Jump to content

Chiến lược và Quản trị Phong trào/Chương trình Đại sứ Điều lệ Phong trào/Tổng quan

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Ambassadors Program and the translation is 21% complete.
Outdated translations are marked like this.

Mục tiêu của Chương trình Đại sứ Điều lệ Phong trào là đảm bảo mọi ý kiến đều được tiếp nhận, đặc biệt là ý kiến của những cộng đồng ít có tính đại diện hơn trong Phong trào, và giúp họ tham gia vào quá trình đánh giá Điều lệ Phong trào.

Đại sứ Điều lệ Phong trào là các cá nhân hoặc tổ chức giúp đảm bảo cộng đồng của họ tham gia đầy đủ quá trình đánh giá cộng đồng, hiểu rõ nội dung Điều lệ Phong trào và dễ dàng cung cấp phản hồi.

Roles and commitments

Đại sứ Điều lệ Phong trào có thể giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau:

  • Tổ chức các cuộc thảo luận đánh giá cộng đồng (trực tuyến hoặc ngoại tuyến) trong phạm vi cộng đồng của mình, thu thập đánh giá và báo cáo lại tại Meta-Wiki.
  • Biên dịch nội dung Điều lệ để giúp tăng tính tiếp cận trong cộng đồng mình.
  • Phân phối thông báo về Điều lệ Phong trào trong cộng đồng mình.

Các cam kết của Đại sứ Điều lệ Phong trào

  • Các Đại sứ cam kết tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử Chung.
  • Các Đại sứ cam kết tổ chức ít nhất một cuộc thảo luận trong cộng đồng mình.
  • Các Đại sứ cam kết báo cáo lại phản hồi của cộng đồng từ các cuộc thảo luận.

Join us today!

Funding is available to support Movement Charter Ambassadors' time and effort in engaging their communities. More details on how to apply for the grant are here. If you need assistance with the process or the grant application, please send us an email at strategy2030(_AT_)wikimedia(_DOT_)org.