Jump to content

คณะกรรมการกิจการชุมชนมูลนิธิวิกิมีเดีย/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการพี่น้อง/คำเชิญให้ข้อเสนอแนะ (MM)

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามวัฏจักรของโครงการพี่น้อง

รุ่นแปลภาษาอื่นสามารถอ่านได้บนเมทาวิกิ Please help translate to your language

ถึงสมาชิกชุมชนทุกท่าน

ทางคณะกรรมการกิจการชุมชน (Community Affair Committee: CAC) โดยคณะกรรมการทรัสตีมูลนิธิวิกิมีเดียขอเชิญชวนทุกท่านใหข้อเสนอแนะในร่างการดำเนินการตามวัฏจักรของโครงการพี่น้อง ร่างการดำเนินการนี้จะให้ภาพรวมเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอและสิ่งที่ต้องมีสำหรับการเปิดและปิดโครงการพี่น้องของมูลนิธิวิกิมีเดีย และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการที่ได้รับการรับรองจะประสบความสำเร็จด้วยดี ซึ่งจะแยกจากกระบวนการเปิดหรือปิดรุ่นภาษาของโครงการที่จัดการโดยคณะกรรมการภาษาหรือนโยบายการปิดโครงการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและการให้ข้อเสนอแนะกรุณาไปที่หน้านี้ เราจะรับข้อเสนอแนะจนหมดวันทุกที่บนโลก (AoE) ของวันที่ 23 มิถุนายน 2567

คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลนี้กับชุมชนในโครงการที่คุณร่วมงานด้วยหรือสนับสนุนที่คุณเห็นว่าอาจสนใจ และสามารถช่วยเราแปลตัวร่างการดำเนินการเป็นภาษาอื่น ๆ อีกได้ เพื่อให้สมาชิกท่านอื่นร่วมการอภิปรายเป็นภาษาที่ถนัด

ในนามของ CAC