Bầu cử Wikimedia Foundation năm 2013

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections 2013 and the translation is 100% complete.
Info The election ended 22 June 2013. No more votes will be accepted.

The results were announced on 24 June 2013.

Giúp dịch cuộc bầu cử.

Tiến trình

Cuộc bầu cử Wikimedia Foundation năm 2013 sẽ được tổ chức từ ngày 08 đến ngày 22 tháng 6 năm 2013. Cộng đồng Wikimedia có cơ hội để bầu các ứng cử viên cho ba vị trí:

 • Ba ứng cử viên sẽ là thành viên Ban quản trị thực hiện một nhiệm kỳ 2 năm kết thúc vào năm 2015. Ban quản trị là cơ quan quản lý cấp cao nhất của Wikimedia Foundation, theo điều 501(c)(3) tổ chức phi lợi nhuận đăng ký tại Hoa Kỳ. Wikimedia Foundation quản lý nhiều dự án đa dạng như Wikipedia và Commons, v.v...
 • Hai ứng cử viên sẽ là thành viên của Ban thống kê sử dụng nguồn Quỹ cho ban quản trị (thực hiện một nhiệm kỳ 2 năm).
 • Một ứng cử viên sẽ là thành viên của Ban thanh tra thống kê sử dụng nguồn Quỹ để thực hiện một nhiệm kỳ 2 năm.

Các cuộc bầu cử được sẽ được tổ chức an toàn với việc sử dụng phần mềm SecurePoll. Các bình chọn là hoàn toàn bí mật, và không có bất kì ai từ Uỷ ban bầu cử, Hội đồng, hoặc bất cứ ai là Nhân viên Wikimedia Foundation được truy cập vào dữ liệu bầu cữ. Mật mã cho cuộc bầu cử được một bên thứ ba độc lập nắm giữ, một khi mật mã bị lộ, cuộc bầu cử được bị dừng lại. Một số dữ liệu cá nhân của các cử tri (ví dụ: địa chỉ IP, tài khoản, và các dữ liệu khác tương tự được ghi lại bằng các công cụ Checkuser) có thể được xem bởi một số ít người kiểm toán và kiểm đếm các cuộc bầu cử (Uỷ ban bầu cử). Cử tri có quyền bầu cử bằng các hình thức bỏ: Phiếu bầu / Phiếu trung lập / Phiếu phản đối. Các phiếu bầu sẽ được kiểm và các ứng cử viên sẽ được xếp hạng theo tỷ lệ phiếu bầu, nghĩa là số phiếu theo số phiếu bầu của các ứng cử viên được chia cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên (phiếu bầu "trung lập" không được tính). Các ứng cử viên với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất sẽ được đề nghị để ban Quản Trị bổ nhiệm.

Ủy ban bầu cử sẽ công bố kết quả vào hoặc sớm hơn ngày 28 tháng 6 năm 2013. Kết quả chi tiết sẽ được thông báo

Những điều mà cử tri cần biết

Điều kiện để tham gia bỏ phiếu

Biên tập viên

Bạn có thể bỏ phiếu từ bất kỳ một tài khoản nào của bạn trên các wiki của Wikimedia. Và chỉ có thể bỏ phiếu duy nhất bằng một tài khoản của bạn, cho dù bạn có bao nhiêu tài khoản đi chăng nữa! Một trong những tài khoản của bạn phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Không bị chặn trên nhiều dự án.
 • Không bị chặn trên các dự án mà bạn đang bỏ phiếu.
 • Bạn không phải là một bot.
 • Đã thực hiện ít nhất 300 chỉnh sửa trước ngày 15 tháng 4 năm 2013 trên các wiki của Wikimedia (chỉnh sửa trên nhiều dự án wiki sẽ được cộng lại nếu tài khoản của bạn đã được thống nhất thành một tài khoản).
 • Đã thực hiện ít nhất 20 chỉnh sửa từ ngày 15 Tháng 12 năm 2012 đến ngày 30 tháng 4 năm 2013.
Nhà phá triển

Các nhà phát triển tham gia bỏ phiếu:

 • Là các quản trị viên máy chủ Wikimedia truy cập qua tài khoản shell.
 • Có cam kết truy cập và đã thực hiện ít nhất một sáp nhập cam kết trong git trong khoảng thời gian từ từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đến ngày 30 tháng 4 năm 2013.
Thành viên và nhà đóng góp

Thành viên hiện tại của Wikimedia Foundation và các nhà đóng góp đủ điều kiện để bỏ phiếu nếu họ đã làm việc cho Quỹ trước ngày 30 Tháng 4 năm 2013.

Các thành viên ban quản trị và các thành viên ban cố vấn

Thành viên cũ và hiện tại của Ban quản trịBan tư vấn có đầy đủ điều kiện để bỏ phiếu.

Thông tin về các ứng cử viên

Tất cả các ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu đối với cử tri, cũng như yêu cầu về vai trò cụ thể của mình sau khi ứng cử. Nhiều ứng cử sẽ bị loại.

 • Click đây để biết thông tin về vị trí thành viên ban quản trị
 • Click đây để biết thông tin về vị trí ứng cử viên Ban thống kê sử dụng nguồn Quỹ
 • Click đây để biết thông tin cho vị trí trong ban thanh tra sử dụng nguồn Quỹ

Thời gian tổ chức

Sự kiện

 • Ngày 24/04 - 17/05/2013: Tham gia ứng cử
 • Ngày 17/05/2013: Hạn chót để gửi giấy tờ chứng minh (bài nộp trễ hoặc thiếu sẽ bị loại)
 • Ngày 08 - 22/06/2013: Tiếp hành bầu cử
 • Ngày 23 - 25/06/2013: Kiểm tra các phiếu bầu
 • Ngày 25 - 28/06/2013: Công bố kết quả

Điều kiện để bạn có thể bỏ phiếu:

 1. Đọc các bài thuyết trình ứng cử viên và quyết định những ứng viên bạn sẽ bỏ phiếu bầu.
 2. Tới trang wiki "Đặc biệt:SecurePoll" trên một wiki bạn đủ điều kiện để bỏ phiếu. Ví dụ, nếu bạn đang hoạt động tại wiki meta.wikimedia.org, đi đến meta.wikimedia.org/wiki/đặc biệt:SecurePoll.
 3. Thực hiện theo các hướng dẫn trên trang đó.

Vẫn gặp sự cố khi bỏ phiếu? Xem ở đây.