Jump to content

Fundraising 2008/Transparency/nb

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Åpenhet i Wikimedia Foundation

Wikipedia drives og støttes av Wikimedia Foundation (WMF), en 501(c)(3) ideell korporasjon fritatt for skatt, basert i San Francisco i California. I USA kan du trekke fra gaver fra den føderale inntektsskatten.

Som en nonprofitorganisasjon med åpenhet som en kjerneverdi, forplikter Wikimedia Foundation seg til å kommunisere med våre frivillige, givere og andelshavere på en åpen, etterprøvbar og punktlig måte.

Wikimedia Foundations erklærte formål

Formålet til Wikimedia Foundation er å gjøre mennesker over hele verden i stand til og engasjerte i å samle og utvikle kunnskapsmateriale under en fri lisens eller i public domain (offentlig eiendom), og å spre dette materialet effektivt og globalt.

I samarbeid med et nettverk av lokale avdelinger, sørger Wikimedia Foundation for den grunnleggende infrastrukturen og et organisatorisk rammeverk for flerspråklige wikiprosjekter og andre foretak som tjener dette formålet. WMF sørger for at nyttig informasjon fra wikimediaprosjektene vil være gratis tilgjengelig på internett uten tidsbegrensning.

Årsrapport 2007/2008

Fra og med regnskapsåret 2007-2008 (1.juli 2007 til 30. juni 2008), publiserer Wikimedia Foundation en årsrapport (Annual Report) om sine mål og hva vi har oppnådd. Det er mulig å laste ned kopier av denne rapporten nedenfor.

Vi publiserer også en detaljert finansrapport, med revidert regnskap og budsjett for hvert regnskapsår.

Noen lokale avdelinger publiserer også sine egne rapporter, se deres respektive nettsider for mer informasjon.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/2/2a/WMF_20072008_Annual_report.pdf


2007/2008 Annual Report


Styre, vedtekter og retningslinjer for Wikimedia Foundation