Fundraising 2011/Jimmy Letter 003/ksh

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Google weed en knappe Milljuhn Servere han. Yahoo hät öm de 13 000 Aanjeställte. Mir han 679 Servere un 95 Aanjeställte.

De Wikkipedija un ier Verwandschaff lidd op Plaz fönef en de Wäld bei de Webßaits un bedeent jeede Mohnd 470 Milljuhne ongerscheidlijje Minsche. Die rohfe Milljarde vun Sigge af.

E Jeschäff ze maache es joot, Reklame kam_mer bruche, ävver nit heh, nit bei Wikkimeedija.

De SITENAME es jät anders. Es es wi en Bööscherei udder ene jrööne Park för Jeeder_ein. Et es wi en Aat Kersch för der Kopp. Et es jätm, woh mer hen jonn, öm nohzedengke, ze liehre, wat mer wesse

Wie_sch de Wikkimeedija Schteftong jejröndt han, hätten esch doh druß och en Ongernämme met Proffitte un Reklaame druß maache künne. Dat hann esch mer ävver anders övverlaat. Mer han all die Johre draan kräftesch draan jeärbeidt, alles joot zersamme ze hallde. Mer donn heh jenou dat, wat mer ons vörjenumme han. Wä jät verjeude well, suull dat anderswoh donn.

Doht diß Johr fönef, zwannzesch udder fuffzesch Euro jävve, udder wadd_Er künnt, öm de Wikkimeedija Schteftong ier Projäkte ze schöze un aam Lävve un aam Loufe ze hallde.

Häzlejjen Dank


Jimmy Wales
Der Jrönder vun de Wikkipeedija