Bầu cử Wikimedia Foundation/Bầu cử Hội đồng quản trị/Lịch sử

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/Board elections/History and the translation is 100% complete.


Việc bầu cử Hội đồng quản trị của Wikimedia Foundation được thực hiện thường xuyên kể từ năm 2004.

Kết quả

Năm Số phiếu Số người đi bầu hợp lệ Tỷ lệ Ứng viên Kết quả Ghi chú
năm 2004 Đại diện người dùng đóng góp - 1.088

Đại diện tình nguyện viên- 917

Đại diện người dùng đóng góp - 8

Đại diện tình nguyện viên- 9

Tổng số ứng viên - 11

Đại diện người dùng đóng góp - 1 (Angela Beesley)

Đại diện tình nguyện viên - 1 (Florence Nibart-Devouard)

[1]
năm 2005 3,212 6 2 được bầu (Angela Beesley và Florence Nibart-Devouard) [2]
năm 2006 2,347 17 1 được bầu (Erik Möller) [3]
năm 2007 4,170 15 3 được bầu (Erik Möller, Kathleen Walsh, và Frieda Brioschi) [4]
năm 2008 3,019 28,898 10,45% 15 1 được bầu (Ting Chen) [5][6]
năm 2009 2,940 17 3 được bầu (Ting Chen, Kathleen Walsh, và Samuel Klein) [7]
năm 2011 3,495 19 3 được bầu (Ting Chen, Samuel Klein, và Kat Walsh) [8]
năm 2013 1,809 11 3 được bầu (Samuel Klein, Phoebe Ayers, và María Sefidari) [9]
năm 2015 5,167 54,235 9,53% 20 3 được bầu (Dariusz Jemielniak, James Heilman, and Denny Vrandečić) [10][11]
năm 2017 5,120 9 3 người được bầu (María Sefidari, Dariusz Jemielniak và James Heilman) [12]

Tham khảo