Jump to content

Fundraising 2008/Transparency/he

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

שקיפות קרן ויקימדיה

קרן ויקימדיה היא הגוף המפעיל את ויקיפדיה והתומך בה. קרן ויקימדיה היא ארגון ללא מטרות רווח הזכאי לפטור ממס לפי חוק 501(c)(3) של ארצות הברית, שמושבו בסן פרנסיסקו שבקליפורניה, ארה"ב. תושבי ארה"ב רשאים לנכות את תרומתם לקרן ויקימדיה מהכנסתם החייבת במס פדרלי.

כארגון ללא מטרות רווח שדוגל בשקיפות כאחד מערכיו הבסיסיים, קרן ויקימדיה מחויבת להעביר מידע למתנדבים שלנו, לתורמים שלנו,