Jump to content

אסטרטגיה/תנועת ויקימדיה/2017/מקורות/מחקר מודעות, יחס וגישה למותגים - סיכום כולל

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

היקף ומתודולוגיה

במסגרת ויקימדיה 2030, התהליך האסטרטגי הכלל-עולמי של תנועת ויקימדיה להגדרת כיוון עתידי לתנועה, קרן ויקימדיה קיימה סקר מודעות, גישות ושימוש מקוון בקרב משתמשי אינטרנט בגילאי 49-13 ברחבי שבע מדינות בעלות "מודעות גבוהה" (מדינות שבהן הפרויקטים של ויקימדיה ידועים היטב או מצויים בשימוש רחב). המחקר נערך על ידי Wellspring Insights & Innovation, Inc. סקר זה משלים את המחקר שנערך באזורי מודעות נמוכה יותר על ידי Reboot, חברה אתנוגרפית למחקר ועיצוב, כחלק מהתהליך האסטרטגי של תנועת ומחקר הקוראים החדשים.

הסקר בארצות בעלות מודעות גבוהה נערך בצרפת, גרמניה, יפן, רוסיה, ספרד, בריטניה וארצות הברית, באמצעות סקר מקוון נגיש במחשב, מחשב נייד או מכשיר נייד (טאבלט, סמארטפון). סך כולל של 1,150 תשובות מטעם משתמשי אינטרנט (אנשים אשר ניגשו לאינטרנט דרך כל סוג של מכשיר וחיבור) נאספו בכל מדינה. כל המשיבים היו בני 49-13; דור ה-X הוגדר בין הגילאים 36 ל-49 שנים, דור ה-Y הוגדר בין הגילאים 20 עד 35, ודור ה-Z הוגדר בין הגילאים 13 עד 19. הסקר השתמש בדגימה לא-הסתברותית, ולכן לא ניתן לחשב את השוליים של טעות הדגימה. התוצאות והמסקנות יכולות לייצג את אוכלוסיית היעד, אך הן "כיווניות" ולא "ניתנות לצמצום". לא ניתן לדון בהבדלים נצפים בין אוכלוסיות במונחים של "משמעות סטטיסטית", רק במונחים כיווניים.

המשתתפים קובצו באקראי ממספר רב של פאנלי מחקר מקוונים (opt-in) במטרה לצמצם את ההטיה על ידי שילוב אנשים מכל הרמות החברתיות-כלכליות, אזורים גאוגרפיים וקבוצות אינטרסים שונות. מכסות הוקמו לכל מדינה כדי לאזן את המדגם ולספק את המדגם הייצוגי ביותר האפשרי לפי קבוצות הגיל, מגדר, הכנסה המשפחתית ופיזור גאוגרפי. כל הנתונים נבחנו באופן יחסי.

יעדים

מטרות הסקר היו:

 • להבין טוב יותר את המודעות, הגישות ואופן השימוש של משתמשי האינטרנט במדינות אלו, כדי לגבש את כיוון התנועה במשך 15 השנים הבאות.
 • להבין כיצד אנשים במדינות בעלות מודעות גבוהה שונים או דומים לאנשים במדינות או באזורים בעלי מודעות נמוכה.
 • ללמוד על נקודות המבט הייחודיות של הקוראים הצעירים, אשר מייצגים את העתיד שלנו.

הערה לגבי מיקוד הסקר: לאור העובדה שוויקיפדיה היא הפרויקט הנפוץ והמוכר ביותר, ובגלל המספר המצומצם של השאלות שניתן לכלול בסקר מקוון, שאלות הסקר התמקדו בעיקר בוויקיפדיה. אם סוג זה של סקר היה נמשך, הוא היה יכול לכלול שאלות שקשורות לפרויקטים אחרים של ויקימדיה והתנועה באופן כללי יותר.

ממצאי המחקר

מודעות לוויקיפדיה

בשעה שמשתמשי האינטרנט רוצים למצוא מידע באינטרנט, הם חושבים תחילה על גוגל: בממוצע, פי תשע פעמים יותר מאשר ויקיפדיה (64% ציינו את גוגל ו-8% ציינו את ויקיפדיה תחילה). רק ביפן (Yahoo!) וברוסיה (Yandex) גוגל חולקת את המקום המרכזי שלה עם אתר אחר.

גם אם לא במקום הראשון, המודעות הכללית לוויקיפדיה היא ניכרת. ברחבי שבע המדינות, קרוב לשמונה מתוך עשרה משתמשי אינטרנט מזהים את ויקיפדיה כאשר מוצג הלוגו שלה. בספרד קיימת המודעות הגבוהה ביותר (89%) וביפן יש את המודעות הנמוכה ביותר (64%).

ויקיפדיה חברה בקבוצה קטנה של אתרי אינטרנט בעלי כ-70% מודעות או יותר במסגרת כל שבע המדינות. לפי הסדר, אתרים אלו הם גוגל, YouTube, ויקיפדיה, יאהו, פייסבוק וטוויטר.

בתוך מדינתם, למשתמשי האינטרנט יש גם מודעות חזקה ביחס לאתרים ספציפיים באותה המדינה, כגון Mail.RU ו-Yandex ברוסיה, Niconico ביפן, ואתרי תקשורת בצרפת, ספרד, בריטניה וארה"ב.

בארצות הברית, המודעות לאתרים כגון רדיט (67%), ויקי-איך (56%), ויקיה (35%), קוורה (26%), ו"איך דברים עובדים" (26%) גבוהה יותר מאשר במדינות אחרות, ומבוססת על התנהלותם של בני דור ה-Z (עד 19 שנים בסקר שלנו) המשתמשים באינטרנט.

אין זה מפתיע, שלשאלה "כאשר אתה רוצה למצוא מידע באינטרנט, מהם שלושת אתרי האינטרנט אליהם אתה גולש לעתים הקרובות ביותר", גוגל (85% בממוצע) היא התשובה הראשונה, ואחריה ויקיפדיה (45%), יוטיוב (43%), יאהו (19%) ופייסבוק (17%).

כאשר אתה רוצה למצוא מידע באינטרנט, מהם שלושת אתרי האינטרנט אליהם אתה גולש לעתים הקרובות ביותר? (שאלה 7 א.)
סיכום FR DE JP RU SP UK US
Google 85% 88% 93% 80% 75% 89% 83% 89%
Wikipedia 45% 59% 55% 29% 29% 61% 45% 48%
YouTube 43% 41% 49% 40% 39% 42% 39% 48%
Yahoo! 21% 12% 9% 58% 1% 16% 12% 25%
Facebook 17% 27% 29% 7% 4% 14% 17% 21%
Yandex 11% 70%
VK 6% 40%
Mail.RU 4% 26%
Twitter 8% 6% 5% 18% 1% 11% 7% 8%
BBC 4% 27%
Reddit 4% 2% 3% 2% 1% 2% 4% 7%
WikiHow 4% 3% 3% 1% 1% 2% 6% 6%
FoxNews 3% 8%
Quora 2% 1% 2% 1% 1% 1% 3% 2%
Rakuten 2% 15%
Wikia 2% 2% 2% 1% 0 1% 3% 2%
El Mundo 1% 12%
El Pais 1% 12%
How Stuff Works? 1% 2% 1% 0 0 1% 2% 1%
Le Monde 1% 10%
New York Times 1% 4%
Daily Mail 1% 5%
The Guardian 1% 5%
Niconico 1% 4%
HuffPost 1% 0 1%

Yandex ו-VK התברגו לרשימת חמשת האתרים הראשונים ברוסיה, ו-BBC התברג לחמשת הראשונים בבריטניה; בשום מדינה אחרת לא מופיע אתר אזורי או מקומי בחמשת האתרים הראשונים.

האחוז הגדול ביותר של גולשי האינטרנט שדירגו את ויקיפדיה כאחד משלושת האתרים המובילים היה בספרד (61%), והאחוזים הקטנים ביותר היו ברוסיה וביפן (29% כל אחת).

יאהו הוא האתר במקום הראשון ביפן, שם 58% אמרו שזה היה אחד משלושת האתרים הראשונים שלהם לצורך קבלת מידע, וכך גם בארצות הברית, שם 25% אמרו אותו דבר. בשתי המדינות דירוג זה מבוסס בעיקר על התנהלותם של בני דור ה-X (בני 49-36 בסקר שלנו) המשתמשים באינטרנט.

בחלוקה לפי דור, בכל הארצות לבני דור ה-Z יש את הסיכוי הגבוה ביותר לכלול את יוטיוב (55%) בשלושת האתרים המובילים שלהם. לבני דור ה-X יש את הסיכוי הגבוה ביותר לכלול את יאהו (25%) בעוד שלבני דור ה-Y (גילאי 34-20 שנים בסקר שלנו) יש את הסיכוי הגבוה ביותר לכלול את פייסבוק (19%).

שישה מתוך עשרה משתמשי אינטרנט, בממוצע, גילו לראשונה על ויקיפדיה באינטרנט. כמעט שניים מתוך עשרה גילו זאת לראשונה בבית הספר (השיעור הגבוה ביותר בארה"ב ובצרפת, והנמוך ביותר ביפן וברוסיה). זה מבוסס גם על הבדלים בין-דוריים; 35% ממשתמשי האינטרנט בקרב דור ה-Z אמרו כי שמעו על ויקיפדיה לראשונה בבית הספר, ואילו 73% ממשתמשי האינטרנט בקרב דור ה-X אמרו שגילו על ויקיפדיה באינטרנט.

הכרת ויקיפדיה

בעוד שוויקיפדיה נהנית מהכרה רחבה, כשמדובר בידע של משתמשי האינטרנט לגבי ויקיפדיה, התנועה נמצאת על קרקע פחות מוצקה.

בממוצע, שישה מתוך עשרה יודעים כי ויקיפדיה היא ללא מטרות רווח (השיעור הגבוה ביותר בספרד - 71%, והנמוך ביותר ביפן - 44%). בחלוקה לפי דורות, הידע על מהותה של ויקיפדיה כארגון ללא מטרות רווח הוא גבוה ביותר בקרב בני דור ה-X המשתמשים האינטרנט (65%), ונמוך ביותר בקרב בני דור ה-Z המשתמשים באינטרנט (50%).

בממוצע, רק ארבעה מתוך עשרה יודעים כי ויקיפדיה ממומנת בעיקר על ידי תרומות הקוראים, השיעור הגבוה ביותר בספרד (61%), והנמוך ביותר ברוסיה (27%). בחלוקה לפי דורות, הידע על מקור המימון העיקרי של ויקיפדיה הוא הגבוה ביותר בקרב בני דור ה-Y המשתמשים באינטרנט (50%), והנמוך ביותר בקרב בני דור ה-Z המשתמשים באינטרנט (38%).

כמחצית הנשאלים ידעו שהתוכן של ויקיפדיה נוצר ומתוחזק בעיקר על ידי מתנדבים (השיעור הגבוה ביותר בספרד-64%, והנמוך ביותר ביפן-46%). בחלוקה לפי דורות, הידע לגבי כיצד נוצר התוכן הוא הגבוה ביותר בקרב בני דור ה-Y המשתמשים באינטרנט (56%) ונמוך ביותר בקרב בני דור ה-Z המשתמשים באינטרנט (47%).

כשלושה רבעים מהנשאלים ידעו כי כל אחד יכול לערוך ערך בוויקיפדיה. בין אלו שידעו, כ-80% מעולם לא ניסו לערוך ערך, כאשר כ-40% מהם אמרו שהם חוששים שהם יעשו טעויות. מקרב בני דור ה-Z המשתמשים באינטרנט ויודעים שכל אחד יכול לערוך ערך בוויקיפדיה, 31% אמרו שהם ניסו לערוך, לעומת 15% בלבד בני דור ה-X המשתמשים באינטרנט.

ולבסוף, בערך 90% מעולם לא העבירו תרומה כספית לוויקיפדיה. מעניין לראות ש-17% מקרב בני דור ה-Z תרמו, לעומת 14% מבני דור ה-Y ו-10% מבני דור ה-X. רוב הקוראים (31%) אומרים שהם פשוט לא תורמים לשום מטרה, אבל אחוז ניכר מתוכם אמר שהם לא ידעו שוויקיפדיה מסתמכת על תרומות (26%), או שהם לא יודעים כיצד ייעשה שימוש בתרומתם (21%), או שהם חשים לא בנוח לתרום באינטרנט (20%). מעטים מאוד תיארו את הבקשה של ויקיפדיה לתרומה כ"פולשנית מדי" (6%).

גישות ביחס לוויקיפדיה

בכל שבע המדינות, משתמשי האינטרנט המודעים לוויקיפדיה מקשרים אותה בצורה המובהקת ביותר ל"ידע חופשי לכל אדם" (8.5 מתוך 10), ול"שימושיות" (8.3 מתוך 10). הם מקשרים את ויקיפדיה בצורה פחות מובהקת ל"תוכן ניטרלי, בלתי מוטה" (7.0) ול"שקיפות" (6.9).

יש הבדל בין דורי ניכר בהקשר זה, כאשר בני דור ה-Z נותנים לוויקיפדיה ציונים נמוכים יחסית במרבית הקטגוריות.

שאלה 11. בסולם של 10-0, אנא דרגו את הקשר שבין ויקיפדיה ובין כל אחת מהמילים או הביטויים הבאים, כאשר 0 פירושו שאינכם מקשרים את ויקיפדיה עם המילה או הביטוי כלל, ו-10 פירושו שקיים קשר הדוק בין ויקיפדיה והמילה או הביטוי הספציפי.
סיכום דור ה-X - גילאי 49-36 דור ה-Y - גילאי 35-20 דור ה-Z - גילאי 19-13
ידע חופשי לכל אדם 8.5 8.6 8.5 8.4
שימושיות 8.3 8.4 8.3 8.0
תוכן קריא 7.7 7.9 7.8 7.0
היעדר פרסומות 7.3 7.4 7.4 6.9
מקיפה 7.3 7.5 7.3 6.9
איכות גבוהה 7.1 7.3 7.1 6.8
מקצועית 7.0 7.2 7.0 6.7
תוכן ניטרלי, בלתי מוטה 7.0 7.2 6.9 6.6
שקיפות 6.9 7.1 7.0 6.2

יש הסכמה רחבה לגבי הדברים שמשתמשי האינטרנט אומרים שחשובים להם באופן אישי, כמו גם ביחס לתכונות שהם מקשרים עם ויקיפדיה. המילים והביטויים החשובים ביותר למשתמשי האינטרנט שמודעים לוויקיפדיה הם "שימושיות", "ידע חופשי לכל אדם" ו"קל לקריאה". מה שחשוב פחות הוא "שקיפות "ו"היעדר פרסומות". בנושא זה קיים הבדל זניח בין המדינות השונות והדורות השונים.

בין הדורות השונים יש הסכמה רחבה לכך ש"תוכן אמין יותר" (57%), "תוכן איכותי יותר" (51%) "תוכן ניטרלי יותר" (44%) ו"יותר תוכן חזותי" (41%) ישפרו את חווית המשתמש האישית שלהם "בצורה ניכרת". מצד שני, רק כרבע מהנשאלים השיבו ש"יותר אינטראקציה עם משתמשים אחרים" תשפר את חווית המשתמש שלהם.

קוראים בני דור ה-Z בוויקיפדיה נוטים יותר לומר כי "תוכן קריא יותר" (46% לעומת 33% בקרב בני דור ה-X) ו"שיפור העיצוב של האתר" (36% לעומת 26% בקרב בני דור ה-X) ישפרו את חווית המשתמש האישית שלהם.

בשבע המדינות, הקוראים בוויקיפדיה ברוסיה הדגישו במיוחד כי "תוכן אמין יותר" (83%), "תוכן איכותי יותר" (76%) "תוכן ניטרלי יותר" (65%) ו"תוכן קריא יותר" (57%) ישפרו את חווית המשתמש האישית שלהם.

שימוש בוויקיפדיה

באופן יחסי, הקהל החזק ביותר של ויקיפדיה מתגורר בספרד, היכן ש-91% ממשתמשי האינטרנט בגילאי 49-13 מכירים אותה, ו-89% קוראים בה.

טבלה מסכמת לגבי שאלות 6, 7, 7א' ו-13. הערכת אוכלוסיית גולשי האינטרנט בשנת 2016 מטעם internetlivestats.com.
סיכום FR DE JP RU SP UK US
בסיס: סה"כ המשיבים (גולשי האינטרנט בגילאי 49-13) 8050 564 644 966 1288 725 1047 2818
מכירים את ויקיפדיה 84.1% 83.7% 86.3% 64.1% 87.4% 91.3% 83.4% 87.3%
קוראים בוויקיפדיה 81.1% 81.6% 83.5% 61.2% 85.9% 89.0% 80.0% 83.2%
מעולם לא קראו בוויקיפדיה 3.0% 2.1% 2.8% 2.9% 1.5% 2.2% 3.2% 4.1%
לא מכירים את ויקיפדיה 15.9% 16.3% 13.7% 35.9% 12.6% 8.7% 16.6% 12.7%
סך כל אלו שלא מכירים, ומעולם לא קראו 18.9% 18.4% 16.5% 38.8% 14.1% 10.9% 19.9% 16.8%
אוכלוסייה מוערכת של בני 49-13 שלא מכירים, ומעולם לא קראו 137.3 10.3 11.7 44.7 14.4 3.9 12.0 48.2

באופן השוואתי, ויקיפדיה נתקלת במכשול ביפן, היכן ש-36% ממשתמשי האינטרנט 49-13 לא מכירים את ויקיפדיה, ולכן לא קוראים אותה. במספרים מוחלטים, הגודל המשוער של האוכלוסייה שלא מודעת/לא עושה שימוש בוויקיפדיה ביפן דומה להיקף של אותה האוכלוסייה בארה"ב.

בחלוקת לפי דורות, בני דור ה-X השיבו בשיעור הגבוה ביותר שהם "אף פעם לא" קוראים בוויקיפדיה, ובמקביל, לבני דור ה-Y בכל שבע המדינות יש את המודעות הגבוהה ביותר לוויקיפדיה.

טבלה מסכמת לגבי שאלות 6, 7, 7א' ו-13.
סיכום דור ה-X - גילאי 49-36 דור ה-Y - גילאי 35-20 דור ה-Z - גילאי 19-13
בסיס: סה"כ המשיבים

(גולשי אינטרנט בגילאי 49-13)

8050 3404 3162 1484
מכירים את ויקיפדיה 83% 82% 86% 82%
קוראים בוויקיפדיה 81% 79% 84% 78%
מעולם לא קראו בוויקיפדיה 3% 3% 2% 4%
לא מכירים את ויקיפדיה 17% 18% 14% 19%
סך כל אלו שלא מכירים, ומעולם לא קראו 19% 22% 16% 23%

בחלוקה לפי דורות, אחוז הגולשים בני דור ה-Y שקוראים מדי שבוע הוא הגבוה ביותר (71%), ואחוז הגולשים בני דור ה-Z שקוראים מדי שבוע הוא הנמוך ביותר (56%).

Question 14.
סיכום דור ה-X - גילאי 49-36 דור ה-Y - גילאי 35-20 דור ה-Z - גילאי 19-13
בסיס: קוראים בוויקיפדיה 6494 2684 2664 1146
פחות מפעם בחודש 8% 9% 7% 10%
פעם בחודש 6% 6% 5% 8%
מספר פעמים בחודש 21% 21% 18% 26%
באופן שבועי 65% 65% 71% 56%
פעם בשבוע 11% 10% 11% 16%
מספר פעמים בשבוע 34% 37% 36% 25%
פעם ביום 9% 8% 11% 8%
מספר פעמים ביום 11% 10% 13% 7%

בחלוקה לפי מדינות, 75% מקוראי ויקיפדיה ברוסיה ו-73% בספרד קראו את ויקיפדיה לפחות אחת לשבוע או יותר. 24% אחוזים מקהל הקוראים ברוסיה ובספרד קוראים מדי יום. קהל הקוראים השבועי הנמוך ביותר נמצא ביפן ובבריטניה (60% מכלל הקוראים).

בסך הכל, כמחצית מקוראי ויקיפדיה גולשים לאתר "לעתים קרובות" באמצעות שולחן העבודה או המחשב הנייד, או דרך הסמארטפון. קוראים בני דור ה-Y ודור ה-Z גולשים לעתים קרובות יותר לוויקיפדיה באמצעות הסמארטפון, וקוראים בני דור ה-Z עושים שימוש תכוף יותר בוויקיפדיה באמצעות עוזרות וירטואליות כגון סירי או אלקסה (21% מבני דור ה-Z לעומת 10% מבני דור ה-X).

הקוראים שגולשים לוויקיפדיה "לעתים קרובות" באמצעות סמארטפונים מתגוררים בארה"ב (66%), בספרד ובבריטניה (62% בכל אחת). הגלישה לוויקיפדיה באמצעות סמארטפונים היא נמוכה ביותר ברוסיה (40%) שבה עדיין שולטת הגלישה משולחן העבודה (74%).

ללא קשר למכשיר שבו הם משתמשים כדי לגלוש בוויקיפדיה, הקוראים מקרב דור ה-X ודור ה-Y מאוד ממוקדים ב"כאן ועכשיו", קוראים ערך בוויקיפדיה כדי "לחפש מיד נושא שעלה בשיחה", נושא שהוזכר בתקשורת, או פשוט כדי ללמוד עוד על נושא שחשוב להם. בעוד שבני דור ה-Z פועלים גם כן בצורה דומה, יותר סביר שהם עובדים על משימות הקשורות לבית הספר, ללא קשר למכשיר הספציפי בו הם משתמשים.

50% מבני דור ה-X ו-40% מבני דור ה-Y אומרים שהם קוראים בוויקיפדיה בעיקר כדי "למצוא מידע נוסף על נושא ספציפי", לעומת רק 25% מבני דור ה-Z. יותר מ-66% מבני דור ה-Z אומרים שהם קוראים את ויקיפדיה בעיקר כדי לעזור להם ללמוד. כ-20% מקרב כלל בני הדורות השונים קוראים על מנת "לגלות ידע חדש".

מרבית הקוראים (52%) גולשים לוויקיפדיה דרך קישורים רגילים המופיעים במנועי חיפוש כמו גוגל, בינג או יאהו. כ-40% גם אומרים שהם לוחצים על הבאנר של גוגל שמופיע בחיפוש, בעוד שכ-30% גם מקלידים Wikipedia.org בסרגל הניווט ועוברים ישר לאתר. 15% אמרו שהם משתמשים באפליקציית ויקיפדיה.

ישנם כמה הבדלים בין הדורות ביחס לגלישה אל האתר; לבני דור ה-Z יש את הסיכוי הגבוה ביותר שוויקיפדיה תופיע כאתר הבית שלהם (16%, לעומת 10% מבני דור ה-Y ו-8% מבני דור ה-X), וכן להשתמש בשירותים כגון סירי או קורטנה (16%) על מנת לגשת לערכי ויקיפדיה (לעומת 9% מבני דור ה-Y ו-7% מבני דור ה-X).

עם זאת, בפילוח לפי מדינות, ישנם כמה הבדלים בולטים. 72% אחוזים ביפן לחצו על קישורים רגילים לעומת 27% שלחצו על הבאנר של גוגל (ככל הנראה בגלל הפופולריות של יאהו ביפן). השימוש באפליקציית ויקיפדיה הוא הגבוה ביותר בספרד (20%) והנמוך ביותר ביפן (9%). הניווט לוויקיפדיה מאתרי מדיה חברתית הוא גבוה ביותר בארה"ב (21%) ונמוך ביותר ברוסיה (8%).

הזדמנויות עבור תנועת ויקימדיה

בהתבסס על תוצאות הסקר, יועצי המחקר שלנו זיהו את ההזדמנויות הבאות עבור תנועת ויקימדיה.

העלאת המודעות והשימוש בוויקיפדיה

 • ההבנה לגבי איך ויקיפדיה עובדת, נבנית, ממומנת, ואיך התוכן נוצר, נמוכה במיוחד (במיוחד בקרב בני דור ה-Z). לוויקימדיה יש הזדמנות להגביר את המודעות וההבנה של ויקיפדיה - שליחותה וכיצד היא פועלת - תוך הבנה שהקוראים לא מזדהים באופן מלא עם ערכי התנועה; הדברים החשובים מבחינתם הם שימושיות, תוכן חופשי, ו'ידע חופשי עבור כל אדם', וזאת לפי סדר החשיבות.
 • את העלאת המודעות וההבנה אודות ויקיפדיה - משימתה ואיך היא פועלת - ניתן להשיג הן באמצעות תקשורת ושיווק והן באמצעות עיצוב האתר. 'שילוב של המותג, המשימה וכיצד המיזם פועל - זה דבר חשוב'. רוב הקוראים מגיעים דרך קישורי חיפוש ו/או 'באנרים של גוגל' ישירות לדפי הערכים.
 • חלק ניכר מבני דור ה-Z ערכו או תרמו לוויקיפדיה, אך יחד עם זאת הם הכי פחות מודעים לוויקיפדיה. העלאת המודעות וההבנה של ויקיפדיה בקרב קוראי דור ה-Z עשויה לשלב אותם בוויקיפדיה בשיעורים גבוהים אף יותר.
 • יותר הבנה לגבי המשימה של ויקיפדיה, ואיך היא עובדת, עשוי גם להוביל להעלאת האמון במידע שעל גבי ויקיפדיה, ובתהליך יצירת הידע בה. ברחבי מדינות ודורות שונים, הקוראים אומרים שמה שישפר את החוויה האישית שלהם בוויקיפדיה "בצורה ניכרת" הוא תוכן אמין יותר ואיכותי יותר, ומידע ניטרלי יותר. להסיר את המסך על איך ומדוע ויקיפדיה פועלת על מנת לשפר את האמון, ולשפר תהליכים לייצור תוכן ניטרלי, ללא דעות קדומות.

עיצוב, תוכן ופלטפורמה

 • שיפור הקריאות של ויקיפדיה: חיפוש מודרך, אינטראקציה עם התוכן, יותר תוכן חזותי, ושדרוג העיצוב של האתר.
 • להפוך את ויקיפדיה לקלה יותר לעריכה/קריאה. אנחנו יודעים שבני דור ה-Z אוהבים ליצור, לאצור ולשתף; צריך לספק להם דרכים נגישות לתרום לאתרי ויקימדיה, ולהמשיך להשקיע בחוויות משתמש חדשות.
 • לשקול שיתופי פעולה הדוקים יותר עם מנועי חיפוש כגון גוגל, ויצרני/ספקי תוכן חזותי כגון יוטיוב.
 • לבחון שותפויות עם יוצרי תוכן מקומיים כדרך להרחבת התוכן בשפה המקומית, ולשפר את האיכות, האמינות והמהימנות.
 • לבחון פלטפורמות המאפשרות לענות על צרכי הקוראים היכן שהם נמצאים, כאשר הם זקוקים לידע, ובאמצעות המכשיר בו הם משתמשים כדי לגשת אליו. בני דור ה-X ובני דור ה-Y מעוניינים מאוד בתשובות מיידיות, ולקרוא בוויקיפדיה אודות נושאים שעולים בשיחות ובתקשורת. בני דור ה-Z קוראים את ויקיפדיה למטרת משימות בבית הספר. להתייחס לנושאים של עיצוב מבוסס-סלולרי, ושימוש גובר בעוזרים אישיים קוליים והתקנים חכמים אחרים.

הזדמנויות למחקרים נוספים

 • ניתן לבצע מחקר איכותני וכמותי עתידי עם משתמשי האינטרנט בני דור ה-Z ובני דור ה-Y כדי להבין טוב יותר את האופן שבו הם מחפשים/יוצרים/אוגרים מידע, וכיצד הם פועלים עם הרשתות, החינוך, העבודה, הטכנולוגיה שלהם, וכו'. היכן ויקיפדיה משתלבת בחיים שלהם, כיום ובעתיד? איך אנחנו שומרים על בני דור ה-Z מעורבים בפרויקטים שלנו לאחר שהם מסיימים את לימודיהם?
 • ויקיפדיה יכולה להבין טוב יותר כיצד בני דור ה-Z משתמשים בוויקיפדיה עבור בית הספר, ומהי ההשפעה הפוטנציאלית על האמינות, וכו'.
 • לוויקימדיה יש הזדמנות ללמוד מההצלחה של ויקיפדיה בספרד, שם היא נהנית מהמודעות, הידע והשימוש הגבוהים ביותר. האם הם עושים משהו אחרת? בקצה השני של הספקטרום, נראה כי ליפן יש את קהל הקוראים הנמוך ביותר. מה אחראי לכך שפלח ניכר ממשתמשי האינטרנט ביפן לא מודעים לוויקיפדיה?
 • בסך הכל, כ-15% אמרו שהם ניגשים לוויקיפדיה דרך האפליקציה. זה לא תואם את המספרים שוויקיפדיה רואה. צריך לחקור את המודעות והשימוש באפליקציה, וכן את חוויית המשתמש שלה.