Movement Strategy/Events/Documentation/27 June/Summary/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Events/Documentation/27 June/Summary and the translation is 98% complete.

Otwierając drzwi dla Movement Charter

Prezentacja z wydarzenia.

Chociaż Ruch Wikimedia rozrósł się do ponad trzystu języków i około dwustu organizacji afiliowanych, wciąż nie posiada on jednego dokumentu, który określałby role i obowiązki wszystkich tych społeczności i podmiotów. Jest to luka, którą Strategia Ruchu ma na celu wypełnić poprzez stworzenie Movement Charter, deklaracji, która pomogłaby „ustanowić wspólne ramy do podejmowania decyzji w Ruchu". W tym temacie odbyła się dyskusja 27 czerwca 2021, w której udział wzięło ponad 100 członków społeczności Wikimedia.

Stworzenie Movement Charter wymaga grupy roboczej posiadającej zarówno doświadczenie, jak i różnorodność. Pytanie brzmi: Jak najlepiej możemy to osiągnąć? Zaproponowano model równego podziału mandatów między osiem regionów. Podczas wydarzenia większy entuzjazm wzbudziło przydzielanie miejsc na podstawie przynależności: albo do „społeczności projektowych”, organizacji afiliowanych lub Wikimedia Foundation. Chociaż przydzielenie niektórych miejsc według regionów lub grup może pomóc, większość uczestników zgodziła się, że nie wszystkie miejsca powinny być ustalone lub rozdzielone równomiernie. Ważne jest, aby być elastycznym przy dodawaniu większej liczby miejsc lub dodawaniu nowych członków grupy, aby odpowiednio reagować na złożoność całego Ruchu, którego nie można w prosty sposób po prostu reprezentować poprzez pojedynczych przedstawicieli.

Przykładowe wyniki ankiety udostępnione uczestnikom
Runda 1: Zdefiniować określoną liczbę miejsc dla przedstawicieli projektów, organizacji afiliowanych i WMF
Runda 1: Spełnianie wymagań różnorodności i wiedzy grupy bez kwot miejsc dla przedstawicieli projektów, organizacji afiliowanych i WMF

Before the conversation, the Wikimedia Foundation shared a proposal for selecting members of the Charter’s drafting group. The proposal received several endorsements. There was also significant support for random selection, inspired by citizen assemblies, which may avoid bias and focus on representing the movement rather than individual communities. Regardless of the method, should there be a single selection process globally? A global selection process risks turning into a “popularity contest”, but it is difficult to decide on behalf of which “region” or “group” someone is nominated locally. Because this discussion has been going in loops for a while, there was a question about setting a deadline (tentatively, July 21st), after which a decision would be made by the Wikimedia Foundation regarding the selection process.

Zanim Wikimedianie będą mogli zgłosić się do grupy roboczej, powinni wiedzieć, ile pracy będzie od nich wymagane. Panuje powszechna zgoda, że przeciętne zobowiązanie powinno wynosić około 5 godzin tygodniowo, z możliwością większego zaangażowania dla tych, którzy chcą i mogą to zrobić. Jedno z pytań dotyczyło jednak tego, czy członkowie muszą biegle posługiwać się językiem angielskim. Chociaż wielojęzyczność może być wyzwaniem, faktem jest, że większość Wikimedian nie mówi wystarczająco biegle po angielsku i zostałaby wykluczona z konwersacji. Sugerowane środki łagodzące obejmują korzystanie z tłumaczenia maszynowego lub tłumaczenia ustnego na żywo podczas spotkań grupy.

Rozmowy będą kontynuowane po wydarzeniu z 27 czerwca, a zespół ds. Strategii Ruchu dąży do uzgodnienia ostatecznych punktów. W tym duchu propozycja Wikimedia Foundation została zmieniona. W miarę jak rozmowy będą kontynuowane i, miejmy nadzieję, zostanie osiągnięte porozumienie, zespół ds. Strategii Ruchu przystąpi do przygotowania wielojęzycznej rekrutacji kandydatów do grupy roboczej ds. utworzenia Movement Charter. Mamy nadzieję, że proces ten zostanie rozpoczęty, ze wsparcie społeczności, pod koniec lipca. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, śledź biuletyn lub kanał Telegram dotyczący Strategii Ruchu.

Wyniki ankiety

Podczas każdej z trzech sesji wydarzenia uczestnikom udostępniono dwie ankiety: pierwsza ankieta została udostępniona przed dyskusją, a druga po jej zakończeniu. Poniżej znajdują się wykresy ze szczegółowymi wynikami każdej z tych ankiet.

Kompozycja

(s)Elekcja

Zaangażowanie

Źródła