Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Cykl 3/Raport

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 3/Report and the translation is 23% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tiếng Việt • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎עברית • ‎العربية • ‎हिन्दी • ‎বাংলা • ‎中文 • ‎日本語

Streszczenie wykonawcze

W lipcu społecznościom i zorganizowanym grupom zaprezentowano pięć kluczowych wyzwań wynikłych z badań Nowych Głosów. Z tych dyskusji zebrano 827 streszczających stwierdzeń, zebranych w 31 źródłach (pochodzących od społeczności i zorganizowanych grup).

Ogólnie w toku tych dyskusji Wikimedianie stwierdzili co następuje:

 1. Wikimedianie uczestniczący w cyklu 3 widzą czynniki zmieniające sposób przyswajania i dzielenia się wiedzą. 16 z 19 źródeł wyraża chęć stworzenia funkcji medium społecznościowego lub podjęcia współpracy z istniejącymi mediami społecznościowymi - z zastrzeżeniem, że powinno się to przeprowadzać wiarygodnie, z nastawieniem na rozwój funkcjonalności i na przyciąganie nowych użytkowników.[1]
 2. Niektórzy Wikimedianie uważają, że powinny być rozwinięte nowe technologie i produkty, w szczególności bardziej efektywna wyszukiwarka, Q&A i funkcja czatu.[2] Chęć wyjścia "poza encyklopedię" wybrzmiewała w silnym wsparciu dla wzmocnienia roli multimediów, w tym audio i video, z podkreśleniem dostępności dla wielu języków.[3][4][5][6] Jednakże jednocześnie większość uczestników silnie wspierała ponadczasowy apel o aktualności modelu encyklopedii, nieliczni wyrażali chęć zmiany jego zasadniczych cech i mandatu.[7][8][9][10] Zamiast tego wielu uczestników podkreślało, że zasoby mogłyby być przesunięte w kierunku projektów siostrzanych, form przechowywania szerszego zakresu materiałów edukacyjnych i eksperymentowania z innymi inicjatywami.[11][12][13][14]
 3. Jako że nowe formy wiedzy mogą być trudne do weryfikowania tradycyjnymi sposobami, Wikimedianie opowiadają się za ustaleniem najlepszych praktyk z zakresu klasyfikowania źródeł jako wiarygodnych i weryfikowalnych.[15][16] Gdy niektórzy uczestnicy uważają, że trudno być inkluzywnym i jednocześnie utrzymywać wysokie standardy jakości, inni argumentują, że sięgnięcie po źródła medialne offline, zasoby multimedialne i nietradycyjne źródła to sposób na poszerzenie tego, co społeczność rozumie jako akceptowalne źródła.[17][18][19][20] 12 z 31 źródeł opowiedziało się za promowaniem wiedzy ustnej na osobnym projekcie Wikimedia, pod warunkiem, że ta wiedza jest weryfikowalna,[21] a około 5 grup opowiedziało się przeciwko temu.[22][23][24] Weryfikację można przeprowadzić z pomocą ekspertów, wolontariuszy i anonimowych sędziów, a niektórzy uważają, że powinno za tym iść finansowe wsparcie lokalnych badaczy zbierających wiedzę mówioną.[25][26][27][28][29]
 4. Wikimedanie zgadzają się, że - aby sprostać trendom szerzącym nieprawdziwe informacje - należy ustalić jaśniejsze wytyczne związane ze źródłami; ponadto źródła wiedzy powinny być szerzej udostępnione. Należy zająć się listami wiarygodnych źródeł, a strony wielokrotnie publikujące fałszywe informacje powinny trafić na blacklisty, być opatrzone zastrzeżeniami lub zestawione z innymi punktami widzenia.[30][31][32][33][34][35][36] Ciągła weryfikowalność i aktualizacja bieżących metod sprawdzania faktów są kluczowe dla podtrzymywania zadania Wikipedii, którym jest prezentowanie jakościowych informacji.[37][38][39][40][41] Uczestnicy zgodzili się, że stronniczość w artykułach jest problemem, na którą nie ma łatwego rozwiązania.[42][43] Uczestnicy podkreślili, że chociaż nie da się całkowicie wyeliminować stronniczości, to należy użyć narzędzi tzw. sztucznej inteligencji, które mogą wzmocnić wiarygodność treści i zmniejszyć występowanie fałszywych informacji.[44][45][46] Ściślejsza kontrola edytorska także może być sposobem na ukrócenie tego zjawiska. Składałyby się na nią większa liczba uprawnień oraz administratorów.[47][48] Mimo tych wyzwań, neutralność absolutnie jest zasadą, do której ruch powinien dążyć.[49][50]
 5. Tak jak zmienia się sposób tworzenia, prezentacji i rozprowadzania wiedzy, nowe funkcje i technologie pomogą służyć potrzebom społeczności. Chodzi o modelowanie 3D, rzeczywistość wirtualną, zmianę tekstu na mowę i inne serwisy tłumaczeń, ponadto rzeczywistość rozszerzoną.[51][52][53][54][55][56] Skoro Internet ewoluuje, należy kontynuować inwestycje w narzędzia mobilne, czyli ułatwiać edytowanie i tworzenie treści na narzędziach mobilnych.[57][58][59][60][61] Kilku wikimedian zgodziło się, że sztuczna inteligencja może i powinna być włączona w rozważną współpracę. Powinna pomóc ludziom jako narzędzie przeciwko fałszywym informacjom.[62][63][64][65][66][67][68] Należy kontynuować partnerstwa w sektorze technologicznym, aby wzmocnić Wikimedia i przetrwać wśród przyszłych zmieniających się technologii.[69][70][71][72][73]
 6. Jak podkreślają niektórzy wikimedianie, aby Wikimedia spełniały potrzeby obecnych i przyszłych użytkowników w kontekście zmian demograficznych i aby ruch przetrwał, należy przyciągnąć nowych użytkowników.[74][75][76] Kilku stwierdziło, że należy przedsięwziąć wyjątkowe środki i nauczyć szerokie grono odbiorców - w każdym wieku, miejscu i niezależnie od wykształcenia - o tym, jak działa Wikipedia.[77][78][79][80][81][82] Niektórzy uczestnicy podkreślili, że poprawianie znajomości działania Wikipedii oraz promocja w regionach, w których nie jest szeroko znana, wzmocni jej misję.[83][84][85][86][87][88] Reprezentatywność językowa i geograficzna, w tym uwzględnianie lokalnych punktów widzenia i czytelników spoza Zachodu, jest kluczowa dla utrzymania sukcesu Wikimediów.[89][90][91][92][93][94][95][96] W celu przyciągania nowych użytkowników można by poprawić innowacje technologiczne i prezentować treści w bardziej dostępnych formatach, takich jak mobilne,[97][98][99][100][101] a pluralizm językowy i tłumaczenia mogą zaangażować osoby nieznające języka angielskiego.[102][103][104][105][106]

Przegląd

Przez ostatnie pięć miesięcy zespół strategiczny zebrał odpowiedzi i opinie od społeczności, które dotyczyły tego, co chcemy wspólnie zbudować i osiągnąć jako ruch społeczny do 2030 roku. Równocześnie prowadzono badania, które miały dać lepsze zrozumienie uwarunkowań, wyzwań i możliwości, przed którymi stoi nasz ruch. Na te międzynarodowe badania składały się:

 • dyskusje z ponad 150 ekspertami i partnerami z obszarów technologii, wiedzy, edukacji, mediów, biznesu i innych, prowadzone przez Fundację i afiliantów,
 • badania wśród ekspertów i potencjalnych czytelników w miejscach, projekty Wikimedia nie są dobrze znane i szeroko używane: Brazylia, Indie, Indonezja, Meksyk i Nigeria,
 • badania grup według wieku w miejscach, w których projekty Wikimedia są dobrze znane i szeroko używane: Francja, Niemcy, Japonia, Rosja, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Cycle 3 community discussions were dedicated to considering the challenges identified by the research and exploring how Wikimedia may want to evolve or respond to changes in the world around us. As a way to become more familiar with the challenges, the strategy team invited discussion groups and communities to review the documents and sources, and think about how Wikimedia might address them. Each week, a new challenge and insight was posted, so that respondents could share how it connected to or changed their perspective on the future strategic direction. These challenges and feedback were used to inform the draft strategic direction.

Metodologia

Cycle 3 community discussions posed five challenge questions, posted once a week from July 1 to August 13, 2017. Respective insights were then added to inform the conversations. The community (both organized groups and contributors) responded to these questions on local Wiki, in-person, or through virtual discussions. Discussion coordinators posted summary statements to the Meta source pages for each conversation. A spreadsheet of all cycle 3 sources is posted.

 • Wyzwanie 1 tygodnia: Jak nasze społeczności i treść mogą utrzymać swoje znaczenie w zmieniającym się świecie?
  • The Western encyclopedia model is not serving the evolving needs of people who want to learn.
  • Knowledge sharing has become highly social across the globe.
 • Wyzwanie 2 tygodnia: Jak można zgromadzić sumę całej wiedzy, jeśli większości z niej nie można zweryfikować w tradycyjny sposób?
  • Much of the world's knowledge is yet to be documented on our sites and it requires new ways to integrate and verify sources.
  • The discovery and sharing of trusted information have historically continued to evolve.
 • Wyzwanie 3 tygodnia: Myśląc o przyszłości Wikimediów do 2030, w jaki sposób możemy walczyć z rosnącym poziomem dezinformacji?
  • Trends in misinformation are increasing and may challenge the ability for Wikimedians to find trustworthy sources of knowledge.
 • Wyzwanie 4 tygodnia: Jak Wikimedia może pozostawać użyteczna dla świata, w którym prezentowanie i dystrybucja wiedzy się zmieni?
  • Mobile will continue to grow. Products will evolve and use new technologies such as artificial intelligence, augmented reality, and virtual reality. These will change how we create, present, and distribute knowledge.
 • Wyzwanie 5 tygodnia: Jak Wikimedia będą spełniać potrzeby naszych obecnych i przyszłych czytelników w świecie, który przejdzie znaczące zmiany demograficzne w nadchodzących 15 latach?
  • As the world population undergoes major shifts, the Wikimedia movement has an opportunity to help improve the knowledge available in more places and to more people.
  • Readers in seven of our most active countries have little understanding of how Wikipedia works, is structured, is funded, and how content is created.

The strategy team manually tagged each summary statement for its main meaning, sentiment (positive or negative), key insights, and proposed solution to identify the most discussed issues and goals. Based on the most frequently occurring 5-10 key insights in each week’s challenge, the strategy team summarized the most common ideas and perspectives in this report. The strategy team then crafted an executive summary narrative of insights that was consistent with the most popular pieces of feedback and thinking from the summary statements.

Statystyki uczestników

Spisano 827 stwierdzeń streszczających w 31 źródłach: 4 pochodzące od zorganizowanych grup i 27 od społeczności. 6% stwierdzeń pochodziło ze Ścieżki A, a 94% ze Ścieżki B. Spodziewano się niskiego uczestnictwa organizacji, ponieważ cykl 3 odbywał się w lipcu, kiedy wiele osób jedzie na wakacje. To sprawiło, że członkowie zorganizowanych grup uczestniczyli w dyskusjach lokalnych społeczności na wiki. Ponadto niektórzy zgłosili, że przeczytają wyzwania, żeby uwzględnić je w późniejszych rozmowach o kierunku strategicznym.

Lista społeczności, które brały udział w cyklu 3:

Arabska Wikipedia, społeczność bengalska, chińska Wikipedia, niderlandzka Wikipedia, angielska Wikipedia, francuska Wikipedia, niemiecka Wikipedia, hebrajska Wikipedia, społeczność hindi (dyskusje 1:1 oraz na WhatsApp), włoska Wikipedia, wikimedianie posługujący się językiem maithili, społeczność marathi, Meta-Wiki, polska Wikipedia, wikimedianie pendżabscy (na 3 spotkaniach), projekty rosyjskojęzyczne, hiszpańska Wikipedia i grupa na Telegramie, szwedzka Wikipedia, społeczność tamilska, społeczność Urdu (spotkania 1:1), wietnamska Wikipedia, grupa użytkowników z zachodniego Bengalu, Wikidane, grupa użytkowników WikiDonne's, Wikimedia Bangladesz, Wikimedia Izrael, wikimedianie z Nepalu

Lista organizacji, które brały udział w cyklu 3:

West Bengal Wikimedians User Group, WikiDonne's User Group, Wikimedia Bangladesh, Wikimedia Israel

Kluczowe spostrzeżenia

Note: Each bullet point includes in parentheses the number of groups and the number of statements to which that point applies.

Wyzwanie 1: Jak nasze społeczności i treść mogą utrzymać swoje znaczenie w zmieniającym się świecie?

(31 groups, 376 statements)

 • Consensus not to change current encyclopedia model, in spite of perceived shortcomings (21, 56)
  • If encyclopedia model changes or worsens, I'm out of this movement.[107]
  • Current Western encyclopedia model is not sustainable but not sure how it can be expanded.[108][109]
  • Don't change encyclopedia model but consider sister projects to house more educational resources.[110][111][112][113][114]
  • Encyclopedia model has limitations but that is why I like to contribute.[115]
  • Classic encyclopedia will always be useful for future generations, regardless of changing times.[116][117][118][119]
  • WP is already different than traditional encyclopedia, issue of self-definition of scope and identity.[120]
 • Majority express desire to create in-house or at least collaborate with existing social media platforms (19, 52)
  • Collaborate rather than compete with social media.[121]
  • Create social functionality within articles to share, discuss, and ask questions.[122]
  • Social media is not the end all be all; problem is with lack of good controllers, not contributors.[123]
  • Integrate social media platforms with WP.[124]
  • Outreach in emerging markets will draw people from other social media platforms to WP.[125][126]
  • Need to use social media like Facebook to explain how WP works.[127][128][129]
  • Open to social media element as long as we do it credibly.[130]
  • Social media is superficial, prone to fake news, and we should not do it.[131]
 • Strong support for taking first step “beyond encyclopedia” with more multimedia content (15, 37)
  • Move beyond encyclopedia with videos and other wiki projects.[132]
  • Build new education project as meaningful as WP for "beyond the encyclopedia" but under new name.[133]
  • Videos provide a good distraction but are not as informative as written articles.[134]
  • More AV content in multiple languages with focus on accessibility.[135][136][137][138]
  • Give people tools to create videos of WP articles that are published to YouTube and Commons.[139]
  • WP policy of not linking to commercial multimedia sources makes it less effective.[140]
  • Visual engagement is not always right for WP but can be used for games and geocaching.[141]
  • Multimedia contents should be created in different languages projects.[142]
 • Desire to develop technology and products for more efficient search, Q&A, and chat functionality (13, 24)
  • High readership is not a given forever, tides of popularity and relevance can change with new technology.[143]
  • We have tools but people don't know they exist.[144]
  • Invest in new technology and mobile apps, with social media and learning communities.[145]
  • Create new platform to answer simple questions from Wikidata.[146]
  • Publicity algorithms and AI that track past articles can benefit increased readership.[147]
 • Maintaining high quality and NPOV are seen as tantamount to catering to youth (12, 21)
  • WP should be antithesis to trust in individuals and remaining NPOV.[148]
  • Create more transparency in citing sources for reliability.[149]
  • Youth distrust of everyone who is not friend should not discount NPOV.[150]
  • Youth seek knowledge in ways different from their parents and this is not new.[151][152]
  • Hard to reach young people when base of knowledge on WP comes from older editors.[153]
  • Youth need separate platform for engagement.[154][155]
 • Interest in global reach is limited by those who feel developing world is “not relevant” to them (11, 19)
  • Not our goal to help educate developing world, rather to help those for whom formal education has failed.[156]
  • Encyclopedias by nature don't bring communities together, rather cater to their own language audiences.[157]
  • Meaningless to support countries that don't have the infrastructure necessary for growing editor base.[158]
  • Polish WP is not read in developing countries, so these problems are not relevant to us.[159]
  • Provide learning and infrastructure support to communities in emerging markets.[160]
  • In the low awareness region, we should find a way to promote Wikipedia and it's projects.[161][162][163]
 • Invest in sister projects on Wikimedia to support other initiatives (9, 13)
  • Other wiki projects can host content but need more development.[164]
  • Promote sister projects as learning platforms.[165][166][167]
  • More focus should be given to improve content in regional language Wikiprojects.[168]
 • Debate over how to incorporate oral history and primary source material (8, 26)
  • Cannot use primary sources, no matter if they are oral or written.[169]
  • There is a problem of not accepting African sources is hard but don't want to lower quality.[170]
  • Promote use of secondary material and make eligibility criteria more flexible.[171]
  • Still need to carry out credible research work for oral history.[172]
 • Debate between simplifying articles with a “lead” and maintaining rigid “structured synthesis” model (6, 17)
  • Make WP more searchable by making articles shorter, adding lead summaries, and creating simplified WP.[173]
  • Don't shorten articles just to make teenagers happy, as this does a disservice to the articles.[174]
  • Website is difficult to navigate; articles need to be more simple to be more easily shared.[175]

Wyzwanie 2: Jak można zgromadzić sumę całej wiedzy, jeśli większości z niej nie można zweryfikować w tradycyjny sposób?

(26 groups, 154 statements)

 • In favor of establishing best practices for which sources should be considered verifiable and reliable (15, 30)
  • Allow for more plausibility and community-consensus in range of acceptable sources.[176][177]
  • Community should not be arbiters of what is reliable.[178][179][180]
  • Impossible to be both culturally inclusive and truthful.[181]
  • People believe our information as it is and changing it would jeopardize credibility.[182]
  • Effort should be made to digitize old media sources that aren't available online.[183][184]
  • Should accept and archive audio, video, and other non-traditional sources.[185]
 • Strong desire for oral history to be promoted in its own Wiki project as long as it can be verified (12, 36)
  • Verify oral history by first-hand testimonials and anonymous judges.[186]
  • Get newspapers to document oral cultures and use as reference.[187]
  • Oral history project currently lacks volunteers and sufficient mobilization.[188]
  • Oral history should be examined by experts and turned into reputable, referenced works.[189]
  • Revert oral stories to author with disclaimer.[190]
  • Consider different project for oral history without published sources.[191]
  • Archive verified oral stories on Wiki Commons.[192]
  • Work with GLAM to support new sister project to archive primary oral sources.[193]
 • In support of incorporating oral history into current Wikipedia project (11, 18)
  • Use WMF funds to support local scholars in an effort to record and publish oral history.[194][195][196]
  • Effort should be made to document oral history through videos or documentaries.[197]
 • Against incorporating oral history into any Wikimedia project (5, 7)
  • No original research prevents conspiracy theories.[198]
  • WP cannot be collection of primary sources, no matter whether oral or written.[199]
  • Oral history is not accurate testimonies of events, but rather are made to suit storyteller.[200]
 • Involve experts in the verification of sources (4, 6)
  • Linguist, Scholars, Journalists and Literary figures should be involved in the movement.[201][202]
  • Subject experts should be consulted for improving content and validating information.[203]

Wyzwanie 3: Myśląc o przyszłości Wikimediów do 2030, w jaki sposób możemy walczyć z rosnącym poziomem dezinformacji?

(24 groups, 137 statements)

 • Clearer guidelines related to sources and accessibility of knowledge (14, 39)
  • Biased sources can be used but should be counterbalanced by other POV.[204][205]
  • Focus on high-quality sources, and make indicating them mandatory.[206][207][208]
  • Blacklist sources that consistently publish wrong or biased info.[209]
  • Need multiple sources in order to validate content.[210][211][212]
  • Curate list of and reach consensus within community of reliable sources.[213][214][215][216]
  • Don’t rely strictly on online sources; find more reliable content from offline sources.[217][218]
  • Current access to high-quality sources is economically limited.[219][220]
 • Constant verifiability and fact-checking of articles is crucial (10, 17)
  • Track developments in journalism and academia and learn from methods.[221][222]
  • Create incentives for and adopt new fact checking methodologies.[223][224][225]
  • Constant verification of content should be done to ensure quality.[226]
  • It is our responsibility to make sure that the information is correct.[227]
 • Bias in articles is a problem, but not one that can be easily solved (8, 14)
  • It is impossible to control all sources and there is nothing we can do about bias.[228][229]
  • Community should not be arbiters of right and wrong.[230][231]
  • There is no one truth, all points of view have bias, just present in proportional way.[232]
  • To write about “hot topics,” stick to basic facts and source neutral content as much as possible.[233]
 • AI tools can be integral in reinforcing reliability of content and reducing misinformation (8, 13)
  • AI can be aid to tracking and eradicating misinformation.[234][235][236]
  • Derive a method to capture the quality metrics in easy accessible scores.[237]
  • Alerts and notifications should be used to notify misinformation combat task force.[238]
  • Create tool to compare text sources and warn about missing keywords.[239]
 • Total neutrality may be untenable but we should still strive for it  (7, 11)
  • There is no absolute neutrality. We can just try to be as neutral as possible.[240][241]
  • We could spread neutrality policies better and make them easier to understand.[242][243]
  • Wikipedia should not be right but neutral and this neutrality should be done in a democratic way.[244]
  • Work with governments to fight or loosen the grip of censorship.[245][246]
 • Editing controls can be strengthened to stymie misinformation  (7, 10)
  • More experienced editors should have more control over veracity of content.[247]
  • Different levels of protections and other administrative actions should prevent non-constructive edits.[248][249]
  • Block users who consistently publish fake news.[250][251]
  • Increase user base and raise number of active administrators.[252][253]

Wyzwanie 4: Jak Wikimedia może pozostawać użyteczna dla świata, w którym prezentowanie i dystrybucja wiedzy się zmieni?

(15 groups, 74 statements)

 • A bevy of new features will help serve community needs (6, 14)
  • 3D modeling and VR should be improved upon.[254]
  • Voice-to-speech and other translation services needed in the future.[255][256]
  • We can think about including virtual tour of places.[257]
  • Use augmented reality to build photo database and ID objects from photos.[258][259][260]
  • Content should be displayed based on user's search history.[261]
 • Investment should be made to improving mobile platform (6, 12)
  • Ability to edit WP and create content on mobile devices.[262][263][264]
  • Mobile apps are good for quick editing but not for further creativity, emphasis should be on readability.[265][266]
  • Internet is multiplatform and display should change to the way internet is evolving.[267][268]
 • Partnerships should be pursued to strengthen Wikipedia (5, 8)
  • Don’t compete with tech and AI platforms, collaborate with them.[269][270][271]
  • Since WP doesn't control technology, must be flexible and also stick with inexpensive options.[272][273]
  • Partner with archivists to preserve print materials.[274]
 • AI can and should be integrated with levity and thoughtful collaboration (4, 11)
  • AI should work on some pages and not others and also collaborate with human editors.[275][276]
  • AI is good for projects with a lot of data.[277][278]
  • WP is not eternal, AI can breathe new life into contributions.[279]
  • AI contributions should not be validated without human support and review.[280][281]
 • Caution over integration of AI into Wikipedia projects (2, 9)
  • Human contributors will not be able to compete with nor understand how AI works.[282][283][284][285]
  • Algorithms have inherent bias and minority views can be lost.[286][287][288]

Wyzwanie 5: Jak Wikimedia będą spełniać potrzeby naszych obecnych i przyszłych czytelników w świecie, który przejdzie znaczące zmiany demograficzne w nadchodzących 15 latach?

(14 groups, 86 statements)

 • Clear that attracting new users is important, but different opinions on best strategy (9, 18)
  • Global awareness media campaign about how Wikipedia works for general audience is worth supporting, but it shouldn't be focused on only one generation. Older generations may be easier to engage than youth.[289][290][291][292]
  • Editors come and go and interests change as a result.[293][294]
  • Hard to make new users aware of WP policies. There may be too many rules to follow.[295][296]
  • Extend outreach to new users in all geographies and improve training for onboarding.[297][298][299][300]
  • Necessary to promote knowledge and use of Wikipedia at all educational levels.[301]
 • Representation with respect to language and geography is crucial (8, 9)
  • All content must be accessible in other language wikis. Other language wikis are not well known.[302][303]
  • We should be ready to give place to local views on wiki.[304][305][306]
  • Wikimedia can't meet the current and future needs of our readers with anglo/northern view.[307][308][309]
 • Outreach to increase awareness of WP is critical to mission  (7, 14)
  • Increase understanding of how WP works and educate about missions and model.[310][311][312][313][314]
  • Accommodate Gen Z and teach them how Wikipedia works and improve accessibility.[315]
  • Promote Wikipedia in underdeveloped or under resourced regions.[316]
 • Technological innovations may better attract new users (5, 9)
  • We can do much better to provide information to readers in other formats.[317][318]
  • We should improve the mobile application so that our readers can know that our content is editable.[319][320][321]
 • Focus on language pluralism and translation in new ways (4, 8)
  • We need to reach out to non-English speakers with the help of translation.[322][323]
  • Support new language projects.[324][325][326]

Przypisy

 1. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 2. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/German language Wikipedia discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 3. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 4. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 5. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 6. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Marathi Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 7. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 8. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Swedish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 9. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Swedish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 10. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 11. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Arabic Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 12. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Swedish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 13. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Swedish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 14. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/German language Wikipedia discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 15. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 16. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 17. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 18. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 19. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 20. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 21. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 22. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 23. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 24. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 25. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 26. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 27. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 28. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 29. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 30. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 31. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 32. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 33. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 34. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/West Bengal Wikimedians Strategy Meetup in Kolkata - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 35. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 36. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Dutch Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 37. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 38. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 39. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 40. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 41. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 42. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 43. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 44. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 45. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Marathi Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 46. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 47. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Punjabi Wikimedians Strategy Meetup in Patiala (15 July 2017) - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 48. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 49. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 50. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 51. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 52. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 53. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 54. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 55. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 56. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 57. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Vietnamese language Wikipedia discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 58. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Vietnamese language Wikipedia discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 59. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 60. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 61. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 62. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 63. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 64. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 65. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 66. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 67. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 68. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 69. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 70. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 71. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Swedish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 72. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 73. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 74. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 75. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 76. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 77. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 78. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 79. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 80. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 81. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 82. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Marathi Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 83. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 84. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 85. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 86. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 87. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Marathi Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 88. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 89. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 90. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 91. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community WhatsApp discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 92. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 93. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Marathi Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 94. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 95. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 96. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 97. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 98. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 99. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community WhatsApp discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 100. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 101. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Marathi Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 102. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 103. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 104. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 105. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 106. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 107. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 108. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/German language Wikipedia discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 109. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Chinese Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 110. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Arabic Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 111. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 112. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Swedish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 113. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Swedish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 114. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/German language Wikipedia discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 115. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 116. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 117. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Swedish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 118. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Swedish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 119. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 120. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 121. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community WhatsApp discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 122. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 123. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 124. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 125. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Urdu Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 126. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Arabic Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 127. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 128. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 129. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 130. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 131. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 132. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 133. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 134. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 135. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 136. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 137. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 138. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Marathi Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 139. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 140. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 141. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/German language Wikipedia discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 142. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Maithili Wikimedians Strategy Meetup in Kathmandu, Nepal - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 143. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 144. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 145. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/German language Wikipedia discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 146. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 147. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Arabic Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 148. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/German language Wikipedia discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 149. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 150. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 151. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 152. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 153. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/German language Wikipedia discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 154. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 155. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Arabic Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 156. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 157. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 158. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 159. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 160. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 161. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Bangladesh - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 162. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 163. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 164. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 165. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 166. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 167. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Chinese Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 168. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Punjabi Wikimedians Strategy Meetup in Patiala (15 July 2017) - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 169. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/German language Wikipedia discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 170. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 171. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 172. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 173. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 174. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 175. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 176. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 177. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 178. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 179. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 180. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 181. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 182. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 183. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 184. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 185. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 186. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 187. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 188. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 189. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 190. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 191. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 192. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 193. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 194. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 195. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 196. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 197. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 198. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 199. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 200. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 201. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Maithili Wikimedians Strategy Meetup in Kathmandu, Nepal - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 202. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Punjabi Wikimedians Strategy Meetup in Patiala (15 July 2017) - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 203. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Punjabi Wikimedians Strategy Meetup in Patiala (15 July 2017) - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 204. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 205. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 206. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 207. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 208. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Dutch Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 209. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 210. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 211. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 212. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Punjabi Wikimedians Strategy Meetup in Patiala (15 July 2017) - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 213. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 214. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/West Bengal Wikimedians Strategy Meetup in Kolkata - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 215. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 216. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Dutch Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 217. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 218. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 219. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 220. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 221. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 222. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 223. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 224. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 225. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 226. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Punjabi Wikimedians Strategy Meetup in Delhi (22 July 2017) - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 227. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Chinese Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 228. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 229. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 230. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community WhatsApp discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 231. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 232. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 233. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 234. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 235. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Marathi Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 236. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 237. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 238. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Punjabi Wikimedians Strategy Meetup in Patiala (15 July 2017) - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 239. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 240. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 241. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 242. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 243. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Punjabi Wikimedians Strategy Meetup in Patiala (15 July 2017) - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 244. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 245. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 246. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Vietnamese language Wikipedia discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 247. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 248. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Punjabi Wikimedians Strategy Meetup in Patiala (15 July 2017) - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 249. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 250. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Dutch Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 251. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Dutch Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 252. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 253. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/West Bengal Wikimedians Strategy Meetup in Kolkata - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 254. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 255. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 256. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 257. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 258. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 259. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 260. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 261. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Marathi Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 262. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Vietnamese language Wikipedia discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 263. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Vietnamese language Wikipedia discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 264. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 265. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 266. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 267. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 268. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 269. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Swedish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 270. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 271. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 272. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 273. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 274. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 275. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 276. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 277. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 278. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 279. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 280. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 281. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 282. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 283. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 284. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 285. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 286. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 287. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 288. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 289. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 290. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 291. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 292. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 293. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 294. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 295. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community WhatsApp discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 296. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 297. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 298. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 299. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 300. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 301. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Marathi Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 302. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 303. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 304. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community WhatsApp discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 305. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 306. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Marathi Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 307. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 308. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish-speaking community - Telegram group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 309. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 310. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 311. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 312. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 313. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 314. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Marathi Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 315. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 316. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 317. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 318. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 319. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community WhatsApp discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 320. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Community one on one discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 321. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Marathi Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 322. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 323. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 324. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 325. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01. 
 326. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Tamil Community - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-09-01.