Jump to content

Wikimedia Foundation Kế hoạch trung hạn 2019

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation Medium-term plan 2019 and the translation is 46% complete.
Wikimedia Foundation Medium-term plan 2019

Định hướng chiến lược của phong trào Wikimedia 2030, được cộng đồng Wikimedia toàn cầu phê chuẩn năm 2017, kêu gọi phong trào Wikimedia, các dự án và các tổ chức trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu của kiến thức miễn phí, nơi mà Bất cứ ai chia sẻ tầm nhìn của chúng ta đều có thể tham gia với chúng ta. Hướng đi này giúp Wikimedia tiếp tục hướng tới việc hoàn thành tầm nhìn rộng hơn của Wikimedia, một thế giới trong đó mỗi người có thể tự do chia sẻ mọi kiến thức .

Để hỗ trợ nỗ lực mở rộng và thực hiện tầm nhìn do Wikimedia 2030 đưa ra, Wikimedia Foundation và đội ngũ nhân viên đang chuẩn bị cho những thay đổi quan trọng về thể chế và lập trình trong thập kỷ tới. Bước đầu tiên là việc tạo ra Kế hoạch trung hạn trực tuyến này để mô tả một viễn cảnh trung hạn về các mục tiêu kỹ thuật và thể chế chính thuộc trách nhiệm và nhiệm vụ của Wikimedia Foundation.

Kế hoạch này là kết quả của sự hợp tác trên khắp các nền tảng chuyên môn của Wikimedia Foundation, và đại diện cho cách Quỹ dự định lãnh đạo, xây dựng, thiết kế và phục vụ thế giới và sứ mệnh của kiến thức miễn phí. Nó thiết lập các mục tiêu rõ ràng, các lĩnh vực công việc ưu tiên, cũng như các số liệu để đo lường trách nhiệm đối với phong trào, các nhà tài trợ của chúng tôi và chính chúng tôi. Wikimedia Foundation đóng một vai trò duy nhất trong phong trào Wikimedia và Kế hoạch trung hạn phản ánh sự giải thích của chúng tôi về các hoạt động mà Quỹ có thể thực hiện để hỗ trợ phong trào rộng lớn hơn trong việc trở thành cơ sở hạ tầng kiến thức tự do.

Mục tiêu

Hai mục tiêu chính với năm lĩnh vực ưu tiên định hình Kế hoạch trung hạn. Hai mục tiêu đang gia tăng sự tham gia vào phong trào Wikimedia trên toàn cầu và hiện đại hóa trải nghiệm sản phẩm Wikimedia. Chúng tôi sẽ bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa tăng trưởng internet và sự tham gia của Wikimedia ở các khu vực và ngôn ngữ mà Wikipedia không nổi tiếng hoặc được sử dụng rộng rãi, trong khi vẫn duy trì sự liên quan trong các thị trường cốt lõi của chúng tôi, nơi phần lớn nội dung, ảnh hưởng và quyên góp của chúng tôi bắt nguồn.

Chúng ta được thử thách xây dựng trải nghiệm người dùng đa dạng và mạnh mẽ hơn, phản ánh nhân khẩu học toàn cầu, yêu cầu sáng tạo nội dung và xu hướng tiêu thụ kiến thức. Chúng ta sẽ phát triển các khả năng có thể áp dụng trên toàn cầu và sử dụng các tính năng được nhắm mục tiêu, phân phối, phát triển cộng đồng và phương pháp tiếp thị để mở rộng sang các khu vực như Tiểu lục địa Ấn Độ, Tiểu Sahara, Đông Nam Á và Trung Đông. Sau đó, chúng ta sẽ mở rộng các thực tiễn này đến các khu vực thiếu hiểu biết và bị thiệt thòi với dân số và ngôn ngữ nhỏ hơn.

1. Tăng cường sự tham gia trên toàn cầu, tập trung vào các thị trường mới nổi . Chúng ta sẽ mở rộng việc sử dụng các trang web, dự án và sản phẩm của Wikimedia trên toàn cầu, tập trung vào việc tăng lượng độc giả, sự tham gia và quan hệ đối tác trong các địa lý và ngôn ngữ có nhận thức thấp hoặc sử dụng thấp, nhằm mang lại số lượng và sự đa dạng của người dùng của chúng tôi phù hợp với tỷ lệ sử dụng internet tổng thể trong các cộng đồng đó.

2. Hiện đại hóa trải nghiệm sản phẩm của chúng ta. Chúng ta sẽ làm cho những người đóng góp và người đọc trải nghiệm hữu ích và vui vẻ; chuyển từ xem Wikipedia chỉ là một trang web, để phát triển, hỗ trợ và duy trì hệ sinh thái Wikimedia như một bộ sưu tập kiến thức, thông tin và hiểu biết sâu sắc với các ứng dụng và trải nghiệm sản phẩm vô hạn.

Chúng ta tin rằng việc đạt được thành công các mục tiêu này là tiền đề thiết yếu để hiện thực hóa định hướng chiến lược lâu dài của Wikimedia 2030, cũng như thúc đẩy tầm nhìn và giá trị của phong trào Wikimedia.

Ưu tiên

Để hỗ trợ các mục tiêu này, các ưu tiên sau đã được xác định cho đầu tư và tăng trưởng.

1. Brand awareness – Clarifying and strengthening the global perception of Wikimedia and our free knowledge mission, and growing awareness and affinity with people in places we don’t yet serve.

2. Worldwide readership – Increasing our total readership numbers by attracting and retaining users that reflect the world we’re trying to serve through integrating compelling consumption experiences on and off platform, supported by outreach and marketing efforts.

3. Thriving movement – Co-creating, growing, and cultivating a safe and welcoming, diverse, sustainable, and thriving movement of leaders, contributors, advocates, and partners for free knowledge.

4. Platform evolution – Improving and modernizing Wikimedia’s technical ecosystem to respond to a landscape where artificial intelligence (AI) is creating content, rich media dominates learning, and the tools people use to collaborate work easily across a multitude of devices and require minimal technical capabilities.

5. Global advocacy – Championing and defending the integrity and independence of free knowledge, the Wikimedia community, projects, and values with governments, businesses, civil society, and other stakeholders.

We will support these five priorities collaboratively as an organization, with the intention that every metric is owned by the collective Foundation. We will focus efforts across the Foundation ensuring that every area of investment is integrated and builds on the last.

Efficacy & Resilience

We recognize that we must also make internal changes at the Foundation in order for it to fully become an effective agent of change in the movement for free knowledge. Just as our community, projects, and services are asked to fulfill their potential in serving as the essential infrastructure of free knowledge globally, the Foundation must continue improving our leadership practices to create an organization with a deeply ingrained culture of excellence.

We will break through internal silos, say ‘no’ to work that doesn’t directly align with our identified priorities, establish new norms and practices that reflect our values and goals, and refine, retool, and reshape the way we do things. We will make a commitment to building a diverse workforce reflective of the global world we serve. We will promote a culture of inclusion, with norms and practices that reflect our values. We will maintain a shared understanding of key decisions and goals. We will take calculated risks. We will commit to each of these actions, all while maintaining the integrity of our mission and the funding of our donors.

This is our commitment. These are our goals and priorities. This is our plan. We are leading the way in this pursuit, redefining how we show up in order to shape the future. Our platform of projects will be recognized as the source of free knowledge and our organization will be the support system that helps set knowledge free.

The model for engagement

The visual below illustrates how the Wikimedia movement builds momentum and sustained engagement. Most people first learn of Wikipedia through directly searching for knowledge or brand awareness campaigns. Once engaged with the sites, there is an opportunity to convert appreciation of the value and mission to deeper involvement, including content contributions, donations, or advocacy. This expanding engagement and community participation enables more and more diverse content, which in turn, draws more readers and the cycle begins again. Our priorities, taken together, are intended to drive and deepen this virtuous cycle to help grow the movement and its impact for the future.

Expanding Brand Awareness in more locations helps bring new readers into the movement and clarify our mission, values, and purpose. We will sustain and grow Worldwide Readership through enhancements to the reading experience, the addition of new content formats, and more regionally relevant content. We will enable a Thriving Movement with programs and policies that foster a more welcoming, diverse, and healthy community, in turn supporting the creation of content that engages more readers. Our Platform Evolution will make it easier to keep our sites updated, secure, and safe, and for communities to create and share richer and more locally relevant content. And through Global Advocacy, we will protect our ability to operate around the world, becoming a more proactive and powerful voice on behalf of the value of free knowledge to society.

Finally, we know that a strong organization is a prerequisite to achieving our ambitious goals. So as we execute this Medium Term Plan, we also commit to increasing the Wikimedia Foundation’s Organizational Efficacy and Resilience. We will articulate a plan in the coming months to improve the culture and performance of the organization for long-term, sustainable growth.

Wikimedia Foundation 2019 Medium Term Plan - model
Wikimedia Foundation 2019 Medium Term Plan - model