Jump to content

Estrateji ak Gouvènans Mouvman an /Bilten enfòmasyon/5

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy and Governance/Newsletter/5 and the translation is 96% complete.
Outdated translations are marked like this.
Movement Strategy and Governance News
previous issue next issue

Byenvini nan senkyèm nimewo Bilten Estrateji ak Gouvènans Mouvman an (ansyen yo rele Bilten Kòd Konduit Inivèsèl)! Bilten an distribye nouvèl ak evènman enpòtan sou Konstitisyon Mouvman an, Kòd Konduit Inivèsèl la, sibvansyon pou Enplemantasyon Estrateji Mouvman an, eleksyon Konsèy Administrasyon yo ak lòt sijè ki enpòtan. Objektif bilten sa a se pou ede Wikimedyen yo rete patisipe nan diferan pwojè ak aktivite k ap fèt nan gwo ekip Estrateji ak Gouvènans Mouvman Fondasyon Wikimedya a.

Bilten MSG pwograme pou livrezon chak trimès epi ou ka kite kòmantè oswa ide pou pwoblèm nan lavni sou paj diskou Bilten an. Ou ka ede nou tou lè w tradui pwoblèm bilten yo nan lang ou epi pataje bilten an sou pòtay ak platfòm kominote w yo. Ekip la ap voye mizajou nouvèl ki pi souvan chak semèn oswa chak bisemèn pou akeyi Wikimedyen ki vle suiv pwosesis nou yo ak anpil atansyon. Pou resevwa mizajou sa yo, tanpri abònman isit la.

Mèsi paske w li ak patisipe!

Apèl pou kòmantè sou eleksyon Konsèy la

Ekip Estrateji ak Gouvènans Mouvman an envite w bay reyaksyon sou eleksyon Konsèy Administrasyon Fondasyon Wikimedya a. Apèl pou kòmantè sa a te koumanse nan dat 10 janvye 2022 epi li pral fini 7 fevriye 2022. Kèk nan kesyon kle ki bezwen opinyon w genyen ladan yo pi bon fason pou asire reprezantasyon ki plis divèsifye nan mitan kandida eli yo, epi tou, kijan kandida yo ta dwe patisipe pandan eleksyon yo.

Nou ankouraje w ak akeyi w pou ede w òganize konvèsasyon lokal sou sa nan kominote w yo. Pou nenpòt ki asistans konsènan sa a oswa pou jwenn plis klarifikasyon sou pwosesis sa a, tanpri kontakte ekip Estrateji ak Gouvènans Mouvman an sou Meta, sou Telegram, oswa pa imel nan msg(_AT_)wikimedia.org.

Ratifikasyon kòd konduit inivèsèl la

Travay sou Kod Konduit Inivèsèl la ap vanse! UCoC gen pou objektif pou etabli yon baz konpòtman akseptab pou mouvman Wikimedya mondyal la. UCoC a te fèt atravè konvèsasyon laj nan kominote yo pandan pwosesis estrateji Wikimedya 2030 la. Premye faz pwosesis UCoC la te fini an Desanm 2020.

Nan lane 2021, Fondasyon Wikimedya te mande kominote yo kijan pou aplike Kòd Konduit Inivèsèl la nan dezyèm faz konsiltasyon yo. Kèk patisipan te mande pou apwobasyon kominote a fè pati pwosesis sa a. Komite redaksyon ki konpoze ak volontè a ap travay kounye a sou pwojè revize direktiv ranfòsman an. Sa a ta dwe pare pou vòt kominote a nan mwa mas 2022. Li plis sou Kòd Konduit Inivèsèl la.

Sibvansyon pou enplemante Estrateji Mouvman yo

Sibvansyon Enplemantasyon Estrateji Mouvman rete ouvè pou tout moun! Pandan n ap kontinye revize plizyè pwopozisyon enteresan, nou ankouraje epi akeyi plis pwopozisyon ak lide ki vize yon inisyativ espesifik ki soti nan rekòmandasyon Estrateji Mouvman an. Yo bay egzanp pwojè ipotetik e ke nenpòt moun ka konsidere aplike. Anplis de egzanp sa yo bay, gen sipò ki disponib pou devlope pwopozisyon ak lide sibvansyon sou gwoup TelkegramCommunity of Practice. Sipò sa a gen ladann rechèch patnè potansyèl pou kolabore sou yon pwojè, oswa asistans teknik ak redaksyon ak soumèt pwopozisyon ou.

Pou ogmante konsyantizasyon sou disponiblite Sibvansyon Enplemantasyon Estrateji Mouvman an, nou te fè konvèsasyon kominotè nan mwa Novanm ak Desanm kote nou te konsantre sou apwofondi konpreyansyon Enplemantasyon Estrateji Mouvman an, ansanm ak sibvansyon ki disponib pou pwojè aplikasyon yo. Konvèsasyon kominotè yo ap kontinye kòmanse janvye sa a, epi nou envite w kontakte nenpòt Fasilitatè MSG pou w planifye yon konvèsasyon ak manm kominote w la. Si w gen nenpòt kesyon sou sibvansyon pou aplikasyon estrateji mouvman yo, tanpri kontakte nou nan strategy2030(_AT_)wikimedia.org.

Nouvo Direksyon pou Bilten an

Jan te note nan nimewo anvan Bilten UCoC la, ekip Estrateji ak Gouvènans Mouvman an ap anvizaje yon nouvo direksyon pou bilten sa a, ansanm ak apwòch jeneral pou kominike ak kominote a. Youn nan chanjman ki te enplemante yo se tranzisyon bilten sa a soti nan konsantre sèlman sou Kòd Konduit Inivèsèl la, pou ale nan sijè ki sou Estrateji ak Gouvènans Mouvman an pi laj. Tranzisyon sa a nesesè anpil paske faz planifikasyon UCoC la ap pre konklizyon natirèl li.

Anplis de sa, nan lòd asire bon jan kalite kontwòl ak dirabilite nan bilten sa a, nou pral delivre bilten an konplè chak trimès atravè tout chanèl kominikasyon sou tout pwojè yo. Sepandan, nou te devlope tou yon fòma kominikasyon pi souvan "mizajou", ki pral mete aksan sou angajman kontinyèl ke ou ka fè pati. Si w ta renmen resevwa mizajou kout sa yo nan men ekip Estrateji ak Gouvènans Mouvman an, tanpri asire w ou abònman isit la.

Tanpri ede nou defini kad livrezon ak frekans Bilten ak Mizajou MSG la lè w kite yon vòt sou Paj Diskisyon Bilten enfòmasyon an.

Diff Blogs

Men kèk piblikasyon sou Diff sou Estrateji Mouvman an, Gouvènans Mouvman an, ak sijè ki gen rapò ou ka jwenn enteresan: