Jump to content

Nieuwe Lezers/FAQ

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page New Readers/FAQ and the translation is 100% complete.
New Readers
Research and findings
  Outcome #1: Access
  Outcome #2: Awareness
  Outcome #3: Discovery
  Outcome #4: Retention
  Outcome #5: Syndication
Updates
FAQ and all pages

Waarom Lezers?

De visie van Wikimedia luidt: "een wereld waarin elke mens op deze planeet vrije toegang heeft tot alle mensenkennis." Dit project is deel van: "elke mens op deze planeet" die eerst Wikimedia-projecten als lezers tegenkomen.

We geloven er in dat lezers, niet een specifieke groep, maar een groot aantal mensen met verschillende gewoontes en technologieverwachtingen geïnformeerd worden door hun cultuur, apparaten, talen en ervaringen. We gelover er ook in dat leeservaringen kunnen worden verbeterd in Wikimedia-sites, nieuwe partnerschappen ons kunnen helpen nieuwe lezers te bereiken en betere gemeenschap- en communicatiemiddelen kunnen ons helpen om met nieuwe lezers in aanraking te komen en hen te onderwijzen. Dit begint allemaal bij het beter begrijpen van lezers.

Waarom deze landen?

Het project 'New Readers' richt zich specifiek op landen waar we het lezerspubliek hopen te verbeteren door barrières voor toegang weg te nemen. Nu we afstappen van de problematische definitie van het 'globale zuiden' naar iets dat specifieker is voor onze context, kijken we naar landen waar de toegang tot internet snel toeneemt, terwijl ons verkeer achterblijft. Dit is iets anders dan de segmentatie en definitie van 'opkomende gemeenschappen', zoals Asaf Bartov noemde in de discussie over het jaarplan, die zich richt op landen met een bestaande actieve kern van vrijwilligers.

Onze landenselectie is in deze beginfase gefocust op drie hoofdelementen:

 1. Hoog inwoneraantal
 2. Snel toenemende internetverbindingencijfer
 3. Vrij laag aantal Wikimedia-lezers

Wij hebben ook taalverscheidenheid (lokale talen verkiezen boven Engels) meegerekend en landen die invloed hadden om regio's gebaseerd op de welvarendheid van de economie en culturele productie (bijvoorbeeld, Mexico's rol in Latijns-Amerika).

In een reeks van twee workshops heeft het gezamenlijke team een lange lijst van 10 landen samengesteld, die we op basis van de besprekingen over de uiteengezette criteria tot twee per regio hebben verkort. We hebben Mexico als pilot gekozen omdat het relatief gemakkelijk en qua kosten was als eerste onderzoeksreis. Na die reis hebben we het grootste land per regio als uitgangspunt voor onderzoek voor dit begrotingsjaar (juli 2015 tot juni 2016) gekozen.

Waarom eerst focussen op zich "ontwikkelende" landen?

Bevindingen verzameld tijdens onderzoek in Mexico.
Zie ook: Mexico Lezersonderzoek en Nieuwe lezers/Onderzoek en statistieken

De volgende miljard mensen komen wereldwijd online. De penetratie van mobiel internet zal tussen 2014 en 2020 groeien van 28% naar 45% in "ontwikkelingslanden" (GSM-rapport), wat een toename is van 700 miljoen potentiële lezers en redacteuren (1,55 miljard nu; 2,25 miljard in 2020) vergeleken met 600 miljoen in totaal vandaag in hoogontwikkelde landen.

Dit toont aan dat de lezersratio's van Wikimedia omgekeerd zijn in vergelijking met de bevolking; met 78% van onze pageviews zijn afkomstig uit hoogontwikkelde landen (zoals gedefinieerd door de "global north"[1]), een verhouding die al meer dan een jaar stabiel is.

Wikipedia streeft naar een neutraal standpunt, wat een vertegenwoordiging vereist van een diverse reeks standpunten afkomstig van redacteuren met veel verschillende sociale en culturele achtergronden. Vanwege de prevalentie van "global north" lezers en bewerkers op de wikimedia-projecten, bestaat er mogelijk een onbewuste systemische vooringenomenheid in onze inhoud.

De Wikimedia Foundation heeft zich [$mexicor 3 eerder gericht] op de ontwikkeling van de Wikimedia-beweging in het "globale zuiden", voornamelijk door middel van toegang (via Wikipedia Zero) en bewerken (door middel van subsidies). Dat gezegd hebbende, hebben we nog veel te leren over de verschillende beperkingen en gedragingen voor mensen buiten de gevestigde lezers, die leven in de context van hoogontwikkelde infrastructuren, vooral als het gaat om productontwikkeling.

Door een beter begrip van nieuwe lezers, zullen we de interface van de Wikimedia-projecten verbeteren om lezers te helpen toegang te krijgen tot onze inhoud. Met meer betrokken lezers hopen we dat het redigeren ook zal toenemen en zijn we van plan om wat we onderweg leren te delen met de Editing Team om te helpen bij het bouwen van de niet-Engelstalige wiki's.

Wat is de relatie van dit programma met Wikipedia Nul?

Bij het kiezen van landen voor dit onderzoek hebben we ons vertrouwd op de regionale expertise van het team om te helpen bij het selecteren van doellanden voor deze inspanning. Het onderzoeksproject was niet direct gerelateerd aan Wikipedia Zero, maar de bevindingen van dat werk lieten zien hoe belangrijk het voor ons is om betaalbaarheid als toegangsbarrière te blijven behandelen. We werken nu samen om deze barrière aan te pakken, inclusief, maar niet beperkt tot, Wikipedia Zero.

Hoe wordt de gemeenschap erbij betrokken?

Het onderzoeksproject is tot stand gekomen in nauw overleg met betrokkenheid van de gemeenschap. Tijdens de planning van het onderzoeksproject worden leiders van verenigingen en andere betrokken leden van de lokale gemeenschap geraadpleegd voor hun input, begeleiding en richting. Het onderzoeksteam werkt ook samen met de gemeenschap in het land, voor, tijdens en na de onderzoek.

In Mexico bijvoorbeeld werden we geïntroduceerd door Doc James bij Leigh Thelmadatter, Ivan Martinez en Nancy Gertrudiz die een aantal zeer waardevolle interviews heeft opgezet.

Sinds de afronding van het onderzoek werken we nauw samen met affiliaties en individuele leden van de gemeenschap ter plaatse in de landen waar we werken. Die samenwerkingen worden gedetailleerd beschreven in elk van de focusgebieden: Bewustwording, Betaalbaarheid, en Offline.

Hoe verhoudt dit werk zich tot eerdere inspanningen van Wikimedia?

Het programma New Readers bouwt voort op diepgaand onderzoek en lessen die we hebben geleerd van jarenlang werk in de Wikimedia-beweging.

We willen blijven leren, dus als we een project of onderzoek missen waar we van moeten weten, laat het ons weten op de overlegpagina.

Wikimedia Foundation

Het Programma Catalyst

In de FDC-feedback op de eerste versie van het jaarplan van de Foundation voor 2017-18, werd er geroepen dat dit werk te veel lijkt op werk dat is mislukt. We denken dat dit verwees naar het programma Catalyst. Hier zijn enkele van de redenen waarom we Nieuwe lezers als anders zien:

 • Ons werk is in de eerste plaats bedoeld om het lezerspubliek te laten groeien, waarbij Catalyst geloofde dat toegenomen lezerspubliek een vervolgeffect zou zijn van toenemende bewerkingen.
 • Ons werk is gebaseerd op diepgaand onderzoek om de barrières voor het lezerspubliek binnen elk van de focuslanden te begrijpen, in plaats van pilots te proberen van programma's die in de VS werken en te kijken wat blijft hangen. Dit betekent dat we problemen aanpakken die stroomopwaarts van het bewerken liggen - bewustzijn en toegang.
 • We werken samen met gemeenschappen om oplossingen te ontwikkelen om de barrières aan te pakken. Dit varieert afhankelijk van het project, en u kunt onze denkwijze zien op New Readers/RACI
 • We werken niet met consultants of met een speciaal kantoor ter plaatse, wat leidt tot hoge administratieve overhead die ten koste gaat van productieve samenwerking in het programma Catalyst. In plaats daarvan werken we rechtstreeks samen met vrijwilligers om strategieën te ontwikkelen die passen bij hun context, gebaseerd op onderzoek dat we met hun invloed hebben uitgevoerd, die buiten het bereik van hun werk als vrijwilligers zouden vallen.

Ander werk van de Foundation

Vrijwilligers en partners

Is dit gewoon een stel mensen uit San Francisco?

Helemaal niet. Ons team bestaat uit drie leads van strategische partners die regionale specialisten zijn. We hebben Jorge Vargas, uit Colombia, die ons werk in Latijns-Amerika leidt. Jack Rabah, uit Jordanië, die leiding geeft aan de inspanningen in Afrika en het Midden-Oosten en Ravi Ayyakkannu, uit India, die ons werk in Azië leidt. Anne Gomez en Abbey Ripstra heeft ook in het buitenland gewoond en gewerkt.

We zullen ook samenwerken met ten minste drie lokale onderzoekers per land, om onderzoekspartners aan te werven, in lokale talen te communiceren en een behoorlijk scala aan internetgebruikerservaringen vast te leggen. Ten slotte, net als in Mexico, willen we nauw samenwerken met Wikimedianen in elk land om de lokale context te begrijpen.

Wat zijn enkele bronnen die nuttig zijn in dit werk?

We zijn bezig met het verzamelen van nuttige bronnen op deze pagina. Voeg daar alles toe waarvan u denkt dat het relevant is.

Hoe kan ik meedoen?

Als u kennis hebt van eerdere Wikimedia-inspanningen, interessante dingen die we zouden moeten lezen, lokaal bent in een van deze landen, of gewoon mee wilt doen, laat het ons dan weten! We zijn te bereiken op de overlegpagina van het project of per newreaders(_AT_)wikimedia.org.

De newreaders@ alias wordt geleverd aan medewerkers die aan dit programma werken.

Hoe meet u het bewustzijn?

Van 2015 tot 2018 heeft de Wikimedia Foundation telefoononderzoeken gebruikt om het bewustzijn van Wikipedia te beoordelen. Dit gebeurt in samenwerking met een telefoononderzoek leverancier, die willekeurige oproepen maakt aan meer dan 1.000 deelnemers binnen een regio en een standaard set vragen stelt die de respondenten via touch-tone beantwoorden. De antwoorden worden samengevoegd en geanalyseerd. Telefoononderzoeken bieden het voordeel van het beoordelen van internetgebruik (en degenen die het internet niet gebruiken) naast het bewustzijn van Wikipedia.

Om de impact van bewustwordingscampagnes te begrijpen, voert de Wikimedia Foundation vaak vóór en na de campagne enquêtes uit om de impact te vergelijken.

Het telefonische enquêtewerk werd geleid door het team Global Reach.

De Wikimedia Foundation onderzoekt ook hoe online enquêtes kunnen worden gebruikt om het bewustzijn van Wikipedia onder internetgebruikers te beoordelen op een manier die sneller en goedkoper uit te voeren is en in opdracht van Wikimedia-gemeenschappen kan worden uitgevoerd.

Als we de bewustzijnscijfers in de regio's vergelijken met het verkeer, zien we een correlatie. Door die analyse hebben we een bredere lijst van regio's gedefinieerd die waarschijnlijk weinig bewustzijn hebben.

Hoeveel kost het om een bewustmakingscampagne te voeren?

Bewustmakingscampagnes kunnen variëren in kosten om te ontwikkelen en uit te voeren.

Er zijn met name vaak investeringen nodig ter ondersteuning van:

 • Mediaconcepting en -productie - Het ontwikkelen van creatieve benaderingen en het produceren van media-objecten (zoals posters, video's of audiotracks) die voldoen aan de projectdoelen en betrekking hebben op een bepaald publiek
 • Mediapromotie en -distributie - De handelingen van het overbrengen van de berichten en media-objecten naar het vaste publiek. Dit kan worden gedaan met betaalde advertentiedistributie (bijv. Facebook, YouTube, Instagram-promotie), met PR (bijv. pers- en blogberichtgeving) of met partnerondersteuning (bijv. coördinerende partners om de media-objecten onder hun publiek te verspreiden)
 • Analyse van de impact van de campagne - Het beoordelen van de resultaten van campagneboodschappen en -activiteiten door middel van data-analyse, resultaten van telefonische enquêtes, siteverkeer, om de impact te evalueren.
 • Gemeenschapscoördinatie voor creatieve richting - Samenwerking op het gebied van bewustmakingsactiviteiten is de sleutel tot het project dat de culturele expertise van Wikimedia-gemeenschappen weerspiegelt. Facilitators worden ingehuurd om berichten te vertalen, discussies te coördineren en grote groepen te helpen bij het nemen van beslissingen.

In 2017-18 hadden de Nieuwe Lezers een aangewezen budget (buiten het budget voor contractdiensten), waarvan een deel werd toegewezen om in India, Nigeria en Mexico te gebruiken voor bewustmakingsinspanningen. Dit stelde het New Readers-team in staat om in elk land videoproductiebureaus in te huren om de verantwoordelijkheden op het gebied van "Mediaconcepting en -productie" uit te voeren. Het financierde ook "mediapromotie en -distributie" via digitale mediakanalen zoals Facebook, YouTube en Instagram. En het ondersteunt de analyse van de effectiviteit van campagnes, evaluatief ontwerponderzoek voor software en andere programma-uitgaven.

Alle medewerkers die voor de New Readers-bewustzijnsinspanningen zijn ingehuurd, en veel Foundation-medewerkers, voltooien de projecten tegen een aanzienlijke korting. Dit betekent dat ze het werk voor de Wikimedia-beweging doen tegen een prijs die ze niet voor een commercieel project zouden doen. Het team van New Readers zal deze projectkosten niet openbaar tonen om de commerciële belangen van deze ondernemingen te beschermen, wat op zijn beurt de voortzetting van de productie met korting ondersteunt.

Het publiek voor onze bewustzijnscampagnes wordt bepaald door middel van workshops met regionale Wikimedia-gemeenschappen. Het is van essentieel belang dat de geproduceerde boodschappen worden verspreid naar het nieuwe publiek waarvoor ze zijn gemaakt. In 2017-2018 bedroeg de gemiddelde kosten per persoon $0,02, en soms zelfs lager. Het Foundation Communications team modelleert en verbetert onze kennis van deze betaalde distributiemethoden voor toekomstige advocacy- en fondsenwerving.

Welke fondsen zijn beschikbaar om bewustmakingswerk in de gemeenschap te ondersteunen?

Begin 2018 werd een Inspire-campagne werd gelanceerd om ideeën van de gemeenschap te verzamelen om het bewustzijn te vergroten. Naar aanleiding van de campagne is een financieringsronde via Rapid Grants toegekend om bewustmakingsinspanningen wereldwijd te ondersteunen. Die subsidies zijn nu in uitvoering.

Na deze ronde van subsidies zullen wij snelle subsidies openen voor bewustwording die u kunt aanvragen!

 1. "Global north/south" is een minder dan ideale term die in het verleden in de WMF is gebruikt om ontwikkelingslanden te beschrijven. We stappen af van deze term en nemen het hier alleen op om eerder werk te verbinden met het New Readers-initiatief.