Wikimedia hovedpunkter, december 2012

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Highlights, December 2012 and the translation is 100% complete.


Hovedpunkter fra Wikimediafondens rapport og Wikimedia styringsrapport for december 2012 med et udvalg af andre vigtige begivenheder i Wikimediabevægelsen

Hovedpunkter fra Wikimedia Foundation

Igangsætning af tilvalg for Visuel Editor på den engelske Wikipedia

En alfaversion af VisuelRedaktør, det kommende, udvidede tekstinterface, som vil gøre det lettere af redigere wikisider, blev iværksat på den engelske Wikipedia i december. Erfarne redaktører kan nu afprøve det og skaffe feedback om problemer og prioriteringer.

"Wikipedias gennemslagskraft" (en video, produceret for pengeindsamlingen med undertitler på forskellige sprog)

Rekordhøje bidrag i løbet af den korteste pengeindsamling nogensinde

Holdet bag pengeindsamlingen havde sat et mål ved årsafslutningen på US $25 millioner, og det nåede de i begyndelsen af dette år, hvad der gjorde 2012 til den hurtigste pengeindsamling til dato. Vi nåede også et rekordhøjt, samlet antal bidrag: 1.484 millioner gaver siden den 1. juli. Indsatsen sluttede med et "Takbanner", som præsenterede læserne for nogle forskellige grupper af redaktører gennem skrevne beskeder og videointerviews. Ca. en halv million mennesker så en fire minutter lang videopræsentation af Wikipediaredaktører, og vi konstaterede en øgning i tilgangen af brugerkonti.

Den første runde af uddelingsprocessen med nye midler slutter

Wikimediafondens bestyrelse godkendte anbefalingerne fra kommitteen til uddeling af midler (Funds Dissemination Committee (FDC)) og tildelte 11 Wikimediaorganisationer $8,43 millioner. Det markerede den vellykkede afslutning på første runde af den nye FDC-proces. Skiftet i, hvordan pengene bliver fordelt inden for Wikimediabevægelsen, blev beskrevet af bestyrelsesmedlemmerne Jan-Bart de Vreede og Patricio Lorente som "en betydningsfuld magtafgivelse til det globale Wikimedianersamfund". Kommitteen blev nedsat tidligere i 2012 og består af syv frivillige fra syv forskellige lande, der har erfaringer som redaktører på flere Wikimediaprojekter, og som har oprettet eller har været bestyrelsesmedlemmer for fem Wikimediaafdelinger.

Data og tendenser

Individuelle besøgende på globalt plan i løbet af november:

484.5 million (-0.79% sammenlignet med oktober; +2.06% sammenlignet med det foregående år)
(comScore data for alle Wikimediafondens projekter; comScore frigiver decembertallene senere i januar)

Sidesøgning i december:

20,2 milliarder (-0.8% sammenlignet med november; +23.5% sammenlignet med det foregående år)
(Server log data for alle Wikimediafondens projekter inklusive mobiladgang)

Aktive registrerede forfattere i november 2012 (>= 5 redigeringer/måned, eksklusive bots):

79.532 (-0.03% sammenlignet med oktober / +0.59% sammenlignet med det foregående år)
(Database data for alle Wikimediafondens projekter. Note: For nylig har vi forbedret denne målemetode for at tage Wikimedia Commons og aktivitet på tværs af flere projekter med i betragtning.)

Rapportoversigt (der samler forskellige statistiske data og tendenser vedrørende WMFs projekter) for november 2012: :http://reportcard.wmflabs.org/

(Definitioner)

Regnskabstal

Wikimediafondens indtægter og udgifter løbende for året til dato i forhold til det planlagte, opgjort den 30. november 2012
Wikimediafondens udgifter i forhold til arbejdsområder løbende for året til dato opgjort den 30. november 2012

(Regnskabsoplysninger er ved denne rapports udgivelse kun til rådighed for november 2011.)

Alle anførte regnskabsoplysninger gælder for løbende måned til dato og løbende år til dato pr. 30. november 2012.

Indtægter $16.614.546
Udgifter:
Teknologigruppen $5.309.228
Pengeindsamlingsgruppen $1.442.814
Pengegave- & programgruppen $2.159.357
Styringsgruppen $314.952
Jura-/Fællesskabsfortaler-/Kommunikationsgruppen $1.265.059
Regnskabs-/Personale-/Administrationsgruppen $2.267.388
Samlede udgifter $12.758.798
Samlet overskud / (underskud) $3.855.748
  • Indtægterne for november er på $11,26 millioner i forhold til de planlagte $10,29 millioner, ca. $964.000 eller 9% over det planlagte.
  • Indtægterne for løbende år til dato er på $16,61 millioner i forhold til de planlagte $15,50 millioner, ca. $1,11 millioner eller 7% over det planlagte.
  • Udgifterne for november er på $2,83 millioner i forhold til de planlagte $3,12 millioner, ca. $290.000 eller 9% under det planlagte, først og fremmest på grund af lavere personaleomkostninger og renteomkostninger, delvist modsvaret af højere omkostninger til advokatbistand, bankgebyrer, fremmede ydelser og bidrag til drift.
  • Udgifterne for løbende år til dato er på $12,76 millioner i forhold til de planlagte $14,64 millioner eller 13% under det planlagte, først og fremmest på grund af lavere personaleomkostninger, omkostninger til internethotel, rejseomkostninger, renteomkostninger og fremmede ydelser, delvist modsvaret af højere omkostninger til advokatbistand, bankgebyrer, præmier og gaver.

De likvide midler beløber sig til $28,06 millioner pr. 30. november 2012.

Video fra Wikimediafondens månedlige optællings- og aktivitetsmøde for december (Den 10. januar 2013)

Andre hovedpunkter fra bevægelsen

Et af de billeder, der er offentliggjort af den israelske regerings pressekontor: Kong Hussein af Jordan tænder en cigaret for Israels premierminister, Yitzhak Rabin, kort efter undertegnelsen af fredstraktaten af 1994.

Afdelingerne i Israel og Tjekkiet overbeviser deres regeringer om, at de bør lade billeder være frit tilgængelige

Den israelske regering har bekendtgjort, at den vil tillade offentligheden fri adgang til at bruge billeder, taget af regeringens embedsmænd, og som er tilgængelige på regeringens netsteder. Wikimedia Israel spillede en hovedrolle i lovgivningsprocessen, der varede næsten tre år, og som første til regeringsbeslutningen. I den tjekkiske republik lykkedes det den lokale Wikimediaafdeling at overbevise landets senat om, at man skulle frivige fotos af de nyvalgte senatorer.

Et af billederne, der frigivet af RCE: Den hollandske vindmølle "De Koperslager" efter en brand i 1964

Flere end en halv million gratis fotos af hollanske monumenter overdraget til Wikimedia Commons

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rigstjenesten for kulturelt arvegods, RCE), en hollandsk organisation, der arbejder for beskyttelse af steder med nationalarv, har frigivet en samling på 555.000 billeder, der er taget af dens ansatte og lagt under CC-BY-SA 3.0 NL licensen. De bliver oploadet til Wikimedia Commons og indeholder nogle enestående, nationale fotografier. Ifølge en særlig nyhed nåede Commons op på milepælen 15 million gratis mediafiler i december.

Holdet af tyske, frivillige besvarere holder workshop

Ca. 15 medlemmer af det tysksprogede støttehold (OTRS) mødtes i Berlin til en todages workshop. Disse betroede medlemmer af fællesskabet, der i daglig tale kaldes "volunteer response team", håndterer en lang række emails fra Wikimediabrugere og offentligheden, heriblandt klager over artikler på Wikipedia, forespørgsler om Wikimediaprojekterne i almindelighed og tilladelser til, at billeder må oploades til Wikimedia Commons. Berlinworkshoppen var den seneste i en række der blev indledt i 2008. Emnerne omfattede juridiske aspekter, så som personrettigheder og copyright, og en forbedring af kvaliteten og effektiviteten i arbejdet med besvarelserne. Ifølge en ny, statistisk rapport for alle sprog blev der modtaget 39.729 henvendelser i 2012 via den overordnede kontaktside på Wikimediaprojekterne. 20.112 af dem var på engelsk og 7.647 på tysk. Hertil kommer 13.563 emails med behandlede tilladelser.