Bầu cử Quỹ Wikimedia/2022/Ứng viên/Lionel Scheepmans

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022/Candidates/Lionel Scheepmans and the translation is 100% complete.

Lionel Scheepmans (Lionel Scheepmans)

Lionel Scheepmans (talk meta edits global user summary CA  AE)

Chi tiết về ứng viên
Lionel Scheepmans on Commons
 • Cá nhân:
  • Tên: Lionel Scheepmans
  • Nơi ở: Belgium, Wallonia (French part)
  • Ngôn ngữ: French (native), English, Portuguese.
 • Biên tập:
  • Tham gia Wikimedia từ: 2008
  • Các wiki hoạt động tích cực: en/fr.Wikiversity, fr-Wikibook, commons and Wikipedia.
Giới thiệu / Tóm tắt đơn ứng cử.
Đoạn này sẽ được dịch. (tối đa 150 từ)
Dù là một ứng viên, tôi phản đối các quy trình theo chủ nghĩa tinh hoa – chỉ trao quyền lực cho một nhóm nhỏ được chọn lọc thay vì thu hút các thành viên cộng đồng có hứng thú và hiểu biết cùng đưa ra quyết định. Cũng như với các thành viên cộng đồng của Hội đồng, tôi tin các thành viên được bổ nhiệm có thể xác nhận và thực hiện những quyết định của cộng đồng.

Từ nghiên cứu của mình về phong trào Wikimedia, tôi cũng cho rằng quá nhiều tiền sẽ gây hại cho sứ mệnh chia sẻ tri thức của chúng ta. Nó gia tăng số nhân viên và làm giảm số thành viên, còn những người đóng góp tiền bạc thì thường không dành thời gian để đóng góp cho các dự án.

From my study of the Wikimedia movement, I also argue that too much money is detrimental to our mission of sharing knowledge. It increases the number of employees at the expense of editors, while those who give money to the foundation are less likely to dedicate time to the projects.

Với hơn 600 nhân viên mà hầu hết trong số đó làm việc tại gia, việc quản lý Quỹ rất khó. Thay vì tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, có lẽ việc giảm thiểu số lượng nhân viên và chiến dịch gây quỹ, vốn không được giới truyền thông đón nhận, sẽ tốt hơn.

Đóng góp cho các dự án Wikimedia, vai trò trong các tổ chức hoặc đoàn hội thuộc Wikimedia, các hoạt động tổ chức phong trào, hoặc tham gia một tổ chức liên kết với Wikimedia.
(tối đa 100 từ)
First edit in 2008, admin on Wikiversity since 2015. Founding member of Wikimedia Belgium and board between 20. Studying the movement since 2011.
Kiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vực mà Hội đồng coi là cần thiết.
 • Chiến lược tổ chức và quản trị
 • Công nghệ nền tảng cấp doanh nghiệp và/hoặc phát triển sản phẩm
 • Chính sách công và pháp luật
 • Khoa học dữ liệu xã hội, phân tích dữ liệu lớn và học máy

(tối đa 150 từ)

Digital-anthropology, socio-political PhD student, financial analyses, free and open source software and free license user and supporter. Much more information available on my Wikimedian contributor page.
Kinh nghiệm sống trên thế giới. Chúng tôi đặc biệt muốn biết về kinh nghiệm ở các khu vực: Châu Phi, Nam Á, Đông/Đông Nam Á – Thái Bình Dương và Mỹ Latin – Caribbean. Chúng tôi tin rằng kinh nghiệm sống ở những khu vực nói trên sẽ giúp Hội đồng gia tăng khả năng thực hiện mục tiêu chiến lược của phong trào – công bằng, dù những kinh nghiệm khác cũng có thể có những đóng góp quan trọng không kém.
(tối đa 250 từ)
I'm finishing my PhD thesis about Wikimédia movement (read in French, read in other languages). I have a 10 years old son and a long personal experience of social care and the stigma it brings. Since 2011, I have been devoting most of my time to studying the Wikimedia movement, which I consider to be a social experiment that is very much ahead of its time in terms of awareness of the issues and possible solutions to the challenges facing our global and digital society.

I can also give a hand to the board concerning issue about inclusion and representativity in the movement. I would also like to put volunteering back at the centre of the movement instead of institutional and financial development. I am in favour of consensus, drawing lots and direct, participatory democracy within the movement and I can help the movement to evolve in this direction.

Hiểu biết văn hoá ở các khu vực không phải quê quán và hiểu biết về các ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ. Những kiến thức này sẽ giúp kết nối cộng đồng đa văn hoá của chúng ta.
(tối đa 250 từ)
French native speaker, I can survive in English, and I'm comfortable with Portuguese. In writing contexts, Deepl.com is my best friend ...
Kinh nghiệm đấu tranh cho một không gian an toàn và có tính hợp tác cho mọi người, và/hoặc kinh nghiệm với việc kiểm duyệt, đàn áp hay các hành vi xâm phạm nhân quyền khác.
(tối đa 250 từ)
I have the privilege of living in a country that is quite respectful of human beings and their freedom of expression and way of being. But I struggle personally and daily to be able to live without proprietary software (including in the Wikimedia movement), to pollute our environment as little as possible and to produce the minimum amount of greenhouse gases. I also struggle to free myself from the grip of money and employment that makes us part-time slaves of an immoral and dehumanized economic system.

By writing my PhD thesis on Wikiversity and comparing the university system to my observations within the Wikimedia projects, I also hope to open a debate about the democratization of science within the human community by challenging some privileges and dysfunctions of the social sciences. Including in the Wikimedia movement, I try to show the way to another way of producing knowledge outside the Wikipedia project, whose editorial rules do not allow a fair representation of knowledge.

Kinh nghiệm liên quan đến (hoặc khi là một thành viên của, tuỳ mức độ bạn muốn chia sẻ) một nhóm người từng phải chịu phân biệt đối xử và không được đại diện trong cấu trúc quyền lực (bao gồm, nhưng không giới hạn, đẳng cấp, chủng tộc, sắc tộc, màu da, nguồn gốc, quốc tịch, bản dạng giới, thể hiện giới tính, xu hướng tính dục, tuổi tác, tôn giáo, ngôn ngữ, văn hoá, trình độ giáo dục, khả năng, thu nhập và môi trường).
(tối đa 250 từ)
As I'm facing to dysorthographic and dyslexic troubles, and because I've been most of the time of my life social assistance recipient, refusing to be submitted as an employee, I've experienced a lot of stigmata in my life.
Xác minh Việc xác minh được thực hiện bởi Ủy ban Bầu cử hoặc nhân viên Wikimedia Foundation.
Đủ điều kiện: Đã xác minh
Được xác minh bởi: Matanya (talk) 08:55, 17 May 2022 (UTC)[reply]
Xác nhận:
Được xác minh bởi: ?