Jump to content

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2008/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
The election ended 21 June 2008. No more votes will be accepted.
The results were announced on 26 June 2008.
bestuursverkiezingen 2008
Organisatie


De verkiezingen van 2008 van de Board of Trustees vinden plaats van 1 juni tot 21 juni 2008. Wikimedianen krijgen de gelegenheid één kandidaat te verkiezen voor een termijn van één jaar welke afloopt in juli 2009. De Board of Trustees is het hoogste besluitvormende orgaan van de Wikimedia Foundation, een organisatie zonder winstoogmerk gezeteld in Florida, in de Verenigde Staten. De Wikimedia Foundation beheert veel verschillende projecten waaronder Wikipedia en Commons.

De verkiezingen worden op een veilige manier gehouden via servers van Software in the Public Interest. Stemmen zijn geheim en zijn enkel zichtbaar voor een klein aantal mensen die de stemmen zullen tellen. (De manier van systeem staat nog niet vast.)

Alle genoemde tijden zijn 0:00 (middernacht) UTC.

Informatie voor stemmers[edit]

Eisen[edit]

Een stemgerechtigde gebruiker kan met een geregistreerde gebruiker stemmen op een Wikimediaproject. Men mag eenmaal stemmen, ongeacht het aantal gebruikers. Om stemgerechtigd te zijn, gelden de volgende eisen voor een gebruiker:

 • deze is niet geblokkeerd;
 • deze is geen bot;
 • deze heeft tenminste 600 wijzigingen voor 1 maart 2008 op dat project (wijzigingen op meerdere projecten worden niet opgeteld);
 • deze heeft tenminste 50 wijzigingen tussen 1 januari en 29 mei 2008 op dat project.

Speciale uitzonderingen: onderstaanden mogen stemmen ondanks bovenstaande eisen:

 • Wikimedia serverbeheerders met shelltoegang;
 • betaalde medewerkers van de Wikimedia Foundation, mits in dienst voor 1 maart 2008;
 • huidige of voormalige leden van de Board of Trustees.

Hoe te stemmen[edit]

Als u stemgerechtigd bent

 1. Lees de voorstelling van kandidaten en beslis welke kandidaten u wilt steunen.
 2. Ga naar de pagina "Special:Boardvote" op een project waar u stemgerechtigd bent. Als u bijvoorbeeld het actiefst bent op de Nederlandstalige Wikipedia ga dan naar nl.wikipedia.org/wiki/Special:Boardvote.
 3. Volg de aanwijzingen op die pagina.

Informatie voor kandidaten[edit]

Verantwoordelijkheden van het bestuur[edit]

In het algemeen is de Board of Trustees verantwoordelijk voor:

 • het vaststellen van de missie, doelen, lange termijn plannen en beleid op hoog niveau van de Foundation en haar projecten;
 • het aanstellen van de Executive Director (die de dagelijkse handelingen overziet) en het evalueren van hun prestaties;
 • het zorg dragen voor het voortbestaan van de organisatie door het vaststellen van een aantal onafhankelijke inkomensbronnen;
 • het communiceren van het Foundationbestuur en zijn activiteiten naar de gemeenschap;
 • het toezichthouden op de medewerkers m.b.t. accounting, begroten en programma's.
 • het behouden van juridische en ethische integriteit;
 • het werven en helpen oriënteren van nieuwe bestuursleden

In het bestuur zijn er specifieke functies met extra verantwoordelijkheden, zoals de voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze zijn vastgesteld in Wikimedia regels en worden jaarlijks verkozen door en uit het bestuur.

De verantwoordelijkheden van het bestuur bevatten niet:

 • het bemoeien met de dagelijkse gang van zaken, behalve in noodsituaties;
 • het vaststellen van redactioneel beleid op projectniveau;
 • het oplossen van standaard gemeenschapsconflicten;
 • het aanmelden als vrijwilliger in specifieke gebieden van normaal organisatorisch werk.

Verantwoordelijkheden als bestuurslid[edit]

Het lidmaatschap van het bestuur van een kleine organisatie als de Wikimedia Foundation, dat grote uitdagingen tegemoet gaat, kan veel tijd kosten. Het lidmaatschap is vrijwillig en onbetaald. Hoewel men niet verwacht dat bestuursleden zelf geld zullen doneren aan de oganisatie, wordt hulp bij fondsenwerving op prijs gesteld.

Bestuursleden dienen jaarlijks minimaal 3-4 vergaderingen persoonlijk bij te wonen, Wikimania (de jaarlijkse conferentie van de Foundation) te bezoeken en dienen andere geplande online vergaderingen en stemmingen bij te wonen. Het bestuur communiceert intensief via e-mail, wiki en IRC. Individuele bestuursleden nemen soms deel aan vergaderingen met andere organisaties en bedrijven, waarbij ze de resultaten terugkoppelen naar bestuur en medewerkers van de Foundation.

Individuele bestuursleden dienen betrokken te zijn bij bepaalde activiteiten, zoals fondsenwerving, Wikimania of auditing en te helpen met het opstellen van beleid, statuten en resoluties op die gebieden.

Een ideaal bestuur heeft een mix van verschillende kwaliteiten en vaardigheden: het bestaat uit mensen die over het grote geheel nadenken en leiders, non-profit veteranen met boekhoudkundige of juridische ervaring, fondswervers en publieke figuren. Het is cultureel divers en daarmee een afspiegeling van de diversiteit in de gemeenschappen van Foundationprojecten. Het neemt het ondernemingsbestuur (corporate governance) serieus en inspireert de medewerkers om te streven naar ambitieuze, maar releastische lange termijn doelen.

De functie van bestuurslid is niet altijd spannend of dankbaar. Veel werk is niet zichtbaar en wordt niet opgemerkt; een deel van het werk is strikt vertrouwelijk en soms enkel administratief. Aan de andere kant is het een unieke kans om een verschil te maken in een van de belangrijkste culturele organisaties.

Aangezien bestuursleden plichten hebben ten gevolge van hun positie, moeten huidige betaalde medewerkers van de Foundation eerst ontslag nemen alvorens ze bestuurslid kunnen worden. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen.

Eisen aan kandidaten[edit]

Om je kandidaat te mogen stellen, moet je:

 • minstens 600 wijzigingen hebben voor 1 januari 2008 met een geregistreerde account op een enkel project (wijzigingen op meerdere projecten kunnen niet opgeteld worden);
 • minstens 50 wijzigingen hebben tussen 1 januari en 1 juni 2008 op datzelfde project;
 • je echte naam publiekelijk bekend maken in je kandidaatstelling (de identiteit van bestuursleden wordt opgenomen in publieke registers en daarom is het niet mogelijk om anoniem of met een pseudoniem zitting te nemen in het bestuur);
 • minstens 18 jaar oud en volwassen zijn volgens de regels in je eigen land.
Speciale uitzondering: huidige leden van de Board of Trustees mogen zich kandidaatstellen ongeacht bovenstaande eisen.

Kandidaatstelling[edit]

Als je in aanmerking komt om je kandidaat te stellen, kun je dit als volgt doen:

 1. schrijf een korte verklaring van kandidaatstelling van maximaal 1200 karakters. Hierin geef je aan wat je zou doen als je verkozen wordt als bestuurslid, je kijk op de projecten e.d. en je (bestuurs)ervaring en andere zaken die je relevant acht. Je mag je verklaring niet gebruiken om te linken naar steunbetuigingen op andere pagina's of andere pagina's met standpunten en je mag niet samenwerken met andere kandidaten voor de verkiezing.
 2. Stel je kandidaat tussen 8 mei 2008 0:00 (UTC) en 22 mei 2008 23:59 (UTC). Na 22 mei kun je je verklaring niet meer aanpassen met uitzondering van kleine correcties en vertalingen. Alle toevoegingen na de originele kandidaatstelling worden los van de originele verklaring gepresenteerd met de tijd waarop ze zijn ingediend. Ze zullen enkel getoond worden wanneer ze in dezelfde talen vertaald zijn als de originele verklaring.
 3. Stuur een bewijs van je identiteit naar Cary Bass (Vrijwilligerscoördinator) voor 29 mei 2008. Er zal persoonlijk contact met je worden opgenomen door een lid van de verkiezingscommissie met verdere informatie over het voldoen aan deze eis wanneer je je kandidaat stelt.

Kandidaten die niet voldoen aan bovenstaande eisen en deadlines worden uitgesloten van de verkiezing.

Organisatie[edit]

Tijdpad[edit]

 • 01 - 31 mei 2008: eerste vertalingsronde; een subcommissie zal vertalingen actief coördineren en promoten.
 • 08 - 22 mei 2008: kandidaatstellingen.
 • 29 mei 2008: deadline om bewijs van je identiteit op te sturen (als dit niet of te laat wordt gedaan, word je uitgesloten van de verkiezing).
 • 01 - 21 juni 2008: verkiezing.
 • 22 - 23 juni 2008: controle van de stemmen.
 • 26 juni 2008: bekendmaking van de uitslag.

Vertalers[edit]

Om te zorgen dat een representatieve doorsnee van de Wikimediagemeenschap deelneemt aan deze verkiezing is het belangrijk dat verkiezingsaankondigingen en verklaringen van kandidaten vertaald worden in zo veel mogelijk talen. Als je wilt helpen met vertalen, kijk dan op Board elections/2008/Translation.