Стратегия/Уикимедианско движение/2017/Наръчник/Ръководство за дискусии/Телеконференция

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Toolkit/Discussion guide/Teleconference and the translation is 100% complete.

Тази страница обяснява как да организирате дискусия за стратегията на движението при телеконферентна връзка или видеосреща.

The following discussion is closed.

Cycle 1 of the discussion is now closed for analysis and sense-making, and the toolkit information may change for Cycle 2. Please join us soon for the next cycle of discussions. Updates in progress

"Виртуална" или видео/телеконферентна дискусия (цикъл 1)

Препоръчителен размер

Максимално 6-7 участника в разговор, един определен организатор, най-малко един определен секретар (неучастващ в дискусията)

Преглед на програмата

По време на дискусията с продължителност час и половина, участниците трябва да извършат следното:

 • Прегледат Брифинга на стратегията и да обсъдят основните точки, които са важни за групата
 • Опишат как изглежда осъществяването на визията
 • Генерират идеи за това кой е най-добрият начин за постигане на визията ни
 • Определят теми и напишат тематични мнения (по едно мнение за всяка тема)

Подробна програма

Това е препоръчителна програма за дискусията. Макар че може да изберете да проведете разговора по различен начин, тази програма е изработена за Ваша употреба.

Полезни съвети:

 • Определeте предварително организатор (водещ на дискусията, следящ за времето) и секретар.
 • Създавайте страница за бележки и постове, която да бъде използвана от групата по време на разговора.
 • Настоятелно препоръчайте на всеки участник да прегледа предварително брифинга на стратегията и разбере смисъла на основните внушения.
 • Използвайте Hangout в Google или друг инструмент за видеоконферентна връзка, който позволява на участниците да се виждат един друг по време на дискусията.
Време Дейност
Преди дискусията Поканете участниците по ел. поща:
 • Изпратете дневния ред, целта на срещата
 • Изпратете Брифинга на стратегията
 • Изпратете Политиката за дружелюбна среда
 • Запознайте всеки от групата с другите участници
10 мин Откриване
 • Представяне (име, от колко време сте в движението)
  • Определете ролите - кои са водещ и секретар
 • Напомнете на всички да спазват политиката на дружелюбна среда (взаимно уважение и внимание)
 • Споделете целта на срещата: Ще работим заедно, за да обсъдим цялостната посока на движението и създадем първоначален списък с основните теми и тяхното значение.
20 мин Светът през 2030 г. - как ще изглежда движението ни?
 • 15 минути: Споделете 30-те слайда на Брифинга на стратегията - насърчете прочитането на тази информация преди дискусията.
 • 5 минути: Попитайте хората кои идеи са нови за тях (накратко)
10 мин Анализ на нашата обща визия: Представете си свят, в който всяко човешко същество може свободно да споделя сбора на цялото познание.
 • 3-5 мин: Предложете на всички мълчаливо да напишат своите кратки отговори на тези два въпроса
  • Как би изглеждало това?
  • Кои са най-големите препятствия, които ни пречат да постигнем нашата визия?
 • 5 мин: След това споделете отговорите с групата (цялата група)
30 мин Постигане на визията ни - част 1 (идеи)
 • Дайте на всеки следния въпрос; показан на екрана.
  • Въпрос: Какво искаме да изградим или постигнем заедно през следващите 15 години?
   • Ако групата не го разбира, някои от другите потенциални начини за размисъл върху този въпрос, са:
    • Какво ще ръководи съвместната ни работа през следващите 15 години?
    • Какво въздействие или промяна искаме да имаме върху света през следващите 15 години?
    • Кое е най-важното нещо, което можем да направим заедно през следващите 15 години?
    • Какво ще ни обединява и вдъхновява като движение през следващите 15 години?
    • Какво ще ускори напредъка ни през следващите 15 години?
    • С какво ще бъдем известни през следващите 15 години?
 • 5 мин: Помолете всеки мълчаливо да запише отговорите на този въпрос
 • 17 мин: Споделете идеите с цярата група
 • 8 мин: Обсъдете кои са общите мисли
15 мин Постигане на визията ни - част 2 (тематични мнения)
 • 10 мин:
  • Дайте всяка основна обща идея на някой и им кажете да напишат тематично мнение за идеята в общия документ за бележки. Помолете ги да напишат 1-3 ключови думи, които определят темата. Всеки човек в дискусията трябва да има тематично мнение, върху което да работи. Споделете примери.
   • Пример 1:
    • Тематично мнение: Трябва да разпространим достъпа до знания чрез образователни институции.
    • Ключови думи: образование, достъп
   • Пример 2:
    • Изявление: Ние трябва да проучваме нови полета на знанието; да използваме иновациите, за да оцелеем и процъфтяваме през 2030 г.
    • Ключови думи: иновации, знания
   • Пример 3:
    • Изявление: Уикимедия е символ на чистотата на познанието и факти, неопетнени от търговски интереси или политически дневен ред; тя насърчава познавателната култура на балансирана информация и цитирани източници.
    • Ключови думи: независимост; възможност за проверка; факти, които имат значение
 • 5 мин: помолете всеки да прочете изявлението си и да го публикува в чата (ако има такъв)
5 мин Приключване на обсъждането
 • Водещият споделя какво ще се случи през следващите цикли и как участниците могат да се ангажират допълнително в разговора.
 • Благодарете на всички!

Роли в телеконферентните семинари

Препоръчителни роли

За да проведете смислена и продуктивна дискусия, ние Ви препоръчваме да помолите участниците да се включат като доброволци за всяка от следните роли. Те са предназначени да помогнат на участниците да останат фокусирани върху целта на дискусията и да се придържат към Политиката на дружелюбна среда. Ако сте координаторът на дискусия, Вие също можете да бъдете водещ или секретар, или бихте могли да посочите някой друг за тези роли.

Координатор

 • Преди срещата: Споделете предложените материали, цели и програма с участниците в дискусията
 • По време на срещата:
  • Приветствайте всеки
  • Насърчавайте доброволците да попълнят ролите
  • Благодарете на всички
 • След срещата:
  • Уверете се, че резюмето и необработените бележки са публикувани

Организатор

 • Създайте полето на дискусията:
  • Определете доброволци за всяка от ролите
  • Споделете и помогнете на всички да спазват политика на организацията Ви за дружелюбна среда (или използвайте тази: политика)
  • Споделете концепцията за "паркомясто" - когато се изкажат идеи, които не са част от основната тема, те могат да бъдат написани и сложени настрана за предстоящ преглед и обсъждане
 • Подгответе се за дискусията:
  • Споделете дневния ред
  • Споделете целта на дискусията
  • Раздайте приготвените материали
 • Насочвайте дискусията своевременно, насърчавайте всеки да говори и участва
 • Поддържайте неутрален тон и помогнете на другите да разсъждават върху набелязаните точки
  • Избягвайте пристрастия
   • Доверете се на процеса, себе си и другите
   • Поставете очаквания, основни правила и се придържайте към тях
   • Слушайте с уши и очи, ако е възможно
   • Използвайте подходящи коментари - кога е нужно нещо да се преработи, кога да се говори, кога да се слуша
   • Не бъдете прекалено направляващи или не предоставяйте готови отговори
   • Дайте "време за размисъл" за различните стилове задачи и участие
   • Спокойно се отнасяйте към шума и тишината по време на срещата
   • Бъдете честни и открити и приемайте чуждите отзиви
   • Останете неутрални и не отсъждайте — старайте се да избягвате какта потвържденията "много добре", "правилно", или "съгласен съм", както и обратното.
   • Старайте се да проследите/разберете подробностите и осигурите връзка към голямата картина
   • Изразявайте благодарност за всяко участие, което отговаря на договорените насоки, а не само към тези неща, които намирате за особено интересни.
  • Обикновено водещият не участва в дискусията. Ако искате да споделите идея, не забравяйте да кажете, че излизате от ролята на водещ и влизате в ролята на участник.
 • Помогнете на всички да спазват политиката на дружелюбна среда
  • Някои ключови моменти за груповите дискусии:
   • Не принизявайте участниците.
   • Това е брейнсторминг сесия - Всички идеи се приемат и отбелязват
   • Нито една идея не е лоша идея
   • Всеки има право на глас (ред) и може да изкаже повече от една идея.
   • По една идея в даден момент.
   • Всеки, който не споделя своя идея, трябва да изслушва и се отнася с уважение към участниците.
   • Участието е доброволно - ако отделен участник не иска да сподели идея, той има право да пропусне реда си.
 • Определете действия и възложете отговорности за изпълнението им
 • Помогнете на групата да обобщи основните теми

Секретар(и)

 • Водете си бележки на ключовите идеи, записвайте точните формулировки на участниците, за да запазите целостта на идеята
 • Използвайте онлайн документи или уики страница за записването на бележките си
 • Включете действията и кой е отговорен за всяка точка
 • Имайте предвид, че бележките трябва да са на разположение на всеки
 • [TBD: advice about note privacy for virtual workshops]

Участници

 • Споделете идеите си и бъдете креативни!