zidentyfikować i nadać priorytet trzem obszarom ulepszeń, uwzględnionym w rocznym planie Fundacji na lata 2025-26, które powinny poprawić wskaźnik przyjęcia i realizację wpływowych życzeń. Będziemy oznaczać dobrze sformułowane życzenia dla społeczności programistów-wolontariuszy i zespołów Fundacji, co doprowadzi do większego zaangażowania zespołu i programistów oraz większej liczby spełnionych życzeń, co z kolei doprowadzi do zadowolenia społeczności. Spełnianie większej liczby życzeń poprawia zadowolenie, skuteczność i retencję twórców, co powinno generować więcej wartościowych edycji, wyższą jakość treści i większą liczbę czytelników.

Jack Wheeler
PES1.3

Dyskusja

Przeprowadzić i zakończyć dwa eksperymenty z wykorzystaniem istniejących produktów/funkcji eksploracyjnych, które dostarczą nam danych/wglądu w to, w jaki sposób rozwijamy Wikipedię jako miejsce wiedzy dla naszych obecnych konsumentów i wolontariuszy w pierwszym i drugim kwartale. Uzupełnienie i podzielenie się wnioskami i zaleceniami do potencjalnego zastosowania w przyszłych pracach OKR w segmencie Wiki Experiences do końca trzeciego kwartału. Ta praca jest odpowiednikiem celu w obszarze Przyszłych odbiorców, ale koncentruje się na odkrywaniu możliwości zwiększenia i pogłębienia zaangażowania naszych obecnych odbiorców (konsumentów i autorów Wikipedii) poprzez sprawniejsze testowanie większej liczby pomysłów na produkty na platformie.

Działa w PES1, ponieważ dodaje energii i mnoży działania, wykorzystując czas, który pojedyncze osoby i zespoły „już” poświęciły na projektowanie/eksperymentowanie w projektach pobocznych, aby skupić się na bardziej obiecujących funkcjach. Zamiast marnowania tych pobocznych projektów (nie jest to dobre wykorzystanie naszych ograniczonych zasobów), niniejszy KR zapewnia niektórym z tych pomysłów drogę do potencjalnego przekształcenia się w szersze środowisko poprzez sprawdzone eksperymenty, a tym samym efektywniejsze wykorzystanie czasu pracowników i motywowanie ich kreatywności i wydajności.

Wprowadzając w życie więcej takich mniejszych, krótszych projektów, dywersyfikujemy także nasze rozpowszechnianie „losów”, aby uzyskać więcej wiedzy i prób pomysłów, które mogą przekształcić Wikipedię zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami i oczekiwaniami naszych obecnych odbiorców. Dzięki temu nasza praca będzie skuteczniejsza i szybsza, ponieważ pomoże Fundacji osiągnąć właściwy cel w krótszym czasie.

Rita Ho
PES1.4

Dyskusja

Dowiedzenie się, jak: ustalać, monitorować i podejmować decyzje dotyczące SLO. Wybranie przynajmniej jednej nowej rzeczy, dla której zdefiniowane zostanie SLO, gdy ją udostępnimy. Współpraca z odpowiednimi zespołami (zwykle: zespołami ds. produktu, programistów, SRE), aby zdefiniować ten SLO. Zastanowienie się i udokumentowanie wytycznych dotyczących tego, jakie wydania oprogramowania powinny mieć poziomy docelowego poziomu usług w przyszłości i jak je ustawić. PRZYSZŁY KR:

Konfiguracja procesów i podstawowych narzędzi do ustawiania i monitorowania docelowych poziomów usług dla nowych wydań. Sprawozdania będą kwartalne i wykorzystane będą do podejmowania decyzji, kiedy (a kiedy nie) nadawać priorytet pracy w celu naprawienia czegoś. Raporty bedą udostępnione społeczności.

CZEMU:

Nie wiemy, kiedy musimy nadać priorytet działaniom, aby coś naprawić. Mamy też mnóstwo kodu. W miarę jak ten ślad stale rośnie, pojawia się coraz więcej sytuacji, w których możemy być zmuszeni podjąć decyzję między rozwiązaniem problemów a skupieniem się na innowacjach, a do tego wzrasta niepewność co do tego, kiedy powinniśmy to zrobić. Ponadto nie jest jasne dla personelu i społeczności, jaki jest nasz poziom wsparcia/zaangażowania w niezawodność i wydajność w przypadku wszystkich różnych funkcji i funkcjonalności, z którymi współdziała nasze oprogramowanie. Jeśli zdefiniujemy oczekiwany poziom usług, będziemy wiedzieć, kiedy powinniśmy przeznaczyć na niego zasoby, a kiedy nie.

Mark Bergsma

Wyjaśnienie "koszyków"

Doświadczenie wiki

Diversity (40786) – The Noun Project
Diversity (40786) – The Noun Project

Celem tego koszyka jest efektywne dostarczanie, ulepszanie i wprowadzanie innowacji w środowiskach wiki, które umożliwiają dystrybucję bezpłatnej wiedzy na całym świecie. Ten Koszyk jest zgodny z zaleceniami dotyczącymi strategii Ruchu #2 (Popraw doświadczenie użytkownika) i #3 (Zapewnij bezpieczeństwo i integrację). Naszymi odbiorcami są wszyscy edytorzy na naszych stronach internetowych, a także czytelnicy i inni konsumenci bezpłatnej wiedzy. Obsługujemy 10. najpopularniejszą światową witrynę internetową i wiele innych ważnych zasobów wolnej kultury. Systemy te mają wymagania dotyczące wydajności i czasu pracy porównywalne z wymaganiami największych firm technologicznych na świecie. Zapewniamy interfejsy użytkownika do wiki, tłumaczenia, interfejsy API dla programistów (i nie tylko!) oraz aplikacje pomocnicze i infrastrukturę, które tworzą solidną platformę współpracy dla wolontariuszy w celu tworzenia bezpłatnej wiedzy na całym świecie. Nasze cele w tym segmencie powinny umożliwić nam udoskonalenie naszej podstawowej technologii i możliwości, zapewnić ciągłe doskonalenie doświadczenia redaktorów i moderatorów-wolontariuszy naszych projektów, poprawić doświadczenie wszystkich współpracowników technicznych pracujących nad ulepszeniem lub udoskonaleniem środowiska wiki oraz zapewnić wspaniałe doświadczenie dla czytelników i konsumentów wolnej wiedzy na całym świecie. Będziemy to robić poprzez prace nad produktami i technologią, a także badania i marketing. Oczekujemy, że w tym segmencie będzie maksymalnie pięć celów.

Wiedzę tworzą ludzie! W rezultacie nasz roczny plan skupi się na treści, a także na osobach, które ją tworzą, oraz na tych, którzy uzyskują do niej dostęp i ją czytają.

Naszym celem jest stworzenie planu operacyjnego w oparciu o istniejącą strategię, głównie nasze hipotezy dotyczące „koła zamachowego” twórców, konsumentów i treści. Podstawowa zmiana, o którą proszę, to położenie nacisku na część "treści" w tym kole zamachowym i zbadanie, czego mogą od nas teraz potrzebować nasi moderatorzy i funkcjonariusze, w celu zidentyfikowania wskaźników zdrowia społeczności w przyszłości.

Sygnały i usługi danych

Arrythmia noun 246518
Arrythmia noun 246518

Aby spełnić Zalecenia strategii ruchu dotyczące zapewnienia równości w podejmowaniu decyzji (Zalecenie nr 4), Poprawy doświadczenia użytkownika (Zalecenie nr 2) oraz Oceny, iteracji i adaptacji (Zalecenie nr 10), decydenci z całego Ruchu Wikimedia muszą mieć dostęp do wiarygodnych, istotnych i aktualnych danych, modeli, spostrzeżeń i narzędzi, które mogą pomóc im ocenić wpływ (zarówno zrealizowany, jak i potencjalny) ich pracy i pracy ich społeczności, umożliwiając im podejmowanie lepszych decyzji strategicznych.

W koszyku Sygnały i usługi danych zidentyfikowaliśmy czterech głównych odbiorców: pracowników Wikimedia Foundation, afiliantów Wikimedia i grupy użytkowników, programistów, którzy ponownie wykorzystują nasze treści, oraz badaczy Wikimedia, po czym ustalamy priorytety i zaspokajamy potrzeby tych odbiorców w zakresie danych i spostrzeżeń. Nasza praca obejmie szereg działań: definiowanie luk, opracowywanie metryk, budowanie przepływów dla metryk obliczeniowych oraz opracowywanie doświadczeń i ścieżek eksploracji danych i sygnałów, które pomogą decydentom skuteczniej i lepiej wchodzić w interakcję z danymi i spostrzeżeniami.

Przyszli odbiorcy

Celem tego koszyka jest zbadanie strategii wyjścia poza naszą obecną publiczność konsumentów i współpracowników, w celu prawdziwego dotarcia do każdego na świecie jako niezbędnej infrastruktury ekosystemu bezpłatnej wiedzy. Ten segment jest zgodny z Zaleceniem nr 9 dotyczącym strategii ruchu (Innowacje w wolnej wiedzy). Coraz więcej ludzi konsumuje informacje w postaciach i doświadczeniach odbiegających od naszej tradycyjnej oferty serwisu z artykułami – korzystają z asystentów głosowych, spędzają czas z wideo, korzystają z AI i nie tylko. W tym koszyku zaproponujemy i przetestujemy hipotezy dotyczące możliwych dalekich przyszłości ekosystemu wolnej wiedzy oraz tego, w jaki sposób będziemy jego podstawową infrastrukturą. Zrobimy to poprzez prace nad produktami i technologią, a także poprzez badania, partnerstwa i marketing. W miarę jak identyfikujemy obiecujące przyszłe stany, wnioski wyciągnięte z tego segmentu będą miały wpływ i będą rozszerzane w ramach koszyków nr 1 i 2 w kolejnych planach rocznych, kierując naszą ofertę produktów i technologii tam, gdzie powinna być, aby służyć przyszłym poszukiwaczom wiedzy. Nasze cele w tym segmencie powinny nas skłonić do eksperymentowania i odkrywania, skupiając się na wizji przyszłości wolnej wiedzy.

Koszyki podrzędne

Noun project 3067
Noun project 3067

Mamy także dwa inne „pod-koszyki”, które składają się z obszarów funkcji krytycznych, a także które muszą istnieć w Fundacji, aby wspierać nasze podstawowe operacje, i z których część jest wspólna z każdą organizacją zajmującą się oprogramowaniem. Te „pod-koszyki” nie będą miały własnych celów najwyższego poziomu, ale będą miały swój wkład i będą wspierać cele najwyższego poziomu innych grup. Są to:

 1. Podstawy infrastruktury. Ten koszyk obejmuje zespoły, które utrzymują i rozwijają nasze centra danych, platformy obliczeniowe i centra przechowywania danych, usługi do ich obsługi, narzędzia i procesy umożliwiające działanie naszych publicznych witryn i usług.
 2. Wsparcie produktowe i inżynieryjne. Ten koszyk obejmuje zespoły, które działają „na dużą skalę”, świadcząc usługi innym zespołom, które poprawiają produktywność i działanie innych zespołów.