Universal Code of Conduct/Newsletter/2/Global message/bcl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Newsletter/2/Global message and the translation is 100% complete.

Bareta sa Universal Code of Conduct - Panduwang Isyu

Bareta sa Universal Code of Conduct
Panduwang Isyu, Hulyo 2021Basahon an intirong bareta


Maugmang pag-abot sa panduwang isyu kan bareta kan Universal Code of Conduct! An bareta na ini matabang sa mga Wikimedian na padagos na magin kabali sa pagkarhay kan bagong panundon asin ihiras man an mga importanteng bareta, saliksik, asin paabot na tiripon manungod sa UCoC.

Rumdumon na magsubscribe igdi kun muya nindong mapagirumdon kan mga paabot na edisyon kan bareta, asin ikaag man an saindong mga username igdi kun muya nindong i-kontak para sa pagpatabang sa mga pagpalis sa ibang lenggwahe ngapit.

  • Ribyu sa hinaman na draft sa Panundon kan Pag-implementar - An mga nainot na hururon kan drafting committee nakatabang sa pagkonektar asin paglinya kan mga importanteng dapat ulayan manungod sa pag-impursar, mantang tinatawan man importansya an nainot nang pagsaliksik manungod sa mga eksistidong proseso asin mga ultanan sa laog kan satuyang grupo. (ipadagos an pagbasa igdi)
  • An mga Target kan Saliksik sa Harrasment - Tangani na masuportaran an drafting committee, an Wikimedia Foundation nagkonduktar in proyekto na nakatutok sa mga eksperyensya nin harassment sa mga proyektong Wikimedia.(ipadagos an pagbasa)
  • Konsultasyon sa mga Functionary - Puon kan Hunyo, an mga Functionary sa kabilogan kan manlain-lain na wiki naghururon tangani na urulayan kun ano an puturo sa global na konteksyo kan UCoC.(ipadagos an pagbasa)
  • Harampangan na Pag-urulay - An facilitation team kan UCoC giraray nag gibo nin harampangan na urulay, sa seryeng ini yaraon an mga myembro kan komunidad na nagtataram sa lenggwaheng Koreano asin iba pang partisipantes sa mga proyekto sa ESEAP tangani na urulayan an pag-impursar kan UCoC.(ipadagos an pagbasa)
  • Amay na pag-adaptar kan mga Komunidad sa UCoC - Puon kan ratipikasyon kan Board kaidtong Pebrero 2021, an mga sitwasyon kun sain pig-aadaptar an UCoC kan mga komunidad kan Wikimedia,padagos na nagdadakula. (ipadagos an pagbasa)
  • Bagong Talaan kan Panahon para sa Interim Trust & Safety Case Review Committee - An CRC orihinal na pighahalat na mag-antos sana hasta Hulyo 1. Alagad, ngunyan na UCoC pig-aandam na pakarhayon pa hasta sa Disyembre, an talaan para sa CRC naghira man.(ipadagos an pagbasa)
  • Wikimania - An UCoC team nagpaplano na maghaman nin mga urulay kun sain yaun an mga representante para sa gigibuhon na Wikimania 2021. Nagpaplano man ini na magin presente sa mga komperensya sa Community Village.(ipadagos an pagbasa)
  • Mga Blog sa Diff - Hilingon an mga pinakabagong publikasyon manungod sa UCoC sa Wikimedia Diff blog.(ipadagos an pagbasa)