Translation requests/WMF/Finance report/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Báo cáo tài chính[edit]

Template:FinanceLang

Tài chính năm 2011–2012[edit]

Kế hoạch tài chính thường niên

Tài chính năm 2010–2011[edit]

2009–2010 Annual Report
2009–2010 Annual Report

Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính toàn năm, do KPMG kiểm toán:

Báo cáo tài chính giữa năm

Kế hoạch tài chính thường niên

Tài chính năm 2009-2010[edit]

Báo cáo thường niên 2009–2010
Báo cáo thường niên 2009–2010

Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính toàn năm, do KPMG kiểm toán:

Báo cáo tài chính giữa năm

Kế hoạch tài chính thường niên

Đơn hàng năm của Sở Thuế Vụ

Tài chính năm 2008-2009[edit]

Báo cáo thường niên 2008–2009
Báo cáo thường niên 2008–2009

Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính toàn năm, do KPMG kiểm toán:

Báo cáo tài chính giữa năm

Kế hoạch tài chính thường niên

Đơn hàng năm của Sở Thuế Vụ

Tài chính năm 2007-2008[edit]

Báo cáo thường niên 2007-2008
Báo cáo thường niên 2007-2008

Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính toàn năm, do KPMG kiểm toán:

Báo cáo tài chính giữa năm

Đơn hàng năm của Sở Thuế Vụ

Tài chính năm 2006-2007[edit]

Báo cáo tài chính toàn năm, do Gregory, Sharer & Stuart kiểm toán:

Đơn hàng năm của Sở Thuế Vụ

Năm trước đó[edit]

Báo cáo tài chính toàn năm, do Gregory, Sharer & Stuart kiểm toán:

Đơn hàng năm của Sở Thuế Vụ

Thông tin thêm liên quan đến tài chính[edit]

Điều khoản cấp phép 501(c)(3) cho Wikimedia Foundation