Wikimedians in Thailand/Wikimedia project names in Thai

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

See Wikimedia Thailand/Wikimedia project names in Thai/en for translations of the process

This page is for Thai-speaking Wikimedians to choose and confirm Wikimedia project names in Thai. The choices arise as we take translation, transliteration, transcription and marketing viability of the names into account. There are links from all Wikimedia projects in Thai (main pages: m: d: species:, announcement templates: w:, b:, q:, wikt:, s:) to this page so that people can cast their votes and voice their opinion.

เนื่องจากมีการใช้ชื่อโครงการต่างๆ ของวิกิมีเดียเป็นภาษาไทยโดยไม่เคยได้มีการรับรองจากชุมชนอย่างเป็นทางการเลย คำเหล่านี้เป็นวิสามานยนามจะใช้เพียงหลักการแปล หลักการทับศัพท์ หรือหลักการถอดเสียงอย่างเดียวมิได้ ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของชื่อโครงการในเชิงการตลาดด้วยเพราะเป้าหมายสูงสุดของโครงการก็คือรับใช้สังคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ปกติแล้วเป็นหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของจะเลือกใช้ชื่อตามที่เห็นสมควร ชาววิกิมีเดียที่พูดภาษาไทยเป็นเจ้าของโครงการเหล่านี้ร่วมกันจึงสมควรเป็นผู้เลือกและรับรองชื่อโครงการ

สำหรับโครงการที่ใช้มานาน ชื่อที่ใช้ก็กลายเป็นชื่อที่นิยมเรียกขานกันทั่วไปของสาธารณชนแล้ว ผมเสนอให้ดำเนินการรับรองชื่อที่ใช้อยู่แล้วอย่างเป็นทางการก็น่าจะเพียงพอ สำหรับโครงการใหม่ที่เพิ่งเปิดใช้หรือยังไม่ได้เปิดใช้ ผมเสนอว่าเราควรร่วมกันเลือกชื่อที่เหมาะสมเป็นภาษาไทยให้กับทุกโครงการของวิกิมีเดีย

--Taweethaも (talk) 00:12, 23 February 2013 (UTC)[reply]

การดำเนินการ[edit]

กำหนดเวลา[edit]

 1. เปิดให้รับรองชื่อโครงการเดิมไม่น้อยกว่า 14 วัน Comment Comment ปิดรับลงคะแนน
 2. เปิดให้เสนอชื่อสำหรับโครงการใหม่ไม่น้อยกว่า 14 วัน Comment Comment ปิดรับข้อเสนอชื่อใหม่แล้ว
 3. เปิดให้ลงคะแนนเลือกชื่อสำหรับโครงการใหม่ หลังจากปิดการเสนอชื่อแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน Comment Comment ปิดรับลงคะแนน

เปิดรับการลงคะแนนจนถึง 31 มีนาคม 2556 เวลา 23:59 UTC±0 (เวลาประเทศไทย 06:59 ของวันที่ 1 เมษายน 2556)

ผู้มีสิทธิลงคะแนน[edit]

 1. มีบัญชีและการแก้ไขตามเงื่อนไขการลงคะแนนรูปภาพแห่งปี 2012 กล่าวคือมีบัญชีที่ไม่ใช่บอตลงทะเบียนไว้ในโครงการใดก็ได้ และมีการแก้ไขอย่างน้อย 75 ครั้ง ก่อน พ.ศ. 2556 สามารถตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือบน toolserver
 2. ไม่ใช่บัญชีรอง หุ่นเชิด หรือบอต ท่านอาจถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบผู้ใช้ หากพบว่าท่านใช้หลายบัญชีผู้ใช้เพื่อลงคะแนนบัญชีของท่านอาจถูกระงับได้และเราจะไม่นับคะแนนของท่าน
 3. เข้าใจภาษาไทย (อ่านหน้าการลงคะแนนนี้เข้าใจและร่วมอภิปรายในหน้านี้เป็นภาษาไทยได้) หากมีข้อสงสัยหรือการคัดค้าน ท่านอาจถูกร้องขอให้เขียนเหตุผลการลงคะแนนเป็นภาษาไทยเพื่อพิสูจน์สิทธิข้อนี้

หลักการเบื้องต้น[edit]

หากมีข้อขัดแย้งหรือข้อสงสัยที่ไม่อาจตกลงกันได้เกี่ยวกับการรับรองและการเลือกชื่อครั้งนี้ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง อนุญาโตตุลาการ ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ และ steward จากทุกโครงการวิกิมีเดียที่เป็นภาษาไทย หรือจากโครงการ Wikispecies, MediaWiki, Wikimedia Commons, Wikimedia Meta ที่เข้าใจภาษาไทย รวมกันถือว่าเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน โดยหนี่งคนถือเป็นหนึ่งเสียง (ไม่สนใจว่าดำรงตำแหน่งกี่ตำแหน่ง)

Wikimedia = วิกิมีเดีย ถือว่าเป็นวิสามานยนามที่ยอมรับกันอยู่แล้วและไม่อยู่ในอำนาจของชุมชนในการเลือกหรือรับรองชื่อเป็นภาษาไทย บางครั้งอาจถูกละไว้ในฐานที่เข้าใจ จึงใส่ไว้ในเครื่องหมาย () ในการรับรองและเลือกชื่อด้านล่าง อนึ่งสโลแกนที่ปรากฏอยู่ในโลโก้ถือเป็นส่วนสำคัญของชื่อด้วย จึงนำมาขอการรับรองไปพร้อมกัน

The following discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made in a new section.

รับรองชื่อ 9 โครงการที่ใช้มาแล้วกว่าหนึ่งปีโดยสภาพ[edit]

ลงคะแนนได้ด้านล่างนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป 00.30, 23 February 2013 (UTC)

ท่านสามารถลงคะแนนโดยใช้ {{support}} ใต้หัวข้อรับรอง หรือ {{oppose}} ใต้หัวข้อไม่รับรองพร้อมระบุเหตุผลหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่าไม่รับรองชื่อใด อนึ่งได้แบ่งชื่อโครงการออกเป็นสองหมวดตามที่มาดังนี้

ชื่อโครงการที่มาจากถอดเสียง 5 โครงการ
 • Wikipedia = วิกิพีเดีย (ข้อความใต้โลโก้ สารานุกรมเสรี)
 • Wikisource = วิกิซอร์ซ
 • Wikispecies = วิกิสปีชีส์
 • (Wikimedia) Commons = (วิกิมีเดีย) คอมมอนส์
 • MediaWiki = มีเดียวิกิ
รับรอง
 1. Support Support แต่มีข้อสงวนสำหรับ Wikisource, Wikispecies และ commons ว่าในอนาคตอันใกล้หากมีผู้เสนอชื่อใหม่ที่น่าสนใจก็เปิดให้คัดเลือกกันได้อีก --Taweethaも (talk) 00:12, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 2. Support Support ในฐานะเป็น status quo --G(x) (talk) 02:08, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 3. Support Support --Nullzero (talk) 03:10, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 4. Support Support หมายเหตุ สโลแกนมันไม่ใช่ชื่อโครงการนะครับ; มีเดียวิกิเป็นชื่อซอฟต์แวร์ การเรียกโครงการไม่ให้กำกวมกับซอฟต์แวร์ควรเรียกว่า วิกิของมีเดียวิกิ --Octahedron80 (talk) 04:10, 23 February 2013 (UTC)[reply]
  • ใส่ไว้ในวงเล็บเพื่อความชัดเจนแล้วครับ ผมเอาสโลแกนมาให้รับรองด้วยเพราะอยู่ในโลโก้ --Taweethaも (talk) 04:18, 23 February 2013 (UTC)[reply]
  • ในภาษาอังกฤษใช้ MediaWiki ทั้งสองความหมายคือเป็นทั้งซอฟต์แวร์และวิกิด้วย โดยเฉพาะเวลาทำลิงก์ข้ามโครงการ จะเขียนว่า "มีเดียวิกิมีบทความเกี่ยวกับ..." --Taweethaも (talk) 07:40, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 5. Support Support --EarTh' :: Talk 04:48, 23 February 2013 (UTC)
 6. Support Support--Azoma (talk) 05:47, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 7. Support Support --Horus (talk) 08:49, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 8. Support Support --Mahatee (talk) 10:30, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 9. Support Support วิกิพีเดีย/วิกิมีเดีย เป็นชื่อเฉพาะของมันเอง ส่วนมีเดียวิกิเป็นชื่อโปรแกรม --Sasakubo1717 (talk) 12:44, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 10. Support Support --Ponpan (talk) 19:05, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 11. Support Support --Panyatham (talk) 06:19, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 12. Support Support (อาจอนุโลมให้เรียก วิกิมีเดียคอมมอนส์ ว่า วิกิคอมมอนส์ ได้) --Love Krittaya (talk) 08:59, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 13. Support Support ทุกอันครับ ยกเว้นวิกิซอร์ซ--Saeng Petchchai (talk) 14:01, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 14. Support Support เห็นด้วยทุกอัน ไม่มีข้อสงวน --Aristitleism (talk) 08:44, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 15. Support Support --Supasate (talk) 12:43, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 16. Support Support --Setawut (talk) 09:45, 10 March 2013 (UTC)[reply]
 17. Support Support --Pubat (talk) 15:49, 18 March 2013 (UTC)[reply]
ไม่รับรอง (ระบุข้อคิดเห็น/เหตุผลเพิ่มเติม)
 1. Oppose Oppose เฉพาะ วิกิซอร์ซ วิกิสปีชีส์ คอมมอนส์ เนื่องจากไม่ใช่ชื่อไทย แต่ยังไม่มีชื่อที่เหมาะสมในปัจจุบัน ให้อภิปรายในโครงการนั้นๆ แล้วลงคะแนนเลือกชื่อที่เหมาะสม --Sasakubo1717 (talk) 09:33, 23 February 2013 (UTC)[reply]
  • ไม่มี วิกิคอมมอนส์ นะครับ มีแต่ คอมมอนส์ เฉย ๆ ไม่ได้ตั้งชื่อแบบอันอื่น :) --Octahedron80 (talk) 17:05, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 2. Oppose Opposeเฉพาะวิกิซอร์ซ ในอนาคตอาจมีการเสนอคำอื่นที่เหมาะสมกว่านี้--Saeng Petchchai (talk) 14:01, 24 February 2013 (UTC)[reply]

ชื่อโครงการที่มาจากการแปล 4 โครงการ
 • Wiktionary = วิกิพจนานุกรม (ข้อความใต้โลโก้ พจนานุกรมเสรี)
 • Wikiquote = วิกิคำคม
 • Wikibooks = วิกิตำรา (ข้อความใต้โลโก้ ตำราเสรีเพื่อโลกเสรี)
 • Wikinews = วิกิข่าว
รับรอง
 1. Support Support --Taweethaも (talk) 00:12, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 2. Support Support ในฐานะเป็น status quo --G(x) (talk) 02:08, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 3. Support Support --Nullzero (talk) 03:10, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 4. Support Support หมายเหตุ สโลแกนมันไม่ใช่ชื่อโครงการนะครับ --Octahedron80 (talk) 04:10, 23 February 2013 (UTC)[reply]
  • ใส่ไว้ในวงเล็บเพื่อความชัดเจนแล้วครับ ผมเอาสโลแกนมาให้รับรองด้วยเพราะอยู่ในโลโก้ -Taweethaも (talk) 04:18, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 5. Support Support --EarTh' :: Talk 04:48, 23 February 2013 (UTC)
 6. Support Support--Azoma (talk) 05:47, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 7. Support Support --Horus (talk) 09:03, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 8. Support Support --Sasakubo1717 (talk) 09:27, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 9. Support Support --Mahatee (talk) 10:30, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 10. Support Support --Ponpan (talk) 19:05, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 11. Support Support --Panyatham (talk) 06:19, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 12. Support Support (อาจอนุโลมให้เรียกว่า วิกิชันนารี่ วิกินิวส์ วิกิบุ๊คส์ ได้) --Love Krittaya (talk) 08:59, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 13. Support Support--Saeng Petchchai (talk) 14:01, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 14. Support Support เห็นด้วยทุกอัน ไม่มีข้อสงวน --Aristitleism (talk) 08:44, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 15. Support Support --Supasate (talk) 12:43, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 16. Support Support --Setawut (talk) 09:45, 10 March 2013 (UTC)[reply]
 17. Support Support --Pubat (talk) 15:50, 18 March 2013 (UTC)[reply]
ไม่รับรอง (ระบุข้อคิดเห็น/เหตุผลเพิ่มเติม)
 1. Oppose Oppose
 • วิกิข่าว ผมต้องการให้เป็น วิกิข่าวสาร มากกว่า
 • วิกิพจนานุกรม ผมต้องการให้มีการอนุโลมโดยการเรียกว่า วิกิปทานุกรม
 • วิกิคำคม ผมต้องการใ้ห้เป็น วิกิวาจา มากกว่า
 • วิกิตำรา ผมต้องการให้เป็น วิกิคู่มือ มากกว่า

-- mtlux (talk) 00:57, 24 March 2013 (UTC)[reply]

ความเห็นเพิ่มเติม
 1. วิกิตำราขณะนี้ยังใช้คำว่า Wikibooks อยู่นะครับ สังเกตได้จาก magic word {{SITENAME}} ซึ่งเมื่อรับรองชื่อทั้งหมดเสร็จแล้วก็ให้ยื่นเรื่องแก้ไปพร้อมกันทีเดียวได้เลย --Nullzero (talk) 05:30, 28 February 2013 (UTC)[reply]
  • ความเห็นนี้ควรใส่ในหัวข้อ "ผลที่ตามมาหลังการรับรองและการเลือก" ด้านท้ายต่อไปครับ + ระหว่างนี้ลองคิดดูว่ามีเรื่องทางเทคนิคใดเกี่ยวกับชื่อที่ต้องปรับปรุงอีก อาจยังมีอย่างอื่นตกหล่นไปอีก --Taweethaも (talk) 06:43, 28 February 2013 (UTC)[reply]

เลือกชื่อ 4 โครงการที่อาจยังมีข้อกังขา[edit]

 1. ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นเปิดรับตัวเลือกชื่อต่างๆ ท่านสามารถใส่ตัวเลือกเพิ่มเติมลงไปได้เลย
 2. ท่านอาจรอดูตัวเลือกทั้งหมดก่อนค่อยลงคะแนนก็ได้ อย่างไรก็ดีหาจะลงคะแนนไปแล้ว ก็สามารถเปลี่ยนใจภายหลังได้ก่อนนับคะแนน
 3. การลงคะแนนให้ใช้ {{support}} ในรายการด้านล่างชื่อภาษาไทยที่ท่านสนับสนุนเพียงหนึ่งชื่อต่อหนึ่งโครงการเท่านั้น และอาจใช้ {{oppose}} หรือ {{neutral}} ใต้ชื่อโครงการที่ท่านไม่เห็นด้วยหรือเป็นกลาง
 4. การพิจารณาเลือกชื่อจะใช้คะแนนสนับสนุนรวมและอัตราส่วนการสนับสนุนต่อการคัดค้านพิจารณาประกอบกัน หากไม่มีชื่อได้ชนะในทั้งสองรูปแบบจะได้มีการอภิปรายและลงคะแนนใหม่ในโอกาสต่อไป

(Wikimedia) Meta-wiki[edit]

เลือกสนับสนุนชื่อใดชื่อหนึ่งต่อไปนี้ (ดูการอภิปรายที่ w:th:พูดคุย:เมทา)

ก. (วิกิมีเดีย) เมต้า-วิกิ
 1. Oppose Oppose --Octahedron80 (talk) 04:11, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 2. Support Support เป็นชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในบางที่ และเป็นตัวสะกดที่คุ้นเคยตามเสียงอ่าน --Taweethaも (talk) 06:14, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 3. Oppose Oppose มาจากภาษาอังกฤษ ไม่จำเป็นต้องมีไม้โท (คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเต้อร์. อินเทอร์เน็ต - อินเตอร์เหน็ต) คนไทยออกเสียงเพี้ยนอยู่แล้ว --Sasakubo1717 (talk) 09:39, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 4. Support Support --Panyatham (talk) 06:19, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 5. Neutral Neutral --Love Krittaya (talk) 09:04, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 6. Support Support --Mahatee (talk) 09:54, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 7. Oppose Oppose --Aristitleism (talk) 08:44, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 8. Neutral Neutral --Supasate (talk) 12:43, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 9. Support Support --Setawut (talk) 09:45, 10 March 2013 (UTC)[reply]
 10. Neutral Neutral --Pubat (talk) 15:51, 18 March 2013 (UTC)[reply]
ข. (วิกิมีเดีย) เมทา-วิกิ
 1. Oppose Oppose --Octahedron80 (talk) 04:11, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 2. Neutral Neutral --Taweethaも (talk) 04:44, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 3. Oppose Oppose ใช้ เมตา ออกเสียงเป็นธรรมชาติ คล้ายคำว่า เดตา --Sasakubo1717 (talk) 09:39, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 4. Neutral Neutral --Love Krittaya (talk) 09:04, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 5. Oppose Oppose --Mahatee (talk) 09:54, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 6. Oppose Oppose --Aristitleism (talk) 08:44, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 7. Oppose Oppose --Setawut (talk) 09:45, 10 March 2013 (UTC)[reply]
 8. Oppose Oppose --Pubat (talk) 15:51, 18 March 2013 (UTC)[reply]
ค. (วิกิมีเดีย) อภิวิกิ
 1. Oppose Oppose ไม่สื่อความหมาย --Taweethaも (talk) 02:47, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 2. Oppose Oppose --Octahedron80 (talk) 04:11, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 3. Oppose Oppose --Panyatham (talk) 06:19, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 4. Oppose Oppose --Love Krittaya (talk) 09:04, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 5. Oppose Oppose --Mahatee (talk) 09:54, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 6. Oppose Oppose --Aristitleism (talk) 08:44, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 7. Oppose Oppose --Setawut (talk) 09:45, 10 March 2013 (UTC)[reply]
 8. Oppose Oppose --Pubat (talk) 15:51, 18 March 2013 (UTC)[reply]
ง. (วิกิมีเดีย) เมทาวิกิ (ไม่ใช้ dash เนื่องจาก dash ในภาษาไทยไม่นับเป็น mark ที่มีความสำคัญต้องใส่บ่ง form)
 1. Support Support ในฐานะเป็นผู้เสนอชื่อ --G(x) (talk) 02:22, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 2. Support Support --Nullzero (talk) 03:10, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 3. Support Support ชื่อโครงการจริงมีคำว่า วิกิมีเดีย นำหน้าด้วย แต่ถือว่าเป็นคำที่ยอมรับกันอยู่แล้ว ↑↑ --Octahedron80 (talk) 04:11, 23 February 2013 (UTC)[reply]
  • ใส่ (Wikimedia) และ (วิกิมีเดีย) ไว้ข้างหน้าหัวข้อทุกหัวข้อแล้วเพื่อป้องกันการสับสนในอนาคตว่าเราเลือกชื่อโดยตัดวิกิมีเดียออก --Taweethaも (talk) 07:16, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 4. Neutral Neutral --EarTh' :: Talk 04:50, 23 February 2013 (UTC)
 5. Support Support --Azoma (talk) 05:47, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 6. Neutral Neutral --Taweethaも (talk) 06:14, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 7. Support Support --Horus (talk) 08:49, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 8. Oppose Oppose --Sasakubo1717 (talk) 13:24, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 9. Support Support เห็นด้วยกับการไม่ใช้ขีด dash --Love Krittaya (talk) 09:04, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 10. Neutral Neutral --Mahatee (talk) 09:54, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 11. Support Support --Saeng Petchchai (talk) 14:04, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 12. Support Support --Aristitleism (talk) 08:44, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 13. Support Support --Supasate (talk) 12:43, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 14. Oppose Oppose --Setawut (talk) 09:45, 10 March 2013 (UTC)[reply]
 15. Support Support --Pubat (talk) 15:51, 18 March 2013 (UTC)[reply]

Wikidata[edit]

เลือกสนับสนุนชื่อใดชื่อหนึ่งต่อไปนี้ (ดูการอภิปรายที่ w:th:พูดคุย:วิกิเดตา)

ก. วิกิเดตา
 1. Neutral Neutral ใช้ตามชื่อภาษาอังกฤษ --Taweethaも (talk) 02:42, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 2. Neutral Neutral --Octahedron80 (talk) 04:22, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 3. Support Support ตัดปัญหาการแปล --Horus (talk) 08:49, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 4. Oppose Oppose ผมและมีคนไทยอีกไม่น้อยออกเสียง ดาต้า และเรามีคำที่มีความหมายเดียวกันหรือใกล้เคียงมาก ไม่จำเป็นต้องยืมคำมาจากภาษาอังกฤษ --Sasakubo1717 (talk) 09:25, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 5. Support Support อาจจะอนุโลมให้อ่านว่าวิกิดาต้าได้ --Love Krittaya (talk) 09:16, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 6. Neutral Neutral --Mahatee (talk) 09:56, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 7. Support Support --Aristitleism (talk) 08:44, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 8. Neutral Neutral --Setawut (talk) 09:45, 10 March 2013 (UTC)[reply]
 9. Support Support --Pubat (talk) 15:53, 18 March 2013 (UTC)[reply]
ข. วิกิเดต้า
 1. Neutral Neutral ใช้ตามชื่อภาษาอังกฤษ แม้จะผิดหลักที่มีวรรณยุกต์แต่เป็นรูปแบบที่นิยม --Taweethaも (talk) 02:42, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 2. Oppose Oppose การทับศัพท์ควรใช้ตามมาตรฐาน ไม่ควรทับศัพท์อย่างอื่น --Octahedron80 (talk) 04:22, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 3. Oppose Oppose ใช้ชื่อไทย --Sasakubo1717 (talk) 09:44, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 4. Neutral Neutral --Love Krittaya (talk) 09:16, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 5. Neutral Neutral --Mahatee (talk) 09:56, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 6. Oppose Oppose --Aristitleism (talk) 08:44, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 7. Oppose Oppose --Pubat (talk) 15:53, 18 March 2013 (UTC)[reply]
ค. วิกิข้อมูล
 1. Support Support เป็นคำไทยแท้ - ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิต 165 ระเบียนที่มีส่วนของ data ใช้ข้อมูลหรือไม่ก็ถอดเสียงคำเท่านั้น [1]--Taweethaも (talk) 02:42, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 2. Support Support --Nullzero (talk) 03:10, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 3. Neutral Neutral --Octahedron80 (talk) 04:22, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 4. Neutral Neutral --Sasakubo1717 (talk) 09:44, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 5. Support Support --Panyatham (talk) 06:19, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 6. Neutral Neutral --Love Krittaya (talk) 09:16, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 7. Neutral Neutral --Mahatee (talk) 09:56, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 8. Support Support--Saeng Petchchai (talk) 14:04, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 9. Oppose Oppose --Aristitleism (talk) 08:44, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 10. Neutral Neutral --Supasate (talk) 12:43, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 11. Oppose Oppose --Pubat (talk) 15:53, 18 March 2013 (UTC)[reply]
 12. Support Support --Palmy U-U (talk) 03:20, 23 March 2013 (UTC)[reply]
ง. วิกิสนเทศ
 1. Support Support เนื่องจากชื่อนี้เป็นภาษาไทยและมีลักษณะใกล้เคียงกับ Wikidata ที่มีลักษณะของ "collecting structured data" (ไม่ใช่ข้อมูลดิบแบบ data เสียทีเดียว แต่เป็นลักษณะคล้าย information ซึ่งตรงกับสารสนเทศ) --G(x) (talk) 02:22, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 2. Oppose Oppose (1) ตามพจนานุกรม ราชบัณฑิตฯ '42 "สนเทศ น. คําสั่ง, ข่าวสาร, ใบบอก. (ส.; ป. สนฺเทส)." (2) data กับ information ต่างกัน ถ้าต้นฉบับเลือกใช้ data เราก็คงต้องใช้ตามนัย data ไปด้วย ทั้งผมยังเห็นว่าข้อมูลในโครงการมีลักษณะเป็น structured data มากกว่า information มันจะกลายเป็น information เมื่อแสดงผลในกล่องสวยงามในวิกิพีเดียแล้วเท่านั้น --Taweethaも (talk) 02:42, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 3. Support Support ผู้เสนอชื่อ วิกิสนเทศเป็นชื่อที่โดดเด่นกว่าวิกิข้อมูล และสามารถแยกแยะออกจากข้อความแวดล้อมได้; สนเทศ นำไอเดียมาจาก หน้าสนเทศในสมุดหน้าเหลือง สารสนเทศ คือ สนเทศที่มีสาระ --Octahedron80 (talk) 04:22, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 4. Support Support ชื่อ วิกิสนเทศ ดูดีกว่า วิกิข้อมูลครับ --EarTh' :: Talk 04:51, 23 February 2013 (UTC)
 5. Support Support--Azoma (talk) 05:47, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 6. Support Support--Sasakubo1717 (talk) 09:20, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 7. Support Support --Ponpan (talk) 19:05, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 8. Support Support --Panyatham (talk) 06:19, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 9. Neutral Neutral --Love Krittaya (talk) 09:16, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 10. Support Support --Mahatee (talk) 09:56, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 11. Oppose Oppose --Aristitleism (talk) 08:44, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 12. Support Support --Supasate (talk) 12:43, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 13. Support Support --นคเรศ (talk) 08:47, 9 March 2013 (UTC)[reply]
 14. Support Support --Setawut (talk) 09:45, 10 March 2013 (UTC)[reply]
 15. Support Support --Pubat (talk) 15:53, 18 March 2013 (UTC)[reply]

Wikivoyage[edit]

เลือกสนับสนุนชื่อใดชื่อหนึ่งต่อไปนี้ (ดูการอภิปรายที่ w:th:พูดคุย:วิกิท่องเที่ยว - หมายเหตุ วิกิท่องเที่ยวอาจซ้ำซ้อนกับ w:en:Wikitravel)

ก. วิกิท่องเที่ยว
 1. Support Support --G(x) (talk) 02:22, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 2. Support Support คำไทยได้ความหมายตรงกับลักษณะโครงการ --Taweethaも (talk) 02:43, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 3. Support Support --Nullzero (talk) 03:10, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 4. Support Support --Octahedron80 (talk) 04:13, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 5. Support Support --EarTh' :: Talk 04:52, 23 February 2013 (UTC)
 6. Support Support--Azoma (talk) 05:47, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 7. Support Support --Horus (talk) 08:49, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 8. Support Support--Sasakubo1717 (talk) 09:21, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 9. Support Support --Ponpan (talk) 19:05, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 10. Support Support --Panyatham (talk) 06:19, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 11. Neutral Neutral อาจอนุโลมให้เรียกวิกิโวยาจได้ หรืออาจจะมีชื่ออื่น เช่น วิกินำเที่ยว วิกิเดินทาง ฯลฯ --Love Krittaya (talk) 09:18, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 12. Support Support --Mahatee (talk) 09:58, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 13. Support Support --Saeng Petchchai (talk) 14:04, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 14. Support Support --Aristitleism (talk) 08:44, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 15. Support Support --Supasate (talk) 12:43, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 16. Support Support --Nakaret (talk) 08:49, 9 March 2013 (UTC)[reply]
 17. Support Support --Setawut (talk) 09:45, 10 March 2013 (UTC)[reply]
 18. Support Support --Pubat (talk) 15:52, 18 March 2013 (UTC)[reply]
 19. Support Support --Palmy U-U (talk) 12:01, 22 March 2013 (UTC)[reply]
ข. วิกิโวยาจ
 1. Oppose Oppose อาจมีตัวสะกดทางเลือกอื่นที่ทำให้เถียงกันได้อีกไม่จบสิ้น --Taweethaも (talk) 02:43, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 2. Oppose Oppose voyage เป็นคำภาษาอังกฤษที่ยืมไปจากภาษาฝรั่งเศส อ่านได้หลายแบบ --Octahedron80 (talk) 04:13, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 3. Neutral Neutral --EarTh' :: Talk 04:52, 23 February 2013 (UTC)
 4. Oppose Oppose --Sasakubo1717 (talk) 09:22, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 5. Neutral Neutral --Love Krittaya (talk) 09:18, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 6. Oppose Oppose --Mahatee (talk) 09:58, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 7. Oppose Oppose --Aristitleism (talk) 08:44, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 8. Oppose Oppose --Pubat (talk) 15:52, 18 March 2013 (UTC)[reply]

Wikiversity[edit]

เลือกสนับสนุนชื่อใดชื่อหนึ่งต่อไปนี้ (ดูการอภิปรายเดิม w:th:พูดคุย:วิกิวิทยาลัย)

ก. วิกิวิทยาลัย
 1. Support Support --G(x) (talk) 02:22, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 2. Support Support --Taweethaも (talk) 02:46, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 3. Support Support --Nullzero (talk) 03:10, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 4. Support Support --Octahedron80 (talk) 04:13, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 5. Support Support --EarTh' :: Talk 04:53, 23 February 2013 (UTC)
 6. Support Support--Azoma (talk) 05:47, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 7. Support Support --Horus (talk) 09:03, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 8. Support Support --Sasakubo1717 (talk) 09:23, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 9. Support Support --Ponpan (talk) 19:05, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 10. Support Support --Panyatham (talk) 06:19, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 11. Support Support ความหมายตรงตัวกับชื่อเดิม แต่วิกิวิทยาลัยเป็นเว็บไซต์ ไม่ได้เป็นวิทยาลัยจริงๆ จึงอาจอนุโลมให้เรียกทับศัพท์ได้ --Love Krittaya (talk) 09:23, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 12. Support Support --Mahatee (talk) 09:59, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 13. Support Support--Saeng Petchchai (talk) 14:06, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 14. Support Support --Aristitleism (talk) 08:44, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 15. Support Support --Supasate (talk) 12:43, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 16. Support Support --Nakaret (talk) 08:50, 9 March 2013 (UTC)[reply]
 17. Support Support --Setawut (talk) 09:45, 10 March 2013 (UTC)[reply]
 18. Support Support --Pubat (talk) 15:52, 18 March 2013 (UTC)[reply]
ข. วิกิเวอร์ซิตี
 1. Oppose Oppose สะกดยาก (มีการันต์) และอาจมีตัวสะกดทางเลือกอื่นตามนิยม (ตี้) --Taweethaも (talk) 02:46, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 2. Oppose Oppose --Octahedron80 (talk) 04:13, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 3. Oppose Oppose --EarTh' :: Talk 04:53, 23 February 2013 (UTC)
 4. Oppose Oppose อย่างยิ่ง อ่านแล้วทะแม่งๆ ไม่ได้ความหมาย เรามีภาษาไทยที่มีความหมายตรงกันจำนวนพยางค์ใกล้เคียงกัน --Sasakubo1717 (talk) 09:23, 23 February 2013 (UTC)[reply]
 5. Neutral Neutral --Love Krittaya (talk) 09:23, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 6. Oppose Oppose --Mahatee (talk) 09:59, 24 February 2013 (UTC)[reply]
 7. Oppose Oppose --Aristitleism (talk) 08:44, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 8. Oppose Oppose --Supasate (talk) 12:43, 27 February 2013 (UTC)[reply]
 9. Oppose Oppose --Nakaret (talk) 08:50, 9 March 2013 (UTC)[reply]
 10. Oppose Oppose --Setawut (talk) 09:45, 10 March 2013 (UTC)[reply]
 11. Oppose Oppose --Pubat (talk) 15:52, 18 March 2013 (UTC)[reply]

The above discussion is preserved as an archive. Please do not modify it. Subsequent comments should be made in a new section.

ผลที่ตามมาหลังการรับรองและการเลือก[edit]

 1. ชื่อที่รับรองและเลือกแล้วจะใช้เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของโครงการที่เกี่ยวข้องต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไข (ซึ่งอาจเป็นการลงคะแนนภายในโครงการนั้น แต่ควรได้รับการสนับสนุนไม่น้อยกว่าในการลงคะแนนครั้งนี้)
 2. เปลี่ยนชื่อที่ปรากฏอยู่ในบทความวิกิพีเดีย และหน้าโครงการต่างๆ ที่ลิงก์โยงกันไปมาให้เป็นชื่อทางการเพียงชื่อเดียว
 3. จัดประกวดโลโก้ประจำโครงการที่เป็นภาษาไทยโดยใส่ชื่อไทยประกอบ (กรณีที่ยังไม่มี)
 4. ใช้ชื่อและโลโก้ใหม่ในกิจการของวิกิมีเดียประเทศไทย