Jump to content

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2008/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
The election ended 21 June 2008. No more votes will be accepted.
The results were announced on 26 June 2008.
2008 styrelse val
Organisation

Valet 2008 till Wikimedias styrelse kommer att hållas mellan 1 juni och 21 juni 2008. Medlemmar i Wikimediagemenskapen kommer att ha möjlighet att välja en kandidat till en ettårsplats som gäller till juli 2009. Wikimedias styrelse är den högsta styrande makten i Wikimedia Foundation, en 501(c)(3) icke-vinstdrivande organisation registrerad i Florida i USA. Wikimedia Foundation driver många olika projekt såsom Wikipedia och Commons.

Valet kommer att göras säkert på Software in the Public Interest's servrar. Röstningen är sluten och kommer endast att ses av ett fåtal utvalda personer som övervakar och genomför valet. (Röstningssystemet har ännu inte bekräftats.)

Alla tidsangivelser på denna sida är 00.00 (midnatt) UTC.


Information för väljare[edit]

Krav[edit]

Du får rösta från valfritt registrerat konto du innehar på en Wikimediawiki (du får endast rösta en gång oavsett hur många konton du har). För att vara kvalificerat måste detta konto:

 • inte vara blockerat, och
 • inte vara en bot, och
 • ha gjort minst 600 redigeringar före 1 mars 2008 på den wikin (redigeringar på olika wikier kan inte adderas), och
 • ha gjort minst 50 redigeringar mellan 1 januari och 29 maj på den wikin.

Speciella undantag: följande kan rösta oberoende av ovan angivna krav:

 • Wikimedia serveradministratörer med shellaccess;
 • avlönad personal på Wikimedia Foundation som startade sin anställning före 1 mars 2008;
 • nuvarande eller tidigare medlemmar av Wikimedias styrelse.

Hur röstning genomförs[edit]

Om du är berättigad till att rösta:

 1. Läs kandidaternas presentationer och avgör vilken kandidat du vill stödja.
 2. Gå till wikisidan "Special:Boardvote" på den wikin som du är kvalificerad att rösta ifrån. Till exempel, om du är mest aktiv på meta.wikimedia.org/, gå till meta.wikimedia.org/wiki/Special:Boardvote.
 3. Följ instruktionerna på den sidan.

Information för kandidater[edit]

Styrelsens ansvar[edit]

Styrelsens ansvar inbegriper generellt sett att:

 • bestämma syfte, mål, långsiktiga planer och riktlinjer på hög nivå för Stiftelsen och dess projekt;
 • utse verkställande direktör (som sköter det dagliga arbetet), och utvärderar sin insats;
 • säkerställa uthålligheten för organisationen genom att erhålla ett antal oberoende inkomstkällor;
 • meddela Stiftelsens direktiv och aktiviteter till gemenskapen;
 • ge överblick till personal med avseende på revision, budgetering och program;
 • vidmakthålla legal och etisk integritet;
 • rekrytera och orientera nya styrelseledamöter.

Specifika positioner i styrelsen med ytterligare ansvar (såsom ordförande, sekreterare och kassör) som definieras i Wikimedias stadgar väljs årligen från och av styrelsen.

Ansvaret för styrelsen innefattar inte:

 • handha dagliga aktiviteter, förutom i nödfall;
 • bestämma redigeringsriktlinjer på projektnivå;
 • lösa grundläggande dispyter för gemenskapens;
 • utföra frivilligarbete inom specifika områden av vanligt organisationsarbete.

Ansvar för styrelseledamot[edit]

Att vara styrelseledamot i en liten organisation som Wikimedia Foundation, som möter stora utmaningar, kan vara tidskrävande. Positionen är frivillig och oavlönad. Fastän styrelseledamöter inte förväntas att bidra med personliga tillgångar till organisationen är de välkomna att hjälpa till med att säkerställa donationer.

Styrelseledamöter förväntas att närvara i person på minst 3-4 möten per år, närvara vid Wikimania (vår årliga konferens), och närvara på andra planerade möten och voteringar online. Styrelsen kommunicerar intensivt via e-post, wiki, och IRC. Enskilda ledmöterdeltar ibland vid stratefiska möten med andra organisationer och företag och rapporterar resultaten till styrelsen och personal.

Enskilda styrelseledamöter förväntas att delta i särskilda aktiviteter (såsom donationsinsamling, Wikimania eller revision) och hjälpa till att utforma riktlinjer, skrivelser och resolutioner på sådana ämnen.

Den ideala styrelsen har en blandning av olika färdigheter; den är sammansatt av stortänkare, ledare, veteraner inom ideell verksamhet med revisors eller juridisk erfarenhet, donationsinsamling, och offentliga personer. Den är kulturellt diversifierad, vilket avspeglar diversifieringen i Stiftelsens projektgemenskaper. Den tar företagsledning allvarligt samtidigt som personalen uppmuntras att sträva efter långsiktiga och realistiska mål.

Rollen som styrelseledamot är inte alltid den mest spännande eller tacksamma positionen som kan föreställas. Mycket av arbetet sker i det tysta; en del under strikt sekretess, och annat helt administrativt. Å andra sidan är detta en unik möjlighet att få bidra i en av de mest kulturellt signifikanta organisationer på jorden.

Eftersom styrelseledamöter har skyldigheter genom sin position måste kandidater som för närvarande har betald anställning i Wikimedia Foundation avgå från den positionen innan de kan bli utsedda till styrelseledamöter. Detta för att undvika eventuell interessekonflikt.

Krav för att få kandidera[edit]

För att få kandidera måste du:

 • ha gjort minst 600 redigeringar före 1 januari 2008 på valfritt registrerat konto på en wiki (redigeringar på olika wikis kan inte adderas); och
 • ha gjort minst 50 redigeringar mellan 1 januari och 1 juni 2008 på den wikin; och
 • offentliggöra ditt riktiga namn i din kandidatpresentation (eftersom identiteterna för styrelseledamöter är offentlig handling är det inte möjligt att vara styrelseledamot anonymt eller under pseudonym); och
 • vara minst 18 år och myndig i ditt hemland.
Speciella undantag: nuvarande ledamöter av Wikimedias styrelse kan kandidera oberoende av ovan angivna krav.

Inlämning av kandidatur[edit]

Om du uppfyller kraven kan du lämna in din kandidatur genom att göra följande:

 1. Skriv en kort sammanfattning på maximalt 1200 tecken där du kungör vad du skulle göra om du blev vald till styrelseledamot, relevanta åsikter och erfarenhet, och annat du tycker är relevant. Du får inte använda sammanfattningen till att länka till listor med personer som stödjer din sak eller andra politiska plattformar och du får inte göra gemensam kampanj med andra kandidater.
 2. Lämna in sammanfattningen mellan 00:00, 8 maj 2008 (UTC) and 23:59, 22 maj 2008 (UTC). Efter 22 maj kan den inte ändras utom för mindre ändringar och översättningar. Tillägg efter detta datum kommer att tidstämplas och presenteras separat från den ursprungliga sammanfattningen och kommer bara att presenteras för väljare om de blir översatta till alla språk som den ursprungliga sammanfattningen var översatt till.
 3. Skicka in identitetsbevis till Cary Bass (frivillig koordinator) före 29 maj 2008. Du kommer att bli privat kontaktad av en medlem av valkommittén med ytterligare information för att uppfylla detta krav när anmäler dig som kandidat.

Kandidater som misslyckas med att uppfylla ovanstående krav och deadlines kommer att diskvalificeras.

Organisation[edit]

Tidpunkter[edit]

 • 1–31 maj 2008: primär översättningsfas; underkommittéer koordinerar och marknadsför översättning aktivt.
 • 8–22 maj 2008: kandidatansökningar.
 • 29 maj 2008: deadline för att skicka identitetsbevis (sena eller uteblivna inlämningar kommer att diskvalificeras).
 • 1–21 juni 2008: val.
 • 22–23 juni 2008: rösträkning.
 • 26 juni 2008: resultaten publiceras.

Översättare[edit]

För att säkerställa att ett representativt urval från Wikimediagemenskapen deltar i detta val är det viktigt att översätta valnotifieringar och kandidaters uttalanden till så många språk som möjlig. För att hjälpa till att översätta se översättningssidan.