Fundraising 2012/Translation/Impact Of Wikipedia Video (subtitles)/tl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Fundraising 2012/Translation/Impact Of Wikipedia Video (subtitles) and the translation is 45% complete.

00:00:00.000,00:00:05.000 Hindi kumikinabang ang Wikipedia, ngunit panlimang websayt ito sa mundo. Isinusulat ng mga kusang-loob ang lahat ng mga artikulo sa Wikipedia.

00:00:06.000,00:00:11.500 Nais po naming ipakilala sa inyo ang ilan sa mga ito...

00:00:12.000,00:00:13.000 Taga-Nepal ako

00:00:13.100,00:00:14.000 Taga-Irak ako

00:00:14.100,00:00:16.000 Galing po ako ng Indiya.

00:00:16.001,00:00:17.000 Taga-Byram, New Jersey ako

00:00:17.100,00:00:18.000 Naninirahan ako sa Birmingham, Inglatera

00:00:18.100,00:00:22.050 Chicago, Illinois -- La Paz, Bolivia -- Nairobi, Kenya

00:00:22.051,00:00:24.000 Kuala Lumpur, Malaysia -- Milan sa Italya -- Timog Aprika

00:00:24.100,00:00:26.100 Polonya -- Hapon -- Armenya

00:00:26.200,00:00:28.000 Brasil -- Rusya -- Botswana

00:00:28.001,00:00:30.500 Israel -- Uzbekistan -- Hong Kong

00:00:30.501,00:00:31.000 Istanbul -- Mehiko

00:00:31.001,00:00:32.000 Chattanooga, Tennessee

00:00:33.000,00:00:38.000 At the beginning of my joining to Wikipedia in 2008, I started many articles.

00:00:38.100,00:00:44.000 One of them, I think it was about a lady called Mariam Nour.

00:00:44.100,00:00:48.000 We didn’t have an article about it, so -- and this was my first article.

00:00:48.100,00:00:52.500 Kaya nakalimutan ko ito! Maaaring makalipas ng halos dalawa o tatlong taon,

00:00:52.600,00:00:57.000 Naraanan ko ang artikulong ito. Nabigla ako.

00:00:57.100,00:01:02.000 Mahigit 100,000 katao ang nagbasa ng artikulong ito.

00:01:02.100,00:01:08.000 They used it, so they got their information from this article. They passed by this article,

00:01:08.100,00:01:15.000 so you feel like you affected and influenced more than 100,000 people.

00:01:15.500,00:01:19.000 I was just so terrified when I pushed the 'edit' button for the first time.

00:01:19.100,00:01:24.000 I thought, “Oh my god, I’m going to ruin everything! That can’t work! I can’t do it!”

00:01:24.100,00:01:29.000 Isang 'bukas na batayan' ang Wikipedia -- kung saan maaaring ilahad ng lahat ang kanilang ideya

00:01:29.100,00:01:34.000 tapos may ibang taong pumapasok at nagpapakinang sa ideyang ito para gawing napakagaling ito.

00:01:34.100,00:01:40.500 May libu-libong kataong nagtatrabaho araw-araw, oras-oras, minu-minuto sa Wikipedia upang mapabuti ito.

00:01:40.501,00:01:44.000 A lot of it is the volunteerism. This is a unique way to volunteer.

00:01:44.100,00:01:49.000 It brings together both professionals and amateurs who have a love for a particular topic.

00:01:49.100,00:01:54.000 The people who had different opinions in the beginning start to collaborate.

00:01:54.001,00:01:58.500 A lot of what you would assume a large Internet corporation would handle

00:01:58.501,00:02:01.000 is handled by volunteers like me.

00:02:01.100,00:02:05.000 You just can’t say, “Okay, I’m right, you’re wrong, this is my version of the article!”

00:02:05.100,00:02:07.000 If there’s an issue of bias,

00:02:07.100,00:02:11.000 then somebody has probably flagged it and if not, now I can flag it too.

00:02:11.000,00:02:13.000 You’ve got hundreds and thousands of people seeing that

00:02:13.001,00:02:15.000 and correcting it.

00:02:15.001,00:02:16.400 Tapos pipindutin ko lang ang buton at

00:02:16.401,00:02:19.600 Boom - The journey started and it was great.

00:02:19.601,00:02:21.000 Unang-una, nagsimula ako ka 'Probabilidad'.

00:02:21.001,00:02:24.000 Ang unang artikulong sinimulan ko ay ang 'Probabilidad'.

00:02:24.001,00:02:26.000 Isa sa mga pangunahing artikulong isinulat ko sa Wikipedia ay

00:02:26.001,00:02:27.400 ay ang artikulong tungkol sa mga sugat na nakakamit sa pananaksak.

00:02:27.401,00:02:29.000 I write about fly fishing,

00:02:29.001,00:02:32.000 Kasaysayan ng Montana, kasaysayan ng mga Pambansang Liwasan, Yellowstone.

00:02:32.001,00:02:36.100 Mga pananim na 'di-masyadong ginagamit. Mga manlalaro ng ahedres. Biyodibersidad.

00:02:36.101,00:02:39.100 Mga paksang ukol sa kasaysayang pang-militar. Kasaysayan ng Armenya. Kasaysayang Romano.

00:02:39.101,00:02:42.100 Mga hukom. Komunikasyon. Mga talambuhay. Putbol.

00:02:42.101,00:02:45.901 Ireland. Pennsylvania. Mostly photography.

00:02:45.901,00:02:47.600 Pink Floyd. Paghuhurno, dahil mahilig akong maghurno.

00:02:47.601,00:02:50.200 Mga sandatang nuklear at radyoaktibidad,

00:02:50.201,00:02:52.000 and whitewater kayaking.

00:02:52,201,00:02:56.000 There’s all this information that’s out there that’s kind of scattered

00:02:56.001,00:02:59.000 and we’re putting it together in one place.

00:02:59.100,00:03:03.000 We are offering free knowledge for everyone,

00:03:03.101,00:03:07.000 in their own language so they can use it.

00:03:07.501,00:03:11.000 Nakikinabang ang lahat sa ito kahit mayaman man sila o mahirap.

00:03:11.001,00:03:16.000 For-profit companies have different motivations and different requirements.

00:03:16.500,00:03:22.000 From the Wikimedia Foundation, I don’t take a salary and I also don’t even take expenses.

00:03:22.001,00:03:25.500 I think it’s very important that I’m able to say quite clearly,

00:03:25.501,00:03:30.500 Look, when I’m asking you for money, I’m not asking you for money for myself --

00:03:30.501,00:03:36.000 I’m asking you for money for the Foundation which is the team who supports this amazing community that I’m a part of.

00:03:36.501,00:03:41.400 I think Wikipedia gave me this chance to really make a huge difference in the world.

00:03:41.401,00:03:48.000 It’s like an investment for your future, for your children’s future.

00:03:53.401,00:03:57.000 Thank You

00:04:00.000,00:04:03.000 Maaaring kunin ang nilalamang nakalaman sa bidyong ito sa ilalim ng Lisensiyang Creative Commons Atribusyon-Pagpapamahaging Magkatulad v3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) maliban kung may ibang nasabi. Maaaring atribuhin ito kay: Victor Grigas, Pundasyong Wikimedia. The views and opinions expressed in this video are solely those of the individuals appearing in the video and do not necessarily reflect the policies or positions of any company, organization, or institution the individual may be a member of. The trademarks and logos of the Wikimedia Foundation and any other organization are not included under the terms of this Creative Commons license. Wikimedia trademarks and logos, including "Wikipedia" and the puzzle globe logo, are registered trademarks of the Wikimedia Foundation. For more information, please see our Trademark Policy page, http://www.wikimediafoundation.org/wiki/Trademark_Policy or contact trademarks@wikimedia.org.

00:04:03.000,00:04:05.000 Inilalathala ang bidyong ito sa ilalim ng isang lisensiyang Creative Commons.

00:04:05.001,00:04:09.000 Tulad ng Wikipedia, malaya itong kopyahin, baguhin at ipamahagi.