Jump to content

Grants:Programs/Wikimedia Community Fund/Rapid Fund/Wiki Loves Monuments Suriname (ID: 22673967)

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
statusFunded
Wiki Loves Monuments Suriname
proposed start date2024-09-09
proposed end date2024-12-31
grant start date2024-09-09T00:00:00Z
grant end date2024-12-31T00:00:00Z
budget (local currency)155870 SRD
budget (USD)4924.8 USD
amount recommended (USD)4924.8
grant typeNonprofit organization with Wikimedia mission
funding regionLAC
decision fiscal year2023-24
applicant• Purechel
organization (if applicable)• Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname
Review Final Report

This is an automatically generated Meta-Wiki page. The page was copied from Fluxx, the grantmaking web service of Wikimedia Foundation where the user has submitted their application. Please do not make any changes to this page because all changes will be removed after the next update. Use the discussion page for your feedback. The page was created by CR-FluxxBot.

Applicant Details

[edit]
Main Wikimedia username. (required)

Purechel

Organization

Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname

If you are a group or organization leader, board member, president, executive director, or staff member at any Wikimedia group, affiliate, or Wikimedia Foundation, you are required to self-identify and present all roles. (required)

N/A

Describe all relevant roles with the name of the group or organization and description of the role. (required)


Main Proposal

[edit]
1. Please state the title of your proposal. This will also be the Meta-Wiki page title.

Wiki Loves Monuments Suriname

2. and 3. Proposed start and end dates for the proposal.

2024-09-09 - 2024-12-31

4. Where will this proposal be implemented? (required)

Suriname

5. Are your activities part of a Wikimedia movement campaign, project, or event? If so, please select the relevant project or campaign. (required)

Wiki Loves Monuments

6. What is the change you are trying to bring? What are the main challenges or problems you are trying to solve? Describe this change or challenges, as well as main approaches to achieve it. (required)

In 2024 zal Suriname voor de derde keer meedoen aan Wiki Loves Monuments. Het doel is om het bewustzijn op het gebied van cultureel erfgoed bij de Surinamers te vergroten en ook het Surinaams erfgoed internationale bekendheid te geven. De Republiek Suriname is gelegen aan de noordoostelijke kust van Zuid-Amerika met een oppervlakte van 163.820 km2. Suriname is een voormalige kolonie van Nederland dat in 1667 werd veroverd en op 25 november 1975 verkreeg het land de onafhankelijkheid. Suriname heeft een rijke geschiedenis die voornamelijk gekenmerkt wordt door een plantage-economie gedreven door slavenarbeid en immigranten waarvan er nog vele overblijfselen te vinden zijn. De bevolking van Suriname bestaat uit 618.040 mensen met verschillende cultureel-etnische achtergronden. Het gebouwd erfgoed van Suriname vertegenwoordigt een historische bouwstijl die uniek is in de wereld. Vanwege de uitzonderlijke universele waarde van onder andere haar historische gebouwen werd de historische binnenstad van Paramaribo in 2002 op de UNESCO Werelderfgoedlijst geplaatst. De plaatsing van de historische binnenstad van Paramaribo op de UNESCO Werelderfgoedlijst heeft erin geresulteerd dat de gebouwen die er nu nog staan behouden zijn gebleven. In Suriname is de groep die zich bewust is van erfgoed vooralsnog heel klein. En het is dan deze groep die streeft naar conservering en behoud van het Surinaamserfgoed, De andere groep ziet vanwege het feit dat het erfgoed ze herinnert aan een donker verleden het nut van behoud niet. De meeste monumentale gebouwen ( de gebouwen in de historische binnenstad van Paramaribo) zijn gebouwen waarin voormalige plantage-eigenaren en of witte officieren gewoond hebben. Verder is gebleken dat bij de jongere generaties de verbondenheid met het erfgoed heel weinig tot niet aanwezig is. Los van deze feiten hebben wij ook te kampen met een tekort aan financiële middelen en kennis, wanneer het gaat om behoud van ons erfgoed. Dit heeft geresulteerd in verlies (verwaarlozing en illegale sloop) van heel wat monumentale gebouwen. Om dit alles zoveel als mogelijk te minimaliseren en of te voorkomen, proberen wij zoveel als mogelijk de Surinamer het belang van behoud van het erfgoed te laten inzien. Wiki Loves Monuments is bij uitstek een heel goed project waarmee dit gerealiseerd kan worden.Doel 1: Ons doel van deelname is om middels Wiki Loves Monuments de Surinamer bewuster te maken van wat wij allemaal aan erfgoed hebben. Ze te laten zien dat ondanks het donkere verleden we een pracht van erfgoed bezitten dat van onschatbare waarde is. Dat hierdoor de liefde en waardering gaat groeien, dat gaat zorg dragen voor conservering en behoud van het Surinaams erfgoed. Verwaarlozing , illegale sloop en alle andere te voorkomen bedreigingen kunnen dan allemaal tot het verleden gaan behoren.


Doel 2: Verder is het ook ons doel om middels Wiki Love Monuments het Surinaams erfgoed internationale bekendheid te geven. Door het Surinaams erfgoed internationale bekendheid te laten genieten openen we ook de deur voor toeristen. De toeristen komen dan ons erfgoed gebouwen bezoeken. Hierdoor komen er wat financiële middelen binnen voor onderhoud.


Doel 3: Om de kennis en waardering voor erfgoed onder de jongeren te vergroten, zullen wij als hoofdactiviteit twee weken bezig zijn met jongeren tussen de 8 en 14 jaar. Tijdens deze dagen zullen wij de leerlingen kennis bijbrengen over de geschiedenis van Suriname en de verschillende soorten erfgoed die Suriname bezit.


Doel 4: Het documenteren van het Surinaams erfgoed op Wiki Commons. Een van de onderdelen van de activiteit met de leerlingen is een fotowedstrijd. Deze foto’s en de foto’s van de overige activiteiten (de algemene deelname) aan Wiki Love Monuments zullen in Wikimedia Commons geupload worden.

7. What are the planned activities? (required) Please provide a list of main activities. You can also add a link to the public page for your project where details about your project can be found. Alternatively, you can upload a timeline document. When the activities include partnerships, include details about your partners and planned partnerships.

In het kader van de Wiki Loves Monuments 2024 wedstrijd in Suriname organiseren wij de volgende activiteiten: Cultureel erfgoed en monumenten vakantieschool voor 100 kinderen van 8 t/m 14 jaar om de monumenten onder de aandacht te brengen van de jongeren en hen de liefde voor het erfgoed en de monumenten bij te brengen. (doel 3) Promodagen met rondleidingen langs de monumenten in de historische binnenstad van Paramaribo om deze te fotograferen en de bekendheid en de liefde ervoor te vergroten bij Surinamers (doel 1) Wiki Loves Monuments fotowedstrijd en prijsuitreiking om de foto’s van en de informatie over de monumenten te documenteren via Wikimedia Commons (doel 4) en om deze foto’s van monumenten internationale bekendheid te geven (doel 2).


Achtergrond en aanleiding Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname heeft in 2022 en 2023 eerdere edities van Wiki Loves Monuments georganiseerd. Tijdens voornoemde edities zijn promotie activiteiten gehouden met als doel meer bekendheid te geven aan Wiki Loves Monuments en de aandacht te vestigen op het gebouwd erfgoed in zowel Paramaribo als de overige districten. Hierbij zijn zowel activiteiten voor ouderen als jongeren en kinderen ontplooid. Deze activiteiten bestonden uit een speurtocht voor de tieners en knutselactiviteiten voor de kinderen. Vanwege de belangstelling voor deze activiteiten en de vraag naar meer is daarom besloten om in 2024 een Wiki Loves Monuments vakantieschool te organiseren.De activiteiten zijn alsvolgt: 

Een driedaagse workshop fotografie waarbij aan de kinderen basiskennis over fotografie met een camera en/of mobiele telefoon zal worden bijgebracht met bijzondere aandacht voor het maken van foto’s van monumentale gebouwen. Een algemene introductie over wat erfgoed is, de verschillende soorten erfgoed, de waarde en het belang ervan voor zowel de kinderen als het land. Een historische fotowalk, binnen de Paramaribo World Heritage site. Tijdens deze wandeling wordt de geschiedenis van verschillende monumentale gebouwen in de historische binnenstad aan kinderen verteld door deskundige gidsen. Bezoeken aan een museum en een erfgoedsite. Het te bezoeken museum is een voormalig fort dat in het verleden gebruikt werd door de Engelse en Nederlandse kolonisatoren als basis om Suriname te verdedigen tegen invallen. De erfgoedsite is een oud woongebied van de Joden geweest. Op de site bevinden zich diverse ruïnes van onder andere een synagoge. Verder bevinden zich daar oude graven van joden en tot slaaf gemaakten Een speurtocht in de historische binnenstad waarbij de kinderen zelf op zoek gaan naar de verborgen schatten aan erfgoed. Knutselen, het in elkaar zetten van traditionele Surinaamse woonhuizen door middel van bouwplaten. De kinderen kunnen hierbij hun fantasie de vrije loop laten door een eigen omgeving met behulp van wat ze in de natuur vinden om hun huis te creëren. Themadagen over bepaalde categorieën erfgoed, zoals het klinkend erfgoed. Hierbij zullen de kinderen in de gelegenheid worden gesteld om het Doe Orgel in elkaar te zetten. Het bijhouden van een logboek over hetgeen ze hebben geleerd.


Deze activiteiten zullen in de periode 9 tot en met 10 september gehouden worden. De activiteiten zijn gericht op de 100 jongeren van tussen de 8 en 14 jaar


Op 28 september en 5 oktober zullen er ook fotowalks gehouden worden waaraan iedereen kan deelnemen. De fotowalk geschied onder begeleiding van een gids die zich richt op de geschiedenis van de gebouwen en de stad en een fotograaf die tips geeft met betrekking tot het schieten van goede foto’s van monumenten. De deelnemers krijgen dan van 1 tot en met 31 oktober de gelegenheid hun foto’s te uploaden naar Wiki Commons. In de 2 en 3 week van november worden de foto’s door de juryleden gescreend en worden daaruit 10 beste geselecteerd voor deelname aan de Internationale Wiki Loves Monuments fotowedstrijd. Tegelijkertijd wordt uit de 10 geselecteerden 3 nationale winnaars gekozen. In de 4de wwek van november en 1e week van december worden de deelnemers uitgenodigd voor de prijsuitreiking. De prijsuitreiking vindt dan plaats in de 2de week van december


8. Describe your team. Please provide their roles, Wikimedia Usernames and other details. (required) Include more details of the team, including their roles, usernames, Wikimedia group, and whether they are salaried, volunteers, consultants/contractors, etc. Team members involved in the grant application need to be aware of their involvement in the project.

Het team zal bestaan uit:

 • Rachel deekman (coördinator Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, username Purechel (onkostenvergoeding)
 • Jennifer Scheuerman (coördinator Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, username: Jennpiet(onkostenvergoeding), *Michelle van Lanschot (project coördinator Wikimedia Nederland, betaalde kracht maar niet ogenomen in het budget, username: MichellevL (WMNL) ).
 • 2 trainers klinkend erfgoed (vrijwilligers met onkostenvergoeding),
 • 2 trainers workshop fotografie ((vrijwilligers met onkostenvergoeding)
 • 2 gidsen en kenners van de historische binnenstad- (vrijwilligers met onkostenvergoeding)
 • 10 begeleiders (de kinderen zullen opgesplitst worden in groepen van 10 met elk een begeleider)- (vrijwilligers met onkostenvergoeding).

De onkostenvergoedingen die aan de verschillende groepen personen betaald zullen worden zijn allemaal deel van het budget.

9. Who are the target participants and from which community? How will you engage participants before and during the activities? How will you follow up with participants after the activities? (required)

De algemene doelgroep van Wiki Loves Monuments is voor alle in Suriname woonachtige amateur en professionele fotografen, zowel jongeren als ouderen. Deze willen wij bereiken via social media kanalen en de Surinaamse fotografen vereniging die over een uitgebreid netwerk van professionele fotografen beschikt. Verder zullen wij deze groep bereiken via diverse opleidingen op fotografie en media gebied.

Een speciale doelgroep dit jaar zijn leerlingen van 8 t/m 14 jaar uit het Basisonderwijs. Stichting Gebouwd Erfgoed organiseert wekelijks speurtochten in de Historische Binnenstad van Paramaribo, waardoor er een netwerk van participerende scholen is ontstaan. Aan de scholen wordt gevraagd enkele leerlingen te selecteren voor deelname aan de vakantieschool. Er zullen in totaal 100 leerlingen worden geaccommodeerd op de vakantieschool. Via de scholen zal contact worden onderhouden met de deelnemers. Het ligt in de planning om de erfgoededucatie activiteiten van de stichting uit te breiden, waardoor er gedurende het jaar contact is met het veld. Verder nemen wij via Wikimedia Commons userpages contact op met de deelnemers van Wiki Loves Monuments om ze te bedanken voor hun deelname en ook om ze uit te nodigen voor de prijsuitreiking.

10. Does your project involve work with children or youth? (required)

Yes

10.1. Please provide a link to your Youth Safety Policy. (required) If the proposal indicates direct contact with children or youth, you are required to outline compliance with international and local laws for working with children and youth, and provide a youth safety policy aligned with these laws. Read more here.

Voor de vakantieschool zal gebruikgemaakt worden van enkele lokalen van een basisschool. Het is een veilige omgeving. Elke groep van 10 kinderen heeft een begeleider.

11. How did you discuss the idea of your project with your community members and/or any relevant groups? Please describe steps taken and provide links to any on-wiki community discussion(s) about the proposal. (required) You need to inform the community and/or group, discuss the project with them, and involve them in planning this proposal. You also need to align the activities with other projects happening in the planned area of implementation to ensure collaboration within the community.

Het idee om dit jaar als hoofdactiviteit voor Wiki Loves Monuments Suriname twee weken bezig te zijn met jongeren tussen de 8 en 14 jaar is ontstaan uit de getoonde belangstelling voor de knutsel- en speurtochtactiviteiten. Eerst hebben wij het onderling op het SGES kantoor besproken. Daarna hebben we met onze WMNL partner Michelle van Lanschot via google meet in een paar sessies gebrainstormd over het hoe en wat van het project. Ook hebben wij ideeën uitgewisseld met twee leerkrachten die hadden meegeholpen tijdens WLMSU 2023. Ze vonden het allen een goed idee en zo zijn wij begonnen met de voorbereidingen.

12. Does your proposal aim to work to bridge any of the content knowledge gaps (Knowledge Inequity)? Select one option that most apply to your work. (required)

Other Important Topics (topics considered to be of impact or important in the specific context)

13. Does your proposal include any of these areas or thematic focus? Select one option that most applies to your work. (required)

Culture, heritage or GLAM

14. Will your work focus on involving participants from any underrepresented communities? Select one option that most apply to your work. (required)

Socioeconomic status

15. In what ways do you think your proposal most contributes to the Movement Strategy 2030 recommendations. Select one that most applies. (required)

Innovate in Free Knowledge

Learning and metrics

[edit]
17. What do you hope to learn from your work in this project or proposal? (required)

Uit dit project hopen wij te leren dat de leeftijdsklasse die wij gekozen hebben de juiste is. Dat deze groep jongeren de liefde en waardering kan opbrengen voor het Surinaams erfgoed en dat zij later kunnen gaan zorg dragen voor de conservering en behoud van ons erfgoed en kennis maken met Wikimedia als tool hiervoor. Verder hopen wij hieruit te leren als onze manier van toenadering de juiste is. Wat is het dat wij moeten gaan verbeteren en waar moeten wij meer aandacht aan gaan besteden.

18. What are your Wikimedia project targets in numbers (metrics)? (required)
Number of participants, editors, and organizers
Other Metrics Target Optional description
Number of participants 230 leerlingen, ouders,, begeleiders,trainers,gidsen en overige participanten
Number of editors 135
Number of organizers 13 2 coordinatoren, 2 fotografen(trainers), 3 jury leden, 3 wikimedia vrijwilligers. 1 WMNL project organiser online support
Number of content contributions to Wikimedia projects
Wikimedia project Number of content created or improved
Wikipedia
Wikimedia Commons 550
Wikidata
Wiktionary
Wikisource
Wikimedia Incubator
Translatewiki
MediaWiki
Wikiquote
Wikivoyage
Wikibooks
Wikiversity
Wikinews
Wikispecies
Wikifunctions or Abstract Wikipedia
Optional description for content contributions.

N/A

19. Do you have any other project targets in numbers (metrics)? (optional)

No

Main Open Metrics Data
Main Open Metrics Description Target
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
20. What tools would you use to measure each metrics? Please refer to the guide for a list of tools. You can also write that you are not sure and need support. (required)

Weet ik niet precies. Heb wat hulp nodig

Financial proposal

[edit]
21. Please upload your budget for this proposal or indicate the link to it. (required)
22. and 22.1. What is the amount you are requesting for this proposal? Please provide the amount in your local currency. (required)

155870 SRD

22.2. Convert the amount requested into USD using the Oanda converter. This is done only to help you assess the USD equivalent of the requested amount. Your request should be between 500 - 5,000 USD.

4924.8 USD

We/I have read the Application Privacy Statement, WMF Friendly Space Policy and Universal Code of Conduct.

Yes

Endorsements and Feedback

[edit]

Please add endorsements and feedback to the grant discussion page only. Endorsements added here will be removed automatically.

Community members are invited to share meaningful feedback on the proposal and include reasons why they endorse the proposal. Consider the following:

 • Stating why the proposal is important for the communities involved and why they think the strategies chosen will achieve the results that are expected.
 • Highlighting any aspects they think are particularly well developed: for instance, the strategies and activities proposed, the levels of community engagement, outreach to underrepresented groups, addressing knowledge gaps, partnerships, the overall budget and learning and evaluation section of the proposal, etc.
 • Highlighting if the proposal focuses on any interesting research, learning or innovation, etc. Also if it builds on learning from past proposals developed by the individual or organization, or other Wikimedia communities.
 • Analyzing if the proposal is going to contribute in any way to important developments around specific Wikimedia projects or Movement Strategy.
 • Analysing if the proposal is coherent in terms of the objectives, strategies, budget, and expected results (metrics).

Endorse