Movement Charter/Overview/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Movement Charter/Overview and the translation is 100% complete.

Movement Charter będzie dokumentem definiującym role, obowiązki i prawa wszystkich członków i podmiotów Ruchu Wikimedia, łącznie z ustanowieniem nowej Global Council, która będzie odpowiadała za zarządzania Ruchem Wikimedia. Movement Charter jest jednym z priorytetów Strategii Ruchu Wikimedia. Oczekuje się szerokiego procesu związanego z ratyfikacją Movement Charter.

Zgodnie z rekomendacjami strategicznymi, Movement Charter będzie:

 • Określać wartości, zasady i podstawy dla struktur Ruchu, w tym ról i obowiązków Global Council, ośrodków (hub'w) regionalnych i tematycznych, a także innych istniejących i nowych podmiotów oraz organów decyzyjnych,
 • Ustalać wymagania i kryteria dla decyzji i procesów, które dotyczą całego Ruchu, tak aby były one usankcjonowane i godne zaufania wszystkich interesariuszy.
  • Utrzymywanie bezpiecznego środowiska do współpracy między użytkownikami
  • Zapewnienie generowania i dystrybuowania wpływów w całym Ruchu Wikimedia,
  • Wyznaczenie wspólnego kierunku, w jaki sposób należy alokować zasoby, z odpowiednimi mechanizmami określającymi zasady ich rozliczania.
  • Definiowanie sposobu współpracy społeczności i wzajemnej odpowiedzialności.
  • Ustalenie oczekiwań co do uczestnictwa i praw uczestników Ruchu Wikimedia.

Dlaczego potrzebujemy Movement Charter?

Jesteśmy zróżnicowanym i rozwijającym się ruchem, który musi uwzględniać większą różnorodność w procesach decyzyjnych. Dążymy do poprawy zaufania i koordynacji pomiędzy uczestnikami naszego ruchu. Chcemy dzielić wspólne ramy do wspólnej pracy i osiągnięcia kierunków strategicznych.

Dlaczego należy wziąć udział?

Opracowujemy Movement Charter dla całego ruchu. Potrzebujemy udziału ze wszystkich zakątków świata, a zwłaszcza grup tradycyjnie niedoreprezentowanych w naszym ruchu. Musimy być otwarci na różne perspektywy, aby zrozumieć, gdzie się zgadzamy, a gdzie potrzebne są dalsze rozmowy.

 • Każda perspektywa jest wyjątkowa i pozwala nam lepiej zrozumieć czym jest Ruch Wikimedia
 • Każdy ma inne oczekiwania związane z rozwojem Ruchu Wikimedia
 • Musimy podjąć ważne decyzje dotyczące przyszłości Ruchu Wikimedia - Twój głos przyczynia się do podejmowania przez nas bardziej świadomych decyzji.

Jak wziąć udział