Bầu cử Wikimedia Foundation năm 2015

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections 2015 and the translation is 100% complete.
Info The election ended 31 tháng Năm 2015. No more votes will be accepted.
The results were announced on 5 tháng Sáu 2015. Please consider submitting any feedback regarding the 2015 election on the election's post mortem page.

Cuộc bầu cử Wikimedia Foundation sẽ được tổ chức trong tháng 5 năm 2015. Những thành viên của cộng đồng Wikimedia có cơ hội để bầu những ứng viên cho những vị trí trong Hội đồng Quản trị, Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹThanh tra viên Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ.

Quy trình

Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức một cách an toàn với việc sử dụng phần mềm SecurePoll. Phiếu bầu được giữ kín, và không có bất kỳ ai của Ủy ban Gây quỹ, Ban Quản trị, hay bất cứ nhân viên nào của Wikimedia Foundation có thể xem được phiếu. Mã số mã hóa cuộc bầu cử do một bên thứ ba độc lập nắm giữ; một khi mật mã này bị lộ, cuộc bầu cử sẽ bị dừng lại. Một số dữ liệu cá nhân của những cử tri (ví dụ: địa chỉ IP, tài khoản người dùng, và những dữ liệu khác tương tự được công cụ Checkuser ghi lại) có thể được xem bởi một số ít người đã chỉ định trước, họ là những người kiểm toán và kiểm đếm cuộc bầu cử (Ủy ban Bầu cử). Cử tri bỏ phiếu bằng cách dùng những hình thức phiếu: Thuận / Trắng / Chống. Các phiếu bầu sẽ được kiểm và những ứng viên sẽ được xếp hạng theo tỷ lệ phiếu Thuận, nghĩa là số lượng phiếu Thuận của ứng viên được chia với tổng số phiếu đã bỏ cho ứng viên đó (phiếu "Trắng" không được tính, vì vậy tổng số phiếu là bao gồm phiếu Thuận và phiếu Chống). Những ứng viên với tỷ lệ phiếu Thuận cao nhất sẽ được đề cử lên Hội đồng Quản Trị để bổ nhiệm.

Bầu cử Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ

Từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 5 năm 2015, những thành viên của cộng đồng Wikimedia có cơ hội để bầu những vị trí trong Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ, gồm:

Ủy ban Bầu cử sẽ công bố kết quả trong hoặc trước ngày 15 tháng 5 năm 2015. Kết quả chi tiết sẽ được thông báo.

Bầu cử Hội đồng Quản trị

Từ ngày 17 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015, những thành viên của cộng đồng Wikimedia có cơ hội để bầu những vị trí trong Hội đồng Quản trị, gồm:

 • Ba thành viên thuộc Hội đồng Quản trị phục vụ trong một nhiệm kỳ hai năm, sẽ mãn nhiệm vào năm 2017. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý cấp cao nhất của Wikimedia Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký tại Hoa Kỳ theo điều khoản 501(c)(3). Wikimedia Foundation quản lý nhiều dự án đa dạng như Wikipedia và Commons.

Ủy ban Bầu cử sẽ công bố kết quả trong hoặc trước ngày 5 tháng 6 năm 2015. Kết quả chi tiết sẽ được thông báo.

Những điều mà cử tri cần biết

Cách bỏ phiếu

Nếu bạn đủ điều kiện bỏ phiếu:

 1. Xin đọc tự bạch của các ứng viên và quyết định bạn sẽ ủng hộ ứng viên nào.
 2. Đi đến trang bỏ phiếu SecurePoll.
 3. Làm theo hướng dẫn
Vẫn gặp vấn đề khi bỏ phiếu? Xem trang này.

Điều kiện để tham gia bỏ phiếu

Biên tập viên

Bạn có thể bỏ phiếu bằng một tài khoản bất kỳ do bạn sở hữu, đã đăng ký trong một wiki của Wikimedia. Cử tri chỉ được bỏ phiếu một lần duy nhất, dù cho bạn có bao nhiêu tài khoản đi nữa. Tài khoản duy nhất dùng để bỏ phiếu này phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • không ở trong trạng thái bị cấm trong nhiều hơn một dự án;
 • không phải là một bot;
 • and have made at least 300 edits before 15 April 2015 across Wikimedia wikis (edits on several wikis can be combined if your accounts are unified into a global account);
 • and have made at least 20 edits between 15 October 2014 and 15 April 2015.

Công cụ AccountEligibility có thể được dùng để kiểm tra cơ bản điều kiện bỏ phiếu của cử tri một cách nhanh chóng.

Phát triển viên

Phát triển viên có đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ:

 • Là quản trị viên hệ thống của Wikimedia có quyền truy cập bằng tài khoản shell;
 • Or have commit access and have made at least one merged commits in git to Wikimedia Foundation utilized repos between 15 October 2014 and 15 April 2015.
Nhân viên và nhà thầu của Wikimedia Foundation

Current Wikimedia Foundation staff and contractors qualify to vote if they have been employed by the Foundation as of 15 April 2015.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Cố vấn Wikimedia Foundation, Ủy ban Phân bổ Nguồn Quỹ

Những thành viên thuộc Hội đồng Quản trị Wikimedia Foundation, Hội đồng Cố vấn Wikimedia Foundation và Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ đương nhiệm hoặc đã mãn nhiệm có đủ điều kiện bỏ phiếu.

Những điều mà người đề cử cần biết

Bạn có biết người nào đó mà bạn cho rằng anh/chị ta sẽ là một ứng viên tiềm năng không? Nếu bạn biết, bạn có thể đề cử họ vào những vị trí đã nêu!

Những điều mà ứng viên cần biết

Tất cả ứng viên phải đáp ứng những điều kiện đối với cử tri, cũng như những điều kiện dành cho vai trò công việc cụ thể. Không được phép ứng cử nhiều vị trí một lúc.

Tổ chức

Mốc thời gian

Bầu cử Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ

 • 30 tháng 4 năm 2015: Hạn chót để ứng viên nộp đơn và xác minh danh tính
 • 30 tháng 4 – 2 tháng 5: Chất vấn và thảo luận giữa các ứng viên và cộng đồng
 • 3–10 tháng 5: Bỏ phiếu
 • 11–15 tháng 5: Kiểm phiếu
 • 15 tháng 5: Ngày dự kiến công bố kết quả

Bầu cử Hội đồng Quản trị

 • 5 tháng 5: Hạn chót để ứng viên nộp đơn và xác minh danh tính
 • 5–16 tháng 5: Chất vấn và thảo luận giữa các ứng viên và cộng đồng
 • 17–31 tháng 5: Bỏ phiếu
 • 1–5 tháng 6: Kiểm phiếu
 • 5 tháng 6: Ngày dự kiến công bố kết quả

Xem thêm