Jump to content

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/Results/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Wybory zakończyły się 12 czerwca 2011. Głosy oddane po tym terminie nie będą się liczyć.
Wyniki ogłoszono 17 czerwca 2011.
Wybory do Rady 2011
Organizacja

Komitet Wyborczy ma zaszczyt ogłosić wyniki wyborów do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia. Zwycięzcami zostali Ting Chen (Wing), Samuel Klein (Sj) i Kat Walsh (mindspillage). Wyniki zostały potwierdzone przez Radę Powierniczą. Kadencja nowych członków Rady będzie dwuletnia i potrwa do połowy 2013 roku.

Ostateczny ranking[edit]

 1. Ting Chen (Wing)
 2. Samuel Klein (Sj)
 3. Kat Walsh (mindspillage)
 4. Milos Rancic (Millosh)
 5. Lodewijk Gelauff (Effeietsanders)
 6. Claudi Balaguer (Capsot)
 7. Harel Cain (Harel)
 8. Jane S. Richardson (Dcrjsr)
 9. Patricio Lorente (Patricio.lorente)
 10. Joan Gomà (Gomà)
 11. James Forrester (Jdforrester)
 12. Ferdinando Scala (Ferdinando Scala)
 13. Gerard Meijssen (GerardM)
 14. Marc-André Pelletier (Coren)
 15. Esteban Zárate (Ezarate)
 16. William H. DuBay (Bdubay)
 17. Urs Wäfler (Urs.Waefler)
 18. Tom Morton (ErrantX)

Komitet Wyborczy zaświadcza, że wybory zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem, a wyniki są wiarygodne.

Wybór spośród pary kandydatów[edit]

TC SK KW MR LG CB HC JSR PL JG JF FSS GM MP EZ WHD UW TM
Ting Chen (Wing) (TC) 0 1010 1052 1132 1180 1229 1198 1222 1218 1231 1176 1226 1274 1289 1328 1352 1315 1345
Samuel Klein (Sj) (SK) 977 0 969 1068 1131 1153 1118 1187 1152 1148 1142 1207 1217 1239 1281 1262 1292 1310
Kat Walsh (mindspillage) (KW) 903 874 0 1022 1083 1122 1080 1056 1108 1154 1052 1142 1139 1158 1210 1202 1241 1219
Milos Rancic (Millosh) (MR) 846 817 887 0 943 946 885 990 950 945 969 984 1012 1059 1077 1083 1111 1099
Lodewijk Gelauff (Effeietsanders) (LG) 721 716 789 838 0 920 905 921 860 935 863 908 906 984 995 1036 1001 1015
Claudi Balaguer (Capsot) (CB) 811 837 887 799 888 0 875 886 869 760 911 883 937 932 930 953 983 983
Harel Cain (Harel) (HC) 704 645 743 783 785 842 0 861 784 800 831 867 915 912 960 943 972 985
Jane S. Richardson (Dcrjsr) (JSR) 716 705 728 786 860 830 818 0 838 843 853 849 907 909 910 876 935 957
Patricio Lorente (Patricio.lorente) (PL) 685 670 720 718 799 813 789 832 0 812 802 799 866 894 880 938 961 953
Joan Gomà (Gomà) (JG) 706 735 747 745 792 739 783 800 734 0 816 796 865 891 891 905 950 933
James Forrester (Jdforrester) (JF) 655 589 625 706 734 813 731 761 759 763 0 785 821 808 879 855 900 866
Ferdinando Scala (Ferdinando Scala) (FSS) 676 634 713 665 738 716 713 749 691 708 749 0 820 789 794 850 873 854
Gerard Meijssen (GerardM) (GM) 606 584 668 647 649 779 692 766 727 729 714 751 0 798 834 834 829 864
Marc-André Pelletier (Coren) (MP) 548 512 539 565 614 621 605 626 597 611 599 622 661 0 691 722 749 704
Esteban Zárate (Ezarate) (EZ) 478 486 526 466 555 530 508 574 447 482 562 521 590 590 0 656 637 654
William H. DuBay (Bdubay) (WHD) 482 478 512 485 558 558 533 482 553 521 548 517 628 601 603 0 646 628
Urs Wäfler (Urs.Waefler) (UW) 413 465 528 487 521 536 515 546 527 510 544 482 592 554 575 599 0 635
Tom Morton (ErrantX) (TM) 458 403 423 449 489 515 458 486 484 493 455 482 543 500 535 573 585 0

Podsumowanie[edit]

Oddano w sumie 3495 głosów, z czego 71 głosów było nieważnych. W ogólnej liczbie głosów znajduje się także kilka głosów podwójnych, w związku z czym liczba ważnych głosów wynosi 3368 (plus/minus kilka głosów, które były jednocześnie duplikatami i głosami nieważnymi).

Przygotowania do wyborów przebiegały zgodnie z harmonogramem. Ilość czasu przeznaczona na tłumaczenie stron wyborczych, w pierwszym etapie wyborów, była wystarczająca (z wyjątkiem zgłoszeń kandydatów). Z tego punktu widzenia wydaje się być słuszną decyzja o utrzymaniu stron wyborów jak najbardziej podobnych do tych z wyborów z roku 2009, co pozwoliło zmniejszyć nakład pracy przy tłumaczeniach. Co do zgłoszeń poszczególnych kandydatów, według informacji, które otrzymywaliśmy od wolontariuszy, na ich przetłumaczenie potrzebne jest więcej czasu (jeden lub dwa tygodnie), co należy wziąć to pod uwagę podczas organizacji kolejnych wyborów.

Znacznie pomogłoby wcześniejsze zaangażowanie partnera technicznego wyborów. Wiele spraw zostało załatwionych na ostatnią chwilę (nie jest to winą Andrew, który starał się jak mógł, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności). Dobrym rozwiązaniem mogłoby być włączenie w skład Komitetu Wyborczego programisty (dewelopera), tak ja miało to miejsce podczas wyborów w roku 2007.

Jednym z błędów popełnianych podczas sprawdzania i liczenia głosów, było powtarzanie zadań wcześniej już wykonanych. W związku z tym chciałbym zaproponować utworzenie stałego Komitetu Wyborczego, którego skład mógłby być odnawiany w połowie co drugie wybory. Dzięki temu Komitet Wyborczy posiadałby członków z większym doświadczeniem.

Na koniec chcielibyśmy bardzo podziękować Philippe, którego pomoc w przeprowadzeniu wyborów okazała bezcenna.


Z poważaniem,

Jon Harald Søby
w imieniu Komitetu Wyborczego