Jump to content

Abstract Wikipedia/Wiki of functions naming contest/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Wiki of functions naming contest and the translation is 100% complete.

Pomozte prosím vybrat název pro nový wikiprojekt nadace Wikimedia, který je zatím znám jako Wikilambda. Tímto projektem bude wiki, na které může komunita pracovat na knihovně funkcí; vytvářet nové funkce, číst si o nich, diskutovat o nich a sdílet je. Některé z těchto funkcí půjde používat pro vytváření jazykově nezávislých článků Wikipedie, které lze zobrazit v jakémkoli jazyce. V tomto smyslu jde o komponentu Abstraktní Wikipedie (vysvětleno níže). Ale funkce půjde používat také nad rámec cílů Abstraktní Wikipedie.

Cílem této pojmenovávací soutěže je vytvořit zapamatovatelný nový název, který pomůže co možná nejjednodušeji vysvětlit lidem účel této nové wiki. Níže popsaný proces má za cíl získat co nejvíce možných návrhů a poté z nich vybrat ty nejlepší možnosti, které tento účel jasně vysvětlují.

Návrhy bylo možno podávat do 29. září. Budou dvě hlasovací kola, každé bude následovat právní kontrola možností, brzké hlasování bude začínat 22. září, veřejné hlasování bude začínat 29. září a 2. listopadu. Naším cílem je mít finální název projektu vybraný 14. prosince.

[Aktualizace] S radostí 22. prosince oznamujeme, že novým jménem připravované wiki bude komunitou vybrané Wikifunkce.

Co je to funkce?

„Funkce“ je sekvence instrukcí počítačového programu, která provádí výpočet nad daty, která jí poskytnete. Funkce jsou formou znalostí, která může odpovídat na dotazy, jako například „kolik dní uplynulo mezi zadanými dvěma daty“ či „jaká je vzdálenost mezi dvěma uvedenými městy“. Složitější funkce mohou počítat odpovědi na složitější otázky, jako například „jaký je povrch zadaného trojrozměrného tvaru“, „jaká byla v zadaný den vzdálenost mezi Marsem a Venuší“ nebo jestli „existovaly uvedené dva živočišné druhy ve stejnou dobu“. Funkce používáme při různém získávání znalostí již dnes, například při kladení dotazů internetovému vyhledávači. Šablony {{věk}} či {{převod}} jsou také příkladem funkcí, které se již používají na mnoha Wikipediích, napsané ve wikikódu či jazyce Lua a ručně kopírované na každou wiki, která je chce využívat.

Další příklady funkcí jsou na stránce Abstract Wikipedia/Early function examples a velmi hrubý návrh, jak by mohlo vypadat rozhraní, je na Abstract Wikipedia/Early mockups.

Stručně řečeno, funkce provádějí výpočet nad daty, která poskytnete, a odpovídají na otázku, kterou k nim máte.

Tento nový projekt Wikimedia vytvoří knihovnu funkcí, napsaných dobrovolníky, aby pomohly odpovídat na takové otázky napříč jazyky. Vytvořením naší knihovny funkcí můžeme umožnit více lidem získávat a prozkoumávat svobodné znalosti novými způsoby. Aby k tomu mohlo dojít, tento projekt potřebuje jméno. Přidejte se a navrhujte a vybírejte to nejlepší.

Co je to Abstraktní Wikipedie?

Vizuální vysvětlení projektu Abstraktní Wikipedie a wiki pro funkce

Samotný termín „Abstraktní Wikipedie“ odkazuje na dlouhodobý cíl – že tato knihovna funkcí někdy v budoucnu umožní tvorbu článků nezávislých na jazyce. Jakmile vzniknou i další části tohoto projektu, bude to znamenat, že jakékoli wiki – zejména ty malé či střední – budou moci dramaticky zvýšit počet článků dostupných v jejich jazyce. Znamená to také, že editoři mohou sdílet znalosti ze své kultury a kontextu s větším a globálnějším posluchačstvem.

Nová wiki pro funkce vytvoří infrastrukturu, která tuto vizi umožní. Část projektu, věnující se Abstraktní Wikipedii, začne za zhruba rok.

Jinými slovy: budeme moci kombinovat funkce z této nové wiki s daty a lingvistickými informacemi ve Wikidatech, abychom vytvářeli věty v libovolném z podporovaných přirozených jazyků. Tyto věty pak půjde využívat v jakékoli Wikipedii (či jinde).

Více podrobností o celém projektu najdete na stránkách Abstraktní Wikipedie. Momentálně nehledáme název pro dlouhodobý cíl projektu „Abstraktní Wikipedie“, ale jen pro novou wiki funkcí.

Časový rozvrh

 • 15. září: Požádejte o překlady; požádejte o vícejazyčné dobrovolníky, kteří by návrhy kontrolovali v průběhu jejich předkládání.
 • 22. září: Připomenutí oznámení k předkládání návrhů a účasti na předčasném hlasování.
 • 29. září: Začíná první kolo hlasování široké komunity.
 • 13. října: Uzavření prvního kola hlasování; začíná první přezkum 6 nejlepších jmen.
 • 2. listopadu: Začíná druhé kolo komunitního hlasování.
 • 16. listopadu: Uzavření druhého kola hlasování; kontrola a sčítání hlasů.
 • 17. listopadu: Vyhlášení podrobných výsledků hlasování; začíná druhý právní přezkum nejlepšího jména (jmen).
 • 22. prosince: Formální oznámení nového názvu projektu; zahájení přípravy žádosti o koncepty loga.

Kritéria návrhu názvu

 • Název by měl nějakým způsobem odkazovat nebo být spojen s cílem wiki, kterým je být sbírkou funkcí. Dobrý název bude pravděpodobně:
  • Používejte zavedené termíny hnutí, které jsou dobře známé a rozpoznatelné, například "Wiki".
  • Zdůrazněte klíčový detail projektu (vzpomeňte si na "data" ve slově "Wikidata"), aby první čtenáři nebo posluchači věděli, na co se projekt zaměřuje.
  • Snadno se vyslovuje nahlas a snadno se hláskuje (nezapomeňte, že lidé budou toto jméno často používat).
  • Název by neměl být pouze odkazem na cíl abstraktní Wikipedie nebo se týkat pouze přirozeného jazyka a abstrakce obsahu. Název by měl odrážet skutečnost, že funkce mohou být používány nejrůznějšími způsoby a na nejrůznějších místech.
 • Název se musí dobře překládat.
  • Skupina dobrovolníků zkontroluje návrhy ve svém jazyce (jazycích) a v případě pochybností přidá poznámky k diskusi.
 • Měl by být samostatný jako název domény nebo subdomény.
  • Wiki bude vytvořena na adrese "foo.org" nebo "foo.wikimedia.org". V současné době není rozhodnuto a bude to vycházet z technických a právních rozhodnutí.
 • Název nesmí porušovat práva duševního vlastnictví žádné třetí strany a podléhá konečnému přezkoumání právním zástupcem, aby bylo zajištěno, že tomu tak není.

Pravidla pro předkládání názvů

 • Počet návrhů. Během období pro předkládání návrhů můžete předložit libovolný počet jmen. (Duplicitní jména budou před hlasováním sloučena.)
 • Smlouva implicitní při podání návrhu.
  • (a) Podáním návrhu implicitně potvrzujete, že jste si přečetli tato pravidla a souhlasíte s nimi.
  • (b) Odesláním názvů souhlasíte s uzavřením smlouvy o postoupení všech svých práv k předloženým jménům na nadaci Wikimedia, včetně všech autorských práv, obchodní značky, publicity a všech dalších práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv.
  • (c) Zaručujete, že vy (nebo nadace Wikimedia) jste vlastníkem všech autorských práv, práv k ochranné známce, morálních práv, práv na publicitu a dalších duševních a vlastnických práv k navrhovanému názvu a že podle vašeho nejlepšího vědomí neporušuje žádná práva třetích stran.
 • Spory. I když doufáme, že mezi vámi a nadací Wikimedia nedojde k žádnému sporu, musíme stanovit určitá pravidla, jak se budou případné spory řešit. Účastí v procesu výběru názvu souhlasíte s tím, že vaše podání, postoupení práv k němu a případné spory se budou řídit zákony Spojených států amerických a budou projednávány u příslušného soudu ve městě a okrese San Francisco v Kalifornii.

Podrobnosti o procesu pojmenování

 1. Období pro podání návrhu. Během období pro předkládání návrhu probíhá předběžné hlasování a je podporována diskuse. Během tohoto období lze názvy upravovat a předkládat odvozeniny. Všechna jména musí být v souladu s pravidly kritérií (viz níže). Během tohoto období brainstormingu buďte prosím obzvláště přátelští a konstruktivní.
 2. Poté zavedeme dvě úrovně viditelnosti pro hlasování: Na výchozí (aktuální) hlasovací stránce bude v tuto chvíli viditelných zhruba 20 nejlepších návrhů podle počtu podporovatelů. Poté bude k dispozici také druhá stránka se všemi návrhy k hlasování, na kterou bude odkaz z hlavní hlasovací stránky, tedy druhá úroveň.
  • V průběhu hlasování, přibližně jednou za pracovní den, budeme kontrolovat, zda existují návrhy, které by měly být přesunuty na hlavní hlasovací stránku nebo z ní vypuštěny. Zde používáme určitou volnost, ale v zásadě platí, že pokud má něco větší podporu než nejméně podporované návrhy na hlavní hlasovací stránce, mělo by to být na hlavní hlasovací stránce.
  • Přidávání zcela nových návrhů bude možné i po 29. září, ale pouze do úplného seznamu návrhů, tj. do druhé úrovně.
 3. Vyřazovací kolo. Po uplynutí lhůty pro podávání návrhů jsou návrhy prezentovány v náhodném zobrazení po dobu nejméně jednoho týdne hlasování.
  • Každý hlasující může hlasovat pro libovolný počet návrhů.
 4. Hodnocení finalistů. Po určení šesti nejlepších návrhů podle počtu hlasů provede právní poradce úvodní zběžnou kontrolu šesti nejlepších názvů z hlediska případných právních problémů, možnosti registrace jako globální ochranné známky a rozhodne o vhodnosti.
 5. Závěrečné hlasování. Do týdenního závěrečného hlasování může být zařazeno až šest názvů, které budou předloženy k hlasování v náhodném pořadí. Hlasy budou počítány metodou okamžitého sčítání hlasů. Hlasující stanoví pořadí návrhů.
 6. Závěrečný právní přezkum. Právní dohled provede hloubkový přezkum nejlepšího jména. Pokud podle uvážení právního poradce není název, který byl vybrán jako nejlepší, vhodný z právních důvodů (ochranná známka, autorská práva atd.), bude název stažen z posuzování (s veřejným vysvětlením proč) a název druhého výběru bude přezkoumán podle stejných kritérií. Pokud je název druhé volby nepřijatelný, právní poradce bude pokračovat v seznamu až k prvnímu dostupnému a jasnému názvu.

Způsobilost k hlasování

Každá osoba může hlasovat pouze z jednoho účtu. V prvním kole hlasování můžete hlasovat pro libovolný počet jmen. Ve druhém kole hlasování seřadíte vybraná jména podle pořadí. Můžete použít miniaplikaci (pokud používáte desktopový prohlížeč), nebo můžete hlasovat ručně tak, že seřadíte všech šest kandidátů (uvedete je podle čísel v sestupném pořadí podle preferencí) a následně připojíte svůj podpis v jednom řádku. Pokud budete hlasovat vícekrát a změníte názor, bude brán v úvahu pouze poslední řádek s vaším hlasem.

Hlasovat můžete z jednoho registrovaného účtu, který vlastníte na Wikimedia projektu (můžete hlasovat pouze z jednoho účtu, bez ohledu na to, kolik účtů vlastníte, ačkoli můžete hlasovat pro libovolný počet jmen). Abyste mohli hlasovat, musí tento jeden účet:

 • nesmí být blokovány na více než jednom projektu a
 • nebýt botem a
 • k 1. září 2020 provedl alespoň 25 editací na jakékoli veřejné produkční wiki Wikimedia (jako je Wikipedie, Commons, Wikizdroje atd.).

Hlasovat mohou současní i bývalí členové správní rady a poradního sboru Nadace Wikimedia.

Druhé kolo sčítání hlasů: Do druhého kola hlasování postoupí až šest kandidátů. Po skončení hlasování se pomocí modifikace instant-runoff systému započítá první (nebo jediná) volba každého hlasujícího a použije se k seřazení přihlášených kandidátů podle preferencí. Každá první (nebo jediná) volba se počítá jako jeden hlas pro vybrané podání. Pokud v tomto okamžiku získá prostou většinu, vstoupí toto podání do závěrečného právního hodnocení. Pokud prostá většina neexistuje, bude podání s nejmenším počtem hlasů vyřazeno a všechny hlasy, které vyjádřily první volbu pro toto podání, budou přepočítány na jejich druhou volbu. Tento postup se bude opakovat, dokud podání nezíská prostou většinu všech zbývajících hlasů. Výsledné podání pak projde závěrečným právním hodnocením. V případě, že podání neprojde právním přezkumem, jednoduše vyřadíme nejprve toto podání a začneme sčítat znovu, dokud podání neprojde závěrečným právním přezkumem. Třetí kolo hlasování se neplánuje.

Výsledky 1. kola

Bylo předloženo 176 návrhů a k nim přijato přes 500 hlasů.

Z prvního kola vzešlo těchto šest finálových jmen:

 • Wikilambda
 • Wikifunctions
 • Wikimedia Functions
 • Wikicode
 • Wikifusion
 • Wikicodex

Více informací v týdenních zprávách.

2. kolo hlasování

Hlasování je nyní uzavřeno. Jména budou nyní zaslána ke konečné právní kontrole. Nový název bude oznámen v polovině prosince.

Můžete si přečíst poznámky ke jménům, poskytnuté Právním a Komunikačním oddělením Nadace, a prohlédnout si záznam hlasování.

Nejvýše umístěné výsledky byly:

 1. Wikifunctions
 2. Wikimedia Functions

Podrobnější informace o výpočtu výsledků najdete v osmém vydání zpravodaje.

Děkujeme!

 1. Původně známá jako Wikilambda, nové jméno bylo vybráno na konci roku 2020 v komunitním hlasování. Wikifunctions je vlastní jméno, lze ho však překládat.