Jump to content

Affiliate-selected Board seats/2016/Nominations/Siska Doviana/jv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Affiliate-selected Board seats/2016/Nominations/Siska Doviana and the translation is 83% complete.
Siska Doviana

Nami:

Siska Doviana

Nami pangangem Wikimédia:

Siska.Doviana

Pitakèn-pitakèn katur sadaya calon - Pitakèn-pitakèn katur calon punika kémawon ingkang boten trap katur calon sanèsipun

Pratélan

Nami kula Siska Doviana lan kula nyalonaken kula piyambak lenggah ing palenggahan Paheman Yeyasan Wikimédia ingkang adhedhasar pilihanipun Pakempalan Lokal.

Bilih kula kedah ngandharaken salira kula sarana tembung ingkang cekak, tembung ingkang trap inggih punika panjang akal. Sageda kula kapilih, kula pitados lampah (pamardika ing kawruh)

Tingkesan

 Babad punika dipunserat déning tiyang ingkang uninga bilih BOTEN NATÉ wonten cara ingkang leres kanggé nglampahi punapa kémawon. Ingkang wonten namung CARA INGKANG LANGKUNG PRAYOGI... 

Kula sampun lelados minangka juru besut Wikipédia kawit 2006, ananging dangu sadèrèngipun kula minangka juru administrasi ing sawènèh jagad pakaryan - saprelu pados bathi, tan pados bathi, lan tumrap pamaréntah (Amérika Sarékat kalih Indonésia). Wiwit 2008, mawi latar wuri kula ing jagad komunikasi, kula lumampah majeng lan wiwit mandhéga, ngantos wekasanipun kula kadhapuk minangka panuntun.

Lelampahan pakaryan kula punika muket, kula naté minangka juru tawi, juru tulis dhiplomat, juru gedhong ing griya sakit, juru kendhali, ahli komunikasi, saha lelurah paheman pimpinan. Pakaryan iringan kula kalebet nyerat tingkesan tiyang sanès, juru jarwa bibas, lan dèrèng dangu punika - nyerat paturan proyèk.

Satunggal kadadosan ingkang kula émuti sanget ing lelampahan pakaryan kula inggih punika nalika kula minangka juru administrasi wonten ing griya sakit ing Bali, Indonésia déné wonten bom mbledhag atusan mèter saking kantor punika. Kadadosan punika kombul nami Bom Bali 2002, lan kala samanten kula sumerep kula nangani kawontenan kabetah punika kanthi saé, langkung-langkung nangani para kurban, kulawargi, lan tiyang-tiyang ingkang adreg ing manah. Cathetan kula tumrap kawontenan kapengker punika inggih punika juru wartos nedya ngakali mbiwarakaken punapa kémawon supados garapanipun rampung.

Salebeting babagan Wikimédia Indonésia: Rikala 2010 kula kadhapuk Lelurah Paheman Pimpinan Wikimédia Indonésia, kula nginggahaken ibahan kanggé pakempalan punika saking $800 ngancik $800 éwu. Nalika proyèk ibahan jejibahanipun Wikimédia Indonésia dipunévaluasi, lebetan saking panampi ()

Externally with other chapters: In 2012 I took a volunteer position to evaluate travel grant recipient of Wikiwomen Camp in Argentina, my own travel to the conference was funded by The Ford Foundation. The effort is supported by Wikimedia Germany, Wikimedia Argentina, Wikimedia Austria, and Wikimedia Australia. One of the recipient of this grant is Netha Hussain, it's memorable to me, because it is her first time traveling abroad, and I believe it is an eye opening travel experience for her. Wikimedia Indonesia also work with Wikimedia France and Wikimedia Swiss to revitalize Javanese Language Wikipedia in 2012-2013 project. In a serendipity moment Wikimedia New York introduce Wikimedia Indonesia with HOTOSM in Tech Camp 2011 via Dept of State during their meeting in Capitol Hill. HOT OSM later on become our office mates and project partners.

Surya 15 Maret 2016, sasampunipun limang taun mangagengi, kula nedya mandhap saking palenggahan Lelurah Paheman Pimpinan Wikimédia Indonésia. Kula pitados pakempalan sampun sedya dipunpandhégani lelurah énggal lan kula badhé pados cara sanès saprelu adarma kanggé kagiyatan punika.

Babagan lelampahan piyambak, kula sampun èmah-èmah lan darbé yoga satunggal umur kalih taun.

Pranala ing andhap punika ngandharaken langkung ngenani lelampahan kula, dipunserat tiyang sanès sarana wawancara/upaya:
Blog Wikimédia | Kémah Wikiwanodya (de) | Salah satunggal narasumber ing Wired UK: Pamanggih Wikipédia | Wawancara déning Jakarta Globe

Kaprayogan

Kula kaprayoga minangka wali ing Yeyasan Wikimédia

  • Kula kapiandhem tumrap misi Wikimédia

Kula saged abasa Inggris kanthi sembada saprelu urun rembag sarana wicantenan lan seratan kalawan tèhnis tur tlesih. Kula darbé wekdal nedya nyrempengi dhapukan punika lan badhé nglampahi dhapukan punika sarana wawasan internasional. Manawi kedah, kula badhé lan nedya njlajah

Endorsements

  • Wikimedia NYC is proud to endorse Siska as a candidate for the Wikimedia Foundation board, recognizing her strength and independent spirit, her record of accomplishment in building up Wikimedia Indonesia and its groundbreaking projects, and her support of underrepresented global voices in the movement.--Pharos (talk) 04:50, 6 March 2016 (UTC)[reply]
  • At the Wikimedia NYC March 2016 public meeting, attendees took part in an open vote to endorse Siska's participation as a candidate in this election. This is part of our chapter's policy to encourage a more diverse and more transparent process for the WMF board elections (which took shape after the original board endorsement, once we decided to act more broadly).--Pharos (talk) 17:49, 18 March 2016 (UTC)[reply]
  • Wikimedia Taiwan is endorsing Siska as a candidate for the Wikimedia Foundation board. Wikimedia Indonesia has grown to become one of the most impactful chapters in the Asian region. Due to her inspiration and passion to share, the Wikimedia Movement not only in Taiwan, but in East and South East Asia are getting momentum. We are expecting her effort to make WMF better fit in the mission. --Liang(WMTW) (talk) 15:44, 7 March 2016 (UTC)[reply]
  • Endorsed by Wikimedia Australia Gnangarra (talk) 10:39, 19 March 2016 (UTC)[reply]
  • At the annual meeting on 19 March 2016, Wikimedia Indonesia has agreed to support Siska's candidacy for the Wikimedia Foundation Board of Trustees. Siska is a bold and creative person, moreover she has astounding and rich experiences in Wikimedia movements for many years. Siska is readily equipped to manage and oversee a major organization like WMF. We believe Siska is the right person to provide the Foundation with valuable insights and diversifying perspectives, in regard to the free movement in developing countries and rather underdeveloped affiliates. --Biyanto Rebin (WMID) (talk) 13:27, 21 March 2016 (UTC)[reply]
  • Endorsement from Wikimedia Philippines, approved on March 12, 2016:

Wikimedia Philippines hereby endorses the candidacy of Ms. Siska Doviana, Executive Chair of Wikimedia Indonesia, as a candidate for this year’s Wikimedia Foundation affiliate-selected Board seat selection process.

We strongly believe that the Wikimedia Foundation will benefit from a candidate whose strong moral compass, unwavering commitment to the Wikimedia movement and excellent history of programmatic work has garnered respect for her and her affiliate from its peers all over the world, especially in Asia. As the leading chapter in Asia, Wikimedia Indonesia is evidence of Siska’s excellent stewardship and commitment to the movement — something that we believe will be of great importance for the next three years while serving in the Board of Trustees.

In this period of great change, it is imperative that we have capable leaders in the movement who have both the gumption and the track record to prove that they can ably serve as a Foundation trustee — arguably one of the biggest responsibilities that can be bestowed upon a movement volunteer. We are confident not only in Siska’s ability to lead the Foundation through these times, but more importantly to inspire new leaders, new ideas and new directions that will greatly benefit the Wikimedia movement.

— On behalf of the Board of Trustees of Wikimedia Philippines. --Sky Harbor (talk) 13:51, 25 March 2016 (UTC)