Jump to content

Kòd Inivèsèl Konduit/Gid pou fè respekte/Vòt/Rezilta

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/Voting/Results and the translation is 83% complete.
Outdated translations are marked like this.
Universal Code of Conduct

Rezilta final yo nan pwosesis vòt la pral anonse isit la, ansanm ak estatistik ki enpòtan yo ak yon rezime kòmantè lè ke yo disponib.

Rezilta

Non wi
Èske ou sipòte ranfòsman Kòd Inivèsèl Konduit la ki baze sou direktiv yo pwopoze a? 945 1 338
40.25% 56.98%
 • Yon lòt 65 elektè (2.77% nan tout vòt) pa t chwazi "wi" oswa "non"
 • The complete voter list is available here

Annons

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

We would like to thank the over 2,300 Wikimedians who participated in the recently concluded community vote on the Enforcement Guidelines for the Universal Code of Conduct (UCoC). At this time, the volunteer scrutinizing group has completed the review of the accuracy of the vote and the final results are available on Meta-wiki. A quick summary can be found below:

 • 58.6% Yes, 41.4% No
 • Contributors from 128 home wikis participated in the vote
 • Over thirty languages were supported in the ballot

What this outcome means is that there is enough support for the Board to review the document. It does not mean that the Enforcement Guidelines are automatically complete.

From here, the project team will collate and summarize the comments provided in the voting process, and publish them on Meta-wiki. The Enforcement Guidelines will be submitted to the Board of Trustees for their consideration. The Board will review input given during the vote, and examine whether there are aspects of the Guidelines that need further refinement. If so, these comments, and the input provided through Meta-wiki and other community conversations, will provide a good starting point for revising the Guidelines to meet the needs expressed by communities in the voter's responses.

In the event the Board moves forward with ratification, the UCoC project team will begin supporting specific proposals in the Guidelines. Some of these proposals include working with community members to form the U4C Building Committee, starting consultations on training, and supporting conversations on improving our reporting systems. There is still a lot to be done, but we will be able to move into the next phase of this work.

Many people took part in making sure the policy and the enforcement guidelines work for our communities. We will continue to collaboratively work on the details of the strong proposals outlined in the Guidelines as presented by the Wikimedians who engaged with the project in different ways over the last year.

Once again, we thank everyone who participated in the ratification of the Enforcement Guidelines.

For more information regarding the results, please refer to the Results page.

Regards,

User:SNg (WMF)

Stella Ng on behalf of the UCoC Project Team

Senior Manager, Trust and Safety Policy

Pwochen etap: Kòd Konduit Inivèsèl (UCoC) ak Gid pou Ranfòsman UCoC

Komite Zafè Kominotè Konsèy Administrasyon Fondasyon Wikimedya ta renmen remèsye tout moun ki te patisipe nan vòt kominotè ki fèk konkli sou Gid pou Ranfòsman Kòd Konduit Inivèsèl la (UCoC).

Gwoup egzamine volontè a te konplete revizyon presizyon vòt la e li rapòte kantite total vòt yo te resevwa a se 2,283. Nan 2,283 vòt yo te resevwa, yon total de 1,338 (58.6%) manm kominote yo te vote pou direktiv ranfòsman yo, ak yon total 945 (41.4%) manm kominote yo te vote kont li. Anplis de sa, 658 patisipan yo te kite kòmantè ak 77% nan kòmantè yo ekri nan lang angle.

Nou rekonèt ak apresye pasyon ak angajman manm kominote a te demontre nan kreye yon kilti ki an sekirite ak akeyan ki sispann konpòtman ostil ak toksik, sipòte moun ki vize pa konpòtman sa yo, epi ankouraje moun ki gen lafwa yo vin pwodiktif nan pwojè Wikimedya yo.

Menm nan etap sa a enkonplè, sa a evidan nan kòmantè yo resevwa. Menmsi Gid pou Ranfòsman yo te rive jwenn yon papòt sipò ki nesesè pou Komisyon Konsèy la revize, nou te ankouraje votè yo, kèlkeswa fason yo t ap vote, pou yo bay opinyon sou eleman yo nan direktiv ranfòsman yo ke yo te santi yo bezwen chanje oswa fikse, kòm byen ke poukisa, nan ka li te sanble rekòmande yo lanse yon wonn plis nan modifye ki ta adrese enkyetid kominote a.

Anplwaye Fondasyon an ki t ap revize kòmantè yo te fè nou konnen kèk nan tèm k ap parèt yo, e kòm rezilta nou te deside kòm Komite Zafè Kominotè pou mande Fondasyon an reyini komite redaksyon an epi antreprann yon lòt angajman kominotè pou rafine direktiv ranfòsman yo ki baze sou opinyon kominote a te resevwa nan vòt ki fèk konkli.

Pou pi klè, kòmantè sa a te gwoupe nan 4 seksyon konsa:

 1. Pou idantifye kalite, objektif, ak aplikab fòmasyon an;
 2. Pou senplifye lang lan pou pi fasil tradiksyon ak konpreyansyon pa moun ki pa ekspè;
 3. Pou eksplore konsèp afimasyon an, ki gen ladan avantaj ak dezavantaj li yo;
 4. Pou revize wòl konfli nan pwoteksyon konfidansyalite/viktim ak dwa pou yo tande.

Gen lòt pwoblèm ki ka parèt pandan konvèsasyon yo, e sitou pandan bouyon Gid pou Ranfòsman yo ap evolye, men nou wè sa yo kòm domèn prensipal enkyetid pou votè yo epi n ap mande anplwaye yo pou yo fasilite revizyon pwoblèm sa yo. Apre plis angajman, Fondasyon an ta dwe refè vòt kominote a pou evalye Plan Ranfòsman renouvle a pou wè si nouvo dokiman an pare pou ratifikasyon ofisyèl li.

Anplis de sa, nou okouran de enkyetid yo genyen ak nòt 3.1 nan Règ Inivèsèl Kòd Konduit la. Nou ap dirije Fondasyon an pou fasilite yon revizyon nan lang sa a pou asire ke Règleman an satisfè objektif li yo te vle pou sipòte yon kominote ki an sekirite ak enklizif, san yo pa tann pou revizyon an te planifye nan tout politik la nan fen ane a.

Yon fwa ankò, nou remèsye tout moun ki te patisipe, panse ak defi kritik ak difisil sa yo epi kontribye nan pi bon apwòch atravè mouvman an pou travay ansanm byen.

Mèsi,

Rosie

Rosie Stephenson-Goodknight (she/her)
Prezidan enterimè, Komite zafè Kominotè
Konsèy Administrasyon Fondasyon Wikimedya a

Rezime kòmantè yo

Li te posib pou yo tache kòmantè nan vòt yo. Yon rezime kòmantè sa yo pral afiche isit la lè yo disponib

Introduction

Following the completion of the Universal Code of Conduct (UCoC) Enforcement Guidelines Draft in early 2022, the guidelines were voted on by the Wikimedian community. A total of 2,283 community members participated in the vote. Out of these, 1,338 (58.6%) participants supported the guidelines as written and 945 (41.4%) did not support. Voters cast votes from 137 communities, with the top 9 communities being: English, German, French, Russian, Polish, Spanish, Chinese, Japanese, Italian Wikipedias, and Meta-wiki. See the results page.

All responders to the survey had the opportunity to provide comments on the contents of the Draft document. 657 participants left comments. Approximately 77% of the comments are written in English. Voters wrote comments in 27 languages with the largest numbers in English (508), German (34), Japanese (28), French (25), and Russian (12). Voter turnout by Wikimedia project can be found here.

This analysis was completed to identify the major themes of these comments and highlight areas of the document that are the major focus of community comments. The analysis of these comments is intended to increase community voice and input into this process. This has already guided the direction of the Community Affairs Committee to staff to continue exploring improvements and thus will also guide the revision of the UCoC Enforcement Guidelines which will be completed by the Revisions Committee.

Method for analysis

Once the volunteer scrutinizers confirmed there were no voting irregularities, the UCoC project team translated the feedback into English and grouped the feedback into categories.

The translation work was led by the Movement Strategy and Governance team with assistance from other multilingual Foundation staff. The Trust & Safety Policy team categorized the comments into topics, analyzed the results, and composed the report that was shared with the Wikimedia Foundation’s Board of Trustees, the revision drafting committee, and published on Meta-wiki.

Categorization of Feedback

Summary

There were 9 themes that emerged after the first round of analysis of the comments and were used for the initial categorizing. Figure 1 in Appendix details a breakdown of the comments and their representative values. In some cases, one comment would be put into multiple categories if it touched on more than one theme. The categorizing process revealed a need for further sub-groupings of the first 3 categories to organize diverse opinions expressed. For the categories that required continued organization or sub-groupings, charts have been added to further illustrate the sub-categories that were created. The details of the topics and sub-topics with quotes can be found below.[1]

 1. Quotes are shortened with spelling edits for ease of understanding

General feedback

This is a larger category that covers all general feedback (positive and negative) that was not directly relevant to the UCoC or the Enforcement Guidelines as well as comments directed to the Wikimedia Foundation. It was broken down into the following sub-categories:

 • General Positive Feedback
  • "...I am all in favor of any means that would make Wikimedia a more pleasant and safe space."
 • General Negative Feedback
  • "The Foundation displayed a gross lack of respect for the community, and a gross lack of understanding of the community, in trying to push through a Code without bothering to seek community approval of the Code... revising the guidelines won't change my vote... the Code itself was botched... you need to start from scratch, letting the community develop something new and seeking consensus for it."

Figure 2 in Appendix reflects the distribution within this bucket.

Bureaucracy and top-down processes may create unnecessary burdens and barriers

Comments in this category varied in themes and were further grouped to highlight the various opinions and concerns expressed. A few of them are listed below with some example quotes:

 • The Enforcement guidelines are too top-down or authoritarian
  • "I oppose this top-down takeover of the project…."
 • The Enforcement guidelines are bureaucratic
  • "The whole Universal Code of Conduct is too complex, will create much bureaucracy and take [the] effort away from [the communities]..."
 • Mandatory training is unreasonable
  • "Any expectation of training is unreasonable. There is no expectation of training for *anyone* in *any* permission level *anywhere* on Wikimedia projects…."
 • Affirmation is an unwanted imposition
  • "I am opposed to the idea of administrators being required to agree to a loyalty pledge of sorts, among other things."
 • U4C committee
  • "The bar currently set for cases to be heard by the U4C is very high and is likely to keep the status quo of exclusion and unhealthy communities for years to come..."

Figure 3 in Appendix reflects the distribution within this bucket.

Enforcement guidelines may backfire and create an unhealthy imbalance of power

Comments in this category highlighted the potential arbitrariness of the Enforcement guidelines and how it could cause abuse of power among enforcers and eventually damage communities. Comments in this category were also further sub-grouped into the following topics:

 • Arbitrariness
  • "The general thoughts in the Universal Code of Conduct seem good, but I am afraid some users may pervert the Universal Code of Conduct into something that protects the aggressor."
 • Abuse of power
  • "Just another power grab of the WMF and other groups who want to rule the projects without contributing."
 • Hurts diverse ecosystems
  • "We fear that this will create a further gap between light users and heavy users and that the population of Wikipedians will decline further."

Figure 4 in Appendix reflects the distribution within this bucket.

Supportive of the Enforcement Guidelines and/or UCoC

Comments put in this category were generally positive and optimistic about the need and impact of the UCoC and Enforcement Guidelines. Some examples include:

 • "I'm really happy that the movement has as a reference a code of conduct that is put into practice universally, in all projects and in all language versions. The parts I like the most? Practicing good faith and empathy, opposing the abuse of power, privilege or influence…"
 • "I agree with the enforcement of the Universal Code of Conduct, as it aims to help community members identify situations of bad behavior, which is something that should be supported with all the possible tools, and these guidelines are a strong ally in prevention."

The UCoC and/or Enforcement Guidelines do not support Wikimedia movement values (ie: privacy, freedom of speech, volunteerism, etc.)

Comments on this topic talked about how the UCoC and Enforcement Guidelines could suppress the rights of community members such as privacy, freedom of expression, etc. They also highlight the political leanings of the policy, as well as the misalignment of the UCoC and Enforcement Guidelines with the values of the movement. Examples of such comments are:

 • "More emphasis should be given towards the state of neutrality within our contents, especially regarding social issues. Any Wikipedia content should not be leaning towards any side of the political, economic or social spectra…"
 • "The UCoC pays insufficient respect to the fundamental and universal right to freedom of expression and, in its current form, intolerably infringes on that right."

UCoC and/or Enforcement guidelines lack global diversity

Comments in this category highlighted the lack of diversity and diverse geographic/cultural contexts, lack of translation into multiple languages, as well as ambiguity in the choice of words and text in the Enforcement guidelines. Some comments here include:

 • "Each community has its own culture and mindset, and enforcing the same rules for everyone will be unjust and will result in an oppression of minority cultures and groups."
 • "...it includes lack of expert understanding of local laws such as intellectual property and led to populism & influence-peddling amongst community members."
 • "The UCoC, as drafted … is written with a Western perspective in mind, which is liable to result in irreconcilable cultural clashes between the wikis responsible for enforcement and the communities they're being asked to enforce this on have a doubt about the judgment the UC4 will have to made on the issue on projects and communities whose history, cultural environment and language it does not understand or not well…"

UCoC is not Necessary/Locally Relevant

These comments highlighted the self-sufficiency of projects to regulate and resolve issues themselves and how having a UCoC and its accompanying Enforcement Guidelines are unnecessary and not needed. Examples include:

 • "I reject the introduction of a mandatory UCoC for the major, established, and functional Wikipedia language versions (including the English, German and French) for fundamental reasons. Such a code already exists in these projects and cannot be imposed from the outside. I see here the very serious danger of a split and weakening of the global community through forks."
 • "Each community must be sovereign in defining its founding principles."
 • "I don't see the need for additional regulations. Our community, I believe, handles conflict situations quite well, and I don't see what the desire for more regulation is coming from.

UCoC text is discriminatory

Comments in this category highlighted the text in section 3.1 of the UCoC that states that the policy "does not endorse race and ethnicity as meaningful distinctions between people" and how that enables racism and discrimination. Examples include:

 • "... I cannot endorse this policy with this statement in it. People DO experience discrimination based on race and ethnicity and it is painful. This notion ignores the problem and minimizes the experience of People of Color in the world."
 • "UCoC as written is offensive, discriminatory, unenforceable and lacks sufficient stakeholder engagement."
 • "...Race and Ethnicity ARE meaningful distinctions and form the base of an equitable approach which is prompted by the Foundation."

Right to be Heard language

Comments here focused on the need for a "right to be heard" policy where the accused will have the right to argue their case out or explain their point of view before a decision is made.

 • "It is absolutely necessary to include a right to know what you are accused of. Even more important is the right to be heard for the "accused". In spite of repeated comments in this direction, these basic requirements of a fair process were not included in the enforcement guidelines. Hence, the Guidelines are unfit to guarantee a fair process."

Conclusion

The report is now accessible to community members to review the data that was collected. Private identifiable information was removed from the vote comments, and the vote comment data is now available for review here.

There are limitations on the usefulness of the data. Only 658 participants left comments in 27 languages. Seventy-seven percent of the comments are written in English. Given the size of our community, this is too small a number to be representative of all views. To mitigate this, during the next round of community conversations, the UCoC project team will emphasize outreach to encourage participation from more community members.

Despite these limitations, voters from different size Wikimedia communities with different types of governance structures left comments providing diverse viewpoints on conduct and enforcement issues The comments were anonymous so the voter could freely express their opinions without concerns about reprisal.

This analysis of the UCoC voting results, the identified themes and feedback, in addition to data collected in upcoming conversation hours, will serve as guidance to the Revisions Committee to adapt and improve the current version of the guidelines.

Appendix

Note: Charts may display incorrectly in mobile responsive view.
Figure 1
Pie chart of all vote feedback categories
Discriminatory text: 19 (2.2%)Right to be Heard: 39 (4.4%)Feedback on Foundation: 32 (3.6%)Hurts Global Diversity: 52 (5.9%)Anti-Movement Values: 50 (5.7%)Unhealthy Imbalance of Power: 113 (12.8%)Unnecessary / Irrelevant to Local Communities: 127 (14.4%)Supportive of the EG/UCoC: 172 (19.5%)Bureaucracy: 151 (17.1%)General Feedback: 128 (14.5%)
 •   Discriminatory text: 19 (2.2%)
 •   Right to be Heard: 39 (4.4%)
 •   Feedback on Foundation: 32 (3.6%)
 •   Hurts Global Diversity: 52 (5.9%)
 •   Anti-Movement Values: 50 (5.7%)
 •   Unhealthy Imbalance of Power: 113 (12.8%)
 •   Unnecessary / Irrelevant to Local Communities: 127 (14.4%)
 •   Supportive of the EG/UCoC: 172 (19.5%)
 •   Bureaucracy: 151 (17.1%)
 •   General Feedback: 128 (14.5%)
Figure 2
Pie chart of subcategorization relating to General feedback
Positive Feedback: 4 (3.2%)Other (feedback on language): 18 (14.4%)Attack on conservatism: 2 (1.6%)Ratification process: 20 (16.0%)UCoC Phase 1: 44 (35.2%)Other (psychological manipulation, polite pov pushing, etc.): 37 (29.6%)
 •   Positive Feedback: 4 (3.2%)
 •   Other (feedback on language): 18 (14.4%)
 •   Attack on conservatism: 2 (1.6%)
 •   Ratification process: 20 (16.0%)
 •   UCoC Phase 1: 44 (35.2%)
 •   Other (psychological manipulation, polite pov pushing, etc.): 37 (29.6%)
Figure 3
Pie chart of subcategorization relating to Bureaucracy and top-down processes may create unnecessary burdens and barriers
Complex Outsider Intervention: 19 (9.0%)U4C: 20 (9.5%)Too Top Down: 33 (15.6%)Bureaucracy of process: 35 (16.6%)UCoC Training: 60 (28.4%)Affirmation of UCoC: 44 (20.9%)
 •   Complex Outsider Intervention: 19 (9.0%)
 •   U4C: 20 (9.5%)
 •   Too Top Down: 33 (15.6%)
 •   Bureaucracy of process: 35 (16.6%)
 •   UCoC Training: 60 (28.4%)
 •   Affirmation of UCoC: 44 (20.9%)
Figure 4
Pie chart of subcategorization relating to Enforcement guidelines may backfire and create an unhealthy imbalance of power
Specific to RU.WP: 2 (1.6%)Specific to JA.WP: 10 (8.0%)Arbitrariness (Language is not fit for purpose): 31 (24.8%)Hurts Diverse Communities: 37 (29.6%)Concerns of Abuse of Power: 45 (36.0%)
 •   Specific to RU.WP: 2 (1.6%)
 •   Specific to JA.WP: 10 (8.0%)
 •   Arbitrariness (Language is not fit for purpose): 31 (24.8%)
 •   Hurts Diverse Communities: 37 (29.6%)
 •   Concerns of Abuse of Power: 45 (36.0%)

Estatistik

Sa yo se estatistik pou Vòt ratifikasyon gid ranfòsman Kod Inivèsèl Konduit la. Si w ta renmen sijere lòt estatistik oswa diskite sou sa ki afiche isit la tanpri fè sa sou paj diskou a.

Tandans ak konparezon

Total moun ki vote

Peryòd


Lis konsolide

jou vòt yo Lè (UTC) Total kimilatif Peryòd
0 2022-03-07 00:00 0 0
0.5 2022-03-07 12:00 94 94
1 2022-03-08 00:00 253 159
1.5 2022-03-08 12:00 323 70
2 2022-03-09 00:00 432 109
2.5 2022-03-09 12:00 472 40
3 2022-03-10 00:00 522 50
3.5 2022-03-10 12:00 545 23
4 2022-03-11 00:00 588 43
4.5 2022-03-11 12:00 608 20
5 2022-03-12 00:00 672 64
5.5 2022-03-12 12:00 699 27
6 2022-03-13 00:00 750 51
6.5 2022-03-13 12:00 775 25
7 2022-03-14 00:00 802 27
7.5 2022-03-14 12:00 831 29
8 2022-03-15 00:00 890 59
8.5 2022-03-15 12:00 928 38
9 2022-03-16 00:00 999 71
9.5 2022-03-16 12:00 1193 194
10 2022-03-17 00:00 1349 156
10.5 2022-03-17 12:00 1405 56
11 2022-03-18 00:00 1482 77
11.5 2022-03-18 12:00 1540 58
12 2022-03-19 00:00 1591 51
12.5 2022-03-19 12:00 1642 51
13 2022-03-20 00:00 1835 193
13.5 2022-03-20 12:00 1957 122
14 2022-03-21 00:00 2087 130
14.5 2022-03-21 12:00 2191 104
15 2022-03-22 00:00 2352 161

Patisipasyon pa wiki

Wiki Elijib Moun ki vote % nan elektora % total moun ki vote Moun ki elijib ki vote
en.wikipedia.org 22862 866 33.950% 36.820% 3.788%
de.wikipedia.org 5580 233 8.286% 9.906% 4.176%
fr.wikipedia.org 3773 134 5.603% 5.697% 3.552%
ru.wikipedia.org 2935 119 4.358% 5.060% 4.055%
pl.wikipedia.org 1192 109 1.770% 4.634% 9.144%
es.wikipedia.org 2780 87 4.128% 3.699% 3.129%
ja.wikipedia.org 3375 81 5.012% 3.444% 2.400%
zh.wikipedia.org 2306 81 3.424% 3.444% 3.513%
it.wikipedia.org 2031 69 3.016% 2.934% 3.397%
meta.wikimedia.org 880 57 1.307% 2.423% 6.477%
commons.wikimedia.org 2554 51 3.793% 2.168% 1.997%
id.wikipedia.org 492 31 0.731% 1.318% 6.301%
pt.wikipedia.org 1110 27 1.648% 1.148% 2.432%
ar.wikipedia.org 445 26 0.661% 1.105% 5.843%
cs.wikipedia.org 539 26 0.800% 1.105% 4.824%
nl.wikipedia.org 987 24 1.466% 1.020% 2.432%
ko.wikipedia.org 575 21 0.854% 0.893% 3.652%
tr.wikipedia.org 445 21 0.661% 0.893% 4.719%
ca.wikipedia.org 333 20 0.494% 0.850% 6.006%
he.wikipedia.org 765 17 1.136% 0.723% 2.222%
fa.wikipedia.org 692 13 1.028% 0.553% 1.879%
sv.wikipedia.org 513 10 0.762% 0.425% 1.949%
en.wiktionary.org 254 10 0.377% 0.425% 3.937%
hu.wikipedia.org 432 9 0.642% 0.383% 2.083%
www.wikidata.org 667 9 0.990% 0.383% 1.349%
uk.wikipedia.org 668 9 0.992% 0.383% 1.347%
bn.wikipedia.org 130 8 0.193% 0.340% 6.154%
vi.wikipedia.org 408 7 0.606% 0.298% 1.716%
hr.wikipedia.org 86 7 0.128% 0.298% 8.140%
www.mediawiki.org 238 7 0.353% 0.298% 2.941%
fi.wikipedia.org 427 6 0.634% 0.255% 1.405%
fr.wikisource.org 74 6 0.110% 0.255% 8.108%
th.wikipedia.org 264 6 0.392% 0.255% 2.273%
sk.wikipedia.org 80 6 0.119% 0.255% 7.500%
sr.wikipedia.org 191 5 0.284% 0.213% 2.618%
el.wikipedia.org 190 4 0.282% 0.170% 2.105%
nl.wikimedia.org 10 4 0.015% 0.170% 40.000%
no.wikipedia.org 227 4 0.337% 0.170% 1.762%
incubator.wikimedia.org 121 4 0.180% 0.170% 3.306%
et.wikipedia.org 107 3 0.159% 0.128% 2.804%
pl.wikisource.org 19 3 0.028% 0.128% 15.789%
es.wikinews.org 6 3 0.009% 0.128% 50.000%
ro.wikipedia.org 170 3 0.252% 0.128% 1.765%
ba.wikipedia.org 27 3 0.040% 0.128% 11.111%
pa.wikipedia.org 11 3 0.016% 0.128% 27.273%
gl.wikipedia.org 62 2 0.092% 0.085% 3.226%
ig.wikipedia.org 8 2 0.012% 0.085% 25.000%
pl.wikimedia.org 5 2 0.007% 0.085% 40.000%
ha.wiktionary.org 2 2 0.003% 0.085% 100.000%
or.wikipedia.org 8 2 0.012% 0.085% 25.000%
eo.wikipedia.org 58 2 0.086% 0.085% 3.448%
ka.wikipedia.org 65 2 0.097% 0.085% 3.077%
sq.wikipedia.org 22 2 0.033% 0.085% 9.091%
en.wikiversity.org 44 2 0.065% 0.085% 4.545%
mk.wikipedia.org 49 2 0.073% 0.085% 4.082%
ur.wikipedia.org 27 2 0.040% 0.085% 7.407%
simple.wikipedia.org 58 2 0.086% 0.085% 3.448%
ne.wikipedia.org 8 2 0.012% 0.085% 25.000%
de.wiktionary.org 35 2 0.052% 0.085% 5.714%
ru.wiktionary.org 33 2 0.049% 0.085% 6.061%
en.wikivoyage.org 42 2 0.062% 0.085% 4.762%
bg.wikipedia.org 158 1 0.235% 0.043% 0.633%
fr.wiktionary.org 79 1 0.117% 0.043% 1.266%
te.wikipedia.org 46 1 0.068% 0.043% 2.174%
en.wikisource.org 44 1 0.065% 0.043% 2.273%
hi.wikipedia.org 38 1 0.056% 0.043% 2.632%
ckb.wikipedia.org 24 1 0.036% 0.043% 4.167%
pl.wiktionary.org 23 1 0.034% 0.043% 4.348%
de.wikisource.org 20 1 0.030% 0.043% 5.000%
de.wikiversity.org 20 1 0.030% 0.043% 5.000%
zh-yue.wikipedia.org 20 1 0.030% 0.043% 5.000%
sw.wikipedia.org 17 1 0.025% 0.043% 5.882%
tt.wikipedia.org 17 1 0.025% 0.043% 5.882%
sv.wiktionary.org 16 1 0.024% 0.043% 6.250%
en.wikinews.org 13 1 0.019% 0.043% 7.692%
cs.wiktionary.org 12 1 0.018% 0.043% 8.333%
fr.wikiversity.org 12 1 0.018% 0.043% 8.333%
test.wikipedia.org 11 1 0.016% 0.043% 9.091%
jv.wikipedia.org 9 1 0.013% 0.043% 11.111%
oc.wikipedia.org 9 1 0.013% 0.043% 11.111%
als.wikipedia.org 8 1 0.012% 0.043% 12.500%
ja.wikisource.org 8 1 0.012% 0.043% 12.500%
bcl.wikipedia.org 7 1 0.010% 0.043% 14.286%
beta.wikiversity.org 7 1 0.010% 0.043% 14.286%
ca.wikisource.org 5 1 0.007% 0.043% 20.000%
pl.wikibooks.org 5 1 0.007% 0.043% 20.000%
bar.wikipedia.org 3 1 0.004% 0.043% 33.333%
szl.wikipedia.org 2 1 0.003% 0.043% 50.000%
zh-min-nan.wikipedia.org 2 1 0.003% 0.043% 50.000%
zh.wikibooks.org 2 1 0.003% 0.043% 50.000%
flaggedrevs-labs.wikimedia.org 1 1 0.001% 0.043% 100.000%
sv.wikinews.org 1 1 0.001% 0.043% 100.000%
tet.wikipedia.org 1 1 0.001% 0.043% 100.000%
ru.wikimedia.org 7 1 0.010% 0.043% 14.286%
ha.wikipedia.org 28 1 0.042% 0.043% 3.571%
fy.wikipedia.org 11 1 0.016% 0.043% 9.091%
uz.wikipedia.org 9 1 0.013% 0.043% 11.111%
fi.wikisource.org 1 1 0.001% 0.043% 100.000%
it.wikisource.org 20 1 0.030% 0.043% 5.000%
tl.wikipedia.org 15 1 0.022% 0.043% 6.667%
es.wikisource.org 5 1 0.007% 0.043% 20.000%
myv.wikipedia.org 5 1 0.007% 0.043% 20.000%
vi.wiktionary.org 3 1 0.004% 0.043% 33.333%
fa.wikiquote.org 1 1 0.001% 0.043% 100.000%
lt.wikipedia.org 51 1 0.076% 0.043% 1.961%
zh.wiktionary.org 7 1 0.010% 0.043% 14.286%
bs.wikipedia.org 16 1 0.024% 0.043% 6.250%
km.wikipedia.org 12 1 0.018% 0.043% 8.333%
es.wiktionary.org 9 1 0.013% 0.043% 11.111%
it.wikiquote.org 8 1 0.012% 0.043% 12.500%
tg.wikipedia.org 6 1 0.009% 0.043% 16.667%
os.wikipedia.org 3 1 0.004% 0.043% 33.333%
bjn.wikipedia.org 2 1 0.003% 0.043% 50.000%
mzn.wikipedia.org 2 1 0.003% 0.043% 50.000%
oc.wiktionary.org 2 1 0.003% 0.043% 50.000%
hy.wikipedia.org 198 1 0.294% 0.043% 0.505%
da.wikipedia.org 140 1 0.208% 0.043% 0.714%
he.wikisource.org 24 1 0.036% 0.043% 4.167%
kk.wikipedia.org 23 1 0.034% 0.043% 4.348%
species.wikimedia.org 20 1 0.030% 0.043% 5.000%
cy.wikipedia.org 18 1 0.027% 0.043% 5.556%
nap.wikipedia.org 5 1 0.007% 0.043% 20.000%
lij.wikipedia.org 4 1 0.006% 0.043% 25.000%
pa.wikisource.org 4 1 0.006% 0.043% 25.000%
de.wikinews.org 2 1 0.003% 0.043% 50.000%
de.wikiquote.org 2 1 0.003% 0.043% 50.000%
hu.wikibooks.org 2 1 0.003% 0.043% 50.000%
de.wikibooks.org 47 1 0.070% 0.043% 2.128%
NULL 1771 0 2.630% 0.000% 0.000%
az.wikipedia.org 133 0 0.198% 0.000% 0.000%
eu.wikipedia.org 78 0 0.116% 0.000% 0.000%
sl.wikipedia.org 64 0 0.095% 0.000% 0.000%
ta.wikipedia.org 63 0 0.094% 0.000% 0.000%
ms.wikipedia.org 57 0 0.085% 0.000% 0.000%
lv.wikipedia.org 56 0 0.083% 0.000% 0.000%
ml.wikipedia.org 51 0 0.076% 0.000% 0.000%
en.wikibooks.org 44 0 0.065% 0.000% 0.000%
be.wikipedia.org 39 0 0.058% 0.000% 0.000%
se.wikimedia.org 35 0 0.052% 0.000% 0.000%
en.wikiquote.org 26 0 0.039% 0.000% 0.000%
nn.wikipedia.org 26 0 0.039% 0.000% 0.000%
ta.wikisource.org 25 0 0.037% 0.000% 0.000%
be-x-old.wikipedia.org 23 0 0.034% 0.000% 0.000%
mr.wikipedia.org 23 0 0.034% 0.000% 0.000%
as.wikipedia.org 21 0 0.031% 0.000% 0.000%
is.wikipedia.org 19 0 0.028% 0.000% 0.000%
kn.wikipedia.org 19 0 0.028% 0.000% 0.000%
sa.wikisource.org 17 0 0.025% 0.000% 0.000%
ua.wikimedia.org 16 0 0.024% 0.000% 0.000%
ga.wikipedia.org 15 0 0.022% 0.000% 0.000%
lb.wikipedia.org 15 0 0.022% 0.000% 0.000%
sl.wikiversity.org 15 0 0.022% 0.000% 0.000%
zh.wikisource.org 15 0 0.022% 0.000% 0.000%
la.wikipedia.org 14 0 0.021% 0.000% 0.000%
hi.wikisource.org 13 0 0.019% 0.000% 0.000%
my.wikipedia.org 12 0 0.018% 0.000% 0.000%
ru.wikivoyage.org 12 0 0.018% 0.000% 0.000%
sh.wikipedia.org 12 0 0.018% 0.000% 0.000%
wikisource.org 12 0 0.018% 0.000% 0.000%
af.wikipedia.org 11 0 0.016% 0.000% 0.000%
br.wikipedia.org 11 0 0.016% 0.000% 0.000%
it.wikibooks.org 11 0 0.016% 0.000% 0.000%
mn.wikipedia.org 11 0 0.016% 0.000% 0.000%
nl.wiktionary.org 11 0 0.016% 0.000% 0.000%
ru.wikisource.org 11 0 0.016% 0.000% 0.000%
de.wikivoyage.org 10 0 0.015% 0.000% 0.000%
ja.wiktionary.org 10 0 0.015% 0.000% 0.000%
uk.wikimedia.org 10 0 0.015% 0.000% 0.000%
ast.wikipedia.org 9 0 0.013% 0.000% 0.000%
azb.wikipedia.org 8 0 0.012% 0.000% 0.000%
fi.wiktionary.org 8 0 0.012% 0.000% 0.000%
hy.wikisource.org 8 0 0.012% 0.000% 0.000%
ku.wikipedia.org 8 0 0.012% 0.000% 0.000%
ku.wiktionary.org 8 0 0.012% 0.000% 0.000%
nl.wikibooks.org 8 0 0.012% 0.000% 0.000%
pt.wiktionary.org 8 0 0.012% 0.000% 0.000%
yo.wikipedia.org 8 0 0.012% 0.000% 0.000%
hy.wiktionary.org 7 0 0.010% 0.000% 0.000%
ky.wikipedia.org 7 0 0.010% 0.000% 0.000%
min.wikipedia.org 7 0 0.010% 0.000% 0.000%
outreach.wikimedia.org 7 0 0.010% 0.000% 0.000%
ru.wikiquote.org 7 0 0.010% 0.000% 0.000%
sd.wikipedia.org 7 0 0.010% 0.000% 0.000%
su.wikipedia.org 7 0 0.010% 0.000% 0.000%
an.wikipedia.org 6 0 0.009% 0.000% 0.000%
el.wiktionary.org 6 0 0.009% 0.000% 0.000%
es.wikiversity.org 6 0 0.009% 0.000% 0.000%
he.wiktionary.org 6 0 0.009% 0.000% 0.000%
ia.wikipedia.org 6 0 0.009% 0.000% 0.000%
ja.wikibooks.org 6 0 0.009% 0.000% 0.000%
pl.wikiquote.org 6 0 0.009% 0.000% 0.000%
pt.wikibooks.org 6 0 0.009% 0.000% 0.000%
ru.wikinews.org 6 0 0.009% 0.000% 0.000%
arz.wikipedia.org 5 0 0.007% 0.000% 0.000%
br.wikimedia.org 5 0 0.007% 0.000% 0.000%
es.wikibooks.org 5 0 0.007% 0.000% 0.000%
fr.wikibooks.org 5 0 0.007% 0.000% 0.000%
gu.wikipedia.org 5 0 0.007% 0.000% 0.000%
it.wiktionary.org 5 0 0.007% 0.000% 0.000%
ko.wikisource.org 5 0 0.007% 0.000% 0.000%
lmo.wikipedia.org 5 0 0.007% 0.000% 0.000%
sa.wikipedia.org 5 0 0.007% 0.000% 0.000%
sv.wikisource.org 5 0 0.007% 0.000% 0.000%
bn.wikisource.org 4 0 0.006% 0.000% 0.000%
ce.wikipedia.org 4 0 0.006% 0.000% 0.000%
fr.wikiquote.org 4 0 0.006% 0.000% 0.000%
gd.wikipedia.org 4 0 0.006% 0.000% 0.000%
io.wikipedia.org 4 0 0.006% 0.000% 0.000%
nah.wikipedia.org 4 0 0.006% 0.000% 0.000%
nds-nl.wikipedia.org 4 0 0.006% 0.000% 0.000%
nds.wikipedia.org 4 0 0.006% 0.000% 0.000%
no.wikimedia.org 4 0 0.006% 0.000% 0.000%
pms.wikipedia.org 4 0 0.006% 0.000% 0.000%
pt.wikiquote.org 4 0 0.006% 0.000% 0.000%
pt.wikisource.org 4 0 0.006% 0.000% 0.000%
ru.wikibooks.org 4 0 0.006% 0.000% 0.000%
si.wikipedia.org 4 0 0.006% 0.000% 0.000%
th.wiktionary.org 4 0 0.006% 0.000% 0.000%
tr.wiktionary.org 4 0 0.006% 0.000% 0.000%
wikimania2014.wikimedia.org 4 0 0.006% 0.000% 0.000%
yi.wikipedia.org 4 0 0.006% 0.000% 0.000%
zh-classical.wikipedia.org 4 0 0.006% 0.000% 0.000%
ban.wikipedia.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
bat-smg.wikipedia.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
bh.wikipedia.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
cs.wikisource.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
da.wiktionary.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
dag.wikipedia.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
diq.wikipedia.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
es.wikivoyage.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
fa.wiktionary.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
gu.wikisource.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
he.wikibooks.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
he.wikiquote.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
hif.wikipedia.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
hu.wiktionary.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
hyw.wikipedia.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
kw.wikipedia.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
li.wikipedia.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
mg.wikipedia.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
mr.wikisource.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
nl.wikinews.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
nl.wikivoyage.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
pl.wikinews.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
pt.wikiversity.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
ro.wiktionary.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
sc.wikipedia.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
scn.wikipedia.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
ta.wiktionary.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
te.wikisource.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
tr.wikiquote.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
uk.wikisource.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
uk.wiktionary.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
vls.wikipedia.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
wa.wikipedia.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
wikimania2012.wikimedia.org 3 0 0.004% 0.000% 0.000%
ak.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
am.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
an.wiktionary.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
as.wikisource.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
av.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
avk.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
ca.wikibooks.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
ca.wikimedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
ca.wiktionary.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
ceb.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
cr.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
crh.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
cs.wikiquote.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
cv.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
da.wikibooks.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
eo.wiktionary.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
es.wikiquote.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
et.wikiquote.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
eu.wiktionary.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
fa.wikisource.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
fa.wikivoyage.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
fi.wikinews.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
fur.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
gom.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
hsb.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
id.wikibooks.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
ie.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
ilo.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
it.wikiversity.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
it.wikivoyage.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
iu.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
ja.wikinews.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
ksh.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
kv.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
la.wikisource.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
lad.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
lt.wikibooks.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
ml.wikisource.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
mt.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
new.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
no.wikisource.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
nov.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
pap.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
pcd.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
qu.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
ru.wikiversity.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
rue.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
rw.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
sah.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
sat.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
sco.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
shn.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
simple.wiktionary.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
sl.wikisource.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
smn.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
sn.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
so.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
sr.wikinews.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
sr.wikisource.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
te.wiktionary.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
th.wikibooks.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
tr.wikibooks.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
tr.wikisource.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
udm.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
ug.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
uk.wikiquote.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
usability.wikimedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
vec.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
vep.wikipedia.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
wa.wiktionary.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
yi.wiktionary.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
zh.wikiversity.org 2 0 0.003% 0.000% 0.000%
ab.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
ace.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
ang.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
ang.wiktionary.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
ar.wikisource.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
ar.wikiversity.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
ar.wiktionary.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
arc.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
ary.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
az.wikisource.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
bg.wikibooks.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
bg.wikiquote.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
bn.wikibooks.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
br.wiktionary.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
bs.wiktionary.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
ca.wikinews.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
chr.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
co.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
cs.wikibooks.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
cu.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
cy.wikisource.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
dsb.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
dv.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
ee.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
el.wikiquote.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
el.wikisource.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
eml.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
eo.wikinews.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
eo.wikisource.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
eu.wikiquote.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
fi.wikibooks.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
fi.wikiquote.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
fi.wikiversity.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
fiu-vro.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
fo.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
fr.wikinews.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
fr.wikivoyage.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
frp.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
ga.wiktionary.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
gag.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
glk.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
gom.wikiversity.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
gv.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
hak.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
hu.wikiquote.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
hu.wikisource.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
hy.wikiquote.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
id.wiktionary.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
inh.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
io.wiktionary.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
is.wikibooks.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
it.wikinews.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
jbo.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
kaa.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
kab.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
kk.wikibooks.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
kn.wikisource.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
ko.wikibooks.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
ko.wiktionary.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
ks.wiktionary.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
lez.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
lfn.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
li.wikiquote.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
ln.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
lo.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
lt.wikiquote.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
lt.wiktionary.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
mai.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
mi.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
mk.wikisource.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
ml.wiktionary.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
mr.wiktionary.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
ms.wiktionary.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
na.wiktionary.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
nl.wikiquote.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
nl.wikisource.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
nqo.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
om.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
pms.wikisource.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
pnb.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
pt.wikivoyage.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
rmy.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
ro.wikinews.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
ro.wikisource.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
scn.wiktionary.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
se.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
simple.wikiquote.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
sk.wiktionary.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
skr.wiktionary.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
sv.wikiquote.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
szy.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
ta.wikibooks.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
tcy.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
tk.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
tl.wiktionary.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
to.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
tpi.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
tyv.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
uk.wikibooks.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
vo.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
wikimania.wikimedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
wikimania2010.wikimedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
wikimania2011.wikimedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
wuu.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
xmf.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
zea.wikipedia.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
zh.wikivoyage.org 1 0 0.001% 0.000% 0.000%
Total 67341 2351 100% 100% 3.491%

Estatistik elijiblite pwolonje

In these charts, a voter is considered to have qualified for a project if they had at least 20 edits between 7 August 2021 and 7 February 2022.

Voters by number of projects with qualifying edits
(including wikidata and commons)
0-1 project: 768 (33.5%)2 projects: 548 (23.9%)3 projects: 400 (17.5%)4 projects: 245 (10.7%)5 projects: 145 (6.3%)6 or more: 186 (8.1%)
 •   0-1 project: 768 (33.5%)
 •   2 projects: 548 (23.9%)
 •   3 projects: 400 (17.5%)
 •   4 projects: 245 (10.7%)
 •   5 projects: 145 (6.3%)
 •   6 or more: 186 (8.1%)


Qualifying voters per project
299 projects had at least one voter with 20 edits in the qualifying period: a voter may represent more than one project
 • "home wiki voters": voters whose home wiki value is set to this project
 • "+most edited voters": additional voters where this project was their most edited project as of 7 February 2022
 • "+qualifying voters": additional voters who had 20 edits at this project between 7 August 2021 and 7 February 2022
 • while each voter only has one vote in the actual poll, these charts represent individual voters in each of: their home wiki, any project where they had 20 edits in the 6 months, and on their most edited project of all time
 • the charts eliminate double counting within projects by subtraction while the source data table is non-exclusive
More than 400 qualifying voters
250
500
750
1,000
1,250
1,500
Wikidata
English Wikipedia
Wikimedia Commons
Meta-Wiki
 •   home wiki voters
 •   +most edited voters
 •   +qualifying voters


 • Although Wikidata only had 9 voters with a home wiki registry, it was the most edited project for another 149 voters, and a further 949 voters had at least 20 edits there (though this includes edits that were automatically connected).
 • While 865 voters had their homewiki registration set to English Wikipedia, only 699 voters had their most edits there.


80 to 270 qualifying voters
50
100
150
200
250
300
dewiki
frwiki
ruwiki
plwiki
eswiki
zhwiki
jawiki
itwiki
mediawikiwiki
 •   home wiki voters
 •   +most edited voters
 •   +qualifying voters


 • Large projects saw gains in representation from voters who have other home wikis set.
 • This chart also depicts participation of users active at MediaWiki wiki.


30 to 60 qualifying voters
10
20
30
40
50
60
70
ptwiki
idwiki
nlwiki
enwiktionary
incubatorwiki
arwiki
simplewiki
enwikisource
cswiki
kowiki
cawiki
 •   home wiki voters
 •   +most edited voters
 •   +qualifying voters


 • Major languages and other English Wikimedia projects show significantly increased representation when considering voters who had edited there recently.


20 to 29 qualifying voters
5
10
15
20
25
30
trwiki
hrwiki
ukwiki
svwiki
hewiki
fawiki
viwiki
frwikisource
enwikivoyage
hiwiki
bnwiki
enwikibooks
 •   home wiki voters
 •   +most edited voters
 •   +qualifying voters


 • English Wikibooks had previously appeared entirely unrepresented, and only 1 users was registered from Hindi Wikipedia; each had 20 qualifying voters.


15 to 19 qualifying voters
5
10
15
20
mswiki
srwiki
frwiktionary
enwikinews
huwiki
specieswiki
fiwiki
skwiki
enwikiquote
enwikiversity
ruwikinews
 •   home wiki voters
 •   +most edited voters
 •   +qualifying voters


 • This shows that home wiki does not provide a complete picture of representation, especially from project types other than Wikipedia.


10 to 14 qualifying voters
2.5
5
7.5
10
12.5
15
thwiki
rowiki
etwiki
nowiki
elwiki
zhwikisource
plwikisource
azwiki
bswiki
ruwikivoyage
idwikisource
 •   home wiki voters
 •   +most edited voters
 •   +qualifying voters


 • More gains in representation including other language non-Wikipedias that had no homewiki voters.


An additional 241 projects had between 1 and 9 qualifying voters
project qualifying most edited homewiki
wikidatawiki 1107 158 9
enwiki 1069 699 865
commonswiki 1013 154 51
metawiki 487 61 57
dewiki 263 189 233
frwiki 201 116 134
ruwiki 150 103 119
plwiki 138 100 109
eswiki 133 82 87
zhwiki 112 88 81
jawiki 102 72 81
itwiki 96 53 69
mediawikiwiki 86 15 7
ptwiki 60 27 27
idwiki 56 20 31
nlwiki 53 20 24
enwiktionary 46 13 10
incubatorwiki 44 2 4
arwiki 43 25 26
simplewiki 38 7 2
enwikisource 36 6 1
cswiki 35 16 26
kowiki 32 22 20
cawiki 31 19 20
trwiki 29 20 20
hrwiki 29 8 7
ukwiki 28 9 9
svwiki 27 11 10
hewiki 24 20 17
fawiki 23 14 13
viwiki 23 9 7
frwikisource 23 5 6
enwikivoyage 22 2 2
hiwiki 20 1 1
bnwiki 20 10 8
enwikibooks 20 3 0
mswiki 19 0 0
srwiki 17 5 5
frwiktionary 17 4 1
enwikinews 17 2 1
huwiki 16 6 9
specieswiki 16 1 1
fiwiki 15 4 6
skwiki 15 5 6
enwikiquote 15 0 0
enwikiversity 15 2 2
ruwikinews 15 1 0
thwiki 14 5 6
rowiki 14 2 3
etwiki 14 1 3
nowiki 13 4 4
elwiki 12 2 4
zhwikisource 11 3 0
plwikisource 11 4 3
azwiki 10 0 0
bswiki 10 2 1
ruwikivoyage 10 2 0
idwikisource 10 0 0
bgwiki 9 1 1
ruwikisource 9 0 0
eowiki 9 1 2
hawiki 9 6 1
ruwiktionary 8 3 2
zh_yuewiki 8 3 1
plwiktionary 8 4 1
shwiki 8 0 0
sqwiki 8 2 2
itwikisource 8 2 1
foundationwiki 8 2 0
lvwiki 7 0 0
uzwiki 7 3 1
bewiki 7 2 0
swwiki 7 4 1
dewikisource 7 3 1
ltwiki 6 1 1
slwiki 6 0 0
arzwiki 6 0 0
eswiktionary 6 1 1
cebwiki 6 0 0
dewikivoyage 6 0 0
frwikiversity 6 1 1
plwikiquote 6 0 0
plwikinews 6 0 0
dawiki 5 1 1
hywiki 5 2 1
kawiki 5 2 2
sourceswiki 5 0 0
pawiki 5 4 3
itwikivoyage 5 1 0
minwiki 5 1 0
yowiki 5 0 0
twwiki 5 1 0
tawiki 4 0 0
mlwiki 4 0 0
tlwiki 4 1 1
euwiki 4 0 0
glwiki 4 0 2
cswiktionary 4 1 1
arwikisource 4 0 0
newiki 4 2 2
frwikibooks 4 0 0
ocwiki 4 2 1
frwikivoyage 4 0 0
trwikisource 4 0 0
eswikivoyage 4 1 0
zhwikinews 4 1 0
bnwiktionary 4 0 0
napwikisource 4 0 0
dewiktionary 3 0 2
kkwiki 3 2 1
mrwiki 3 0 0
elwiktionary 3 0 0
urwiki 3 1 2
mkwiki 3 2 2
afwiki 3 0 0
itwikiquote 3 0 1
lawiki 3 0 0
nnwiki 3 0 0
svwiktionary 3 0 1
idwiktionary 3 0 0
jvwiki 3 1 1
ttwiki 3 2 1
bnwikisource 3 1 0
ptwikiversity 3 0 0
bclwiki 3 0 1
alswiki 3 1 1
bawiki 3 2 3
frwikiquote 3 0 0
plwikibooks 3 0 1
orwiki 3 1 2
ndswiki 3 0 0
arwikiquote 3 0 0
zh_classicalwiki 3 0 0
bnwikivoyage 3 0 0
bnwikibooks 3 0 0
hawiktionary 3 0 2
minwiktionary 3 1 0
jawikivoyage 3 2 0
dewikibooks 2 1 1
iswiki 2 0 0
nlwiktionary 2 1 0
astwiki 2 0 0
zhwiktionary 2 0 1
fiwiktionary 2 1 0
ruwikiquote 2 0 0
guwiki 2 1 0
cywiki 2 0 1
warwiki 2 1 0
scowiki 2 0 0
ruwikibooks 2 0 0
eswikiversity 2 0 0
tgwiki 2 2 1
brwiki 2 0 0
idwikibooks 2 0 0
fywiki 2 1 1
kowikisource 2 0 0
igwiki 2 0 2
zhwikiversity 2 0 0
ptwikinews 2 0 0
frwikinews 2 0 0
eswikinews 2 0 3
hifwiki 2 0 0
svwikisource 2 1 0
fawikiquote 2 1 1
banwiki 2 1 0
zhwikivoyage 2 0 0
bjnwiki 2 0 1
itwikinews 2 0 0
arywiki 2 0 0
dewikinews 2 0 1
ruewiki 2 0 0
idwikiquote 2 0 0
crhwiki 2 0 0
arwiktionary 2 0 0
napwiki 2 1 1
gorwiki 2 0 0
oswiki 2 1 1
azwikiquote 2 0 0
papwiki 2 0 0
akwiki 2 0 0
tpiwiki 2 0 0
suwiktionary 2 1 0
lbewiki 2 0 0
tewiki 1 1 1
knwiki 1 0 0
siwiki 1 0 0
hewikisource 1 1 1
jawiktionary 1 0 0
tawikisource 1 0 0
kmwiki 1 1 1
kywiki 1 1 0
eswikisource 1 0 1
viwiktionary 1 0 1
aswiki 1 0 0
trwiktionary 1 0 0
ckbwiki 1 1 1
tawiktionary 1 0 0
hewiktionary 1 0 0
be_x_oldwiki 1 1 1
zhwikibooks 1 0 1
thwiktionary 1 1 0
itwikibooks 1 0 0
dewikiversity 1 1 1
simplewiktionary 1 0 0
azbwiki 1 0 0
anwiki 1 0 0
trwikiquote 1 0 0
zh_min_nanwiki 1 0 1
barwiki 1 0 1
hewikiquote 1 0 0
wuuwiki 1 1 0
ptwikisource 1 0 0
mrwikisource 1 0 0
eswikiquote 1 0 0
thwikisource 1 0 0
pnbwiki 1 0 0
tewikisource 1 0 0
rowikisource 1 0 0
plwikivoyage 1 0 0
mznwiki 1 0 1
ruwikiversity 1 0 0
hewikibooks 1 0 0
ptwikiquote 1 0 0
vecwiki 1 0 0
sahwiki 1 0 0
cvwiki 1 0 0
iawiki 1 0 0
scnwiki 1 0 0
nds_nlwiki 1 0 0
szlwiki 1 1 1
huwikibooks 1 1 1
fawikibooks 1 0 0
gnwiki 1 0 0
lijwiki 1 1 1
vowiki 1 0 0
cswikiversity 1 0 0
gdwiki 1 0 0
thwikibooks 1 0 0
kwwiki 1 0 0
pmswiki 1 0 0
jawikinews 1 0 0
nlwikisource 1 0 0
viwikisource 1 0 0
mswiktionary 1 0 0
maiwiki 1 0 0
knwiktionary 1 0 0
etwikiquote 1 1 0
szywiki 1 0 0
cawikisource 1 0 1
ukwikivoyage 1 0 0
acewiki 1 0 0
bpywiki 1 0 0
sewiki 1 0 0
pamwiki 1 0 0
arwikibooks 1 0 0
fiwikiquote 1 0 0
gomwiki 1 0 0
bewikisource 1 0 0
myvwiki 1 0 1
fiwikisource 1 1 1
lezwiki 1 0 0
glkwiki 1 0 0
ukwikibooks 1 0 0
eowiktionary 1 1 0
hakwiki 1 0 0
nawiki 1 0 0
wawiktionary 1 0 0
avwiki 1 0 0
biwiki 1 0 0
cawikiquote 1 0 0
inhwiki 1 0 0
nowikisource 1 0 0
nqowiki 1 1 0
kswiki 1 0 0
nywiki 1 0 0
ukwikinews 1 0 0
iswiktionary 1 0 0
pagwiki 1 0 0
tetwiki 1 0 1
eowikisource 1 0 0
eowikiquote 1 1 0
jawikiversity 1 0 0
svwikivoyage 1 0 0
vewiki 1 0 0
cbk_zamwiki 1 0 0
ffwiki 1 0 0
chwiki 1 0 0
sqwikiquote 1 0 0
mrwikibooks 1 0 0
towiki 1 0 0
guwiktionary 1 0 0
dzwiki 1 0 0
bewiktionary 1 0 0
orwiktionary 1 0 0
bewikiquote 1 0 0
lijwikisource 1 0 0
bawikibooks 1 0 0
bewikibooks 1 0 0
cowiktionary 1 0 0
These values are non-exclusive