Fundraising 2011/Core messages/dsb

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

 1. Za dalšne informacije abo druge móžnosći za pósćiwanje klikniśo how.
 2. Njeskładujomy informacije wašeje kreditoweje kórty, a waše wósobinske daty pódlaže našym pšawidłam priwatnosći.
 3. Apel wót załožarja Wikipedije Jimmy Wales.
 4. Pšosym cytajśo:
  wósobinski apel wót
  załožarja Wikipedije Jimmy Wales.
 5. Něnto cytaś
 6. Pśez kreditowu kórtu pósćiś
 7. Pśez PayPal pósćiś
 8. Wubjeŕ swoju pósćiwańsku sumu:
 9. Pósććo něnto
 10. Zwólim do togo, až dostanjom pśigóźbne aktualizacije wót załožby Wikimedia Foundation.
 11. Druge:
 12. Musyśo nanejmjenjej $1pśinosowaś
 13. Cytajśo cogodla druge pósćiwarje z cełego swěta pódpěraju Wikipediju a jeje sotšojske projekty abo wuslěźćo, lěc wašo pśedewześe ma pósćiwański program za psédewześa.
  Dajśo k wěsći swětoju, až pódpěraśo Wikimediju: pósćelśo to pśez Twitter z #keepitfree!
 14. Gaž aktiwizěrujośo toś ten kašćik, dajośo załožbje Wikimedia Foundation dowólnosć, wam direktnje nastupajucy wašo tšojenje wótegroniś a jo wužywaś, aby wóno załožbu Wikimedia Foundation a jeje projekty znate cyniło.
 15. Opcionalny
 16. Starstwo:
 17. Pomóžćo nam naš zaměr dojśpiś: 16 milionow dolarow
 18. Pósććo kuždy mjasec
 19. Wopytujomy wšym luźam w kuždem kraju pósćiwanje lažko wucynis. Pšosym dajśo k wěsći, kak my by mógli wam lažcej wucyniś. Pósćelśo swóje naraźenja do: <email address will be inserted here>.