Jump to content

Ủy ban bầu cử Quỹ Wikimedia/Đề cử/2023/Thông báo - thành viên mới

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Công bố các thành viên mới của Ủy ban Bầu cử

Bạn có thể tìm thấy thông báo này được dịch sang các ngôn ngữ khác trên Meta-wiki.

Xin chào mọi người,

Chúng tôi vui mừng thông báo các thành viên và cố vấn mới của Ủy ban Bầu cử. Ủy ban Bầu cử hỗ trợ thiết kế và thực hiện quy trình lựa chọn ủy viên do Cộng đồng và Chi hội lựa chọn cho Hội đồng Quản trị Quỹ Wikimedia. Sau một quá trình đề cử mở, các ứng cử viên mạnh nhất đã có cuộc trao đổi với Hội đồng quản trị và 4 ứng cử viên được chấp nhận là thành viên tân cử của Ủy ban Bầu cử. 4 ứng cử viên khác được mời tham gia với tư cách cố vấn.

Cảm ơn tất cả các thành viên của cộng đồng, những người đã cho chúng tôi những ứng cử viên để xem xét. Chúng tôi mong muốn được làm việc với Ủy ban Bầu cử trong thời gian tới.

Thay mặt cho Hội đồng Quản trị Quỹ Wikimedia,