Jump to content

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2008/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
The election ended 21 June 2008. No more votes will be accepted.
The results were announced on 26 June 2008.
Bầu cử Ban Quản trị 2008
Tổ chức


Kỳ bầu cử Ban Quản trị năm 2008 sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đén 21 tháng 6 năm 2008. Các thành viên trong cộng đồng Wikimedia được bỏ phiếu cho một ứng cử viên vào nhiệm kỳ một năm, hết hạn vào tháng 7 năm 2009. Ban Quản trị là nhóm quản trị cao nhất của Quỹ Hỗ trợ Wikimedia, một tổ chức bất vụ lợi 501(c)(3) đã đăng ký tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Quỹ Wikimedia quản trị nhiều dự án khác nhau, bao gồm WikipediaCommons.

Cuộc bầu cử này được tổ chức một cách an toàn trên các máy chủ của Software in the Public Interest. Các lá phiếu được giữ bí mật và chỉ có một vài người được xem nó để kiểm tra bầu cử và đếm số phiếu. Các cử tri xếp hàng các ứng cử viên theo số. Sau đó, các lá phiếu được đếm, dùng phương pháp Schulze để xếp hàng các ứng cử viên theo số cử tri thích người đó hơn các ứng cử viên kia.

Các ngày trên trang này có lúc giờ 00:00 (nửa đêm) UTC.

Thông tin cho cử tri[edit]

Tư cách[edit]

Bạn được bỏ phiếu dùng một tài khoản đăng ký của bạn tại một wiki trực thuộc Wikimedia (bạn chỉ được bỏ phiếu dùng một tài khoản, dù mà có thêm tài khoản tại dự án khác). Để đủ tư cách, tài khoản này cần phải:

 • không bị cấm; và
 • không phải là bot; và
 • đã sửa đổi ít nhất 600 lần tại wiki đó trước ngày 1 tháng 3 năm 2008 (không được tính vào các sửa đổi trên wiki khác); và
 • đã sửa đổi ít nhất 50 lần tại wiki đó trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến 29 tháng 5 năm 2008.

Các ngoại lệ đặc biệt: những người sau được bỏ phiếu bất chấp các điều kiện ở trên:

 • các người quản lý máy chủ Wikimedia và truy cập được dòng lệnh của các máy chủ;
 • nhân viên được trả lương bởi Quỹ Wikimedia, bắt đầu làm việc tại sở này trước ngày 1 tháng 3 năm 2008;
 • các ủy viên và cựu ủy viên Ban Quản trị.

Cách bỏ phiếu[edit]

Nếu bạn có đủ tư cách bỏ phiếu:

 1. Hãy đọc lời giới thiệu của các ứng cử viên và lựa chọn các ứng cử viên để ủng hộ.
 2. Dùng một tài khoản của bạn mà thỏa mãn các điều kiện ở trên, hãy mở lên trang wiki với tên “Special:Boardvote”. Chẳng hạn nếu bạn sửa đổi tích cực nhất tại Meta (meta.wikimedia.org), bạn sẽ mở lên meta.wikimedia.org/wiki/Special:Boardvote. Còn nếu bạn là thành viên tích cực tại Wikipedia tiếng Việt, bạn sẽ mở lên vi.wikipedia.org/wiki/Đặc_biệt:Boardvote.
 3. Thực hiện các bước ở trang đó.

Thông tin cho ứng cử viên[edit]

Trách nhiệm của Ban Quản trị[edit]

Ban Quản trị chịu trách nhiệm chung cho:

 • xác định nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch dài hạn và những chính sách ở cấp độ cao của Quỹ và các dự án của Quỹ;
 • lựa chọn Giám đốc điều hành (người giám sát các hoạt động thường nhật), và đánh giá hiệu quả của họ;
 • bảo đảm sự hoạt động của tổ chức bằng cách đưa ra con số các nguồn lợi nhuận độc lập;
 • liên lạc giữa phương hướng và hoạt động của Quỹ đến cộng đồng;
 • giám sát các nhân viên liên quan đến việc kế toán, ngân quỹ, và chương trình;
 • duy trì tính hợp nhất giữa luật pháp và đạo đức;
 • tuyển mộ và hướng dẫn những thành viên mới của Hội đồng;

Trong Hội đồng, các vị trí cụ thể với những trách nhiệm phụ (như Chủ tịch, Thư ký điều hành, và Thủ quỹ) được quy định bởi luật của Wikimedia và được bầu chọn hàng năm bởi Hội đồng.

Trách nhiệm của Hội đồng không bao gồm:

 • can thiệp vào hoạt động thường nhật, trừ lúc khẩn cấp;
 • sắp đặt các quy định soạn thảo ở cấp độ dự án;
 • giải quyết những tranh chấp cộng đồng ở mức cơ bản;
 • tình nguyện viên tại những lĩnh vực cụ thể của công việc mang tính tổ chức thông thường.

Trách nhiệm của ủy viên quản trị[edit]

Là một thành viên Hội đồng của một tổ chức như nhỏ như Quỹ Wikimedia, phải đối phó với những thách thức rộng lớn, có thể rất tốn thời gian. Vị trí này là tình nguyện và không có lương. Trong khi những thành viên hội đồng không được kỳ vọng sẽ bỏ tiền túi vào tổ chức, họ được hoan nghênh giúp đỡ việc quyên tiền.

Thành viên hội đồng được mong đợi sẽ tham gia vào ít nhất 3-4 cuộc họp với tư cách cá nhân hàng năm, tham dự Wikimania (hội nghị thường niên của chúng tôi), và tham dự những cuộc họp và biểu quyết trực tuyến được sắp lịch khác. Hội đồng liên lạc rất nhiều qua thứ điện tử, wiki, và IRC. Những thành viên quản trị cá nhân đôi khi tham gia vào những cuộc họp chiến lược với những tổ chức và công ty khác, rồi chuyển tải kết quả về lại cho Hội đồng và nhân viên.

Cá nhân các thành viên hội đồng được mong đợi tham gia vào những hoạt động cụ thể (như kêu gọi quyên góp, Wikimania, hay kiểm toán) và giúp đỡ những quy định, hiến chương, và nghị quyết nháp về những chủ đề như vậy.

Hội đồng quản trị lý tưởng là sự pha trộn nhiều kỹ năng khác nhau: nó bao gồm những người suy nghĩ bao quát và lãnh đạo, những người kỳ cựu với kế toán hoặc kinh nghiệm luật pháp phi lợi nhuận, chuyên gia gây quỹ, và các nhân vật nổi tiếng. Nó cũng thay đổi tùy theo văn hóa, phản ánh sự đa dạng trong cộng đồng các dự án của Quỹ. Nó xem hoạt động cai quản chung rất nghiêm túc trong khi khuyến khích nhân viên phấn đấu vì những mục tiêu dài hạn tham vọng nhưng thực tế.

Vai trò của thành viên Hội đồng không phải lúc nào cũng thú vị nhất hoặc vị trí tưởng thưởng nhất. Đa số công việc của họ không được sự chú ý; một số trong đó lại có tính bảo mật cao, và một số chỉ đơn thuần là quản lý. Mặt khác, đó là cơ hội độc đáo để tạo nên sự khác biệt trong một trong những tổ chức đặc biệt về văn hóa nhất trên hành tinh.

Vì thành viên Hội đồng gánh những tránh nhiệm với vị trí của mình, các ứng cử viên hiện đang giữ vị trí trả lương của Quỹ Wikimedia phải từ nhiệm trước khi họ được chỉ định làm Hội đồng quản trị. Điều này để tránh mâu thuẫn quyền lợi tiềm tàng.

Tư cách ra ứng cử[edit]

To be eligible as a candidate, you must:

 • have made at least 600 edits before 01 January 2008 on any one registered account on one wiki (edits across several wikis cannot be combined); and
 • have made at least 50 edits between 01 January and 01 June 2008 on that wiki; and
 • publicly disclose your real name in your candidate presentation (because the identities of Board members are a matter of public record, it is not possible to hold a position on the Board of Trustees anonymously or under a pseudonym); and
 • be at least 18 years old and of legal age in your home country.
Special exceptions: current members of the Board of Trustees may be candidates regardless of the above requirements.

Cách ra ứng cử[edit]

If you are eligible, you can submit your candidacy by doing the following:

 1. Write a brief summary of no more than 1200 characters stating what you would do if you were elected to the Board of Trustees, your relevant opinions and experience, and anything else you think is relevant. You may not use your candidate summary to link to lists of endorsements or other platform pages, and may not run on a slate with other candidates.
 2. Submit your summary between 00:00, 08 May 2008 (UTC) and 23:59, 22 May 2008 (UTC). After 22 May, it cannot be changed except for minor corrections or translation. Any additions submitted after this deadline will be time-stamped and presented separately from the original summary, and will only be presented to voters if they get translated into all of the same languages as the original summary.
 3. Submit proof of your identity to Cary Bass (Volunteer Coordinator) before 29 May 2008. You will be privately contacted by a member of the Election Committee with further information about meeting this requirement when you list yourself as a candidate.

Candidates who fail to comply with the above requirements and deadlines will be disqualified.

Tổ chức[edit]

Thời hạn[edit]

 • 1–31 tháng 5 năm 2008: chủ yếu dịch thuật.
 • 8–22 tháng 5 năm 2008: nộp đơn ứng viên.
 • 29 tháng 5 năm 2008: hạn chót để nộp chứng minh nhân thân (nộp trễ hoặc thiếu sẽ bị loại).
 • 1–21 tháng 6 năm 2008: bầu cử.
 • 22–23 tháng 6 năm 2008: kiểm phiếu.
 • 26 tháng 6 năm 2008: thông báo kết quả.

Người dịch[edit]

To ensure that a representative cross-section of the Wikimedia community takes part in this election, it is important to translate election notices and candidate statements into as many languages as possible. To help translate, please see the translation page.