Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 2/Reach/Brussels Strategy Salon March 29, 2017/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Streszczenie i notatki

29 marca 2017 roku zebraliśmy wybitną grupę znanych ekspertów z całego świata, aby porozmawiać o przyszłości Wikimedia podczas kolacji. Wykorzystaliśmy okazję możliwości uczestniczenia na prawach gości w konferencji RightsCon w Brukseli, aby zgromadzić rozmaitych myślicieli na rozmowę wokół pytania: jak sądzicie, dokąd ruch Wikimedia może zmierzać w ciągu najbliższych 15 lat? Wielu z zebranych ekspertów ma doświadczenie w dziedzinie prawa i nauki, inni są lub byli różnego rodzaju działaczami. Upewniliśmy się, że nasza grupa będzie reprezentowała różne kontynenty (Ameryka, Europa, Afryka i Azja) i kilka sektorów.

Grupa została podzielona na dwie części, a Jorge i Jan dołączyli do końców długiego stołu i spisywali notatki z dwóch rozmów odbywających się równolegle. Jak pokazano poniżej, rozmowy toczyły się w różnych kierunkach.

Notatki Jana

Dysputa na końcu Jana była skoncentrowana na niebezpieczeństwach stojących przed projektami Wikimedia, mimo, że Jan nie skupił celowo uwagi uczestników na tym aspekcie. To było nieco zaskakujące, ale także bardzo interesujące. Ogólną obserwacją było, że Wikimedia to historia sukcesu, ale obecnie stoi w obliczu poważnych zagrożeń.

 • Uczestnicy byli zaniepokojeni ostatnimi wydarzeniami w społeczeństwie i polityce. Jeden z ekspertów zauważył, że Wikipedia dzieje się w społeczeństwie i że "populistyczne szaleństwo", które można obserwować, stanowi zagrożenie dla projektów. Inny ekspert zasugerował, że elastyczność będzie kluczowa i że wiele pozytywnych wydarzeń może pochodzić z etapów ucisku, np. epoka panowania wojskowego w Brazylii, która wywołała rozprzestrzenianie się ważnych ruchów kulturowych.
 • Ogólnie wskazano, że bardzo ważny będzie immunitet pośrednictwa. Jednakże, rządy i podmioty prywatne będą coraz częściej korzystać z warunków korzystania platform aby regulować zachowania użytkowników i treści.
 • Pytanie, które zaniepokoiło ekspertów, dotyczyło sytuacji, co się stanie, gdy ktoś będzie w stanie dowodzić hordą troli edytujących Wikipedię. W miarę dochodzenia ery globalizacji do końca, wzrasta populizm. Co najmniej jeden z ekspertów sądził, że nakłada to na Wikipedię nową rolę jako otwartej, wolnej encyklopedii, która jest częścią (politycznej) opozycji.
 • Inną kwestią poruszaną przez ekspertów była obserwowane istnienie "dwóch różnych Wikipedii" w odniesieniu do dostępu technicznego. Ponadto, w kilku krajach istnieją inne platformy, które eksperci uważają, że ludzie bardziej im dowierzają, zwłaszcza w zakresie treści politycznych. Jako przykłady podano Koreę Południową i Turcję.
 • Chociaż otwartość Wikipedii jest często postrzegana jako siła, jeden z ekspertów zauważył, że społeczność Wikimediów jest częścią społeczeństwa, a społeczeństwo jest manipulowane przez "fałszywe wiadomości". Ostrzegali przed zbytnią ufnością w samooczyszczające się mechanizmy społeczności, ponieważ społeczeństwo i społeczności mogą być manipulowane i szybko się zmieniać. Wskazano, że istnieje duże ryzyko utraty reputacji.

Notatki Jorge

Dysputa na końcu stołu Jorge była skoncentrowana na różnych aspektach tego na czym powinna się skupić Wikipedia i ruch Wikimedia w nadchodzących 10-15 latach. Co ciekawe, początkowa część rozmowy dotyczyła definicji "ruchu" i czy Wikimedia może być zdefiniowana jako jedność. Od tego momentu dyskusja dotyczyła tego jaka powinna być rola Wikimediów i Wikipedii w ciągu najbliższych 10-15 lat.

 • Definiowanie Wikimediów jako ruchu może być postrzegane jako samo-definicja. Kilku ekspertów zgodziło się, że Wikimedia nie jest ruchem w sobie, a tylko platformą, która jest częścią większego ruchu zajmującego się dostępem do wiedzy.
 • Eksperci zgodzili się co do potrzeby aby Wikipedia zdążała w stronę obecnych i przyszłych technologii, powszechnie używanych do uzyskiwania dostępu do informacji - w szczególności audio i wideo. Komentarze takie jak "Wikipedia to witryna z 2007 roku działająca w epoce 2017" dokumentują ten kierunek myślenia. Odnosiło się to nie tylko do czytania, ale też edytowania. Eksperci uważali, że czytanie maszynowe, maszynowe uczenie się i AI będą odgrywały ważną rolę w nadchodzących latach. Wikipedia powinna dostosować się do tych technologii - np. aby można było edytować za pomocą poleceń głosowych.
 • Zaufanie i jakość treści była czymś, co eksperci wskazali jako konieczny kierunek skupienia w najbliższej przyszłości. W coraz bardziej hedonistycznym podejściu do informacji ludzie chcą zawsze mieć rację,. Dlatego zasadniczą rolę odgrywa równowaga pomiędzy zbyt wiele głosów do jednego tematu vs. jakość zawartości.
 • Podczas rozmowy pojawił się temat różnorodności. Istnieje również potrzeba lepszego reprezentowania głosów, które nie są jeszcze częścią procesu tworzenia treści. Niektórzy eksperci zwracali uwagę na to, że w Wikipedii lokalne i wyjątkowe tematy zostały zbudowane przez tradycyjne głosy zachodnie - kolonialne podejście do wiedzy.
 • Eksperci zgodzili się również z potrzebą Wikimediów do bycia ruchem bardziej politycznym. Obecne trendy w polityce nie są dobre i mogą się pogłębiać w miarę upływu czasu. Neutralność i milczenie stają się pozycją polityczną samą w sobie, dla której Wikimedia - organizacja, która ma silny i słuchany głos online - powinna mieć silniejsze polityczne podejście do obrony otwartej wiedzy, która jest stale i rosnąco zagrożona.

Uczestnicy

Dysputa Jana

 1. Chinmayi Arun (Centre for Communication Governance, Delhi)
 2. Burcu Kilic (Public Citizen)
 3. Kelly Kim (OpenNet Korea)
 4. Joe McNamee (EDRi)
 5. Carolina Rossini (Facebook)
 6. Mishi Choudhary (Software Freedom Law Center)

Dysputa Jorge

 1. Maria Paz Canales (Derechos Digitales)
 2. Julio César Gaitán (Universidad del Rosario, Bogotá)
 3. Carolina Botero (Fundación Karisma)
 4. Maarit Palovirta (Internet Society ISOC)
 5. Dhanaraj Thakur (Web Foundation/Alliance for Affordable Internet)
 6. Nanjira Sambuli (Web Foundation)
 7. Joris van Hoboken (IViR, University of Amsterdam)
 8. Urs Gasser (Berkman Klein Center)