Jump to content

GLAM škola/Otázky

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page GLAM School/Questions and the translation is 100% complete.

Na tejto stránke sú vymenované otázky z dotazníku a rozhovorov. Môžete pomôcť tým, že ich preložíte do svojho jazyka. Umožní to distribúciu dotazníku do vášho miestneho kontextu. Takisto môžete navrhnúť zmeny prieskumných otázok cez komentáre na diskusnej stránke.

Úvod

Tým, že odpoviete na otázky, dávate súhlas na na zverejnenie vašich odpovedí ako CC0 na stránke GLAM School/Interviews. Pokiaľ nedáte výslovný súhlas na spojenie vašeho mena s odpoveďami budú odpovede anonymné. Keď odovzdáte formulár, dostanete odkaz v prípade, že sa chcete vrátiť a upraviť svoje odpovede. To znamená, že nemusíte vyplniť celý dotazník naraz. Počas výskumu môžeme pridať aj nové otázky a v takom prípade budeme informovať všetkých respondentov, ktorí už odpovedali.

Tým, že odpoviete, nám dávate súhlas na uloženie vašej emailovej adresy spojenej s vašimi odpoveďami. Uložená bude len počas trvania výskumu. Kontaktnou osobou pre tento výskum je Susanna Ånäs z AvoinGLAM, susanna.anas@gmail.com, https://www.avoinglam.fi/.

Otázky si môžete prečítať a pomôcť s prekladom prieskumu do vašeho jazyka na adrese Special:Translate/GLAM School/Questions.

Email *

Ako by ste chceli prispieť k výskumu?

 • Chcel/a by som si rezervovať rozhovor
 • Rád/a by som odpovedala cez tento dotazník

Aké sú vaše hlavné obavy týkajúce sa posilnenia postavenia dobrovoľníkov a GLAM odborníkov v prispievaní k otvorenému ekosystému a Wikimedia platformám? *

Prosím, odpovedzte na túto otázku aspoň stručne aj v prípade, že si želáte s nami viesť oddelenú diskusiu neskôr.

Vaše meno

Anonymné odpovede *

 • Želám si zostať v anonymite
 • Moje meno môže byť spojené s mojimi odpoveďami

Definujete sa ako

Možnosti sú popísané na stránke GLAM School/Definitions.

 • GLAM odborník
 • Otvorený zástanca GLAM
 • Prispievateľ do GLAM-Wiki
 • Wikimedia dobrvoľník
 • Neprofesionál, pracujúci s kultúrnym dedičstvom
 • Vývojár alebo technologický odborník
 • Vedecký pracovník
 • Kreatívny pracovník
 • Tvorcovia politiky
 • Vedúci
 • Iné:

Vaša inštitúcia alebo komunita

Vašu inštitúciu alebo komunitu definujete ako

Možnosti sú popísané na stránke GLAM School/Definitions.

 • Pobočka Wikimedie
 • Reprezentanti Creative Commons
 • Reprezentanti alebo skupina Open Knowledge
 • Reprezentanti alebo skupina OpenStreetMap
 • Iná mimovládna organizácia
 • Archív
 • Múzeum alebo galéria
 • Knižnica
 • Vysielateľ alebo iné mediálna spoločnosť
 • Vzdelávacia inštitúcia alebo projekt
 • Vládna organizácia
 • Poskytovateľ technológií
 • Iné podnikanie
 • Neregistrovaná záujmová skupina
 • Sponzor alebo nadácia
 • Iné:

Krajina

Kto by mal byť zapojený?

Kto sú ľudia a organizácie, ktoré by sa mali podieľať na prispievaní materiálov kultúrneho dedičstva do otvoreného ekosystému? Ako ich čo najlepšie zapojiť alebo uľahčiť im prácu? Ako urobiť z práce GLAM nevyhnutnú súčasť zachovávania kultúrneho dedičstva po celom svete? Pridajte niekoľko postrehov o ktorejkoľvek zo spomenutých skupín. Môžete preskočiť ktorúkoľvek sekciu, pridať novú alebo sa vrátiť a doplniť svoje odpovede neskôr.

GLAM odborníci

Ako môže GLAM odborník nájsť zmysel v prispievaní do otvoreného ekosystému? Vyriešenie akých potrieb sľubuje otvorený ekosystém a do akej miery sú tieto potreby uspokojené? Čo ďalšie by individuálny odborník potreboval, aby argument pre prechod jeho inštitúcie na otvorenú bol silnejší? Aký typ vzdelávania by bol najlepšie podporovaný danou inštitúciou?

Otvorená GLAM komunita

Ako spolu navzájom súvisia rôzne GLAM komunity a ako by mohli spolu viac spolupracovať? Ktoré globálne štruktúry pomôžu a ktoré lokálne spolupráce medzi sieťami sú plodné?

GLAM-Wiki komunita

Ľudia z hnutia Wikimedia, ktorí pracujú s prispievajúcim GLAM obsahom v pobočkách, ako dobrovoľníci, rezidenční Wikimediáni, vývojári a ktokoľvek so vzťahom ku skupine.

Iní dobrovoľníci Wikimedie

Ako čo najlepšie spolupracovať s Wikimedia komunitami v každom z Wikimedia projektov? Ako vzdelávať a zapájať dobrovoľníkov do GLAM problémov, aby sa stali schopnými tvoriť partnerstvá a spolupracovať na prispôsobovaní projektov, aby lepšie prijímali GLAM príspevky.

Komunity obsahu

Ako by mohli byť správcovia kultúrneho dedičstva, ktorí sú bez inštitúcie, miestne komunity, pamiatkové združenia, skupiny s archívmi atď., lepšie informovaní o možnostiach, ktoré otvorený ekosystém ponúka?

Vývojári technológií

Ako uľahčiť cestu k tomu, aby sa niekto stal technickým prispievateľov do otvoreného ekosystému? Ako vytvoriť posilnenú komunitu technických prispievateľov a GLAM zástancov, ktorí budú spolu pracovať? Ako spojiť projekty, ktorým chýbajú technické znalosti s technickými zdrojmi? Ako príklad si zoberte seba? Čo by ste mohli poskytnúť, čo by ste potrebovali?

Vedecký pracovníci

Výskumníci a študenti, ktorí študujú a sú súčasťou medzipredmetových programov v oblasti kultúry a humanitných vied, udržateľnosti, komunikáciach, technológiách, dizajnu atď.

Pedagógovia

Iní pedagógovia, ako tí pôsobiaci v základnom vzdelaní alebo neformálnom vyučovaní, experti v učení.

Kreatívni pracovníci'

Kreatívni pracovníci, dizajnéri, umelci atď. v akomkoľvek odbore. Ako pomáha Otvorený prístup ku kultúrnemu dedičstvu v práci kreatívnym pracovníkom? Ako akú príležitosť budú kreatívny pracovníci vnímať otvorené licencovanie?

Tvorcovia politiky

Čo môžu urobiť tvorcovia politiky pre to, aby sa presadil Otvorený prístup ku kultúrnemu dedičstvu? Ako môžu byť lepšie informovaní a vidieť jeho výhody? Ako môžu lepšie prispieť do diskusií a komunikovať s širšou GLAM komunitou?

Pridajte chýbajúcu kategóriu a vysvetlite dôvody prečo

Prehĺbenie zapojenia

Opíšte ako by sa mohla osoba zapojiť do sprístupňovania materiálov kultúrneho dedičstva do otvoreného ekosystému.

Pomenujte tú osobu (alebo osobnosť)

Môžete to byť vy, niekto koho poznáte alebo niekto koho si predstavujete.

Vyrozprávajte príbeh

Zamyslite sa nad tým, ako sa príbeh vyvíja: čo osobu lepšie oboznámi s prispievaním a využívaním otvorených zdrojov, aké sú prvé kroky, aké sa objavia prekážky a ako by sa dali prekonať. Môžete to byť vy, niekto koho poznáte alebo niekto koho si predstavujete. Pridajte nejaké podkladové informácie o tejto osobe: profesia, pracovné skúsenosti, záujmy atď.

Môžete odkázať na obrázok

Pridajte odkaz na obrázok, ktorý ilustruje váš príbeh.

Zdroje pre vzdelávanie

Existuje očividná potreba zdieľaných vzdelávacích zdrojov, ale nie je jasné, ako by mali byť stavané alebo kde by mali byť umiestnené.

'Aký druh zdrojov by mal byť k dispozícii?

Povedzte, ktoré vám prišli obzvlášť užitočné alebo čo by ste radi videli produkované, štandardizované, lokalizované a prekrásne urobené. Môžete napríklad myslieť na návody, videá, podcasty, blogy, stránky, glosári, bibliografie, kury, MOOC, zdieľané kalendáre atď.

Aké témy by mali pokryť?

Ktoré témy považujete za obzvlášť dôležité? Môžete rozmýšľať nad témami rozkladajúcimi sa od etiky až po technológiu, a všetkým medzi tým.

Ako by vyzeralo centralizované centrum vzdelávacích zdrojov?

Na akej platforme by mohli také zdroje existovať? Aké sú požiadavky napríklad na prístupnosť alebo preklady? A čo tak interaktívne zdroje, videá, osnovy, atď.?

Čo by sa malo vytvoriť a na čo by sa malo nadväzovať?

Kolesá netreba znova vynaliezať. Ako čo najlepšie využiť to, čo už existuje roztrúsené po internete a čo by malo byť (znovu) vytvorené kvôli replikovateľnosti? Pridajte, prosím, aj zoznam zdrojov, ktoré sú podľa vás dosť hodnotné na zdieľanie.

Učebné plány

Ako by mohol vyzerať kurz alebo učebný plán na učenie sa GLAM zručností? Prosím, upresnite na ktorú skupinu účastníkov vo svojich odpovediach narážate, napríklad či ide o dobrovoľníkov alebo GLAM odborníkov.

Ako by vyzerala GLAM učebná osnova?

Aké predmety sú v učebnej osnove GLAM? Aké sú základy, ktoré by mal pochopiť každý a aké sú rozchádzajúce sa cesty?

Metódy riadeného učenia

Organizácia akých druhov akcií riadeného učenia, ako napríklad kurzy, MOOC, alebo masterclass, by bola užitočná pre svetových alebo miestnych učastníkov a pre ktoré cieľové skupiny? Ako ich urobiť tak, sa dali zreplikovať a použiť v iných kontextoch a an iných miestach?

Nezávislé učenie

Ako by sa taká vzdelávacia skúsenosť dala prispôsobiť nezávislému učeniu? Mohli sa na to použiť OER projekty?

Kvalifikácie

Ktoré témy požadujú certifikáciu alebo overenie zručností týkajúcich sa Otvoreného prístupu ku kultúrnemu dedičstvu a používania otvorených platforiem a nástrojov? Prečo je kvalifikácia dôležitá v týchto oblastiach? Aký druh kvalifikácie vás napadá: certifikát, odznaky, matica úspechov...

Modelové projekty a prípadové štúdie

Dajte nám vedieť o vašom úspešnom modeli vzdelávania, vyučovania a obhajovania problémov súvisiacich s GLAM

Môžete stručne vysvetliť jeden alebo viac úspešných modelov. Povedzte prečo si myslíte, že bol model úspešný. Podelte sa aj o to, či ste vy alebo niekto iný vytvoril jeho varianty.

Nové formáty spolutvorby

Práca GLAM má v spojení s inými prvkami študujúcimi a ochraňujúcimi kultúrne dedičstvo nevyužitý potenciál. Zamyslite sa nad týmito prienikmi a nechajte svoju predstavivosť vymyslieť niečo, čo ešte neexistuje.

Popíšte nový formát spoločného vzdelávania sa

Zamyslite sa nad neformálnymi prostrediami, miešaním rôznych skupín účastníkov a miest, vymieňaním rolí, použitím rôznych spôsobov a časových rámcov.

Vznikajúce problémy

GLAM komunita čelí novým výzvam týkajúcich sa voľného prístupu ku kultúrnemu dedičstvu. Napríklad, niektoré múzeá sú ochotné radšej spoplatniť svoje zbierky než otvoriť ich ďalšiemu využitiu. Držitelia práv sú zaskočení, keď obsah, ktorý voľne zverejnili, sa používa na trénovanie umelej inteligencie. Domorodé komunity sa cítia utláčané, keď ich tradičné poznatky sú používané voľne, keďže nie sú chránené autorským právom.

Na ktoré vznikajúce problémy by ste chceli poukázať?

Napíšte o jednom alebo viac. Pokiaľ je to možno, pridajte a kontextuálne informácie.

Aké by boli zmysluplné spôsoby prediskutovania vznikajúcich problémov v GLAM komunite?

Aký druh komunity, platformy a formátov by najviac zjednodušili plodné diskusie a navrhovanie riešení týchto problémov?

Rozmanitosť, rovnosť a začlenenie (ang. DEI)

Ako by sa malo DEI brať do úvahy pri GLAM aktivitách a vzdelávacích skúsenostiach?

DEI v predmete GLAM príspevkov

Ako odstrániť obsahové medzery v GLAM materiáloch? Ako osloviť a zapojiť tieto obsahové komunity?

DEI v praxi GLAM

Ako nájsť rovnováhu medzi sprístupnením a ochranou citlivých kultúrnych aspektov materiálov komunít, ktoré sú nedostatočne reprezentované? Aké smernice by boli potrebné na prácu s citlivým materiálom? Ako môžu dobrovoľníci a zástancovia upovedomení o týchto citlivých kultúrnych materiáloch a ako ich možno vyjednať v každodennej praxi otvorených projektov?

DEI ako súčasť navrhovania vzdelávacích materiálov

Ako brať ohľad na rôzne schopnosti pri tvorbe vzdelávacích materiálov? Ako riešiť kultúrne aspekty a rôzne jazyky?

Vytváranie komunity

Ako sa môžu spojiť rôzne komunity v širšom prostredí GLAM?

Kanály

Aké sú existujúce kanály, aké sú ich obmedzenia a ako ich čo najviac skrížiť?

Akcie

Aké akcie vítajú účastníkov naprieč odvetviami, kde sa môžu komunity miešať? Ako rozšíriť rozsah účastníkov na týchto udalostiach?

Iné

Aké ďalšie spôsoby, ktoré podporujú tvorbu komunít naprieč rôznymi bariérami, vás napadajú?

Vplyv

Aký vplyv by mali GLAM projekty sprostredkovať rôznym zúčastneným stranám? Ako môžu byť tieto dôkazy zbierané a zdieľané?

Vplyv

Aký vplyv majú GLAM projekty? Čo potrebujú sprostredkovať rôznym zainteresovaným stranám?

Vyhodnotenie

Čo treba vyhodnotiť a za akým účelom? Ako sa to môže zdieľať?