Stewards/elections 2011-2/Guidelines/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Trang này hướng dẫn cho các thành viên quan tâm đến việc bỏ phiếu hoặc muốn trở thành một ứng cử viên trong cuộc bầu cử chọn tiếp viên. Xin mời đọc các đề mục tương ứng ở dưới.

Cử tri[edit]

Trước khi bỏ phiếu, bạn phải:

  • có tài khoản trên Meta (wiki này);
  • tài khoản hợp nhất (hoặc một tài khoản trên Meta và trang thành viên có đặt liên kết đến wiki chính của bạn, và có liên kết tài khoản meta từ trang thành viên wiki chính của bạn);
  • tài khoản không được dùng chủ yếu cho tác vụ tự động (bot);
  • đã thực hiện tối thiểu 600 sửa đổi trước ngày 15 June 2011 (tại một wiki, hoặc tổng số sửa đổi trên các wiki đã hợp nhất);
  • đã thực hiện tối thiểu 50 sửa đổi từ ngày 15 March 2011 đến ngày 14 September 2011 (trên cùng wiki như trên, hoặc tổng số sửa đổi trên các wiki đã hợp nhất).

Bạn có thể tự kiểm tra quyền bỏ phiếu một cách tự động.

Biên dịch viên[edit]

Xin hãy giúp dịch các trang này sang ngôn ngữ của bạn:

Lời khuyên cho người tham gia[edit]

  • Bạn có thể đặt câu hỏi cho các ứng cử viên tại Stewards/elections 2011-2/Questions.
  • Chỉ đơn giản viết "yes" hoặc "no" và không được bình luận gì thêm trong trang bỏ phiếu; tất cả các lời bình luận sẽ bị xóa. Nếu bạn có ý kiến gì thêm ngoài việc bỏ phiếu, vui lòng sử dụng trang thảo luận của trang bỏ phiếu của ứng cử viên. Hãy thể hiện thái độ hòa nhã và không công kích ai cả. Người dùng có hành vì gây rối sẽ bị một bảo quản viên bất kỳ cấm tài khoản.
  • Vì một số thành viên đã vô hiệu hóa CentralNotice, bạn cũng có thể thông báo cho những thành viên quan tâm khác tham gia bỏ phiếu.

Ứng cử viên[edit]

Điều kiện tiên quyết[edit]

Xin vui lòng đọc cẩn thận TẤT CẢ các dòng này trước khi tự đề cử mình. Nếu bạn không đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau đây, bạn sẽ tự động bị loại.

Trước khi nộp đơn để được quyền tiếp viên, hãy đảm bảo bạn đã:

(Bạn có thể kiểm tra các yêu cầu trên một cách tự động.)

Ngoài ra, vì công việc mà các tiếp viên sẽ làm có thể dẫn đến các kết quả và dính líu đến luật pháp (xem các quy định của kiểm định viêngiám sát viên), bạn phải:

  • ít nhất 18 tuổi, và ít nhất là đủ tuổi trưởng thành ở quốc gia bạn đang sống, trước ngày bỏ phiếu cuối cùng;
  • sẵn sàng cung cấp họ tên đầy đủ và bằng chứng về danh tính của mình cho Wikimedia Foundation.

Tiếp viên nên biết nhiều thứ tiếng, vì các tác vụ mà tiếp viên thực hiện thường xuyên dính líu đến các dự án trong nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng điều này không bắt buộc. Quy định tiếp viên có đặt ra những hạn chế; ví dụ, các tiếp viên không được khuyến khích sử dụng quyền truy cập của mình trên các dự án mà họ hoạt động tích cực để tránh nảy sinh mâu thuẫn lợi ích, và được khuyến khích theo dõi và sẵn sàng trợ giúp tại trang yêu cầu tiếp viên. Họ cũng nên tham gia vào kênh IRC #wikimedia-stewardskết nối trên freenode để trả lời các thỉnh cầu.

Các tiếp viên không hoạt động sẽ bị tước quyền.

Nộp đơn[edit]

Nếu bạn muốn trở thành tiếp viên, xin hãy làm theo các bước sau.

Thời gian đề cử của ứng cử viên đã hết. Không có đơn nào tiếp theo được chấp nhận

Cung cấp bằng chứng danh tính[edit]