Jump to content

Wikimedia thematic organizations/Creation guide/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia thematic organizations/Creation guide and the translation is 100% complete.
Dit is een gemakkelijk te lezen inleiding in het proces van het aanmaken van Wikimedia thematische organisatie. Hoewel het niet uitputtend is en geen rekening houdt met verschillen tussen rechtsgebieden, is het de eerste stap voor iedereen die overweegt een thematische organisatie te vormen.


Wat zijn Wikimedia thematische organisaties?
Hoofdpagina: Wikimedia thematische organisaties

Thematische organisaties van Wikimedia zijn onafhankelijke non-profitorganisaties die zijn opgericht om de Wikimedia-projecten binnen een bepaald aandachtsgebied te ondersteunen en te promoten. Net als de Wikimedia Foundation streven ze ernaar om "mensen over de hele wereld in staat te stellen en te betrekken bij het verzamelen en ontwikkelen van educatieve inhoud onder een vrije licentie of in het publieke domein, en om deze effectief en wereldwijd te verspreiden". Thematische organisaties gebruiken een naam die hen duidelijk verbindt met Wikimedia en mogen Wikimedia-handelsmerken gebruiken voor hun werk, publiciteit en fondsenwerving. Momenteel bestaat er 2 thematische organisaties.

Erkenning door de Affiliatiecommissie stelt een groep in staat om een aanvraag in te dienen voor het gebruik van de Wikimedia-handelsmerken, toegang tot unieke subsidies en aanvullende ondersteuning voor partners; Erkenning is echter niet vereist om een van de werkzaamheden te doen die een typische Wikimedia-gebruikersgroep doet, en groepen worden aangemoedigd om dat model te overwegen als ze nog niet voldoen aan de vereisten van een thematische organisatie.


Waarom zouden we ons aanmelden?

Erkenning door de Affiliatiecommissie stelt een groep in staat om een aanvraag in te dienen voor het gebruik van de Wikimedia-handelsmerken en om subsidies aan te vragen. Erkenning is echter niet vereist om een van de werkzaamheden te doen die typische gebruikersgroepen doen of zouden kunnen doen, het is een optionele extra stap met daaraan verbonden voordelen en enkele vereisten.

Voordelen van het worden van een erkende Wikimedia thematische organisatie zijn:

 • Gebruik de Wikimedia-logo's in overeenstemming met het Handelsmerkbeleid zonder aanvullende goedkeuring. Thematische organisaties mogen andere logo's gebruiken die geen deel uitmaken van het Handelsmerkbeleid (zoals het logo van de Wikimedia Foundation) op grond van een handelsmerk licentie van de Wikimedia Foundation en goedkeuring door het juridische team van de Wikimedia Foundation.
 • Ontvang grote, maar beperkte hoeveelheden Wikimedia-merchandise voor gebruik bij activiteiten en outreach-inspanningen.
 • Openbare erkenning van de band van de groep met de Wikimedia Foundation.
 • Ondersteuning en samenwerking met de Affiliatiecommissie tijdens en na het goedkeuringsproces.
 • Aanvragen van Jaarplansubsidies na het succesvol afronden van twee andere subsidies van de Wikimedia Foundation en het voldoen aan andere toelatingseisen.
 • Een korte naam die de groep duidelijk verbindt met Wikimedia.
 • Exclusief gebruik door een thematische organisatie van de naam en het merk van Wikimedia binnen het thematische aandachtsgebied van de groep.
 • Communicatie en publieke beleidsondersteuning van de Wikimedia Foundation.
 • Twee beurzen om de Wikimedia Conferentie te bezoeken, die conferentie wordt jaarlijks in Berlijn gehouden voor affiliatie leden van de Wikimedia-beweging.

Zonder erkenning kunnen groepen nog steeds:


Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?
Hoofdpagina: Eisen aan een Wikimedia thematische organisatie

De vereisten om een officieel erkende thematische organisatie van Wikimedia op te zetten, zijn bedoeld om groepen te helpen voldoen aan de verwachtingen van de beweging voor hen zodra ze worden erkend.

 1. Wikimedia ondersteunende missie
  De missie van de organisatie moet in overeenstemming zijn met de missie en visie van de Wikimedia Foundation, evenals de leidende principes van de Wikimedia Foundation en principes van verenigingen. Ongeacht de gekozen rechtsvorm of oprichtingsmethode, moet de thematische organisatie doelen hebben die vergelijkbaar zijn met die van de Wikimedia Foundation, en haar activiteiten mogen daar niet van afwijken.
 2. Thematische focus
  De thematische organisatie heeft een duidelijke culturele, taalkundige of anderszins thematische focus. Thematische organisaties hebben een duidelijk gedefinieerde en unieke scope nodig. Wikimedia is een internationale beweging, daarom moeten bij het opzetten van een thematische organisatie vragen over taal, geografisch werkgebied en lidmaatschapscriteria worden bepaald. Hoewel er meerdere gebruikersgroepen kunnen zijn die een vergelijkbaar of één aandachtsgebied bedienen, kan er slechts één thematische organisatie zijn die het aangewezen thematische aandachtsgebied bestrijkt.
 3. Juridische structuur
  De thematische organisatie moet een juridische structuur/corporatie hebben die juridisch onafhankelijk is van de Wikimedia Foundation. Thematische organisaties zijn bedoeld om een real-life structuur te geven aan projecten die kunnen voortkomen uit bijdragers of externe partijen in overeenstemming met de doelstellingen van de Wikimedia Foundation. Het is echter niet de bedoeling dat thematische organisaties de Wikimedia-projecten beheren, noch wettelijk verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de projecten. Om dat te bereiken, is het noodzakelijk dat de juridische structuur die wordt gekozen voor de oprichting van een thematische organisatie duidelijk onafhankelijk is van de Wikimedia Foundation. De bestuursdocumenten van de organisatie, meestal statuten, moeten worden beoordeeld en goedgekeurd door de Affiliatiecommissie.
 4. Kritische massa van actieve betrokkenheid van Wikimedia-bijdragers
  De thematische organisatie moet ten minste tien, bij voorkeur ten minste twintig, actieve bijdragers aan de Wikimedia-projecten omvatten. Een actieve bijdrager wordt gedefinieerd als een lid met 300 of meer bijdragen aan een Wikimedia-project op een geregistreerd account dat al meer dan 6 maanden bestaat in een goede gemeenschapsstatus (wat betekent dat ze nu niet zijn geschorst of anderszins verhinderd om deel te nemen). Hoewel thematische organisaties de inbreng van mensen die niet actief bijdragen aan de Wikimedia-projecten zouden moeten verwelkomen, zouden ze niet te ver van de gemeenschap moeten blijven. De actieve betrokkenheid van bijdragers aan de Wikimedia-projecten is noodzakelijk voor een thematische organisatie om in staat te zijn om real-life initiatieven die verband houden met de Wikimedia-projecten tot leven te brengen. Het eerste lidmaatschap dient in grote lijnen een afspiegeling te zijn van de beoogde reikwijdte, het thematische en geografische werkterrein en de gekozen talen waarin de organisatie werkzaam is.
 5. Ten minste twee jaar activiteiten
  Groepen moeten twee jaar aantoonbare programmatische resultaten hebben voordat ze een aanvraag kunnen indienen voor erkenning van thematische organisaties. Idealiter zouden deze activiteiten moeten worden uitgevoerd als een erkende Wikimedia-gebruikersgroep. Deze activiteiten, en hun resultaten, moeten on-wiki worden gedocumenteerd, idealiter op de Meta-Wiki-pagina van de groep. Brede outreach-inspanningen om participatie en betrokkenheid bij het opzetten en vormgeven van de organisatie aan te moedigen, zijn noodzakelijk. De activiteiten moeten een mix zijn van online- en offlineactiviteiten die bedoeld zijn om deelname aan de Wikimedia-projecten. De groep moet bij zijn met haar rapportage van haar activiteiten en met de financiële verslagen voordat zij in aanmerking komt voor erkenning.
 6. Capaciteit, of geplande capaciteit, om aan de toekomstige verwachtingen te voldoen
  Iets wat thematische organisaties en afdelingen uniek maakt ten opzichte van gebruikersgroepen zijn de toegenomen verwachtingen. Heeft uw groep de capaciteit om aan de verwachtingen van thematische organisatie te voldoen zodra u de erkenning krijgt? Dit is iets waar zowel de Affiliatiecommissie als de Raad van Bestuur rekening mee zullen houden bij het beoordelen van uw aanvraag. Als uw groep geen trackrecord heeft van activiteiten die erop wijzen dat u met succes aan deze verwachtingen kunt voldoen, kan dat ertoe leiden dat uw aanvraag wordt afgewezen. Er zal rekening worden gehouden met de financiële omstandigheden van de groep, realistische eisen in het aandachtsgebied van uw groep en plannen om toekomstige financiering veilig te stellen om aan deze verwachtingen te voldoen.


Hoe maken we een Wikimedia thematische organisatie aan?

Stap 1: Verzamel de mensen

Op het meest fundamentele niveau gaan thematische organisaties over mensen: een groep, thematisch gebonden, die wil bijdragen aan en het ondersteunen van de Wikimedia-projecten als geheel op andere manieren dan het bewerken.

Met het oog op de duurzaamheid van de thematische organisatie op lange termijn beveelt de Affiliatiecommissie aan dat u een gemeenschap van ten minste 20-25 mensen verzamelt die geïnteresseerd zijn in het oprichten van of deelnemen aan de thematische organisatie. Als u van plan bent een internationale organisatie op te zetten, zorg er dan voor dat u internationaal deelnemers verzamelt. Zorg ervoor dat uw groep het vereiste aantal mensen heeft voordat verder gaat.

(Tijdens stap 3 of 8 kunt u misschien ontdekken dat de wetten van uw land of het land dat u kiest om de organisatie te registreren, mogelijk meer mensen vereist bij de oprichting.)

Stap 2: Bepaal wat de beste manier is om verder te gaan

Voordat u verder gaat, bespreken u en uw groep de voordelen en nadelen van het opzetten van een organisatie; organisaties nemen veel tijd, inspanning en middelen in beslag als ze eenmaal zijn opgericht. Is het noodzakelijk om een thematische organisatie op te richten om uw doelen te bereiken? Hoe zal het opzetten van een organisatie helpen om die doelen te bereiken? Kunt u die doelen als Wikimedia-gebruikersgroep bereiken?

Als u eenmaal een groep mensen heeft die geïnteresseerd zijn in het nastreven van de doelen, bepaal dan of er gelijkgestemde organisaties in de buurt zijn (bijvoorbeeld verenigingen of gebruikersgroepen) die uw projecten kunnen hosten of de eerste hulp kunnen bieden bij het opzetten. Is er al een bestaande organisatie waar u bij kunt aansluiten in plaats van uw eigen organisatie te starten?

Dan kunt u nadenken over de missie van de organisatie die u wilt starten. Is deze missie breed en is uw groep voornamelijk geografisch gericht, of is het strak gedefinieerd? Probeer uw missie samen met de hele groep te ontwerpen en zorg ervoor dat iedereen het daarmee eens is.

Zodra u zeker weet dat een thematische organisatie de juiste weg voor uw groep is, neemt u contact op met de Affiliatiecommissie en alle andere Wikimedia-organisaties die mogelijk actief zijn in het gebied (hetzij in dezelfde geografische ruimte of met dezelfde of vergelijkbare thematische focus) en informeert u hen over uw plannen.

Stap 3: Ontwikkel uw doelen en structuur

Als u een minimale groep mensen heeft, begint u met een gesprek over de doelstellingen en structuur van uw toekomstige thematische organisatie. Probeer deze vragen:

 • Wat wilt u als thematische organisatie bereiken? Wat is uw missie?
 • Welke activiteiten wilt u ondernemen (bijv. outreach, fondsenwerving, PR, publicatie)?
 • Welke structuur zou het beste zijn voor de organisatie? Zou een raad en een lidmaatschapsstructuur het juiste model zijn?
 • Wat zouden de taken en verantwoordelijkheden van de raad en uw vergadering zijn? Wie zou wat in de praktijk beslissen?
 • Waar zou de beste plaats zijn om uw organisatie op te richten?
 • Hoe ziet u uw organisatie over twee jaar? Over vijf jaar?

Bij het bepalen van uw doelen en structuur kunt u contact opnemen met bestaande thematische organisaties voor advies en ideeën.

Stap 4: Bepaal de naam van uw gebruikersgroep

Zie ook: Richtlijnen voor naamgeving van affiliaties en Beste aanpak voor affiliaties-logo's

Wanneer u uw pagina's op de wiki instelt, moet u een naam geven aan uw thematische organisatie.

De thematische organisaties moeten unieke beschrijvende namen aannemen die hun relatie met de beweging specifiek vermelden. Ondertitels kunnen dienen om de groepen duidelijk te koppelen aan de Wikimedia-beweging.

De handelsnaam kan verschillen van de juridische naam, maar aangezien de oprichting moet volgen op het voltooien van het erkenningsproces, kan uw groep zich registreren onder een juridische naam die overeenkomt met de handelsnaam.

Voorbeelden van acceptabele namen:

 • Editors on Wikisource for Natural Sciences
 • Wikipedia Editors of the Rod of Asclepius
 • Friends of Indigenous Languages at Wikipedia

Niet acceptabel om te gebruiken:

 • Wikimedia Foundation's Natural Science Editors
 • Wikipedia Natural Science
 • Wikimedia Advocates

In alle gevallen heeft de Affiliatiecommissie de taak om ervoor te zorgen dat de naam voldoet aan de vier criteria voorgesteld door de juridische afdeling van de Wikimedia Foundation, om de beweging en de leden van de gebruikersgroepen te beschermen. Neem bij twijfel contact op met de Affiliatiecommissie als u hulp nodig hebt bij het vinden van een goede naam.

Stap 5: Stel een wikipagina in voor uw groep

Als u eenmaal een groep geïnteresseerden hebt, is het tijd om te documenteren wie u bent en om een aantal communicatiemiddelen op te zetten. Voor de buitenwereld moet u twee contactpersonen aanwijzen die kunnen worden geïdentificeerd voor de Wikimedia Foundation; Denk binnen de groep na over het opzetten van een wiki-pagina waar mensen lid van kunnen worden; Misschien kunt u een mailinglijst of overlegpagina of ander forum opzetten om uw projecten te bespreken.

Stap 6: Erkenning krijgen als Wikimedia-gebruikersgroep (optionele stap)

Hoewel dit niet verplicht is, worden groepen die geïnteresseerd zijn om thematische organisaties te worden, sterk aangemoedigd om eerst te beginnen als een Wikimedia-gebruikersgroep. De vereisten en verwachtingen voor gebruikersgroepen zijn opzettelijk ontworpen om een minder middelen-intensieve werking van een groep mogelijk te maken. Een staat van dienst van twee jaar is vereist voor alle aanvragers van thematische organisaties, en zowel de Affiliatiecommissie als de Raad van Bestuur zullen eerder vertrouwen hebben in de geschiktheid van uw groep om de formele vertegenwoordiger van de Wikimedia-beweging in uw vakgebied te worden als uw groep een staat van dienst heeft als een erkende gebruikersgroep met een goede reputatie.

Stap 7: Voer minimaal twee jaar online en offline activiteiten uit

U heeft dus een aantal geïnteresseerde Wikimedianen en u heeft een idee over de activiteiten die de groep als een officieel erkende thematische organisatie van Wikimedia zou willen hebben.

Dit is een perfect moment om programma's te starten, die uw groep een concrete ervaring zullen geven met het uitvoeren van Wikimedia-activiteiten/evenementen, de interne cohesie van de groep versterken, de motivatie verhogen en mogelijk extra activisten zullen aantrekken.

Hier is een geheim: bijna alle activiteiten en programma's die door thematische organisaties worden uitgevoerd, kunnen ook door niet-thematische organisatie worden uitgevoerd. Afgezien van het verzamelen van fondsen en bepaalde soorten government outreach, kan elke groep Wikimedians die het wil en zich inzet om een programma uit te voeren, dit doen. De Wikimedia-beweging heeft middelen om u te helpen:

De Wikimedia Foundation kan u ad hoc toestemming geven om de Wikimedia-handelsmerken (bijv. het Wikipedia-logo, Wikimedia-logo) te gebruiken voor specifieke evenementen of activiteiten; de Foundation kan financiering voor uw programma verstrekken via het competitieve proces dat de Wikimedia Grants-programma; andere Wikimedia-organisaties kunnen financiering, advies en andere bronnen aanbieden.

Aanvragers moeten gedurende ten minste twee jaar voor het aanvragen van erkenning als thematische organisatie offline en online activiteiten hebben ontwikkeld en uitgevoerd.

Kies dus een programma dat u in uw gemeenschap of gebied wilt uitvoeren, en zorg ervoor dat de scope beheersbaar en bereikbaar is voor uw groep en uw middelen (vooral menselijke middelen, dat wil zeggen tijd en vaardigheden), voordat u verder gaat met de juridische aspecten van het creëren van een thematische organisatie.

Stap 8: Opstellen van de basisdocumenten van uw thematische organisatie

De statuten van uw thematische organisatie moet de doelen en doelstellingen van uw vereniging in tijd en ruimte definiëren. Ze moeten nauwkeurig en ter zake zijn. Vermijd definities die te vaag of beperkend zijn.

Bij het opstellen van de documenten moet u rekening houden met verschillende factoren (in onderstaande volgorde):

 1. de wetgeving van het land/staat dat voor de oprichting is gekozen
 2. Vereisten van de Wikimedia Foundation aan een thematische organisatie
  • de belangrijkste doelstellingen van uw organisatie moeten in overeenstemming zijn met die van de Wikimedia Foundation, d.w.z. om vrije inhoud te promoten en de Wikimedia-projecten te ondersteunen.
  • waar mogelijk, een non-profit status (of een status waarmee de groep zich richt op non-profit)
  • vermijd politieke verklaringen of banden met groepen die niet binnen het bereik van Wikimedia-projecten passen

Om ervoor te zorgen dat met deze factoren rekening wordt gehouden, hebben we een pagina Statuten richtlijnen middelen om u te helpen. we raden u aan om deze richtlijn en de statuten van andere organisaties in uw land door te nemen en deze vervolgens aan te passen aan de vereisten en richtlijnen van Wikimedia. Probeer niet de statuten van bestaande thematische organisaties van Wikimedia te vertalen, want de juridische taal verschilt van land tot land en wat in het ene land vanzelfsprekend lijkt, kan in een ander land geen zin hebben.

Als u een advocaat in uw groep heeft, zorg ervoor dat hij/zij goed betrokken wordt bij het schrijfproces; vergeet niet dat u uiteindelijk verantwoordelijk bent voor de wettelijke naleving van uw organisatie van de lokale wetten.

Aarzel niet om bij elk onderdeel van dit proces de Affiliatiecommissie om advies te vragen.

Stap 9: Erkenning aanvragen

Zodra u de groep, de wikipagina, de juridische documenten en de grote ideeën heeft verzameld over wat u wilt doen, volgt u de stappen hieronder om de erkenning als thematische organisatie aan te vragen.

1. Maak een subpagina aan op de pagina van uw meta-gebruikersgroep met behulp van het label "/Application for ThOrg Status" voor verenigingsaanvragen. Daar moet u:

1.1 Het sjabloon Template:Chapter or Thematic Org Application toepassen door alle opmaak uit de weergave of het tabblad "Bron bewerken" te kopiëren en op uw nieuwe subpagina te plakken.
1.2 U moet dan de sjablooninstructies op uw subpagina doorlopen om de instructies in het rood te vervangen door uw bewijs dat u aan de criteria voldoet. Zorg ervoor dat u beschrijvende tekst opneemt samen met alle gedeelde links.

2 Vervolgens moet u een subpagina aanmaken op uw meta gebruikersgroep pagina voor uw statuten met behulp van het label "/Bylaws". Daar moet u:

2.1 De Richtlijnen voor statuten gebruiken om de statuten van uw organisatie op te stellen die bepalen hoe u uw organisatie gaat leiden.
2.2 Statuten zijn juridisch bindende documenten die vereist zijn om rechtspersonen in uw land op te richten. Mogelijk moet u de hulp van een advocaat inroepen om ervoor te zorgen dat uw statuten voldoen aan andere specifieke lokale wettelijke vereisten.

3 Gebruik ten slotte dit aanvraagformulier om uw aanvraagpagina en statuten officieel in te dienen bij de Affiliatiecommissie.

De commissie zal de beoordelings- en commentaarperiode voor de statuten beginnen terwijl u uw aanvraag vervolgt. Zodra de commissie feedback over uw statuten stuurt, moet u de statuten als nodig herzien op basis van de commissie-feedback.

De Affiliatiecommissie zal uw aanvraag en documenten beoordelen en vervolgens aan de Raad van Bestuur van de Wikimedia Foundation indienen om de oprichting van uw organisatie als Wikimedia-thematische organisatie te goedkeuren. Meestal stelt het Affiliatiecommissie vóór de definitieve goedkeuring een aantal vragen en stelt het eventueel wijzigingen voor op basis van de ervaring die zijn geleerd van andere Wikimedia- en non-profitorganisaties. In dit geval zal de definitieve goedkeuring worden verleend zodra uw groep de kans heeft gehad de suggesties te herzien en te beantwoorden en eventuele wijzigingen aan te brengen die uw groep nuttig heeft gevonden.

Lees hieronder verder voor hulp bij het aanvragen van erkenning.

Stap 9b: Dien uw statuten in ter beoordeling

Wanneer de doelstellingen en organisatie van uw thematische organisatie zijn overeengekomen en uw documenten klaar zijn (maar voordat u iets doet dat de vereniging officieel zou maken, zoals het openen van een bankrekening, het houden van een oprichtingsvergadering of het registreren bij de autoriteiten van uw land), moet u ze in het Engels vertalen en ter goedkeuring voorleggen aan de Affiliatiecommissie.

De Affiliatiecommissie kan een door een advocaat goedgekeurde vertaling van de statuten vragen, in dat geval zal het de nodige begroting voor de vertaling ervan verstrekken.

Stap 10: Registreren bij de autoriteiten

Zodra u de goedkeuring van de Foundation heeft gekregen, kunt u uw organisatie registreren volgens de standaardmethoden in uw land. U moet een thematische organisatieovereenkomst met de Foundation ondertekenen. In dit stadium kunnen andere overeenkomsten tussen de Foundation en de thematische organisatie moeten worden ondertekend.


Hoe vragen we erkenning aan?

Zodra u de groep, de wiki-pagina, juridische documenten en de grote ideeën over wat u wilt doen heeft verzameld, neem u contact op met de Affiliatiecommissie en vraagt u om erkenning als thematische organisatie. De Affiliatiecommissie zal u enkele vragen stellen, uw aanvraag beoordelen en indien van toepassing de Raad van Bestuur van de Wikimedia Foundation aanbevelen uw groep te erkennen als een officiële Wikimedia Thematische Organisatie. De Board of Trustees zal vervolgens stemmen om erkenning goed te keuren of te verlenen op basis van de aanvraag, discussies met de Affiliatiecommissie en aanbeveling van de Affiliatiecommissie. De erkenning wordt elk jaar automatisch verlengd. Erkenning kan indien nodig worden opgeschort of ingetrokken als een groep inactief wordt of niet langer voldoet aan hun overeenkomst.

Vertragingen tijdens het goedkeuringsproces van de aanvraag ontstaan meestal door onvolledige aanvragen of aanvragen die moeten worden gewijzigd voordat deze kunnen worden goedgekeurd. Om dit te voorkomen en het goedkeuringsproces van uw groep te versnellen, moet u deze lijst nog eens bekijken voordat u uw aanvraag indient:

 1. Voldoet uw naam aan de affiliatie naamgevingsvereisten? Groepsdiscussies tussen Wikimedia-themaorganisaties over hun naam kunnen tijd in beslag nemen, en over het algemeen wilt u voorkomen dat u opnieuw deel moet nemen aan dat gesprek nadat uw aanvraag is ingediend. U kunt contact opnemen met de Affiliatiecommissie om input over uw naam te vragen voordat u uw aanvraag indient.
 2. Heeft uw groep een duidelijke reikwijdte en doel dat consequent en duidelijk wordt uitgelegd? Als uw Meta-pagina uw thematische organisatie uitlegt op een manier die afwijkt van uw aanvraag, en als die verschillen van de activiteiten die uw groep onderneemt, kan dat de goedkeuring van de aanvraag vertragen, omdat een duidelijke reikwijdte en doel vereist is voor de resolutie om de thematische organisatie goed te keuren en de thematische organisatieovereenkomst die de twee primaire contactpersonen zullen ondertekenen met de Wikimedia Foundation. Uw reikwijdte en doelverklaring moeten duidelijk en beknopt uitleggen wat uw groep hoopt te bereiken en wie geïnteresseerd zou zijn om lid te worden. We erkennen dat dit in de loop van de tijd kan evolueren, maar u moet zich op het moment van uw aanvraag duidelijk committeren aan een specifieke verklaring.

Zijn uw twee belangrijkste contacten bereid om zich te identificeren met de Wikimedia Foundation? Soms kunnen privacyproblemen ervoor zorgen dat iemand van gedachten verandert, wat de laatste stappen in het proces van de erkenning aanvragen kan vertragen.

 1. Is uw groep klaar om nieuwe leden te accepteren en omvat al ten minste tien actieve Wikimedia-medewerkers? Groepen die een gesloten of beperkt lidmaatschapsmodel hebben, kunnen meer discussie en herziening nodig hebben. Groepen die niet ten minste tien actieve leden hebben die ook actieve Wikimedianen van onbesproken gedrag zijn, worden niet goedgekeurd.


We zijn goedgekeurd, wat moeten we dan doen?

U kunt u nu concentreren op uw dagelijkse business en Wikimedia-projecten promoten volgens uw missie. In de komende dagen wordt u in contact gebracht met Wikimedia Legal en wordt u gevraagd het Wikimedia-thematische organisatiekkoord te ondertekenen. Hoewel u deze overeenkomst moet ondertekenen, hoeft u niet te wachten tot de overeenkomst is ondertekend om activiteiten en ideeën te plannen en uit te voeren.

Als u hints wilt over mogelijke projecten, kunt u altijd kijken naar wat andere organisaties hebben bereikt of momenteel doen.

Tegen deze tijd zal u waarschijnlijk geld of andere middelen nodig hebben. U moet zich bijvoorbeeld registreren, een bankrekening opzetten. De eerste bron van geld moet de gemeenschap achter uw organisatie zijn (bijvoorbeeld als u een lidmaatschapsorganisatie hebt opgericht, is het nu tijd om lidmaatschapsgeld te gaan innen).

Als u meer geld nodig hebt dan u redelijkerwijs kunt hopen te verzamelen van uw groep, kunt u de Affiliatiecommissie vragen om u wat extra financiering te geven om u op weg te helpen. De Wikimedia Foundation geeft ook subsidies aan thematische organisaties, en ze zijn niet noodzakelijkerwijs beperkt tot geld.

Het geld (of uw tijd) is noodzakelijk, zelfs als de geregistreerde thematische organisatie niets doet. Na het registreren van de rechtspersoon moet u meestal regelmatig rapporten aan de belastingdienst en andere staatsinstanties opstellen en verstrekken, zelfs als er alleen nullen in de verslagen staan.

Vergeet niet dat u altijd de Affiliatiecommissie en andere affiliaties om hulp kunt vragen, en het is mogelijk voor Wikimedia-gebruikersgroepen om een aanvraag in te dienen bij de Foundation voor vele soorten subsidies. Aan de andere kant willen de Affiliatiecommissie en de gemeenschap ook graag van tijd tot tijd horen over uw activiteiten; U kunt openbare rapporten publiceren of contact opnemen met uw affiliatie liaison.

Veel succes!