Talk:Universal Code of Conduct/Draft review/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

0 - Inleiding[edit]

Grondlijn wordt gebruikt als vertaling van (denk ik) "baseline". Dit woord heeft denk ik geen goed equivalent in het Nederlands. Misschien is "uitgangspunt" een goed alternatief. Ellywa (talk) 11:22, 10 September 2020 (UTC)[reply]
Er wordt gesproken van een "minimumnorm". Maar dit concept gaat uit van een ideaalbeeld. Dat botst met elkaar. Deze gedragscode verwacht "respect, beleefdheid, collegialiteit, solidariteit en goed burgerschap", verantwoordelijkheid, empathie, constructiviteit, positiviteit, vriendelijkheid, "concrete, meetbare strategieën voor verbetering", wellevendheid, "mentorschap en coaching", "erkenning en waardering" en nog meer. Als ideaalbeeld is dit prachtig, maar wordt dit een minimumnorm, dan falen we allemaal. Ik merk dit op met dank aan deze bijdragen van nl:gebruiker:Natuur12.
Bij alle idealen mis ik een doordenking van de vraag: "wat als het mis gaat?". Soms wordt je gekwetst, of beledigt, of onrecht aangedaan, of je werk wordt weggegooit. Je kunt ook zelf degene zijn die kwetst, beledigt, onrecht doet, iemands werk niet respecteert etcetera. Wat dan?
Ik vrees dat zonder doordenking van deze vraag de gedragscode allerlei vormen van rancuneus en overgevoelig gedrag gaat rechtvaardigen. Voor een Wikipediaan is het van wezenlijk belang dat je een bepaalde mate van verdraagzaamheid en incasseringsvermogen hebt, dat je je ergens bij neer kunt leggen, dat je bereid bent tot compromissen, en dat je kunt vergeven. En omgekeerd, als je zelf fouten hebt gemaakt, dan is het goed dat er een cultuur van vergevingsgezindheid is, zodat het makkelijk is om je excuses aan te bieden en de samenwerking weer vlot te trekken. Die aspecten mis ik in de gedragscode.
Daarmee biedt dit concept heel veel mogelijkheden om problemen te verergeren, maar heel weinig mogelijkheden om ze op te lossen. Wat ik zou aanbevelen is eenzelfde benadering als bij de Arbitragecommissie: probeer problemen eerst onderling op te lossen. Lukt dat niet, vraag bemiddeling van andere gebruikers/moderatoren. Doe pas in laatste instantie een (formeel) beroep op de gedragscode. Josq (talk) 07:29, 11 September 2020 (UTC)[reply]

1 - Waarom we een UCOC hebben[edit]

  • "voor iedereen die zich bij hen aansluit" en wil aansluiten. Het gaat er ook om mensen te betrekken die zich mogelijk al uitgesloten voelen of zichzelf uitsluiten van de gemeenschap, door gedrag van die gemeenschap. within reason. —TheDJ (talkcontribs) 19:42, 10 September 2020 (UTC)[reply]
  • Persoonlijk vind ik ook dat het een goed idee is om vroeg duidelijk te maken dat we geen publieke ruimte en ook geen vrijstaat zijn. Dit "recht om bij te dragen ongeacht hoe ik mij gedraag" is namelijk vaak een punt van discussie bij open projecten, zeker bij projecten met de openheid en schaal van Wikimedia projecten. Wat we doen is 'for the Commons, it is not the Commons itself" —TheDJ (talkcontribs) 19:42, 10 September 2020 (UTC)[reply]

2 - Verwacht gedrag[edit]

2.1 - Respect[edit]

"Respecteer de manier waarop bewerkers zichzelf benoemen en beschrijven. Mensen kunnen specifieke termen gebruiken om zichzelf te beschrijven. Gebruik deze termen als een teken van respect wanneer je met of over deze mensen communiceert." Over het algemeen een goed uitgangspunt maar mensen kunnen ook ontsporen. Om een fictief voorbeeld te noemen: wenst iemand met "gij" aangesproken te worden, dan hoeven we dat niet te respecteren. Meer concreet is het geval van voornaamwoorden in de context van genderemancipatie. Het is een trend om nieuwe voornaamwoorden te bedenken of om voornaamwoorden anders te gebruiken dan gangbaar. Als iemand in navolging van zo'n trend plotseling wenst om met een niet-gangbaar voornaamwoord aangesproken te worden, dan hoeven we niet te verwachten dat miljoenen anderen dit van de ene op de andere dag accepteren en respecteren. Kortom, ik ben bang dat sommige types op hoge toon een speciale behandeling eisen en mis hier het criterium van gangbaarheid. Josq (talk) 07:40, 11 September 2020 (UTC)[reply]

2.2 - Wellevendheid, collegialiteit, solidariteit en goed burgerschap[edit]

Ergens mis ik toch iets i.v.m. kliekgedrag, anders verwoord: ons kent ons. Zie ik daar iets over het hoofd? Thanks. Lotje (talk) 05:28, 22 September 2020 (UTC)[reply]

Goed punt. Eissink (talk) 09:59, 22 September 2020 (UTC).[reply]

3 - Onacceptabel gedrag[edit]

3.1 - Pesterij[edit]

3.2 - Misbruik van macht, voorrechten of invloed[edit]

Gaslighting (psychologische manipulatie): Alleen of met een groep trachten iemand aan zijn eigen waarneming, zintuigen of begrip te laten twijfelen. : Deze uitleg heeft meer nuance nodig, want iemand als 'peer' uitdagen om zijn/haar begrip en waarneming van zaken tegen het licht te houden en te heroverwegen, is juist een gezond gebruik (in wetenschappelijke kring ed..) --OlafJanssen (talk) 08:56, 10 September 2020 (UTC)[reply]

Misbruik van macht door moderatoren/harassment is inderdaad een punt dat van belang is. Door kliek-vorming is dat op dit moment heel moeilijk aan te pakken. En over het algemeen wordt de boodschapper dan aangepakt vanwege het verpesten van de sfeer. The Banner (talk) 12:16, 10 September 2020 (UTC)[reply]

3.3 - Inhoudelijk vandalisme en misbruik van de projecten[edit]

Haatspeech[edit]

Haatspeech is geen Nederlands woord. De correcte term is "aanzetten to haat" of, informeler, "haatzaaien". Vexations (talk) 22:23, 7 September 2020 (UTC)[reply]

Mee eens. Jcwf (talk) 21:33, 9 September 2020 (UTC)[reply]
Ik ben zo vrij geweest om dat woord in de vertaling aan te passen. Encycloon (talk) 16:55, 10 September 2020 (UTC)[reply]

Het recht op het hebben en het uiten van een mening staat in de universele verklaring van de rechten van de mens. Ik denk dat er een duidelijker afbakening nodig is tussen dit (mensen)recht en wat als 'haaizaaien' niet kan. Wikimedia kan en mag de mensenrechten niet schenden. Jcwf (talk) 21:33, 9 September 2020 (UTC)[reply]

Maare.. het recht je te uiten is niet hetzelfde als je overal mogen uiten. Als ik een krant maak heb jij geen recht om daar in te staan, hoe graag je dat ook wil. Als ik een theater voorstelling organiseer (zelfs in de publieke ruimte), mag jij niet zomaar op het podium gaan staan om je eigen gal te spuien. Publiceer je eigen krant/theatervoorstelling is dan het devies. Dit is wel een onderscheid waar nogal veel mensen lijken te vergeten, dus dat verduidelijken is misschien wel gewenst. —TheDJ (talkcontribs) 18:53, 10 September 2020 (UTC)[reply]
Bovendien is de WMF bij verdragen geen rechtssubject. Natuur12 (talk) 13:15, 11 September 2020 (UTC)[reply]