Wikimedia Taiwan/Kaohsiung Wikipedian Meetup

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

中文維基百科上的高雄維基人聚會頁面:zh:Wikipedia:聚會/臺灣維基人高雄定期聚會