Jump to content

Fundraising 2008/Transparency/hsb

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Transparenca załožby Wikimedia Foundation

Wikipedija wukonja so a wudźeržuje so přez Wikimedia Foundation, bjezdawkowe dobroćelske zjednoćenstwo po postajenju 501(c)(3) ze sydłom w Franciscu, Kaliforniskej. W Zjednoćenych statach móžeće dary wot dawkownych dochody wotćahnyć.

Jako powšitkownosći wužitna organizacija z jadrowej hódnotu transparency, Wikimedia Foundation je winowata z našimi dobrowólnikami, darićelemi a dowěrnikami na wotewrjene, zamołwite a přihódne wašnje komunikować.

Misijowa deklaracija załožby Wikimedia Foundation

Misija Wikimedia Foundation je społnomócnjenje a angažowanje ludźi po cyłym swěće k zběranju a wuwiwanju kubłanskeho wobsaha pod swobodnej licencu abo jako zjawne dźeło a jón efektiwnje a globalnje rozšěrić.

W zhromadnym dźěle ze syću wotnožkow, załožba dodawa bytostnu infrastrukturu a organizatoriski wobłuk za podpěru a wuwiće wjelerěčnych wikijowych projektow a druhich prócowanjow, kotrež tutej misiji słuža. Załožba budźe wužitne informacije z jeje projektow w interneće darmo na přeco k dispozciji stajeć a wobchować.

2007/2008 Lětna rozprawa

Započinajo w hospodarskim lěće 2007-2008 (1. julija 2007 do 30. junija 2008), załožba Wikimedia Foundation wozjewja lětnu rozprawu wo swojich cilach, wudobyćach a wotpohladach. Deleka móžeće kopije rozprawow sćahnyć.

Wozjewjamy tež podrobne financne rozprawy, na přikład přepruwowane financielne rozkłady a naš lětny plan za kóžde hospodarske lěto.

Někotre městne wotnožki wozjewjeja swójske rozprawy; prošu wobhladajće sej wotpowědne webstrony wotnožki za wjace informacijow.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/2/2a/WMF_20072008_Annual_report.pdf
2007/2008 Lětna rozprawa

Załožbowa rada a zasady załožby Wikimedia Foundation