Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 2/Reach/San Francisco Strategy Salon March 2, 2017/bg

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Основна цел и тема

На 2 март 2017 г. Фондация Уикимедия събра група от международни експерти по технология и политика, за да започне нова инициатива, обединяваща в непринудена обстановка експерти и идейни лидери за обсъждане на бъдещето на Уикимедия. Като част от Стратегическия процес на движението през 2017 г. представихме на 15 участника един въпрос: „Кои социални движения оказаха най-голямо влияние върху вас и каква ще е промяната им в бъдеще?“

Ключови прозрения

 • Уикипедия е тъканта на интернет. Като движение, както самостоятелността, така и единството са важни за бъдещето.
 • Движенията са основани на емоции. Те се задвижват от страх и ентусиазъм. Много е важно да вдъхновяват.

Списък на участници

Катрин Мар Фондация Уикимедия
Джулиет Барбара Фондация Уикимедия
Кейтлин Върчю Фондация Уикимедия
Анонимен Няма данни
Анонимен Няма данни
Анонимен Няма данни
Т.Дж. Блис Фондация Уилям и Флора Хюлет
Карли Страсър Фондация Гордън и Бети Моор
Слободан Динович CANVAS
Анонимен Без данни
Келси Ароян Асана
Рафаел Мимун Build A Movement/Whistler

Резюме и бележки

Следващите подточки отразяват различните гледни точки и идеи относно въпроса, споделени на работната вечеря за стратегията. Имаше специален акцент върху идеята за Уикимедия/ Уикипедия като движение:

 • Началото на вечерта започна с представяне на хората, а темата бе представена от Изпълнителния директор Катрин Мар
 • Няколко души споменаха документ на Гугъл за Съпротива, който се споделя в различни кръгове от технологичните среди/ неправителствените организации в следствие на избора на Доналд Тръмп
 • Уикипедия е смятана за чудесен пример за разпределено движение - но тя наистина не е била наричана движение досега

Как прави едно нещо движение?

 • За едно движение са необходими „самостоятелност и единство“. Важно е определянето на рамка от принципи, ценности и процеси. Тогава всеки може да направи всичко, което смята, че се съчетава най-добре с рамката
 • Много хора смятат, че Уикипедия е тъканта на интернет. Изненадани са, че има организация на доброволци. Хората просто приемат, че тя работи. Те приемат Уикипедия за даденост. Уикипедия е интернет; тя е инфраструктура.
 • Въпрос за размисъл: Доколко е важно да знаете как работи Уикипедия?
 • Кратко обсъждане на жизнеспособността й като материал за източници в училищата.
 • Достигнахме момент на максимална нужда за Уикипедия. Време е хората да разберат, че тя има слаби места, и да знаят какво може да се случи.

Интернет, познание и невежество

 • Може ли интернет да усилва невежеството? Сигурно. Трябва да изградим структури, които да ни предпазват чрез диета от реални факти.
 • За политическия климат хората говориха за това как стигнахме дотук чрез пасивна демокрация... проблемът е, че хората не се ангажират, а само гласуват на всеки четири години. Трябва да насърчим другите да се ангажират и да бъдат активни критични мислители.
 • Важно е да известим, че Уикипедия не е магия, а е направена от обикновени хора.
 • Храна за размисъл: Как капиталистическата природа на нещата изпълва проекта. Например срокове в Академията.
 • Движенията са основани на емоции, затова е важно да се помни какво формира поведението. Ние не можем да насочваме това. Хората превръщат в собствен бизнес ежедневното ласкаене. Трябва да вдъхновяваме другите.
 • Взаимодействията с дарителите започват транзакционно и това е досадно, а после осъзнаваме, че е добре. И тогава се представяме и започваме да изграждаме общност.
 • В действителност ние имаме нужда от техните непосредствени нужди и след това да работим за взаимодействието на тези движения. Да направим така, че хора да осъзнаят че единственият път, когато хората питат ФУ, да е за дарения.
 • Привличането на повече хора за участие е от основно значение. Това е демократичен принцип.
 • Започнете да правите това, като достигнете до образователната система и помогнете на хората да станат част от по-широката общност. Не съм сигурен в стимулите, но в училищата има структури за стимулиране.
 • Има ли закон за намаляващата възвръщаемост на редакторите? Ако всички участват каква е стойността на участието?
 • Добре е да се мисли за преминаването от пасивен читател/ потребител към активен участник.
 • Вижте как Ракка бе изтребена тихомълком. Това е уебсайт от журналисти, основаващи се на общността, и всички връзки са към Уикипедия. Движенията са за ценности и много други движения разчитат на Уикипедия, за да изградят общ набор от познания, за да подготвят своите движения.
 • В други части на света, които се опитват да наваксат, е особено важно този ресурс да съществува. Например антикорупционните движения в Грузия/ бившия СССР.
 • Какво движи движенията? Страх и ентусиазъм. Движенията са за членове. Например египетските мрежи за wi-fi в центъра на Кайро имат много трафик, въпреки че са незаконни.
 • Някои от нуждите като тези, обсъдени по-горе, са входната врата за Уикипедия, в които Уикимедия говори за самоактуализация, но в други части на света няма по-ниска йерархия на нуждите.
 • На кого или на кои сме лоялни най-много е добър въпрос, върху който трябва да се помисли. Семейството? Истината? Приятелите? Фактите?

Какво подтиква хората към действие в едно движение?

 • Кое създава пасивност и какво обръща това?
 • Кое кара хората да искат да участват в Уикипедия? Експертните познания и това, че всеки ще ги прочете?
 • Как се вписва другият проект в стратегията? Можем ли наистина да постигнем значим напредък, ако ресурсите са разпределени в други проекти? Кои са другите неща и трябва ли да се съсредоточим и върху тях? Да изберем какво да не правим, е толкова важно, колкото и да изберем какво да правим.
 • Изграждането на общност около нужда е важно. Дали Уикипедия обобщава и събира търсенето? Как изглежда матрицата на темите и географията? Как да научим, че има общност, която иска тази информация?
 • Кой представлява интереса на читателите? Това е основен въпрос при управлението. Знанието е номер #1. Читателите трябва да са #1.