Bầu cử Quỹ Wikimedia/2022/Ứng viên/Gilbert Ndihokubwayo

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022/Candidates/Gilbert Ndihokubwayo and the translation is 100% complete.

Gilbert Ndihokubwayo (Gilbert Ndihokubwayo)

Gilbert Ndihokubwayo (talk meta edits global user summary CA  AE)

Chi tiết về ứng viên
Gilbert Ndihokubwayo.jpg
 • Cá nhân:
  • Tên: Gilbert Ndihokubwayo
  • Nơi ở: Burundi
  • Ngôn ngữ: English, French, Esperanto, Swahili, Kirundi
 • Biên tập:
  • Tham gia Wikimedia từ: 2019
  • Các wiki hoạt động tích cực: Wikipedia, Wikimedia Commons, Meta-Wiki, Wikidata (learning course to contribute to Wikidata)
Giới thiệu / Tóm tắt đơn ứng cử.
Đoạn này sẽ được dịch. (tối đa 150 từ)
Tôi là Gilbert Ndihokubwayo, đồng sáng lập phong trào Wikimedia ở Burundi; tôi tham gia Wikimedia từ đầu năm 2019. Tôi đóng góp cho nhiều dự án Wikimedia, đã tổ chức và điều phối nhiều dự án như Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth, Africa Wiki Challenge, Editathons và nhận thức.

Hiện nay tôi đang lên kế hoạch triển khai chương trình Đọc Wikipedia trong lớp ở Burundi nhằm đào tạo và giúp đỡ các giáo viên hiểu, cũng như tận dụng Wikipedia làm công cụ học tập bằng cách kết nối nó với các thành phần framework Truyền thông và Thông tin Văn học của UNESCO. Tôi đã gặp và chia sẻ kinh nghiệm với nhiều người khác nhau, cũng đã có kinh nghiệm với nhiều nền văn hoá, xã hội... Trong suốt quá trình học tập, tôi đã có thêm kiến thức về giao tiếp và phát triển; ngoài ra, trong khi rèn luyện, tôi cũng học được các kỹ năng và phương pháp sư phạm, và đã phát triển các kỹ năng về chiến lược tổ chức và quản trị dựa trên nền tảng chuyên môn của mình.

Đóng góp cho các dự án Wikimedia, vai trò trong các tổ chức hoặc đoàn hội thuộc Wikimedia, các hoạt động tổ chức phong trào, hoặc tham gia một tổ chức liên kết với Wikimedia.
(tối đa 100 từ)
I'm involved in the organization of events to contribute to Wikimedia projects: wikipedia (editathons, Wikipedia Pages Wanting Photos, ...), Commons (Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth).

I am also learning the Reading Wikipedia in the Classroom program. This is a professional training program of Wikimedia that aims to help teachers understand and leverage Wikipedia as a learning tool by connecting it to the components of UNESCO’s Media and Information Literacy framework. The program helps to learn vital media and information literacy skills for the 21st century, including: understanding how information is produced, how to access and evaluate content online.

Kiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vực mà Hội đồng coi là cần thiết.
 • Chiến lược tổ chức và quản trị
 • Công nghệ nền tảng cấp doanh nghiệp và/hoặc phát triển sản phẩm
 • Chính sách công và pháp luật
 • Khoa học dữ liệu xã hội, phân tích dữ liệu lớn và học máy

(tối đa 150 từ)

I have developed skills in the organizational strategy and management during my professional positions as operations manager and human resources manager, I could manage different services in which more than sixty persons work. I have been involved in the different investigations to collect and evaluate data about the population living analysis, and I can make an inspection of data to lead conclusions and/or to collect useful information in order to make a fruitful decision. I have the capacity of machine learning, I can develop sample forms to collect and analyze information. I have also developed skills in the public policy and the law during my work of human resources management.

During my professional background, I have increased skills in the implementation, planning and monitoring of activities in order to achieve the goals. I have also faced situations that involved me to restructure the strategic process.

Kinh nghiệm sống trên thế giới. Chúng tôi đặc biệt muốn biết về kinh nghiệm ở các khu vực: Châu Phi, Nam Á, Đông/Đông Nam Á – Thái Bình Dương và Mỹ Latin – Caribbean. Chúng tôi tin rằng kinh nghiệm sống ở những khu vực nói trên sẽ giúp Hội đồng gia tăng khả năng thực hiện mục tiêu chiến lược của phong trào – công bằng, dù những kinh nghiệm khác cũng có thể có những đóng góp quan trọng không kém.
(tối đa 250 từ)
During my travels to countries other than my native country, I met with different personalities with whom I could share life experience, culture, socialization, etc.

In December 2016, I participated in the 6th African Esperantist Congress held in Tanzania in the city of Bunda. During this congress, I had the opportunity to discuss with people from countries like Tanzania, Kenya, Togo, France, Brazil, Hungary, Iceland, Japan, Korea.

In August 2017, I participated in the international congress of young Esperantists in Togo, in the city of Aneho. It was an opportunity for me to meet and share experience with people from Togo, Ghana, Benin, Rwanda, DRC, South Africa, France, Italy, Germany, etc.

In September 2019, I have taken part in the East Africa Strategy Summit, East Africa stategy discussions. During the Summit in Kampala, I have met and shared experiences with wikimedians from different countries, among others Ugandans, Rwandans, Kenyans, Ethiopians, DRC, American, Ghana, Tanzanians. We have shared our hopes and expectations from the event, the common themes included bringing together the East African region, spreading awareness of Wikimedia and free knowledge in East Africa, learning about Wikimedia and Creative Commons projects, and community growth.

I have also made visiting trips to countries in the sub-region, including Rwanda and Kenya, which have helped me to learn from others in their ways.

I also had the opportunity to learn from others about teaching practices and methodologies, such as the Zagreb method and the production of teaching materials.

Hiểu biết văn hoá ở các khu vực không phải quê quán và hiểu biết về các ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ. Những kiến thức này sẽ giúp kết nối cộng đồng đa văn hoá của chúng ta.
(tối đa 250 từ)
I learned English as my second language in school. It is a language that I use in various situations with at least an intermediate level. Apart from that I frequently speak French. French is my first language of learning since I was in elementary school and I use it very often in my daily life.

I am also fluent in Esperanto, and in fact I am a teacher of this language. During my career in Esperanto, I have participated in various events that have allowed me to learn theories and practices as in pedagogy and language teaching. Esperanto has allowed me to learn about the cultures of others. In congresses, we have often organized sessions of language festival, an opportunity for people to get aware with the culture of the countries through its linguistic specificities, its music and dances, its cuisine, its way of dressing, etc. Apart from these languages, I also speak Kirundi and Swahili as my mother tongues. Kirundi is the national language of Burundi and is spoken all over the country; the language has a great similarity with Rwanda, the language of the neighboring country, and therefore, it is very easy for a Burundian and a Rwandan to exchange. Burundi and Rwanda, we share a lot since the history of our two countries, the culture, dances, ways of life, etc. Swahili is a language of the sub-region. With Swahili, we find ourselves at home in Burundi, Tanzania, part of the DRC, Kenya, a little in Uganda.

Kinh nghiệm đấu tranh cho một không gian an toàn và có tính hợp tác cho mọi người, và/hoặc kinh nghiệm với việc kiểm duyệt, đàn áp hay các hành vi xâm phạm nhân quyền khác.
(tối đa 250 từ)
I am a founding member of the [Community User Group Burundi], an initiative born in 2019 from three people after attending the East Africa Strategy Summit held in Kampala, Uganda. Since then I have been able to organize events through which community members have made contributions to Wikimedia projects, including editathons on Wikipedia, Africa Wiki Challenge in Burundi; photo contributions on Commons through events like Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth in Burundi.

Actually, I am about to implement the Reading Wikipedia in the Classroom program, a Wikimedia program to teach vital media and information literacy skills for the 21st century.

Apart from the Wikimedia movement, I am a founding member of an association of consumers of information and communication technologies, an association that aims to promote the quality of service offered by telephone operators, the compliance of technical standards of telecommunications equipment made available to consumers and help resolve complaints. We founded the association in April 2013 and currently have more than one hundred members. We also supervise people who want to engage in self-development activities to better appropriate information and communication technologies in order to fight against poverty.

In the Esperanto movement, I am currently responsible for the teaching of Esperanto in Burundi and I have been able to reorganize the language learning clubs. In 2020, I toured all the provinces of the country visiting the clubs in order to encourage the members. This had a very positive impact, new clubs were created, and clubs were revitalized.

Kinh nghiệm liên quan đến (hoặc khi là một thành viên của, tuỳ mức độ bạn muốn chia sẻ) một nhóm người từng phải chịu phân biệt đối xử và không được đại diện trong cấu trúc quyền lực (bao gồm, nhưng không giới hạn, đẳng cấp, chủng tộc, sắc tộc, màu da, nguồn gốc, quốc tịch, bản dạng giới, thể hiện giới tính, xu hướng tính dục, tuổi tác, tôn giáo, ngôn ngữ, văn hoá, trình độ giáo dục, khả năng, thu nhập và môi trường).
(tối đa 250 từ)
Our country, Burundi, has experienced political turbulence based on ethnicity. This unrest caused many deaths and losses. However, we have experienced a post-war period, a period of reconciliation and pacification of the country. Different organizations have emerged to educate youth on mutual reconciliation. Nowadays in Burundi, ethnicity stories have no place anymore, the population has finally understood that the war that the country experienced was not really a question of ethnicity, but rather was for the interests of politicians.

This war had repercussions with neighboring countries (fighting, training and refugee camps, embargo) and officially ended in 2005 with sporadic violence after that date. In August 2000, a first agreement was signed, but without the National Liberation Forces and the Forces for the Defense of Democracy. A new transitional constitution was promulgated on October 28, 2001, establishing an "ethnic" alternation of power, with the presidency and vice-presidency changing every 18 months, alternating Tutsis and Hutus. Despite sustained military activity by Hutu armed groups, some of the National Liberation Forces laid down their arms on October 7, 2002, and the Forces for the Defense of Democracy agreed to participate in the peace process on October 8, 2003, with a final agreement reached on November 16.

Xác minh Việc xác minh được thực hiện bởi Ủy ban Bầu cử hoặc nhân viên Wikimedia Foundation.
Đủ điều kiện: Đã xác minh
Được xác minh bởi: Matanya (talk) 09:14, 17 May 2022 (UTC)[reply]
Xác nhận: