Jump to content

The Wikinewsie Group/Declaration of the Rights and Duties of Journalists

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page The Wikinewsie Group/Declaration of the Rights and Duties of Journalists and the translation is 100% complete.

Mezi cíle skupiny Wikinewsies patří otevřená licence, nezávislé novinářské úsilí, které poskytuje neutrální a ověřitelné zpravodajství, a podpora vzdělávání budoucích novinářů ve snaze zajistit, aby zachovávali historické novinářské ideály týkající se zpravodajských standardů. Za tímto účelem skupina The Wikinewsies Group podporuje následující dokumenty jako Deklaraci práv a povinností novinářů pro všechny novináře spojené s touto organizací:

Předslovo

 1. Svobodný tisk a volný přístup k informacím patří mezi základní práva lidstva a svobodné společnosti
 2. Žurnalisté mají prvotní povinnost a zodpovědnost sloužit veřejnosti, což přebíjí důležitost služby jakékoliv organizaci, vládě nebo firemním zájmům.

Vyhlášení povinností

 1. Být přesný
  1. Předkládat pouze skutečnosti, které mohou být ověřeny.
  2. Nezveřejňovat informace, u kterých novinář nezná jejich zdroj
  3. V případě zveřejnění falešné informace zveřejnit její opravu.
 2. Být neutrální
  1. Být neutrální v každém předkládání skutečnosti veřejnosti.
  2. Nepřekrucovat informace vytvářením zavádějích slovních konstrukcí či jinak, nevydávat vyjádření cizích slov za vlastní (plagiátorství), nepomlouvat a neočerňovat ostatní, a nepřijímat platby za překrucování informací.
  3. Ctít lidskou důstojnost a nepředstavovat lidi, ani nepopisovat lidi, způsobem, který je diskriminuje na základě pohlaví, sexuality, sexuální orientace, zdravotních vad, země původu, etnicity, rasy nebo náboženství.
 3. Používat poctivé a čestné způsoby získávání informací bez používání přetvářky při jejich shromažďování
 4. Neplést si novinařinu s propagací a nedovolit obchodním zájmům přebít jiné povinnosti a závazky
 5. Uznávat právo zdrojů sdělit informace a zůstat v utajení, a to až do té míry, že by novinář mohl jít do vězení, aby zdroje ochránil.
 6. Ignorujte nepodložená nebo anonymní obvinění.
 7. Oznamte jakýkoli střet zájmů, který by mohl ovlivnit schopnost novináře být vnímán při plnění svých ostatních povinností.
 8. Nenarušujte práva těch, kteří se zabývají zármutkem, ani je nezneužívejte.

Vyhlášení práv

 1. Právo nebýt diskriminován za uvádění faktických informací.
 2. Právo na soukromí.
 3. Právo odmítnout, aby mu někdo říkal, o jakých zprávách má informovat, jako podmínku zpravodajství, pokud je téma zpravodajství neutrální, založené na faktech a dodržuje povinnosti týkající se zachování soukromí zdroje, pokud není informování o zprávách týkajících se určitého tématu dohodnuto jako základ partnerské nebo grantové smlouvy, kterou novinář předem odsouhlasí.
 4. Právo být konzultován před provedením jakýchkoli změn týkajících se statusu autorských práv k dílu vytvořenému novinářem.


Toto prohlášení vychází z Deklarace o povinnostech a právech novináře, kterou vydala Nadace švýcarské tiskové rady v prosinci 1999, a z Mezinárodního kodexu: Deklarace práv a povinností novinářů od novinářských svazů šesti zemí Evropského společenství v Mnichově (Německo) ve dnech 23.-24. listopadu 1971.[1]