Jump to content

Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Źródła/Świadomość marki, postawy i użycie - streszczenie robocze

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Zakres i Metodologia

W ramach procesu ustalania strategii Wikimedia 2030, Fundacja Wikimedia zamówiła wykonanie ankiety online dotyczącej świadomości, postaw i użycia, w grupie osób w wieku 13-49 lat, w siedmiu krajach o dużej świadomości (zdefiniowanych jako kraje, w których projekty Wikimedia są szeroko znane lub używane). Badanie zostało przeprowadzone przez Wellspring Insights & Innovation, Inc. Niniejsza ankieta uzupełnia badania przeprowadzone w regionach o niższym poziomie świadomości, w ramach procesu Wikimedia 2030 w ścieżce Nowi Czytelnicy, przez firmę Reboot, wykonującą badania etnograficzne i projektowe.

Badanie zostało przeprowadzone we Francji, Niemczech, Japonii, Rosji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem ankiety online dostępnej na platformach PC, laptopach lub urządzeniach mobilnych (tabletach, smartfonach). W każdym kraju uzyskano 1 150 wypełnionych ankiet przez użytkowników internetu (osób, które uzyskują dostęp do internetu za pośrednictwem dowolnego typu urządzenia i połączenia). Wszyscy respondenci byli w wieku 13-49 lat; Uczestników podzielono na generacje zdefinowane wiekowo: X (GenX) - 36-49 lat, Y (GenY) - 20-35 lat i Z (GenZ) - 13-19 lat. Badanie wykonano w procedurze doboru próbki ankietowanych osób w nie-przypadkowy sposób, dlatego nie możemy określić marginesu błędu próbkowania. Wyniki i wnioski mogą reprezentować populację docelową, ale są "ukierunkowane", a nie "projektowalne". Obserwowane różnice między populacjami nie mogą być dyskutowane w sensie "znaczenia statystycznego", tylko w kategoriach kierunkowych.

Uczestnicy zostali losowo dobrani z wielu internetowych (opt-in) paneli badawczych w celu zminimalizowania stronniczości poprzez włączenie osób ze wszystkich poziomów społeczno-ekonomicznych, rejonów geograficznych i rodzajów zainteresowań. Próbki użytkowników dobrano z podziałem na poszczególne kraje aby zrównoważyć całą próbę i zapewnić możliwie najlepszą jej reprezentatywność pod względem wieku, płci, dochodów gospodarstw domowych i rejonów geograficznych. Wszystkie dane zostały proporcjonalnie wyważone.

Cele

Celami badania ankietowego były:

 • Lepsze zrozumienie świadomości, postaw i korzystania z internetu w badanych krajach, aby zorientować się jak to wpłynie na kierunek ruchu Wikimedia przez następne 15 lat.
 • Uzyskanie wiedzy na temat tego, w jaki sposób ludzie w krajach o wysokim stopniu świadomości różnią się lub są tacy sami jak ludzie w krajach lub regionach o niskim poziomie świadomości.
 • Nauczenie się unikalnych perspektyw młodszych czytelników, bo to oni zdecydują o naszej przyszłości.

Uwaga dotycząca celu ankiety: Biorąc pod uwagę, że Wikipedia jest najpopularniejszym i najczęściej używanym projektem, a także ze względu na ograniczoną liczbę pytań, które należy zadać w ankiecie online, pytania ankietowe skupiały się głównie na Wikipedii. Jeśli badania tego typu będą kontynuowane, mogą one objąć pytania dotyczące innych projektów Wikimedia i ruchu bardziej ogólnie.

Rezultaty badań

Świadomość Wikipedii

Kiedy użytkownicy internetu szukają informacji online, najpierw myślą o Google: średnio około dziewięć razy częściej niż o Wikipedii (64% wspomniało najpierw o Google i 8% o Wikipedii). Tylko w Japonii (Yahoo!) i Rosji (Yandex) Google dzieli swoją wysoką pozycję z inną witryną.

Choć nie jako serwis pierwszego wyboru, ogólna świadomość Wikipedii jest silna. W siedmiu krajach blisko ośmiu na dziesięciu internautów jest świadomych Wikipedii, gdy wyświetlane jest jej logo. Hiszpania ma największą świadomość (89%), a Japonia ma najmniejszą (64%).

Wikipedia jest jedną z niewielu grup stron internetowych o 70% lub większej świadomości we wszystkich siedmiu krajach. Kolejność świadomości marek internetowych w tych krajach kształtuje się następująco: Google, YouTube, Wikipedia, Yahoo!, Facebook i Twitter.

W swoich własnych krajach użytkownicy Internetu mają też dużą świadomość marek witryn specyficznych dla swoich rynków, takich jak Mail.RU i Yandex w Rosji, Niconico w Japonii oraz serwisy informacyjne we Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA.

W Stanach Zjednoczonych świadomość witryn, takich jak Reddit (67%), WikiHow (56%), Wikia (35%), Quora (26%) i How Stuff Works (26%) jest wyższa niż w innych krajach i na wynik ten mają głównie wpływ internauci GenZ (13-19 lat w naszym badaniu).

Nie dziwi fakt, że na pytanie "kiedy szukasz informacji online, z których trzech stron internetowych korzystasz najczęściej", typową odpowiedzią jest: Google (średnio 85%), a następnie Wikipedia (45%), YouTube (43%), Yahoo! (19%) i Facebook (17%).

Kiedy szukasz informacji online, z których trzech stron internetowych korzystasz najczęściej? (Pytanie 7a.)
Łącznie FR DE JP RU SP UK US
Google 85% 88% 93% 80% 75% 89% 83% 89%
Wikipedia 45% 59% 55% 29% 29% 61% 45% 48%
YouTube 43% 41% 49% 40% 39% 42% 39% 48%
Yahoo! 21% 12% 9% 58% 1% 16% 12% 25%
Facebook 17% 27% 29% 7% 4% 14% 17% 21%
Yandex 11% 70%
VK 6% 40%
Mail.RU 4% 26%
Twitter 8% 6% 5% 18% 1% 11% 7% 8%
BBC 4% 27%
Reddit 4% 2% 3% 2% 1% 2% 4% 7%
WikiHow 4% 3% 3% 1% 1% 2% 6% 6%
FoxNews 3% 8%
Quora 2% 1% 2% 1% 1% 1% 3% 2%
Rakuten 2% 15%
Wikia 2% 2% 2% 1% 0 1% 3% 2%
El Mundo 1% 12%
El Pais 1% 12%
How Stuff Works? 1% 2% 1% 0 0 1% 2% 1%
Le Monde 1% 10%
New York Times 1% 4%
Daily Mail 1% 5%
The Guardian 1% 5%
Niconico 1% 4%
HuffPost 1% 0 1%

Yandex i VK są w pierwszej piątce w Rosji, a BBC zajmuje piąte miejsce w Wielkiej Brytanii; W żadnym innym kraju nie występuje regionalna lub lokalna strona w pierwszej piątce.

Najwięcej użytkowników internetu twierdzi, że Wikipedia była jedną z trzech najważniejszych dla nich stron w Hiszpanii (61%), a najmniej w Rosji i Japonii (po 29%).

Yahoo! jest najsilniejsza w Japonii, gdzie 58% stwierdziło, że jest jednym z trzech największych źródeł informacji i w USA, gdzie 25% wskazało to samo. W obu krajach jest to spowodowane głównie przez internautów GenX (36-49 lat w naszej ankiecie).

Jeśli chodzi o generacje, we wszystkich krajach GenZ najczęściej zalicza YouTube (55%) do trzech najczęściej przez nich używanych witryn. GenX ma największą częstotliwość korzystania z Yahoo! (25%), podczas gdy GenY (20-34 lat w naszym badaniu) korzysta najczęściej z Facebooka (19%).

Średnio, sześcioro na dziesięć użytkowników internetu, po raz pierwszy dowiedziało się o Wikipedii z internetu. Prawie dwoje z dziesięciu po raz pierwszy dowiedziało się o tym w szkole (najwięcej w Stanach Zjednoczonych i Francji, a najmniej w Japonii i Rosji). Wynika to z różnych generacyjnych; 35% użytkowników internetu GenZ twierdzi, że po raz pierwszy usłyszało o Wikipedii w szkole, podczas gdy 73% użytkowników internetu GenX, że online.

Wiedza o Wikipedii

Podczas gdy Wikipedia cieszy się dużą świadomością i jest brana pod uwagę, znacznie gorzej jest z wiedzą użytkowników o Wikipedii jako takiej.

Średnio, sześcioro z dziesięciu użytkowników wie, że Wikipedia jest niedochodowa (najwięcej w Hiszpanii 71% i najmniej w Japonii 44%). Według generacji, znajomość statusu organizacji non-profit Wikipedii jest najwyższa wśród użytkowników internetu GenX (65%) i najniższa wśród GenZ (50%).

Średnio tylko czworo na dziesięć użytkowników wie, że Wikipedia jest finansowana głównie przez czytelników (najwięcej w Hiszpanii 61%, najmniej w Rosji 27%). Według generacji wiedza o największym źródle finansowania Wikipedii jest najwyższa wśród użytkowników internetu GenY (50%) i najniższa wśród GenZ (38%).

Około połowa użytkowników wie, że treść Wikipedii jest tworzona i zarządzana przede wszystkim przez wolontariuszy (najwięcej w Hiszpanii - 64% i najmniej w Japonii - 46%). Według generacji wiedza na temat tworzenia treści jest najwyższa wśród GenY (56%) i najniższa wśród GenZ (47%).

Trzy czwarte wie, że każdy może edytować artykuły w Wikipedii. Wśród tych, którzy wiedzą, około 80% nigdy nie próbowało edytować, a około 40% z nich twierdzi, że obawiają się popełnić błędy. Wśród użytkowników GenZ, którzy wiedzą, że każdy może edytować Wikipedię, 31% twierdzi, że próbowało, i tak samo stwierdziło tylko 15% GenX.

Wreszcie, około dziewięcioro na dziesięć nie przekazało nigdy donacji na rzecz Wikipedii. Co ciekawe, 17% GenZ przekazało darowizny, w porównaniu do 14% GenY i 10% GenX. Większość czytelników (31%) twierdzi, że po prostu nie wpłacają donacji nigdy nikomu, ale znacząca część stwierdziła, że albo nie wiedziała że Wikipedia oparta jest na darowiznach (26%), albo nie wiedziała, na co ich darowizna będzie wykorzystana ( 21%), lub nie lubią wpłacać darowizn online (20%). Bardzo niewiele osób stwierdziło, że apele o wsparcie, emitowane w Wikipedii są "zbyt nachalne" (6%).

Postawy w stosunku do Wikipedii

We wszystkich siedmiu krajach użytkownicy internetu, którzy są świadomi Wikipedii, kojarzą ją najbardziej z "wolną wiedzą dla każdej osoby" (8,5 na 10) i "użyteczną" (8,3 na 10). Najrzadziej kojarzą one Wikipedię z "neutralną, bezstronną treścią" (7,0) i "transparentnością" (6,9).

Istnieją silne różnice pokoleń, w szczególności GenZ miała najniższy poziom skojarzeń z większością proponowanych atrybutów Wikipedii.

Pytanie 11. W skali 0-10 prosimy ocenić, jak silnie kojarzy Ci się Wikipedia z każdym z następujących słów lub zwrotów, gdzie 0 oznacza, że Wikipedia nie łączy się ze słowem lub frazą, a 10 oznacza powiązanie Wikipedii ze słowem lub frazą bardzo silnie.
Łącznie GenX - 36-49 GenY - 20-35 GenZ - 13-19
Wolna wiedza dla każdej osoby 8.5 8.6 8.5 8.4
Użyteczna 8.3 8.4 8.3 8.0
Łatwa do czytania 7.7 7.9 7.8 7.0
Wolna od reklam 7.3 7.4 7.4 6.9
Wszechstronna 7.3 7.5 7.3 6.9
Wysokiej Jakości 7.1 7.3 7.1 6.8
Profesjonalna 7.0 7.2 7.0 6.7
Neutralna, brak stronniczości 7.0 7.2 6.9 6.6
Transparentność 6.9 7.1 7.0 6.2

Istnieje szeroka zgodność między tym co użytkownicy internetu mówią, że jest dla nich osobiście ważne, i atrybutów, które przypisują Wikipedii. Słowa i frazy najważniejsze dla użytkowników internetu, które przypisują też Wikipedii to: "użyteczna", "wolna wiedza dla każdej osoby" i "łatwa do czytania". Nieco mniej ważne są: "transparentność" i "wolna od reklamy". Występowały tu małe różnice między krajami lub generacjami.

Niezależnie od generacji istnieje również szeroka zgoda, że poprawiło by ich odbiór Wikipedii gdyby była: "bardziej wiarygodna treść" (57%), "wyższa jakość treści" (51%) "bardziej neutralna treść" (44%) i "więcej treści wizualnych" (41%). Na drugim końcu, tylko około jednej czwartej powiedziało, że ważna dla ich odbioru jest "większa interakcja z innymi użytkownikami".

Czytelnicy Wikipedii z pokolenia GenZ częściej twierdzą, że "lepsza czytelność" (46% w porównaniu z 33% GenX) i "ulepszony design strony" (36% w porównaniu z 26% GenX) poprawiłoby by ich odbiór.

Spośród wszystkich siedmiu krajów, czytelnicy Wikipedii z Rosji najczęściej stwierdzali, że ich osobisty odbiór poprawiła by "bardziej wiarygodna treść" (83%), "treść wysokiej jakości" (76%) "bardziej neutralna treść" (65%) oraz "więcej treści wizualnych" ( 57%).

Użycie Wikipedii

Proporcjonalnie, Wikipedia ma najsilniejszą widownię w Hiszpanii, w której 91% użytkowników internetu 13-49 ma jej świadomość, a 89% czyta ją.

Tabela sumująca Pytania 6, 7, 7a, 13. Populacje użytkowników internetu oszacowane na podstawie danych za 2016 ze strony internetlivestats.com
Łącznie FR DE JP RU SP UK US
Baza: Łącznie respondenci (użytkownicy internetu 13-49) 8050 564 644 966 1288 725 1047 2818
Świadomi Wikipedii 84.1% 83.7% 86.3% 64.1% 87.4% 91.3% 83.4% 87.3%
Czytający Wikipedię 81.1% 81.6% 83.5% 61.2% 85.9% 89.0% 80.0% 83.2%
Nigdy nie czytali Wikipedii 3.0% 2.1% 2.8% 2.9% 1.5% 2.2% 3.2% 4.1%
Nieświadomi Wikipedii 15.9% 16.3% 13.7% 35.9% 12.6% 8.7% 16.6% 12.7%
Łącznie Nieświadomi, Nigdy nie czytali 18.9% 18.4% 16.5% 38.8% 14.1% 10.9% 19.9% 16.8%
Szacowana pop. 13-49 nieświadoma/nigdy nie czytająca (MM) 137.3 10.3 11.7 44.7 14.4 3.9 12.0 48.2

Porównywalnie, Wikipedia walczy w Japonii, gdzie 36% użytkowników internetu 13-49 nie ma jej świadomości, a zatem nie może jej też czytać. W ujęciu bezwzględnym szacowana wielkość populacji nieświadomych / nieczytających w Japonii jest zbliżona do tej samej wielkości w Stanach Zjednoczonych.

W generacjach osoby z grupy GenZ najczęściej stwierdzali, że "nigdy" nie czytali Wikipedii i we wszystkich siedmiu krajach łącznie, GenY ma największą świadomość Wikipedii.

Tabela sumujące z pytań 6, 7, 7a i 13.
Łącznie GenX - 36-49 GenY - 20-35 GenZ - 13-19
Baza: Wszyscy respondenci

(użytkownicy internetu 13-49)

8050 3404 3162 1484
Świadomi Wikipedii 83% 82% 86% 82%
Czytają Wikipedię 81% 79% 84% 78%
Nigdy nie czytali Wikipedii 3% 3% 2% 4%
Nieświadomi Wikipedii 17% 18% 14% 19%
Łącznie Nieświadomi, Nigdy nie czytający 19% 22% 16% 23%

Według generacji, GenY ma największy poziom tygodniowy czytelnictwa (71%) i GenZ najniższą (56%).

Question 14.
Łącznie GenX - 36-49 GenY - 20-35 GenZ - 13-19
Baza: Czytają Wikipedię 6494 2684 2664 1146
Mniej niż raz w miesiącu 8% 9% 7% 10%
Raz w miesiącu 6% 6% 5% 8%
Klika razy w miesiącu 21% 21% 18% 26%
Tygodniowo (Netto) 65% 65% 71% 56%
Raz w tygodniu 11% 10% 11% 16%
Kilka razy w tygodniu 34% 37% 36% 25%
Raz dziennie 9% 8% 11% 8%
Kilka razy dziennie 11% 10% 13% 7%

Według kraju, 75% czytelników Wikipedii w Rosji i 73% w Hiszpanii czytało ją co tydzień lub częściej. 24% rosyjskich i hiszpańskich czytelników korzysta codziennie. Najmniej czytelników korzystających choć raz na tydzień można znaleźć w Japonii i Wielkiej Brytanii (60% czytelników w każdym z krajów).

Łącznie, około połowa czytelników Wikipedii wchodzi do niej "często" z komputera stacjonarnego, laptopa lub smartfona. Czytelnicy GenY i GenZ częściej twierdzą, że częściej korzystają z Wikipedii przez smartfona, a czytelnicy GenZ twierdzą, że częściej korzystają z Wikipedii za pośrednictwem takich usług, jak Siri czy Alexa (21% GenZ vs. 10% GenX ).

Czytelnicy wchodzą do Wikipedii "często" przez smartfony najwięcej w USA (66%), Hiszpanii i Wielkiej Brytanii (62% w każdym). Dostęp przez smartfony jest najniższy w Rosji (40%), gdzie dostęp desktopowy wciąż jest najpowszechniejszy (74%).

Niezależnie od używanego urządzenia, czytelnicy GenX i GenY bardzo często czytają Wikipedię "w danej chwili" aby "natychmiast znaleźć temat, który pojawił się w rozmowie", temat związany z tym co zobaczyli w mediach, lub po prostu aby dowiedzieć się więcej o ważnym dla nich temacie. Choć GenZ również przejawia tego typu zachowania, znacznie częściej pracuje nad zadaniami szkolnymi, niezależnie od urządzenia.

50% GenX i 40% czytelników GenY twierdzi, że czyta głównie Wikipedię, aby "znaleźć więcej informacji na temat poszukiwanego tematu" i tylko 25% GenZ. Ponad dwie trzecie GenZ twierdzi, że czyta głównie Wikipedię, jako pomoc w nauce. Około 20% wszystkich pokoleń czyta aby "odkrywać nową wiedzę".

Większość czytelników (52%) wchodzi do Wikipedii poprzez zwykłe linki, które pojawiają się w wyszukiwarkach takich jak Google, Bing czy Yahoo!. Około 40% twierdzi również, że po kliknięciu w panel Google Knowledge, a około 30% wpisuje także Wikipedia.org na pasku nawigacyjnym i idzie prosto do witryny. 15% mówi, że korzysta z apki Wikipedii.

Istnieje kilka różnic między generacjami w zakresie nawigowania do witryny: GenZ (16%) ma ustawioną Wikipedię jako stronę główną (10% GenY i 8% GenX), a także korzysta z takich usług jak Siri czy Cortana (16%), aby uzyskać dostęp do artykułów Wikipedii (9% GenY i 7 % GenX).

W poszczególnych krajach istnieją jednak pewne znaczące różnice. 72% w Japonii klika na zwykłe linki w wyszukiwarkach, a 27% w Panelu Wiedzy Google (najprawdopodobniej ze względu na popularność Yahoo w Japonii). Korzystanie z apki Wikipedii jest najwyższe w Hiszpanii (20%) i najniższe w Japonii (9%). Wchodzenie do Wikipedii z serwisów społecznościowych jest najczęstsze w USA (21%) i najmniejsze w Rosji (8%).

Możliwości dla ruchu Wikimedia

Na podstawie wyników ankiety nasi konsultanci rozpoznali następujące możliwości dla ruchu Wikimedia.

Zwiększanie świadomości i zrozumienia Wikipedii

 • Zrozumienia jak Wikipedia funkcjonuje, jaką ma strukturę, jak jest finansowana i jak tworzona jest jej treść, jest szczególnie niska (zwłaszcza wśród GenZ). Wikimedia ma okazję do zwiększenia świadomości i zrozumienia Wikipedii - jej misji i jej funkcjonowania - pamiętając, że czytelnicy nie identyfikują się w pełni z wartościami ruchu; uznają oni za najważniejsze w kolejności: użyteczność, czytelność i "wolną wiedzę dla każdej osoby".
 • Zwiększanie świadomości i zrozumienia Wikipedii - jej misji i sposobu jej działania - można osiągnąć zarówno poprzez komunikację, marketing, jak i poprzez projektowanie witryn. Integracja marki - jej misji i sposób jej funkcjonowania - w doświadczenia kontaktu z witrynami jest ważna. Większość czytelników przybywa do Wikipedii poprzez linki i/lub panel wiedzy Google i w związku z tych wchodzi bezpośrednio do artykułów.
 • Proporcjonalnie użytkownicy należący do GenZ częściej edytowali i wpłacali donacje, ale jednocześnie najmniej znają Wikipedię. Zwiększenie świadomości i zrozumienia Wikipedii wśród czytelników GenZ może wciągnąć ich do edytowania w jeszcze większej liczbie.
 • Wraz ze zwiększonym zrozumieniem jej misji i sposobów działania może się także zwiększyć zaufanie do informacji w Wikipedii i procesu tworzenia wiedzy. W wielu krajach i pokoleniach, czytelnicy twierdzą, że to co może bardzo poprawić ich osobiste doświadczenie z Wikipedią to bardziej wiarygodna i wyższej jakość treść oraz bardziej neutralne informacje. Odsuńcie zasłonę i pokażcie jak i dlaczego działa proces tworzenia neutralnej, bezstronnej treści aby zwiększyć zaufanie.

Design, treść i platforma

 • Udoskonalaj czytelność Wikipedii: odkrywanie z przewodnikiem, interakcja z treścią, bardziej wizualna zawartość i ulepszony projekt witryn.
 • Uczyńcie Wikipedię łatwiejszą do edycji i wchodzenia w interakcję z nią. Wiemy, że GenZ uwielbia tworzyć, zarządzać i dzielić się; dajcie im dostępne sposoby uczestniczenia w tworzeniu projektów Wikimedia i kontynuujcie inwestowanie w nowe narzędzia edycyjne.
 • Rozważcie większe zaangażowanie się we współpracę z wyszukiwarkami takimi jak Google i serwisami tworzenia/dystrybucji materiałów wizualnych, takich jak YouTube.
 • Wykorzystuj partnerstwa z lokalnymi twórcami treści jako sposób zwiększania treści w językach lokalnych i poprawy ich jakości, wiarygodności i wszechstronności.
 • Rozwijaj platformy, aby docierać do czytelników, tam gdzie oni są, kiedy ich potrzebują, i przez urządzenia, z których się z nimi łączą. GenX i GenY bardzo często "czytają w danym momencie" Wikipedię aby zapoznać się z tematami, które pojawiły się w rozmowach lub były wspomniane w mediach. GenZ czyta Wikipedię w związku z nauką w szkole. Rozwiązuj problemy związane z designem nastawionym głownie na urządzenia mobilne oraz coraz częstszym korzystaniem z asystentów głosowych i innych urządzeń inteligentnych.

Możliwości dodatkowych badań

 • Możliwe jest przeprowadzenie przyszłych badań jakościowych i ilościowych z użytkownikami internetu GenZ i GenY w celu lepszego zrozumienia sposobów w jaki oni szukają/tworzą/zarządzają informacjami i sposobu w jaki to współdziała z ich sieciami, edukacją, pracą, technologią itd. Gdzie Wikipedia może dopasować się do ich życia, teraz i w przyszłości? Jak możemy zachować zainteresowanie GenZ po ukończeniu przez nich edukacji?
 • Wikipedia może lepiej zrozumieć, jak GenZ korzysta z Wikipedii w szkole i jej potencjalnego wpływu na wiarygodność, itd.
 • Wikimedia ma możliwość śledzenia sukcesu Wikipedii w Hiszpanii, gdzie jest jej największa świadomość, wiedza i wykorzystanie. Czy robią coś inaczej? Z drugiej strony spektrum, Japonia ma najniższe czytelnictwo. Co powoduje, że tak duża liczba użytkowników internetu w Japonii nie ma świadomości Wikipedii?
 • Łącznie, ok. 15% respondentów stwierdziło, że korzystają oni z Wikipedii za pośrednictwem apki. To nie pasuje do statystki wejść do Wikipedii. Warto by zbadać świadomość i użycie apki, a także związane z tym doświadczenia użytkowników.