Stewards/elections 2011-2/Guidelines/mzn

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
2nd 2011 elections Stewards (application guide)

This page guides users interested in voting or being a candidate in the steward elections. Please read each relevant section below.

رای دهنده‌ئون[edit]

پیش از اینکه رای هادین ونه:

 • متا دله حساب دارین (این ویکی);
 • اتا جهونی کاروری دارین (اتا ویکی دله کاروری نومی دارین که فعال بوئه);
 • شمه کاروری نوم ربوت نوّه;
 • حداقل پیش از 15ژوئن 2011 اتا ویکی دله ویشتر از 600تا دچی‌یه دارین;

شما بتوندی check your eligibility شه حساب ِواجد شرایط بی‌ین ره اینجه چک هاکنی.

مترجمون[edit]

شه زوون جه اینان ره وردگاردنین:

پیشنهاد به شرکت کننده‌ئون[edit]

 1. شما بتوندی کاندیدائون جه سوال هپرسی.
 2. بدون نظر به جز ساده "اره" یا "نا" ونه صفحه رای گیری دله رای هادین. بقیه نظرات حذف بونه. اگر شما خانی فراتر از ات رای هادی، با استفاده از صفحه بحث صفحه رای گیری کاندیدا نظر هاده. لطفا یاد دارین حملات شخصی نکانین.
 3. شما بتوندی بقیه ره این رای گیری جا مطلع هاکنی

نومزه‌ئون[edit]

پیش‌نیازون[edit]

شما ونه اینتی چی بایی:

 • حداقل هیجده ساله بویی
 • پیش از این ات ویکی دله کاروری هاکرد بایی
 • حداقل هیزارتا دچی‌یه دارین
 • ...

نومزگی[edit]

ونه این کارون ره هاکنی تا نومزه بواشی.

اول کار[edit]

 • ات صفحه بساج فقط ات بار کلیک هاکن

 • شه اطلاعات جه اینجه ره دچین:
  • شمه راس راسی نوم;
  • ات لیس بی‌یل و شه زوونا ره بنویس.
  • شه نظرات و کارون درباره بنویسین
 • اسا شه نومزگی صفحه ره بساج:

 • زمونی که تموم بیّه لیس دله شه نوم بی‌یل (همراه با {{/شمه نوم}}) و سوالات صفحه ره هم بساج اینجوئه و شه نومزگی لیس ره نومزه‌ئون سر بی‌یل: "{{se2011-2 candidate indexer|شمه نوم}}".

اثبات هویت[edit]