Translation requests/WMF/Trademark Policy/ca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Política sobre marques registrades[edit]

Com a conseqüència de la resolució d'abril de 2009 del Consell d'Administració, s'ha elaborat la següent política (juntament amb una secció de preguntes més freqüents) per a perfilar i clarificar la política sobre marques registrades seguida per la Fundació Wikimedia, amb especial atenció als Capítols Locals i altres organitzacions afiliades. Aquesta declaració ha estat desenvolupada per l'equip de la Fundació Wikimedia i revisat pel Consell d'Administració (Board of Trustees) de la mateixa.

Política sobre marca registrada de Wikimedia[edit]

Actualitzat: Oct. 10, 2009

Introducció

Aquesta revisió de la política general de la Fundació Wikimedia relativa a la protecció i llicència de les seves marques registrades, ha estat desenvolupada com a conseqüència de la resolució sobre "marques comecials" del Consell d'Administració (Board of Trustees) de la Fundació Wikimedia, aprovada per unanimitat en la reunió d'abril de 2009. Podeu localitzar aquesta resolució en aquest enllaç.

Aquesta revisió es nodreix i s'inspira en la política de marques registrades de la Fundació Mozilla, els documents de la qual podeu localitzar-los a http://www.mozilla.org/foundation/licensing.html.

Visió general[edit]

Aquest document descriu les directrius de la Fundació Wikimedia (en endavant, "la Fundació") en allò relatiu a l'ús de les marques registrades de Wikimedia. Qualsevol ús de les marques registrades de Wikimedia hauran de ser compatibles amb la present directriu. Per "marques registrades" o "marques registrades de Wikimedia" s'entendrà no només els logotips de Wikimedia, sino també els noms dels respectius productes i projectes, incloent entre d'altres els noms "Wikimedia" i "Wikipedia". (El format del text de les marques registrades de Wikimedia poden anomenar-se també en anglès "word marks".)

Les directrius sobre marques registrades de la Fundació Wikimedia pretenen establir un equilibri entre dos interessos de competència. El primer interès és la necessitat de la Fundació d'assegurar que les marques registrades de Wikimedia romanen com a indicadors fiables de contingut lliure (com va dir Richard Stallman, "Penseu en lliure com a lliure expressió, no com a barra lliure") i de fonts/referències. El segon interès és el desig de la Fundació Wikimedia de permetre l'existència de membres en comunitats, capítols, i d'altres amb qui poder treballar i discutir sobre els projectes de la Fundació, així com per a poder descriure en detall llurs relacions o comunicacions amb ella. Assentant definitivament una situació adient creem una situació enganyosa amb què moltes organitzacions — en particular aquelles que distribueixen productes electrònicament — es barallen a diari, i hem intentat equilibrar-ho aquí.

Les nostres directrius sobre marques registrades se sustenten en la legislació general sobre marques registrades. Les marques existeixen per ajudar les persones a identificar — i a les organitzacions per a publicitar — l'origen dels productes (en el nostre cas, els productes són el contingut i el coneixement lliures). Algunes organitzacions fan millors productes o ofereixen millors serveis que unes altres; segons transcorre el temps, les persones comencen a associar aquelles organitzacions (i llurs marques registrades) amb qualitat, amb valor, o amb una determinada filosofia. Quan aquestes organitzacions permeten a unes altres l'ús de les seves marques registrades en productes de diferent qualitat, diferent valor o diferent filosofia, es troben amb que la confiança en les seves marques registrades s'evapora ràpidament. Aquesta és la situació exacta que la Fundació pretén evitar. La confiança de la gent en el nostre nom i en les nostres ofertes és crucial, especialment quan es tracta de productes intangibles i serveis com el contingut i el coneixement lliures; la confiança és allò que fa decidir al consumidors si escull un producte o un altre. Nosaltres, des de la Fundació, som els qui hem de salvaguardar la confiança que els membres de la nostra comunitat ens ha depositat.

Sovint rebem informes de llocs web que venen o fan publicitat de contingut identificat amb Wikipedia, fent ús de marques registrades de Wikimedia per a promocionar llurs productes i serveis, o fent ús de versions modificades de les mateixes. El problema que mostren aquestes activitats és que poden ser fraudulentes, lesives als usuaris, causar confusió i/o posar en perill la identitat i el significat de les marques registrades de Wikimedia. Pot tractar-se des d'activitats ben intencionades però que facin un ús inadequat de les marques (per exemple, seguidors i membres de la comunitat excesivament entusiasmats), fins a activitas intencionadament comercials per a treure'n benefici propi i/o per a distribuir versions modificades del producte, i inclús pot haver-hi una clara intenció fraudulenta i manipuladora amb què pretendre robar els usuaris d'una forma organitzada i premeditada. Quan rebem aquesta mena d'informes, generalment provinents dels membres de la nostra comunitat, o quan som nosaltres mateixos qui identifiquem aquestes activitats problemàtiques, procedim des de la Fundació a analitzar la situació i a valorar si suposa una amenaça, cadascuna de forma diferenciada i basant-nos en la seva intencionalitat i severitat.

Amb la creació de la nostra política sobre marques registrades pretenem aclarir quins són els usos de les marques de Wikimedia que considerem legítims i quins no. Tot i que la política sobre marques registrades de Wikimedia inclou algunes normes específiques, com podrien ser aquelles que puguin incloure's a documents acompanyants, la majoria reflecteixen el marc de requeriments per que el vostre ús de les marques registrades de Wikimedia no porti a confusions ni a desprestigi.

Per no portar a confusió volem dir que tothom hauria de saber amb qui està tractant, i quin és l'origen dels continguts que estan fent servir o adaptant. Els llocs web i els continguts que no operin o siguin distribuïts per la Fundació, de cap manera podran donar a entendre — ni per activa ni per passiva — que sí ho fan. Per tant, no podeu donar a entendre que esteu recaptant fons per a la Wikipedia quan realment esteu fent-ho per al vostre propi projecte. No podeu dir que esteu oferint o distribuint "Wikipedia" quan realment esteu oferint o distribuint una versió modificada del seu contingut (per exemple, Wikipedia i afegitons de publicitat). I tampoc podeu usar les marques de Wikimedia en les cobertes dels vostres llibres ni en els embalatges dels vostres productes, llevat d'un permís explícit, a l'efecte i per escrit de la Fundació Wikimedia. Això no és cap llista exhaustiva de coses que no podeu fer — només pretén suggerir exemples d'usos de les marques que puguin portar a confusió.

Per no portar a desprestigi volem dir que, fora dels límits de l'"ús raonable" (fair use), no podeu usar les marques de Wikimedia com a vehicles per a difamar-nos o tacar la nostra reputació.

Aquests requeriments bàsics poden servir de guia per que assimileu la política que s'explica a continuació.

La nostra política sobre marques comença amb una visió general de les directrius aplicables a l'ús de marques de Wikimedia en materials impresos i merxandatge. Després es detallen qüestions més específiques, com l'ús de les marques en distribucions de contingut de Wikimedia, enllaços a llocs web de Wikimedia, i usos de les marques en noms de dominis. En determinats moments, la política enllaçarà a d'altres documents amb informació detallada i addicional.

Llista de marques registrades de Wikimedia[edit]

Podeu veure una llista no exhaustiva de logotips de Wikimedia, tant les marques registrades com les no registrades (però reconegudes legalment), en endavant "marca registrada de Wikimedia", a Wikipedia#Wikipedia. Les marques registrades específiques de Wikipedia, particularment la marca registrada "Wikipedia", la versió en text estilitzat ("WikipediA," típicament mostrada en font Hoefler), i el globus trencaclosques, són les marques registrades de Wikimedia més amplament registrades arreu del món. A mesura que es vagin creant o registrant altres marques registrades, esperem que tant els voluntaris com els membres de la Fundació ajudaran a fer aquesta llista més inclusiva i completa.

Guia general per a material imprès i llocs web[edit]

Promovem l'ús de les marques registrades de Wikimedia en activitats publicitàries sense ànim de lucre i per organitzacions associades sense ànim de lucre, per mostrar llur associació amb la Fundació i els seus projectes. Una entitat associada com pot ser un Capítol de Wikimedia pot usar les marques de Wikimedia per a les seves comunicacions, en consonància amb l'acord d'associació amb la Fundació. També es permet a un Capítol l'ús de les marques registrades de Wikimedia en procesos de recaptació de fons no comercials (per exemple, sol·licitar donacions o subvencions), sempre que el Capítol hagi completat la seva organització com a entitat legal i independent sota llur govern local, i sempre que hagi complert la resta de requeriments del Comitè de Capítols, un comitè independent format per voluntaris de Wikimedia. (Vegeu la guia per a creació de nous Capítols.) Els Capítols en fase de creació de vegades també poden fer servir les marques registrades de Wikimedia de forma limitada i subjectant-se a un acord independent, limitat i negociat entre la Fundació i els representants del Capítol en procés de creació.

Tant si sou un Capítol de Wikimedia com si no, cal emfatitzar que no queden aprovades les accions destinades a recaptar diners fent ús de les marques a través de productes comercials o de subllicències, per cap altre que els expressats en aquesta política, llevat que hi hagi un acord per escrit i independent entre la Fundació i l'entitat de recaptació de diners. A més, en absència de l'acord per escrit i independent amb la Fundació, no es permet a cap entitat comercial fer publicitat, mitjançant l'ús de les marques registrades de Wikimedia com a marca comercial, d' estar distribuint productes o serveis de Wikimedia.

The following basic guidelines apply to almost any use of the Wikimedia Marks in printed materials, including marketing, articles and other publicity-related materials, and websites:

 • Proper Form - Wikimedia Marks should be used in their exact form — neither abbreviated nor combined with any other word or words (e.g., "Wiki" or "MyWikipedia" rather than "Wikipedia");
 • Accompanying Symbol - The first or most prominent mention of a Wikimedia Mark should be accompanied by a symbol indicating whether the mark is a registered trademark ((R)/®) or an unregistered trademark ((TM)/™). In general, the Wikipedia and Wikimedia marks are registered trademarks in most relevant jurisdictions. If you have doubt about whether the Wikimedia Marks are registered in your jurisdiction, please ask us. We will also try to keep an updated list of registered Wikimedia Marks.
 • Notice - The following notice should appear somewhere nearby (at least on the same page or on the credits page) the first use of a Wikimedia Mark: "[TRADEMARK] is a ['registered', if applicable] trademark of the Wikimedia Foundation";
 • Distinguishable - In at least the first reference, we ask that the trademark should be set apart from surrounding text, either by capitalizing it or by italicizing, bolding or underlining it. In addition, we ask that your website avoid copying the look and feel of the Wikimedia websites — again, we do not want the visitor to your website to be confused about which company he/she is dealing with.
 • Attention Paid to Visual Guidelines - any use of the Wikimedia Marks should substantially comply with our Trademark and Logo Usage Policy and our Visual Identity Guidelines.

Obres relacionades i derivades de contingut de Wikimedia[edit]

Wikimedia project content is designed to be reused and extended, and we recognize that community members working with free Wikimedia content need some way to identify their source material. Our main concern is that consumers not be confused as to whether the content is a derivative work or is the initial Wikimedia content are. To address that concern, we request that the names of derivative works not include, in whole or in part, trademarks such as "Wikipedia" or "Wikimedia," the puzzle-globe logo, or other clearly identifiable Wikimedia Marks except that, where appropriate, such uses as "Source: Wikipedia" or attributions to individual authors of Wikimedia project material may be allowable, consistent with the free licenses under which that material is available, and in ways that do not confuse the public as to whether the derivative work is itself a Wikimedia Foundation publication or product. In short: attribution is fine (and we want you to attribute collaborative works in ways that make sense for your project), but we don't want you to risk identifying your derivative work as coming directly from the Wikimedia Foundation or projects.

Enllaços[edit]

Us animem a enllaçar els llocs de Wikimedia amb la finalitat de permetre als vostres visitants enllaçar directament al contingut dels projectes de Wikimedia.

Aquest ús és permés sempre que se segueixin les següents directrius:

 • Seguiu la normativa sobre marques registrades de Wikimedia (aquesta normativa).
 • Apunteu l'URL destí als llocs webs oficials de Wikimedia. No podeu usar la marca registrada Wikimedia, bàners, botons ni logotips que apuntin al vostre propi lloc web (excepte en els casos en que hàgiu estat autoritzats mitjançant un acord — com per exemple, l'acord com a Capítol Wikimedia).
 • No modifiqueu cap de les marques registrades de Wikimedia, incloent els nostres logotips.
 • No feu res amb les marques registrades que pugui portar a confusió als visitants del vostre lloc web en quant a l'origen del material a descarregar — com per exemple suggerir que el material és d'un projecte de Wikimedia quan en realitat és vostre.

Podeu adaptar els botons sota els següents paràmetres:

 • Localize the text (but not the Wikimedia Marks, except to the extent that those Marks are localized as Chapter identifiers).
 • Change the size of the button or banner.

Remember the Wikimedia Marks generally must not be altered in any way, except as localized through agreement with a Chapter. If your use of these banners or buttons violates our Trademark Policy, we reserve the right to rescind the license granted here.

Noms de domini[edit]

Si desitgeu incloure totes o part de les marques registrades de Wikimedia en un nom de domini, heu de rebre una autorització per escrit de la Fundació Wikimedia. La gent associa de forma natural els noms de domini amb les organitzacions si llurs noms sonen semblant. Gairebé qualsevol ús de la marca registrada de Wikimedia en un nom de domini és susceptible de portar a confusió als consumidors, d'aquí el requeriment de no deixar lloc als dubtes en fer un ús de la marca registrada de Wikimedia. Si desitgeu usar una marca registrada de Wikimedia en un projecte local de la vostra regió, us preguem que us associeu amb els capítols oficials o amb organitzacions locals que ja existeixen en afiliació amb la Fundació Wikimedia.

Serveis relacionats amb els projectes de Wikimedia[edit]

If you offer services related to Wikimedia projects, you may use Wikimedia's word marks in describing and advertising your services relating to a Wikimedia project, so long as you don't violate these overall guidelines for the use of Wikimedia Marks or do anything that might mislead customers into thinking that either your website, service, or product is a Wikimedia website, service, or product, or that Wikimedia Foundation has any direct relationship with your organization. For example, it's OK if your website says, "Source: Wikipedia, <date-month-year>." It's not OK, though, if it uses the Wikipedia puzzle globe, logo, or word mark in the same way that Wikipedia itself uses those marks, in the absence of a license. Without an independent written agreement, you must avoid suggesting that the Foundation or Wikipedia is related to your business, or that the Foundation or its projects contributed to your business directly. In addition, your website may not copy the exact look and feel of any Wikimedia website, other than the extent to which using default themes of MediaWiki or other free and open-source software we use makes your website look similar to ours. Again, we do not want the visitor to your website to be confused with whom she/he is dealing. When in doubt, err on the side of providing more, rather than less, explanation, information, and differentiation.

Marques registrades i marxandatge de Wikimedia[edit]

When it comes to the Wikimedia Marks, there are some cool things you can do and some cool things you can't do — at least not without asking Wikimedia Foundation.

You may make t-shirts, desktop wallpaper, or baseball caps with Wikimedia Marks on them, though only for yourself, your friends (meaning people from whom you don't receive anything of value in return), and donors and other Chapter or Foundation supporters, so long as you are giving them away rather than selling them. You can't put the Wikimedia Mark(s) on anything that you produce commercially (whether or not you make a profit) — at least not without receiving the Foundation's written permission. Of course, the Foundation may own and operates online stores (such as the Wikipedia store within CafePress), and the Foundation may authorize and license other commercial stores in the future that may offer a variety of Wikimedia Foundation trademarked merchandise.

There are two additional broad categories of things you shouldn't feel authorized to do with Wikimedia Marks (absent express permission from the Foundation).

 • The first is to produce modified versions of them. A modified mark also would raise the possibility of consumer confusion, thus violating Wikimedia's trademark rights (remember the overarching requirement that any use of a Wikimedia trademark be non-confusing?).
 • The second concerns high-resolution copies of Wikimedia Marks, which you cannot have or use. If you've a very good reason to seek an exception to the rule against having and using high-resolution copies of Wikimedia Marks please contact the Wikimedia Foundation for permission to use those logos.

Allò que pots fer, un resum[edit]

Com a resum i assumint que l'ús s'adequa a la nostra política sobre marques i recomanacions visuals, a continuació us llistem algunes de les coses que podeu fer amb les marques registrades de Wikimedia sense necessitat de la nostra autorització:

 • usar les marques registrades de Wikimedia en màrketing i en altre material relacionat amb la publicitat, a condició de que esteu afiliat o associat amb la Fundació Wikimedia en alguna de les formes establertes, com per exemple, un Acord com a Capítol;
 • distribute unchanged Wikimedia content, including appropriate attribution, for as long as you distribute them without charge or receipt of anything of value and do so in accordance with this policy;
 • describe your content as "source: Wikipedia" or "derived from Wikimedia free content projects" (or something similar).
 • link directly to Wikimedia's website(s) by using banners and buttons derived from Wikimedia trademarks and logos.
 • use Wikimedia's word marks in describing and advertising your services or products relating to a Wikimedia product, so long as you don't do anything that might mislead customers. For example, it's OK if your website says, "encyclopedic content derived from Wikipedia available here," and
 • make t-shirts, desktop wallpaper, or baseball caps though only for yourself and your friends (and here we broadly define "friends" as people from whom you don't receive anything of value in return). In other words, merchandise to give away as part of an affiliation, but not sold or given in trade for a specific donation. (If you want to give away t-shirts or other branded merchandise to donors, that's up to you, but you can't do anything that appears to be a "sale" of merchandise in return for a donation.) In practice, this means that Chapters, as a function of their organizational association with the Foundation, need no special licensing agreement to use the Wikimedia Marks to manufacture such products as long as they do so in accordance with this policy.

Avisar d'abusos de marca registrada[edit]

Disposem de vàries vies per a comunicar els usos indeguts de les marques registrades de Wikipedia. Bé podeu plantejar-ho a qualsevol dels fòrums de què disposa Wikimedia, o bé podeu posar-vos directament en contacte amb l'oficina del Consell General (legal-tm-vio(_AT_)wikimedia.org) per a posar la infracció en coneixement del CG. Amb el recolçament i l'ajut de la nostra comunitat el treball se'ns farà més fàcil i profitós.

Preguntes[edit]

Hem intentat redactar la nostra política sobre marca registrada de la manera més entenedora possible. Si us esteu plantejant un ús de la marca registrada de Wikimedia que no ha estat cobert per aquesta guia, i no esteu segurs de si en fer-ho entraríeu en conflicte amb les directrius de Wikimedia, sou lliures de preguntar-nos a través de trademarks(_AT_)wikimedia.org. Tingueu present que Wikimedia reb moltíssimes peticions similars, de manera que us preguem que reviseu tota la documentació disponible, incloent les PMF, abans de contactar.

PMF[edit]

He estat aprovat com a capítol, però encara no tinc cap acord com a capítol signat amb la Fundació Wikimedia. Puc usar les marques registrades?

Generalment permetem que un capítol que ha estat aprovat pugui fer servir de forma limitada les marques registrades i fins a la signatura de l'acord final.

Sóc un capítol, i he establert contactes amb una organització del meu territori que vol usar la marca Wikipedia. Puc donar-li permís, o necessito preguntar abans a la Fundació Wikimedia? Importa si es tracta d'una organització amb o sense ànim de lucre?

En principi, la Fundació Wikimedia hauria de ser l'única organització que aprovés llicències sobre marques per a terceres parts. Observeu que això no hauria de representar cap limitació als capítols en allò referent a usar les marques registrades com a marxandatge o productes no comercials. La raó d'aquesta mesura disciplinària en l'expedició de llicències de marca és que ens hem d'assegurar que l'ús que s'en faci sigui consistent amb la nostra missió i estratègia globals, i per assegurar que les marques no es llicencien de forma inconsistent o conflictiva.
La Fundació Wikimedia també és responsable de fer un seguiment de tots els usos permesos que es fan de les marques de Wikimedia arreu del món, incloent la tinença i els termes d'un acord. Ens és essencial poder disposar d'un repositori centralitzat amb tota aquesta informació, de forma que puguem assegurar a aquells qui hagin obtingut l'autorització per a fer servir les marques que ho facin en els termes especificats a l'acord.

The Wikimedia Foundation Board of Trustees has indicated that it wants to enable the creation of less-formal organizational structures supporting the Wikimedia movement, such as WikiPods or Wikipedia social clubs. Structures that are less formal than chapters, but more official than just Wikimedians hanging out. How will these less-formal structures fit into this policy?

In general, the Foundation needs some kind of person or legal entity to be responsible as a trademark licensee. Normally, this will be a chapter or some similar formally organized group. Occasionally, we may grant limited licenses to trusted individuals or organizations (such as educational institutions, libraries, museums etc.) in ways that promote Wikimedia’s mission and goals. Mainly, we have to rely on licensing to legal entities in order to be able to have legal remedies in the event that there are problems or disagreements with the scope of a license.

In this policy, you reference buttons that I can use to link from my site to yours. Where can I find these buttons?

We haven’t yet released buttons in any formal way yet, but one common button that is already in use is the W-in-a-square button that we’ve licensed to Google Maps and others. You can use that button, consistent with our policy, and we may release other button designs over time.
The stylized ‘W’ wordmark can be found on the Wikimedia Commons: commons:File:Wikipedia's W.svg.

In this policy, you suggest that chapters can localize the marks for their own chapter-specific usage. If I am a chapter, who do I need to get approval from, to start using marks that I have localized?

In general, the WMF head of communications will review proposed localized trademark designs. It is also often a good idea to get feedback from other chapters or the Chapters Committee (ChapCom) over potential designs—there are a number of people who can provide good feedback about your proposed variation of our distinctive marks.
A visual identity guideline is also being finalized that provides a specific grid system for optimal design of the localized marks. These don’t have to be followed to the letter, but it should be a useful way to standardize design and provide the most consistent look and feel across regions and projects.

In the policy, you say that if I would like to use a Wikimedia trademark in a project local to my region, I should join an existing official chapter or local organization with an affiliation with the Wikimedia Foundation. What if there is no such organization?

In general, we prefer that you organize or identify a formal organization that can enter into a legal relationship with the Wikimedia Foundation. On rare occasions, we may license the trademarks in a limited way to a trusted individual or institution with whom we have worked in the past.

The policy says I can’t “have or use” high-resolution versions of the trademarks. But there are high-resolution versions available publicly on Wikimedia Commons.

Properly, the trademarks themselves should not be available on Wikimedia Commons, or, if available, it should be made clear that they are subject to licensing limitations, and not freely licensed for anyone to use.

What if I want to give a bunch of merchandise to someone, and in exchange they will make a donation to the Wikimedia Foundation or to a chapter. Under this policy, would that be acceptable?

The Foundation supports a chapter’s giving t-shirts and other branded merchandise to donors, provided that the transaction with a donor is not understood to be a commercial sale. (Commercial sales of merchandise create tax issues that may be burdensome to a chapter or similar entity, and they may also create legal liability for the chapter and the foundation.)

Què passa si sóc un Capítol, i vull permetre a una entitat comercial l'ús de les marques, i a canvi rebré d'ella una donació. Sota aquesta política, seria acceptable?

Les llicències comercials per usar les marques registrades necessiten ser negociades directament amb la Fundació. Recordeu que els acords comercials poden crear conceptes fiscals i legals que poden ser problemàtics per als Capítols, i això pot fer més fàcil demandar un Capítol pel contingut a Wikipedia, o la Fundació per les activitats del Capítol.

Si tinc cap dubte sobre aquestes polítiques, a qui em puc adreçar?

En general hauríeu d'adreçar els vostres dubtes referents als aspectes legals d'aquesta política al Consell General (General Counsel). Les preguntes sobre els disenys hauríeu de trametre'ls al Cap de Comunicacions (Head of Communications). I les qüestions sobre llicències comercials de les marques les podeu dirigir al Cap de Desenvolupament de Negoci (Head of Business Development).

If I want to use the Wikipedia logo on my book cover (for a book about Wikipedia and other online information sites), do I need permission? Does it make a difference if the book is being published by an educational publisher?

Yes, you do need permission to use the Wikipedia logo on your book cover, even if you’re producing a book for an educational publisher. Book covers are a form of advertising, and even educational publishers are commercial entities.

If I want to use the Wikipedia logo in my movie, television show, or on-line production, do I need permission to do that? Does it matter how many seconds the image is shown onscreen?

Yes, in general you need to obtain permission to use the Wikipedia logo in all of these situations. We normally review the script pages related to such use to determine whether the context of your use is appropriate, and we may request compensation for the services we will have to provide.

Do I need permission to quote from Wikipedia on my own website? How do I correctly attribute the quote?

Quoting from Wikipedia is almost always fine. Best to attribute the quotation by linking back to the original article and its editing history. On every Wikipedia article page, in the left-hand menu, you will find a link ‘cite this page’ which you can refer to for specific information on how best to cite the article or its contents.

If I want to assign my students to make T-shirts, posters or other work that incorporates Wikimedia trademarks, is that okay? Does it make any difference whether they intend to sell the work, and/or whether it will be published, for example online?

In general, if you plan to sell the work or give it away, and you’re not already affiliated to the Foundation (e.g., through a chapter), you need a license from the Wikimedia Foundation.

I am a member of a Wikimedia chapter. You say I can make t-shirts, desktop wallpaper, or baseball caps with Wikimedia logos on them, as long as I don’t sell them. Does this mean I can make any kind of product? For example, could I make USB sticks with the Wikipedia logo on them, or coffee mugs, or stickers?

As long as you’re making them for your own use, or to give to chapter members, (or to the public freely?) these activities should be fine. It’s only commercial sales that significantly increase legal and tax risks.

Pot un capítol recaptar fons per a cobrir les despeses de l'elaboració de samarretes o de memòries USB o de tasses de café? En altres paraules, és correcte recuperar allò gastat, sempre que no en fem profit?

És correcte cubrir despeses d'aquesta mena sempre i quan la recaptació estigui limitada als membres del capítol.

I am not a member of a chapter, and I don’t want to join a chapter, and/or there is no chapter in my location. If I want to get t-shirts made up for the members of my wiki-project, can I do that?

The Foundation occasionally approves limited licenses to produce the kind of merchandise on the scale you suggest here. In general, however, it’s best to work within a chapter or similar affiliated organization.

I am planning to stage a Wikipedia Academy. There is no chapter in my geographic location. Do I need permission to use the Wikipedia logo?

It depends on how you plan to use the Wikipedia logo. Posters are fine, so long as they are limited in number and not sold commercially. T-shirts and other merchandise will require a license of some sort from the Foundation.

I am planning to stage a Wikipedia Academy, but it’s very low-key and informal. For example, there won’t be any official signage. Since I am not planning to use the logo or broadly publicize the event, I am assuming I don’t need any special permissions. Am I right?

Yes, you may schedule a Wikipedia Academy that doesn’t use any Wikipedia logos or other branding (other than the name “Wikipedia” for reference), you don’t need any special permission from the Foundation.

When it comes to evaluating and approving trademark usage requests, does the Wikimedia Foundation distinguish between not-for-profit usage (e.g., publicizing a volunteer activity, or use in schools) compared with commercial usage?

The Foundation definitely looks at whether the proposed trademark usage is not-for-profit versus commercial usage. Keep in mind, though, that any licensing to a third party needs to be approved by the Foundation.

I just want to correctly label my Wikipedia-related work—for example, a data visualization—so that people know it’s about Wikipedia, and uses Wikipedia material. Do I need permission for that?

In general, so-called “nominative fair use” of trademarks will not be challenged by the Foundation. But please keep in mind that such fair use is generally a limited, referential use, and not a promotional or publicity use.

I am writing an academic paper about Wikipedia. Do I need permission to use screen captures from the site?

In general, trademarks included in screen captures qualify as nominative fair use, provided that the captures are used inside a work rather than on the cover or in other promotional or commercial material.

You say I can bring up abuse of the trademarks in one of “several Wikimedia forums.” What are those forums?

The Wikimedia Foundation uses a number of forums, including everything from mailing lists to user talk pages. The general discussion wikis operated by the Foundation allow for the discussion of trademark policy and other matters of general concern. Specific questions or problems with potential trademark abuse should probably be brought directly to the Foundation staff.

Vull demanar autorització per a usar un logotip. A qui li hauria de trametre, i quina informació hauria d'incloure-hi?

Com a norma general, com més detalladament expliqueu l'àmbit i la forma de l'ús que proposeu, millor. Les sol·licituds per autoritzacions comercials cal trametre-les al Consell General o al Cap de Desenvolupament de Negoci. Els usos promocionals també cal trametre'ls directament al Cap de Comunicacions.

Quan trameto una petició per autoritzar l'ús d'un logotip, sigui jo o sigui una tercera part, quant de temps es triga en respondre?

Com que el personal de la Fundació és limitat, i les sol·licituds no sempre són previsibles, no podem garantir quant es trigarà en la resposta. És per això que val més remetre la petició el més aviat possible per assegurar-vos que els membres de la Fundació tindran el temps suficient per a considerar i respondre la petició.