Jump to content

Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Quá trình/Cân nhắc

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Process/Considerations and the translation is 100% complete.
Trang này vạch ra các cân nhắc trong việc phát triển quá trình chiến lược.

Mục tiêu của chúng ta là thiết kế một cuộc trò chuyện bao gồm nhiều tiếng nói trên khắp phong trào của chúng tâ, và cho phép mọi người có nhiều lựa chọn tham gia. Để chuẩn bị, từ nay đến đầu năm 2017, chúng ta đang học và nghe, xem lại quá trình chiến lược trong quá khứ và xây dựng một kế hoạch quy trình để hướng dẫn thảo luận và đầu ra của chúng ta.

Học và nghe

Để chuẩn bị cho cuộc thảo luận trên toàn thế giới, Giám đốc Điều hành của Quỹ Katherine Maher đã thu thập phản hồi từ phong trào và các cộng đồng khác nhau về định hướng tương lai của chúng ta. Dưới đây là một số điều đã được khám phá:

 • Điểm mạnh của phong trào
 • Hy vọng hoặc mong muốn cho tương lai
 • Mối quan tâm và thách thức
 • Các nhu cầu và cơ hội chưa được đáp ứng
 • Thực hành tốt nhất
 • Khả năng của Wikimedia như là trung tâm của kiến thức tự do.

Katherine đã thu thập thông tin phản hồi trong các sự kiện của cộng đồng, cũng như các cuộc trò chuyện với các thành viên cộng đồng, và với các nhân viên và Hội đồng Quản trị. Để chắc chắn rằng cuộc thảo luận về tương lai của chúng ta với nhau là toàn diện và mang tính đại diện, một cuộc thảo luận có tính cơ cấu với quy mô toàn phong trào sẽ bắt đầu vào đầu năm 2017.

Nhìn lại những quá trình trong quá khứ

Chúng ta muốn học hỏi từ quá khứ. Chúng ta đang xem xét các bài học chính, điểm mạnh và điểm yếu của quá trình chiến lược trong quá khứ (tư vấn chiến lược toàn phong trào 2010-2015, chiến lược toàn phong trào 2014-2016). Chúng ta cũng muốn học hỏi từ bạn bè. Chúng ta sẽ điều tra các quy trình chiến lược khác được thực hiện bởi các tổ chức điều khiển các sứ mệnh toàn cầu tương tự với các cộng đồng tình nguyện lớn. Trong công việc này, chúng tôi sẽ:

Đề xuất quy trình bao gồm nội bộ

Katherine và nhân viên của Quỹ sẽ đưa ra kế hoạch làm thế nào để tiến hành cuộc trò chuyện toàn cảnh nhằm mục đích phát triển một hướng đi chung cho phong trào của chúng ta. Điều này sẽ dựa trên kết quả từ quá trình xem xét và thảo luận trước đây với các thành viên trong cộng đồng. Kế hoạch này sẽ bao gồm:

 • Kết quả dự kiến
 • Đề xuất các lĩnh vực chuyên đề
 • Các bên liên quan quan trọng
 • Diễn đàn được đề xuất để thảo luận (meetups, trên wiki, v.v ...)
 • Dòng thời gian
 • Ngân sách

Nếu bạn quan tâm đến việc đề xuất các ý tưởng cho kế hoạch, hoặc xem xét nó khi nó phát triển, vui lòng cho chúng tôi biết tại trang thảo luận hoặc gặp trực tiếp.

Tập trung vào Ban Lãnh đạo

Katherine đang làm việc với Hội đồng Quản trị để tinh chỉnh cấu trúc đề xuất của công việc toàn cầu. Một khi Hội đồng cảm thấy thoải mái với kế hoạch đề xuất, các cuộc thảo luận chiến lược sẽ bắt đầu một cách nghiêm túc.