Jump to content

Fundraising 2011/Kaldari Letter/cy

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Roedd y We arfer bod yn hynod o cŵl.

Arferai fod gymaint o amrywiaeth ar y we nôl yn "nyddiau da" y 90au fel ei fod yn teimlo mwy fel cymuned o bobl ddiddorol yn hytrach na - chi'n gwybod - fersiwn ogoneddus o'r teledu, sef yr hyn mae'n teimlo fel nawr.

Roeddwn i'n un o'r gwirfoddolwyr a greodd Wicipedia. Ac fe benderfynom ni amser maith yn ôl fod rhannu gwybodaeth ac addysgu pobl yn bwysicach na gwneud arian. Dyma pam y caiff Wicipedia ei weinyddu gan fudiad di-elw, a pham nad oes byth hysbysebion arno.

Mae angen arian i gadw'r gweinyddion ar waith ac i dalu nifer fychan o staff. Ond yn hytrach na chael hysbysebwyr a dylanwadau ariannol yn llywio'r hyn rydym yn gwneud, gofynnwn i'n darllenwyr ein cefnogi unwaith y flwyddyn a chefnogi cymuned o bobl sy'n cynrychioli rhywbeth gwahanol ar y We. Cyfrannwch $5, $10 neu beth bynnag y medrwch os gwelwch yn dda.

Ar ôl blynyddoedd o olygu Wicipedia, es i'n aelod o staff fel datblygwr meddalwedd. A gallaf eich sicrhau fod yr is-adeiladedd sy'n cefnogi Wicipedia mor elfennol ag y medra fod.

Efallai fod gan Google yn agos at filiwn o weinyddion. Mae gan Yahoo rhyw 13,000 o staff. Mae gennym ni 670 o weinyddion a 95 aelod o staff.

Wicipedia yw'r pumed wefan fwyaf prysur ar y we a gwasanaetha 470 miliwn o bobl wahanol yn fisol - gyda biliynau o dudalennau'n cael eu darllen.

Y peth gorau am gyfrannu at Wicipedia yw pan ydych yn rhoi $10 i Wicipedia, caiff ei luosi drosodd a throsodd. Os yw'r $10 hynny yn mynd i dalu peth o gyflog un datblygwr meddalwedd, sydd yn datblygu teclyn sy'n galluogi 1,000 o wirfoddolwyr i wneud rhywbeth gwych ar Wicipedia, yna yn sydyn mae eich $10 wedi llwyddo i wneud llawer yn fwy nag a fyddai ar unrhyw wefan arall.

Bydd eich cyfraniad chi yn ein helpu i wella Wicipedia - ac i sicrhau fod y rhan hon o'r We o leiaf, yn aros yn cŵl.

Diolch,


Ryan Kaldari
Rhaglennydd Wicipedia