Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Cập nhật/20 tháng 3 năm 2017/Cập nhật 11 về quá trình chiến lược phong trào Wikimedia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Thông điệp từ Katherine Maher

Thông điệp này, "Câp nhật về quá trình phát triển chiến lược phong trào Wikimedia (#11)", đuọc gửi đi bởi Katherine Maher vào ngày 20 tháng 3 năm 2017.

Xin chào tất cả các bạn,

Sau nhiều tháng lập kế hoạch, chúng ta đang bắt tay vào việc: chúng ta đã chính thức ra mắt một số cuộc thảo luận lớn vào tuần trước! Nếu bạn bỏ lỡ nhiều tin nhắn được gửi đi với tin tức này, hãy đọc để biết thêm chi tiết.

(Xin lỗi vì đã gửi cập nhật này trễ một vài ngày - chúng tôi rất bận rộn với các cuộc họp lập kế hoạch hàng năm vào tuần trước.)

Các yêu cầu nổi bật

Với sự bắt đầu thảo luận giai đoạn 1 cho các nhánh A & B, có hai điều chúng tôi muốn chú ý thêm:

Tất cả các nhánh thảo luận

 • Một thành viên của nhóm williamsworks San Francisco, Sara Johnson, đã tham gia vào công ty để hỗ trợ công việc của họ về quá trình chiến lược phong trào.

Nhánh A (Tổ chức các nhóm) và nhánh B (Cá nhân đóng góp)

Nhánh C (Các đối tác và người đọc ở các vùng nhận thức cao hơn) và nhánh D (Đối tác và người đọc ở các vùng nhận thức thấp hơn)

 • Nhánh C tiếp tục mở rộng tiếp cận, và Track D tiếp cận mở rộng trong tuần này!
 • Một hệ thống quản lý quan hệ liên hệ (CRM) đã được thiết lập để giúp điều phối việc tiếp cận để theo dõi liên lạc C & D.
 • Nghiên cứu bàn / phỏng vấn phỏng vấn với Lutman & Associates đang trong chu trình phê duyệt. Nghiên cứu cơ bản được thu thập từ đề xuất này sẽ được đưa lên wiki
 • Một hợp đồng nghiên cứu điều tra trực tuyến đang được đàm phán.
 • Trưởng nhóm phụ trách nhánh đã bắt đầu phỏng vấn Ứng viên trợ lý dự án.
 • Một bữa ăn tối đang được phối hợp với Wikimedia Deutschland cho những người tham gia Track C, trong khi những người hỗ trợ đã tới Berlin vào cuối tháng này để tham dự Hội nghị Wikimedia.
 • Nhóm cốt lõi thảo luận với sự tham gia của Nicole và Juliet và tiếp cận với những người tham gia nhánh C & D tiềm năng tại Hội nghị Thượng đỉnh Creative Commons sắp tới. Nhóm đang đợi để nghe lại từ Creative Commons về một phiên tiềm năng về Chiến lược Wikimedia.
 • Trưởng nhóm phụ trách nhánh và Nhóm cốt lõi đã tiếp tục mở rộng mạng lưới của chúng ta để có các khuyến nghị về các chuyên gia tham khảo ý kiến.
 • Adele đã làm việc với Karen Brown và Jake Orlowitz về việc đăng Trang quy trình nhánh D trên Meta-Wiki.
 • Adele đang làm việc để đưa một phiên bản của danh sách liên lạc tới Meta-Wiki với một mẫu để thu thập ý kiến từ các cộng đồng địa phương.
 • Nhóm của Adele đang đảm bảo các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia và đối tác khác nhau ở Mexico, Nigeria và Ấn Độ bắt đầu từ tuần này. Suzie đang hoàn thiện hướng dẫn phỏng vấn vào thứ hai.

Các bước tiếp theo

 • Hoàn thiện và đăng tất cả các tài liệu còn lại vào cổng thông tin chiến lược về Meta-Wiki, bao gồm các định nghĩa về hướng chiến lược và các ví dụ để giúp thúc đẩy thảo luận.
 • Tiếp tục xây dựng danh sách các chuyên gia và xây dựng hướng dẫn phỏng vấn chuyên gia cho Tracks C & D.
 • Tiếp tục đơn giản hóa kinh nghiệm và tài liệu của người dùng để giúp họ tham gia vào các cuộc thảo luận dễ dàng hơn và tình nguyện làm Điều phối viên thảo luận.

Như mọi khi, cảm ơn mọi người vì đã đọc!

Chúc vui,
Katherine