Bầu cử Wikimedia Foundation/Bầu cử Hội đồng quản trị/Lịch sử

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/Board elections/History and the translation is 100% complete.


Việc bầu cử Hội đồng quản trị của Wikimedia Foundation được thực hiện thường xuyên kể từ năm 2004.

Kết quả

Năm Số phiếu Số người đi bầu hợp lệ Tỷ lệ Ứng viên Kết quả Ghi chú
2004 Đại diện người dùng đóng góp - 1.088

Đại diện tình nguyện viên- 917

Đại diện người dùng đóng góp - 8

Đại diện tình nguyện viên- 9

Tổng số ứng viên - 11

Đại diện người dùng đóng góp - 1 (Angela Beesley)

Đại diện tình nguyện viên - 1 (Florence Nibart-Devouard)

[1]
2005 3,212 6 2 được bầu (Angela Beesley và Florence Nibart-Devouard) [2]
2006 2,347 17 1 được bầu (Erik Möller) [3]
2007 4,170 15 3 được bầu (Erik Möller, Kathleen Walsh, và Frieda Brioschi) [4]
2008 3,019 28,898 10,45% 15 1 được bầu (Ting Chen) [5][6]
2009 2,940 17 3 được bầu (Ting Chen, Kathleen Walsh, và Samuel Klein) [7]
2011 3,495 19 3 được bầu (Ting Chen, Samuel Klein, và Kat Walsh) [8]
2013 1,809 11 3 được bầu (Samuel Klein, Phoebe Ayers, và María Sefidari) [9]
2015 5,167 54,235 9,53% 20 3 được bầu (Dariusz Jemielniak, James Heilman, and Denny Vrandečić) [10][11]
2017 5,120 9 3 người được bầu (María Sefidari, Dariusz Jemielniak và James Heilman) [12]

Tham khảo